Projekt: Hesla Jednoty bratrské/editace

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: skupinová

Projekt: Hesla Jednoty bratrské/editace – jak děláme editace a korektury Hesel

Formulář pro editaci Hesel[editovat]

Webový formulář pro editaci Hesel Jednoty bratrské – výchozí stav

Verše Hesel, automaticky vybrané z českých překladů biblí, je nutno editovat. K tomu slouží webový formulář, jehož náhled vidíme vpravo (po rozkliknutí jej vidíme podrobně).

Databáze[editovat]

 • Celý obsah Hesel je strukturovaně uložen na serveru v počítačové databázi MySQL.
 • Označení této databáze se nám zobrazuje zcela nahoře uprostřed, např: [2022/petr_ori = 3655] To znamená, že se jde o ročník 2022 a jedná se o původní databázi, kterou vygeneroval a první editaci provedl Petr (ještě předtím, než ji předal k další editaci Mirkovi). (3655 je interní číslo databáze na webovém serveru, to nás nemusí tak moc zajímat.)
 • Přístup k této databázi je chráněn uživatelským jménem a heslem, jejichž nastavení editorům a korektorům umožní administrátor webu (v současné době Petr), který jim také sdělí příslušné URL, na kterém se nachází formulář.
  • Odkazy na pracovní formuláře (v pracovní i testovací databázi) jsou naší interní záležitostí, kterou nikde nezveřejňujeme, stejně tak jako nikomu nesdělujeme naše přístupové údaje. Má-li někdo další zájem o spolupráci, případně si i jenom nezávazně chce vyzkoušet práci s testovacím formulářem, nechť kontaktuje šéfredaktora/vydavatele (Petr Heřman aka Kychot, hesla@dulos.cz). Důvěrným (interním) textem je také pracovní text německých Losungen, který všichni editoři/redaktoři/korektoři či další spolupracovníci v našem kolektivu obdrží e-mailem, který však nemáme právo nikde šířit ani zveřejňovat.
  • Dlouholetým editorem, který se s tímto formulářem naučil pracovat, byl Mirek, který 01.04.2021 ve svých 99 letech zemřel. Začátkem roku 2022 ale ještě stačil připravit Hesla 2022. Pokud tuto práci dlouhá léta zastával někdo až do svých 99 let, tak to snad zvládnou i mladší.
 • Jak je možno jednotlivé položky databáze editovat prostřednictvím tohoto webového formuláře, to si záhy ukážeme.
  • Formulář pro prvotní editace i pro korektury je ten samý, takže i ti, kteří budou provádět korektury, si přečtou vše od začátku.
  • Formulář je napsán v jazyce PHP a jeho původním autorem před deseti lety byl Slávek. Další úpravy různě prováděli Petr a Matěj. Záměr je, že do budoucna celý formulář někdo přepíše např. do jazyka Python, aby byl jeho kód přehlednější a dal se lépe udržovat. Kdo by se na tom chtěl podílet, nechť se přihlásí u Petra.

Testovací databáze[editovat]

 • Naučit pracovat se s programem je možné na testovací databázi
 • Formulář je opět shodný, odlišuje se pouze šedým pozadím
 • Název databáze je např: [2023-test]
 • Přístupové údaje (jméno, heslo) jsou stejné, jako do pracovní databáze
 • Přepnout do příslušné databáze se můžeme kliknutím na odkaz vpravo dole:
  • Přepnout databázi na: 2023-test – testovací
  • a zpět (v období primární editace) opět kliknutím na:
   Přepnout databázi na: 2023-iny – editace
  • resp. v období korektur na:
   Přepnout databázi na: 2023-rfc – korektury
 • Původní obsah databáze je shodný jako u pracovní databáze, ale na rozdíl od ní tu naše editace nebudou zapracovány do vydání Hesel. Proto dávejte pozor, v jaké databázi pracujete.
 • Tím pádem si zde každý z editorů či korektorů může nezávazně "pohrát", aby zjistil a vyzkoušel, jak vše funguje, než se pustí do skutečné editace v pracovní databázi.
 • To, že si každý z editorů/korektorů může v této databázi dělat, co chce, ještě neznamená, že tuto možnost bude nabízet dalším osobám, aby si také "pohrály" – viz upozornění výše.

