Projekt: Hesla Jednoty bratrské

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: skupinová

Projekt: Hesla Jednoty bratrské

Hesla Jednoty bratrské (německy Losungen) jsou malou knížečkou, sbírkou biblických veršů, losovaných předem na každý rok. Podle německého originálu pak vzniká více po celém světě než 50 jazykových mutací. Předkládaný projekt je o tom, jak je připravováno české vydání těchto Hesel v jednotlivých letech a jak je možné s Hesly dále pracovat – jak po technické stránce (databáze, převod do jiných jayzků, prohlížeče v různých prostředích, integrování do konkordance atd.), tak po teologické či praktické. Další spolupracovníci na projektu jsou vítáni.

/Úvod[editovat]

Historie Hesel Jednoty bratrské[editovat]

Příprava jednotlivých ročníků Hesel[editovat]

Deníkové záznamy:

 • /2009 – příprava Hesel pro rok 2009
 • /2010 – příprava Hesel pro rok 2010
 • /2011 – příprava Hesel pro rok 2011
 • /2012 – příprava Hesel pro rok 2012
 • /2013 – příprava Hesel pro rok 2013
 • /2014 – příprava Hesel pro rok 2014
 • /2015 – příprava Hesel pro rok 2015
 • /2016 – příprava Hesel pro rok 2016
 • /2017 – příprava Hesel pro rok 2017
 • /2018 – příprava Hesel pro rok 2018
 • /2019 – příprava Hesel pro rok 2019
 • /2020 – Hesla pro tento rok se připravují

Technologie[editovat]

Uvádíme různé formáty používaných dat a sktipty pro jejich postupné zpracovávání:

Losungen – výchozí databáze[editovat]

 • /2016/losungen2016.schema – struktura databáze MS Access, kterou dostáváme z Ochranova. Tato databáze má všechny položky uloženy v jediné tabulce, jejíž každý řádek odpovídá jednomu dni v roce.

MDB import[editovat]

 • /2016/hes16import – skript bash, kterým je v sedmi fázích prováděn import z výše uvedené databáze do tabulky Import naší interní databáze MySQL za pomoci utility 'mdb-export' z balíku MDB Tools (prostřednictvím exportu do CSV souboru); přitom samozřejmě dochází k řadě různých kontrol a vychytávání různých problémů, a velké části ručně.

Pracovní databáze[editovat]

 • /2018/hes-stru.sql – struktura naší pracovní databáze MySQL. Tato databáze kromě českých Hesel obsahuje i původní německý text, který však nemáme právo zveřejňovat.

Load[editovat]

Translate[editovat]

Strojový "překlad" německého textu do českého. Skript otevře databáze s českými překlady bible (ČEP a Bible kralická 1613) a podle odkazů u německých veršů dohledává příslušné odkazy v českých překladech. Přitom ovšem občas může dojít k problémům v rozdílném číslování veršů – vzájemně se občas liší i číslování ekumenického a kralického překladu:

Pomocné tabulky[editovat]

 • /2017/hes17kni.tab – tabulka porovnávající názvy biblických knih v různých jazycích a jejich zkratky

Editace[editovat]

Připravené texty jsou dále editovány na serveru – tuto práci dělali bratři Jindřich Halama sen. a Miroslav Matouš; po smrti br. Halamy už jen br. Matouš. Poté následují korektury, na kterých se podílí zpravidla čtyři dobrovolníci zpravidla z řad teologů či studentů teologie, z nichž každý kontroluje jedno čtvrtletí. K práci s databází na Internetu slouží následující PHP skripty a soubor kaskádových stylů:

Pravidelné zálohování[editovat]

Databáze Hesel je během editace na serveru pravidelně zálohována v hodinových intervalech pomocí programu phpMyBackupPro v.2.4 – hlavně pro případ, že by některý z editorů něco pokazil a také pro to, aby se dalo dohledat, kdo kdy provedl jaké změny. Zálohy jsou též ve formě příloh rozesílány e-mailem pro případ havárie serveru.

Textové formáty dat[editovat]

Z databáze jsou Hesla JB exportovány do textového souboru formátu .PRF a ten je dále upravován do formátů .PRE a .PRG. Jedná se o soubory, zpracovávané po řádcích. Tyto soubory už obsahují pouze české texty, které máme právo zveřejňovat – viz hesla.dulos.cz/src2017/. Tyto historicky vzniklé formáty využívají dosud někteří autoři, kteří vytvářejí různé prohlížeče Hesel:

 • /.PRF – formátovaný výpis – biblické verše zalamovány do řádků
 • /.PRG – vloženy tagy pro XML soubor
 • /.PRE – odstraněno zalamování řádků

XML[editovat]

Lepší variantou než export databáze do prostých textových souborů je export do XML. Tento soubor pak slouží například pro prohlížení Hesel na platformě Android.

TeX[editovat]

Další perlovský skript překope vstupní textový soubory pro jednotlivé měsíce do výchozích zdrojových souboru sázecího programu TeX:

Poté ovšem musí následovat několik cyklů ručního zpracování a dalších průběžných korektur textu. Korektury jsou (pokud možno) dělány stále v databázi, aby byly opraveny i chyby v dalších formátech.

Android[editovat]

Aplikaci Hesla Jednoty bratrské pro Android dělá Joachim Reiß Já mu pro to dodávám každý rok podklady, tj. data ve formátu XML, a dále mu pomáhám s lokalizací aplikace do češtiny.

Výchozím souborem je XML soubor, obsahující celou databázi Hesel na příslušný rok v češtině. Z nějakého důvodu si ale Joachim nedokáže z tohoto souboru vytáhnout hesla týdnů a měsíců, takže k tomu použiji XSL transformaci [

Zde je příklad XML souborů pro rok 2018: Index of /src2018/verze_2017-08-18/xml

JavaScript[editovat]

Rovněž je generován javascriptový soubor pro dynamické zobrazování našich Hesel na různých dalších webových stránkách.

Pomocné skripty a soubory[editovat]

 • /ISBN – přidělená čísla z databáze ISBN

Odkazy[editovat]