Projekt: Hesla Jednoty bratrské/2016

Z Wikiverzity

Projekt: Hesla Jednoty bratrské pro rok 2016[editovat]

Technologie zůstává zhruba stejná jako loni: Projekt: Hesla Jednoty bratrské/2015

V tomto článku řešíme průběh přípravy textu (tj. vlastních hesel pro jednotlivé dny roku) pro Hesla Jednoty bratrské 2016; další záležitosti řešíme na dalších podstránkách:

Písmeno w na začátku následujících oddílů znamená working directory, tj. název pracovního adresáře, ve kterém se postupně řeší jednotlivé fáze vytváření českých Hesel JB:

w00-Losungen[editovat]

Vstupní data – Losungen v německém jazyce. Tato vstupní data, která slouží pouze jako podklad pro pořízení překladů do národních jazyků, bohužel nemůžeme zveřejňovat z důvodů autorských práv.

2014-06-26 čt – Manuskripty[editovat]

Švýcarské nakladatelství Friedrich Reinhardt Verlag za účelem překladu do dalších jazyků rozeslalo manuskripty Losungen 2016 a další doprovodné soubory:

 • Losungen 2016.doc
 • Brief Übersetzer(1)[1].pdf
 • Checkliste[1].pdf
 • QUELLENVERZEICHNIS_2016 1.doc
 • 2008-05 Losungen - Qualitätsstandards [1].pdf

V Čechách ovšem v tuto dobu teprve pracujeme na přípravě Hesel na rok 2015.

2014-10-10 pá – Korektury[editovat]

Z Herrnhaagu dostáváme korektury Losungen:

 • Korrekturen_an_Losungen_und_Lehrtexten_2016.docx

2014-10-14 út – Databáze[editovat]

Z Herrngaagu dostáváme na vyžádání Losungen 2016 ve tvaru databáze MS Access:

 • Losungen für 2016 2014-10-13.mdb

V Čechách nás ale ještě v říjnu–listopadu zaměstnává distribuce Hesel 2015 a v prosinci ještě další věci (jako například WWW stránka Hesel 2015, javascriptové soubory, Hesla pro Android a také Projekt: Hesla Jednoty bratrské/obálka/2016), takže k přípravě Hesel 2016 se dostávám až v lednu 2015:

w01-jet-mdb-import[editovat]

Import dat z jedné tabulky databáze MS Access do tabulky import databáze MySQL

2015-01-10 so[editovat]

Schema .mdb databáze naštěstí zůstává stejné jako v minulých letech, takže můžeme pro import použít stejný skript hes16import; opraveny jen drobné chyby, jinak import proběhl celkem bez problémů.

w02-sql-load[editovat]

Data z tabulky import jsou skriptem hes-sql-load.pl (za podpory modulu HesSQL.pm) distribuována do struktury tabulek databáze MySQL:

 • comment – poznámky a komentáře k různým dnům, výročí atd.
 • day – Významné dny a týdny, neděle církevního roku, svátky atp.
 • drittetext – tzv. třetí text v Losungen (do jiných jazyků se zpravidla nepřekládá, ale nahrazuje se vlastními texty)
 • losung – vlastní SZ i NZ hesla pro jednotlivé dny, týdny, neděle, svátky, měsíce, rok atd.
 • reading – biblická čtení a perikopy
 • seq – tabulka pro správné řazení jednotlivých událostí
 • song – písně

2015-01-10 so[editovat]

Převod proběhl celkem úspěšně, průběžně opravovány zase jen drobné chyby v konzistenci.

w03-sql-transl[editovat]

Pomocí skriptu hes-sql-transl.pl (opět za podpory modulu HesSQL.pm) je provedena translace (převod) německých Losungen na české biblické verše, vybírané jednak z Českého ekumenického překladu a druhak z obvyklé Bible kralické dle posledního vydání 1613.

2015-01-10 so[editovat]

Translace opět proběhla bez velkých problémů stejným způsobem, jako v minulých letech, pouze tři drobné chyby německé databázi:

 • 2016-03-03 Mathäus namísto Matthäus (SR = první čtení)
 • 2016-03-28 1.Kor namísto 1.Korinther (dva výskyty v Epistel a Prädigt)

w04-localhost-php[editovat]

PHP skripty pro editaci databáze prostřednictvím webového formuláře.