Navigace[editovat]

Po obou stranách označení databáze je navigace (pohyb po jednotlivých dnech v roce):

 • Vlevo nahoře jsou tlačítka, která umožňují přechod na následující či předchozí den a uložení našich změn:
  < předchozí uložit následující >
  • Pokud přejdeme těmito tlačítky na předcházející anebo následující den, změny se nám ukládají automaticky, takže není nutno stisknout uložit. (Nicméně může být jistější si průběžně naše editace ukládat.)
  • Pokud uděláme něco špatně, je možné vpravo nahoře kliknout na zrušit úpravy – tím se vše (od posledního uložení) vrátí do předchozího stavu.
  • Pokud se teprve učíme s databází Hesel pracovat a nechceme, aby se naše změny do databáze ukládáme, zatrhneme čtvereček ☑ read only. To můžeme použít i v případech, kdy si chceme jen prohlížet záznamy den po dni a nechceme, aby se nám přitom cokoli ukládalo. Pozor – v takovém případě pak nefunguje ani tlačítko uložit.
 • Vpravo nahoře se zobrazuje příslušný den v roce:
  • Pokud chceme skočit na jiný den, než je následující anebo předcházející, napíšeme číslo dne, zvolíme měsíc a klikneme na nastav (nestačí jen stisknout Enter). Před takovým skokem ale musíme uložit naše změny tlačítkem uložit (pokud je chceme uložit) – naše editace se v takovém případě neukládají automaticky.

Heslo měsíce[editovat]

 • Na začátku každého měsíce máme Heslo měsíce:, které vybírá ÖAB
 • Hned za ním se nám zobrazuje původní německý text, uvedený v Losungen.
 • To, co si teď vysvětlíme na Heslu měsíce, bude obdobně platit i pro starozákonní a novozákonní text – viz níže

Losungen[editovat]

 • Původní německý text Losungen se nám zobrazuje hned nad rámečky českých překladů.
 • Lutherbibel 2017 – většina textů je převzata z tohoto revidovaného Lutherova překladu. Takové překlady jsou bez označení.
 • Zürcher Bibel 2007 – přibližně 60 SZ a NZ textů, označených za odkazem značkou , např. 10.01.2022 NZ: 1.Korinther 4,5 Zü, 11.01.2022 SZ: Prediger 5,6 Zü atd.
 • GNBGute Nachricht Bibel – necelých 10 textů, např: 11.01.2022 NZ: Kolosser 2,18 GNB, 27.04.2022 SZ: Josua 23,8 GNB atd.
 • EEinheitsübersetzung – některá Hesla měsíců, např. Březen 2022: Epheser 6,18 E

Pod německým textem pak vidíme rámečky s automaticky vybranými českými překlady, a to z ekumenického překladu (ČEP) a kralického (1613) – viz níže:

Intro[editovat]

První malý rámeček je tzv. Intro, které může být použito k uvození vlastního textu. Zpravidla je to něco jako Ježíš říká, Pavel píše apod. Např. 23.10.2022: Svévolníkovi Bůh praví:

 • Intro často obsahuje informaci o mluvčím, která předchází danému verši. Je proto vhodné, abychom použili takový výraz, který se skutečně v použitém překladu vyskytuje – a podle toho volíme slova jako Bůh, Hospodin, Nejvyšší atd. Stejně tak u sloves dáváme pozor na to, je-li v textu říká, praví, dí, odpověděl, případně je-li uvedena i oslovená osoba – řekl Marii, odpověděl učedníkům apod.
 • V německém textu se takové Intro zobrazuje zeleně. Neznamená to ovšem, že pokud je takové Intro v německé předloze, musíme ho mít i v českém textu – to záleží na naší úvaze. Například nám přijde nadbytečné, pokud je text vybrán z nějaké Pavlovy epištoly, uvozovat jej pokaždé slovy Pavel píše.
 • Dobře pokaždé zvážíme, jestli je takové Intro pro pochopení textu nutné takové Intro uvádět. Pokud např. Ježíš říká: Já jsem ten vinný kmen, …, je skutečně nutné do Hesel uvádět, že to říká Ježíš, anebo se to průměrný čtenář dovtípí i bez toho?
 • Za rámečkem pro Intro je ve formuláři dvojtečka. To znamená, že tato dvojtečka bude v textu Hesel vysázena automaticky, proto ji sami nepíšeme.
 • Text Intra bude v Heslech vysázen odlišným typem písma – kursivou. Tím pádem je nadbytečné, aby celý následující text byl uzavřen do uvozovek.

Text verše[editovat]

 • Automatický program pracuje tak, že podle biblického odkazu v Losungen vyhledá odpovídající verš v českém překladu a umístí jej do velkého rámečku (hned za Intro).
 • Často se ovšem stává, že textem Losungen není celý biblický verš, ale jen jeho část. Proto je zapotřebí pozorně přečíst německý text a rozsah českého textu mu přizpůsobit.
 • Někdy je verš jen součástí delšího souvětí, proto je také nutné upravit psaní velkých písmen na začátku věty, větnou interpunkci atd.
 • Uvozovky: Pokud je celý text hesla nějakou přímou řečí, uvozovky kolem něj samozřejmě nepíšeme. Pokud je přímá řeč jen v části textu, používáme obyčejné uvozovky "…" tak, jak je máme na normální klávesnici. Je samozřejmé, že počet takových uvozovek musí být sudý. Sázecí program takové uvozovky pak už vysází jednotně a typograficky správně. Rozhodně nepoužíváme žádný jiný typ uvozovek, jaký nám nabízí např. Word apod., jako třeba „…“, „…” “…” apod.

Výběr překladu[editovat]

 • Pod rámečkem Intra vidíme, o jaký překlad se jedná:
  ekumenický (zavřít)
  kralický (zavřít)
 • Kliknutím na (zavřít) příslušný překlad zavřeme.
 • Po zavření vidíme např.:
  ekumenický (přidat)
  Po kliknutí na (přidat) se nám opět otevře ten překlad, který jsme předtím zavřeli.
 • Editovat můžeme oba překlady nezávisle na sobě a libovolně si je otvírat a zavírat.
 • Po ukončení editace celého dne by měl ale zůstat otevřený jen jeden překlad a ten pak bude uveřejněn v Heslech.
 • Preferovaný je ekumenický překlad, který v Heslech tvoří většinu. V některých případech je ale vhodnější použít kralický překlad.

Kralický překlad[editovat]

 • Kralický překlad použijeme zejména v případech, kdy lépe odpovídá německé předloze anebo je přesnější.
 • Použití kralického překladu by nemělo být na úkor srozumitelnosti čtenáře, který v kraličtině není zběhlý.
 • Pokud použijeme kralický (či jiný starší) překlad, ponecháváme autentický pravopis.

Jiný překlad[editovat]

 • Pokud nevyhovuje ekumenický ani kralický překlad, můžeme použít jiný překlad dle svého nejlepšího uvážení.
 • Políčka pro vložení jiného překladu otevřeme rozkliknutím odkazu: jiný (přidat)
 • Dále postupujeme stejně jako u ekumenického či kralického překladu.

Odkaz na biblické místo[editovat]