2015-01-10 so[editovat]

Skripty zůstavají z minulých let, testováno zatím na localhostu a rovněž ověřena funkčnost skriptů i na tabletu Nexus 7 s Androidem na lokálním serveru PHPRunner, takže je možno editovat Hesla i na tabletu v režimu off-line.

w05-dulos-php[editovat]

2015-01-13 út[editovat]

PHP skripty uploadovány na server hesla.dulos.cz, kde bude probíhat on-line editace Hesel JB 2016 (verze w05 z dnešního dne):

Tím v podstatě končí tato fáze strojové přípravy textu Hesel JB 2016.

w06-dulos-sql[editovat]

Nyní nastupuje ruční editace databáze, na které se podílím já (Petr Heřman) s Mirkem Matoušem:

 • PH:
  1. Snažím se být v úpravách alespoň 1 měsíc před Mirkem (to se mi posléze daří jen do 1. května)
  2. Ponechávám oba překlady (Ekumenický i Kralický)
  3. Odmazávám nepoužité části veršů
  4. Provádím drobné korektury.
 • MM:
  1. Vybere ten z obou překladů, který se mu více zamlouvá
  2. Případně doplní další překlad
  3. Doplní písně
  4. Doplní třetí text dle svého výběru
  5. Podle potřeby provádí další úpravy textu

2015-01-13 út[editovat]

 • Edituji část ledna
 • Rozbíhám pravidelné zálohování databáze pomocí skriptu phpMyBackupPro, spouštěnému v hodinových intervalech cronem na serveru dulos.cz.

2015-01-14 st[editovat]

 • Od 00:00 hodin začínají běžet zálohy
 • Dávám vědět Mirkovi, že může začít editovat, až mu Adéla nastaví přístup.

2015-01-31 so[editovat]

2015-02-05 čt[editovat]

 • Stahuji si _logs a zálohy databází
 • Ve 21:43 zjišťuji, že Mirek je už u 2016-09-10
 • Dělám tedy od 2016-09-11 do 2016-11-01

2015-02-10 út[editovat]

 • Ráno zjišťuji, že Mirek došel do 2016-11-25
 • V půlnoci je už u 2016-12-05

2015-02-11 st[editovat]

 • V 10:15 koukám a Mirek je už u neděle 2016-12-11
 • Pokračuji od pondělí 2016-12-12 až do konce roku
 • Zbývá mi tedy později dodatečně dojet oba překlady (kralický + ČEP) pro období:
  • 2016-05-02 .. 2016-09-10
  • 2016-11-02 .. 2016-12-11

2015-02-13 pá[editovat]

 • půjčil jsem si v ETF PACNEROVÁ, Ludmila. Česká bible hlaholská (Bible vyšebrodská). 1. vyd. Praha: Slovanský ústav Akademie věd České republiky, Nakladatelství Euroslavica, 2000. 526 s. (Práce Slovanského ústavu AV ČR. Nová řada.; sv. 7). ISBN 80-85494-49-3. , tak dělám Bible hlaholská
 • podělala se mi tiskárna, tak to zatím marně řeším až do rána
 • Databázový soubor dulos8551.1423821601.sql ze 13. února 12:00 je poslední Mirkem změněný soubor – od té doby se v databázi už nic nemění.

2015-02-14 so[editovat]

březen – duben[editovat]

Řešili jsme v kůrovce a vichřici Niklas, která napáchala svou práci v lese, a tak práce na Heslech šla stranou.

2015-04-07[editovat]

Ověřuji, že mezi záložním souborem databáze dulos8551.1423821601.sql ze 13. února 12:00 a posledním souborem dulos8551.1428411601.sql ze 7. dubna 15:00 není žádný rozdíl – Mirek tedy skutečně od své závěrečné editace v pátek 13. února už žádné další úpravy nedělal. Dál už to nesleduji a tuto verzi tudíž beru za základ další práce.

w07-local-quote[editovat]

2015-05-04[editovat]

Řeším to, že v editačním formuláři není dosud kolonka na vkládání citátů, proto je Mirek vložil na místo jiných překladů. Skript /hes16sql-quote.pl přehodí takové citáty do zvláštní tabulky quote:

--
-- Struktura tabulky `quote`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `quote` (
 `sel` tinyint(1) NOT NULL,
 `date` date NOT NULL,
 `which` enum('YEAR','MONTH','week','sunday','holiday','important','OT','NT') COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `lang` varchar(2) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `transl` varchar(6) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `source` varchar(50) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `text` varchar(500) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`date`,`which`,`lang`,`transl`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci COMMENT='Quote';

w08-dulos-quote[editovat]

2015-05-04[editovat]

2015-05-18[editovat]

Předělávám editační formulář na vkládání citátů. Někde mám pořád chybu kvůli které se citáty neukládají do databáze.

w09-local-my-old[editovat]

2015-05-04[editovat]

Zobrazuje v lokální databázi mou starou variantu předtím, než ji edituje Mirek (pro případ, kdy v jeho editacích vznikne nějaká pochybnost a je nutné porovnání se starou verzí).

w10-local-comment[editovat]

2015-05-04[editovat]

Roztřídění komentářů v databázi na ty, které se uvádějí v Heslech každoročně, a na ty, které jenom v letech, kdy na ně připadne nějaké kulaté výročí; oddělení komentářů, které měly kulaté výročí v loňském roce.

w11-rfc[editovat]

2015-06-25[editovat]

Request-for-comment: Databázi zpřístupňuji čtyřem dobrovolným korektorům, kteří budou kontrolovat jednotlivá čtvrtletí; rozdělení stejné jako vloni:

 1. čtvrtletí: Naďa
 2. čtvrtletí: Anička
 3. čtvrtletí: Matouš
 4. čtvrtletí: Pavel

2015-06-25[editovat]

Zpracování II. čtvrtletí, drobné opravy, kromě toho:

 • 2016-04-24 – chybí píseň na neděli Cantate; doplněna EZ 406

2015-06-29[editovat]

 • A.H. má zkontrolováno II. čtvrtletí
  • nutno doopravit svátky, které jsou uvedeny v Losungen, ale v českých Heslech je neuvádíme :
   • 2016-06-24 pátek: Johannistag
   • 2016-09-29 čtvrtek: Michaelistag
 • P.K. má zkontrolováno IV. čtvrtletí

2015-07-02[editovat]

 • editace IV. čtvrtletí

2015-07-03[editovat]

 • N.B. má zkontrolováno I. čtvrtletí

2015-07-08[editovat]

Doplnění do I. čtvrtletí:

 • 2016-01-17 chybí tam kus písně, doplněno:

Ve všem jsi Ty, vše v Tobě jest,
života zdroj dnům našim's dal.
Za stín i slunce našich cest
zpíváme Tobě píseň chval.

 • další drobné opravy

2015-07-12[editovat]

 • M.J. má zkontrolováno III. čtvrtletí

2015-07-12[editovat]

Dořešení III. čtvrtletí. Mnoho drobných oprav, kromě toho:

 • 2016-08-21 – chybí píseň, doplněna z BZ 370/7

w12-MB+[editovat]

2015-06-26[editovat]

Skript

spouštím každou hodinu pro zálohování databáze během celé práce na RFC.

w13-go[editovat]

2015-07-14[editovat]

Spouštím skript go.sh, který postupně spouští sadu skriptů pro generování celých Hesel z redakční databáze; během toho vypadnou různé formální chyby, které je nutno opravit, i nějaké warningy, které je možno ignorovat:

skript hes16xml.pl - konverze souborů *.prg do hes16-10.xml :
    Makam na souboru ../prg/hes1601.prg --> hes16-10.xml
    Makam na souboru ../prg/hes1602.prg --> hes16-10.xml
    Makam na souboru ../prg/hes1603.prg --> hes16-10.xml
28.3 - u svatku chybi heslo
28.3 - u svatku chybi odkaz na predch. vers
    Makam na souboru ../prg/hes1604.prg --> hes16-10.xml
    Makam na souboru ../prg/hes1605.prg --> hes16-10.xml
16.5 - u svatku chybi heslo
16.5 - u svatku chybi odkaz na predch. vers
    Makam na souboru ../prg/hes1606.prg --> hes16-10.xml
18.6. Odkaz: 
month=6 line=303 ?? <L>On musí růst, já však se menšit.</L>
month=6 line=305 ?? <L>Onť musí růsti, já pak menšiti se.</L>
    Makam na souboru ../prg/hes1607.prg --> hes16-10.xml
    Makam na souboru ../prg/hes1608.prg --> hes16-10.xml
2.8. Odkaz: Žalm 145 Z
19.8. Odkaz: Jeremiáš 32,42 J
    Makam na souboru ../prg/hes1609.prg --> hes16-10.xml
month=9 line=371 ?? <L>Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit.</L>
month=9 line=373 ?? <L>Vojensky se klade anděl Hospodinův okolo těch, kteříž se ho bojí, a zastává jich.</L>
    Makam na souboru ../prg/hes1610.prg --> hes16-10.xml
    Makam na souboru ../prg/hes1611.prg --> hes16-10.xml
4.11. Odkaz: 
    Makam na souboru ../prg/hes1612.prg --> hes16-10.xml
2.12. Odkaz: 
24.12 - u svatku chybi heslo
24.12 - u svatku chybi odkaz na predch. vers
26.12 - u svatku chybi heslo
26.12 - u svatku chybi odkaz na predch. vers

Upozornění u svatku chybi heslo a u svatku chybi odkaz na predch. vers jsou v pořádku, u následujících svátků skutečně v předloze Losungen žádné zvláštní heslo uvedeno není:

 • 2016-03-28 Velikonoční pondělí
 • 2016-05-16 Svatodušní pondělí (PFINGSTMONTAG)
 • 2016-12-24 Štědrý den
 • 2016-12-26 Boží hod vánoční

Další hlášky nutno dohledat a doopravit, například resty po svátcích, které v českých Heslech nemáme:

 • 2016-06-24 Johannistag (On musí růst, já však se menšit. J 3,30)
 • 2016-09-29 Michaelistag (Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit. Ž 34, 8)

– to natvrdo vymažu z databáze