 • Pod názvem překladu je políčko, stejně velké jako je políčko pro Intro.
 • V tomto políčku je odkaz na označení biblického verše, ze kterého pochází dané heslo.
 • V případě ekumenického či kralického překladu je již políčko předvyplněno. Např. 01.01.2020 u Hesla měsíce:
  ekumenický: Jan 1,39
  kralický: Jan 1,39 K
  (Ve druhém případě písmeno K za veršem (oddělené jednou mezerou) naznačuje, že se jedná o kralický překlad.
 • Příslušný odkaz je nutno zkontrolovat. V některých případech (jako právě v tomto) se může stát, že ekumenický a kralický překlad mají jiné číslování a/nebo číslování je jiné, než v německé předloze. V tomto případě musíme odhalit, že došlo k posunu a dohledat, že odpovídající verš je Jan 1,40 K
  a věc uvést do pořádku a rovněž dopsat i správný biblický text.
 • Pokud vybereme jiný překlad než ekumenický nebo kralický, musíme za odkaz uvést zkratku překladu – seznam zkratek je zde:
 • Pokud název biblické knihy začíná číslicí a tečkou, pak za tečkou nepíšeme mezeru (sázecí program tam pak automaticky doplní typograficky správnou poloviční mezeru). Stejně tak nepíšeme mezeru za čárkou, oddělující kapitolu a verš, ani za tečkou, oddělující jednotlivé verše, např.: 5.Mojžíšova 13,7.9
 • Rozsah veršů označujeme rozdělovníkem (hyphen neboli minus na klávesnici), např.: Efezským 1,9-10, což potom sázecí program automaticky nahradí typografickou půlčtverčíkovou krátkou pomlčkou neboli En dash, takže výsledek v tisku bude Efezským 1,9–10
 • Je-li Heslo tvořeno jen polovinou verše, můžeme za odkaz přidat např. a nebo b, ale možná to není ani nutné. (V původních Losungen se to objevuje jen sporadicky.)
 • Označování biblických knih v Heslech je dáno dlouholetou tradicí a může se mírně odchylovat od současných standardů, přesto je zachováváme ve stejné podobě, a to kvůli strojovému zpracování – při použití jiného označení by došlo k chybě. Tabulka používaných biblických knih je zde:

Třetí texty[editovat]

V německých Losungen jsou kromě Hesla (SZ verš, Losung) a přidaného NZ verše (Lehrtext) uváděny na každý den tzv. Drittetexte (třetí texty), které nějak doplňují oba biblické verše. Často se jedná o nějakou sloku písně, modlitbu či citát známé osobnosti. Na některé tyto třetí texty se ale ještě vztahují autorská práva, která si vydavatel německých Losungen musí všechna ošetřit. Z toho důvodu se nedoporučuje, aby se při převodu Losungen do jiných jazyků tyto třetí texty překládaly, ale namísto toho si může každý vydavatel do národního jazyka zvolit, jaký další doplňující text do Hesel použije.

V našem vydání českých Hesel se stalo tradicí, že tyto doplňující texty uvádíme pouze u nedělí, svátků a na začátku jednotlivých měsíců. Tyto třetí texty jsou v podstatě dvojího druhu:

 • Citáty
 • Písně

Citát[editovat]

Před několika lety na místě třetího textu začal Mirek Matouš uvádět vhodně volené citáty známých osobností, které za svůj život shromáždil. V dalších letech pak uváděl např. dvojverší z Cherubského poutníka (Cherubinischer Wandersmann) Angela Silesia, které sám přeložil. A opět pak v dalších letech zde uváděl verše z básnických sbírek, které vydával. Nicméně v databázi Hesel (a tím pádem i ve formuláři) je políčko pro tento třetí verš nadále označováno jako Citát.

V Heslech 2022, která ještě před svou smrtí stačil připravit, na tomto místě uvádí svůj překlad veršů ze sbírky Sexcenta Monodisticha Sapientium, kterou v polovině XVII. vydal německý luteránský mystik Daniel Czepko von Reigersfeld.

Příklad – neděle 02.01.2022:
Citát: Bůh není zde či tam, kde hledáš, bláhový?
           Svou mysl otevři a On ti odpoví.

 • Vlevo od rámečku s citátem je ještě políčko, do kterého je možno zapsat autora (podobně jako odkaz do bible u biblických veršů). Toto políčko bylo využíváno, pokud se jednalo o citáty různých autorů. V případě, že se jedná o citace jediného autora, toto políčko zůstává prázdné a příslušná informace je uvedena na začátku Hesel, kde uvádíme použité překlady bible a zpěvníky.

Významné dny[editovat]

Některé dny či týdny mají v Heslech zvláštní označení:

 • Týden: (week) – např. 09.01.2022: Týden: Alianční modlitební týden
 • Neděle: (sunday) – každá neděle je pro nás významným dnem a každá neděle má v církevním roce své označení. Např.: 02.01.2022:
  Neděle: 1. neděle po Vánocích
  • Některé neděle mají pod sebou (políčka v závorce) nějaké vysvětlení a případně i biblický odkaz, např. 27.02.2022:
   Neděle: Estomihi
   (Budiž mi pevnou skalou odkaz: Žalm 31,3)
  • Nedělí začíná následující týden. Proto biblické verše (hesla) u nedělí (Wochenspruch) se vztahují k celému následujícímu týdnu, stejně tak jako některá čtení, perikopy, žalm, píseň atp.
 • Svátek: (holiday) – theologicky možná nekorektní označení pro nějaký významný den, např. 01.01.2022:
  Svátek: Nový Rok
  anebo 06.01.2022:
  Svátek: Zjevení Páně – Epifanias
  • I u nějakého svátku (teoreticky) může být vysvětlení či biblický odkaz, podobně jako u neděle. Ale dosud se takový případ nevyskytl.
  • Občas může nastat situace, kdy na jeden a ten samý den připadnou takové svátky dva
 • Významný den: (important) – nějaký další významný den, např. 02.03.2022:
  Významný den: Začátek postní doby (v některých denominacích označovaný jako Popeleční středa).
  • Není žádná ostrá hranice mezi tím, co označit jako Svátek: a co jako Významný den:. Každopádně v Heslech se oboje sází stejným stylem, takže to nehraje velkou roli.

SZ[editovat]

 • Starozákonní verš představuje to skutečné Heslo (Losung). Každým rokem (přibližně s tříletým přestihem) se v Ochranově losuje z ochranovské sbírky Hesel vždy jedno Heslo na každý den v roce.
 • Struktura tohoto Hesla je ve formuláři stejná, jako jsme si už výše uvedli u Hesla měsíce:
  • Německé znění
  • Intro
  • Vlastní text Hesla
  • Uvedení zdroje (biblická kniha, kapitola, verš, překlad)
 • Stejně tak si můžeme vybírat mezi ekumenickým překladem, kralickým anebo jiným

NZ[editovat]

 • Novozákonní verš (Lehrtext) je vybírán tak, aby nějakým způsobem doplňoval či vysvětloval starozákonní Heslo.
 • Jeho struktura ve formuláři je opět stejná jako u SZ.

Píseň[editovat]

 • Druhým typem třetího textu je jedna sloka (příp. dvě sloky) písně z nějakého křesťanského kancionálu, uvedená opět u každé neděle a případně u dalších význačných svátků.
 • Nad rámečkem se zobrazuje název písně, uvedené v Losungen jako Wochenlied, např. v neděli 02.01.2022:

Píseň
Wochenlied: EG 34 Freuet euch, ihr Christen alle
          nebo: EG 36 Fröhlich soll mein Herze springen

V případě, že jsme dohledali český ekvivalent dané písně, je tam také uveden, např. v neděli 13.02.2022:

Píseň
Wochenlied: EG 342 Es ist das Heil uns kommen her (EZ 246 Přišlo k nám padlým spasení)
          nebo: EG 452 Er weckt mich alle Morgen

Uvedené zdroje znamenají:

 • Uvedené německé písně ovšem neznamenají, že bychom měli doplnit stejné či podobné písně. Jejich uvedení (na rozdíl od německé předlohy Hesel) je zde pouze informativní a může nám být určitou inspirací při výběru, ale držet se jich rozhodně nemusíme. (Mirek Matouš, pokud je známo, se jich také nedržel.)
  • Na druhou stranu, pokud jsme dostatečně zdatní, můžeme sami německou píseň přebásnit a uvést.
 • Dále následuje vstupní pole, do kterého napíšeme píseň, kterou jsme na neděli vybrali. Na konci posledního verše by neměl být znak nové řádky (tj. Enter).
 • Pod vstupním polem následují políčka odkazů na zdroje:
  • jiný zpěvník – vyplníme v případě, že sloka je z jiného zpěvníku, než je Bratrský zpěvník 1954. Použijeme zkratku, uvedenou v seznamu:
   Projekt: Hesla Jednoty bratrské/Překlady#Zpěvníky
  • číslo písně – číslo písně v daném zpěvníku
  • sloka
  • další sloka – v případě, že vybereme dvě krátké sloky; jinak zůstane políčko prázdné anebo obsahuje nulu

Čtení[editovat]

Pod SZ a NZ veršem (u nedělí a svátků pod písní) jsou uvedeny odkazy na různé typy čtení:

 • Všední dny:
  • 1. čtení (SR = Special Reading čili Kl = Kirchenjahreslese, tj. čtení s ohledem na církevní rok), připravované Liturgickou konferencí EKD. Tvoří tematickou jednotu s Heslem týdne (Wochenspruch), Evangeliem, Epištolou, Starozákonním čtením a Perikopou, uvedenými u předcházející neděle.
  • 2. čtení (CR = Continual Reading čili Bl = Fortlaufende Bibellese, tj. průběžné čtení), připravované ÖAB. Během 4 let projde všechny texty Nového zákona a během 8 let podstatné části Starého zákona
 • Neděle a církevní svátky:
  • Evangelium (Ev)
  • Epištola (Ep) – nebo jiný novozákonní text
  • Altes Testament (AT) – čtení ze Starého zákona
  • Bibellese (Bl) – biblické čtení
  • perikopa (Predigt, Pr) – text pro nedělní kázání; na rozdíl od Losungen jej pak tiskneme až na konci Hesel
 • Někdy jsou uváděna dvě alternativní čtení, zejména v případech, kdy jedno ze čtení je apokryfní.
 • V Losungen jsou některá čtení uváděna dosti složitě s různými vynechávkami, např. 08.05.2022, kde se jedná jak o starozákonní čtení (AT), tak i o perikopu (Pr): 1.Mose 1,1-4a(4b-25)26-28(29-30)31a(31b); 2,1-4a. Závorky v takovém případě znamenají, že uvedené verše se číst můžou, ale nemusí.
  • Pokud je takový odkaz uveden jako čtení, pak pro běžného čtenáře nám přijde dost nepraktické, aby čtenář neustále nahlížel do Hesel, jaké verše číst má a jaké nemusí – rychlejší bude, když si je přečte souvisle všechny, a navíc takto dlouhé odkazy dělají problém se sazbou. Proto v takovém případě odkaz zjednodušíme na únosnou míru, např.: 1.Mojžíšova 1,1–2,4
  • Pokud je takový odkaz uveden jako perikopa (Predigt), v tom případě si kazatel při přípravě kázání může s textem důkladněji pohrát a proto do seznamu perikop obvykle takový odkaz uvádíme v nezměněné podobě.

Výročí[editovat]

 • Losungen uvádí každým rokem pouze několik historických dat, významných pro celou Unitas fratrum:
1457-03-01 začátek Jednoty bratrské v Čechách
1728-05-03 začátek Hesel v Ochranově
1722-06-17 započala výstavba Ochranova
1415-07-06 upálen mistr Jan Hus v Kostnici
1727-08-13 požehnaná sv. Večeře Páně v Berthelsdorfu
1732-08-21 vyslání prvních misionářů z Ochranova
1741-09-16 synod v Londýně: Pán Ježíš prohlášen Vrchním starším v Jednotě bratrské.
1741-11-13 Všechny sbory slaví Ježíše Krista jako Vrchního staršího církve

Dle názoru Jindřicha Halamy je zbytečné, uvádět do Hesel toto poslední výročí 1741-11-13 (jedná se o pouhý důsledek předchozího 1741-09-16).

 • Před několika lety jsme se rozhodli navíc k těmto každoročním výročím zařazovat kulatá výročí dalších významných historických událostí. Tyto události zpracováváme na zvláštní stránce
  Projekt: Hesla Jednoty bratrské/výročí
  Projekt: Hesla Jednoty bratrské/výročí/2022
 • Ve formuláři má každé výročí dvě políčka vedle sebe:
  • v prvním políčku je uveden rok
  • ve druhém políčku je uveden krátký popis, o jakou událost se jedná, např. 13.01.2022 uvedeme:
   1572 V Mladé Boleslavi zemřel Jan Augusta.
 • Pokud vložíme jedno výročí a necháme uložit, objeví se nám další políčka; tím pádem můžeme k jednomu dni vložit i několik výročí a je jedno, jestli se události udály v tomtéž roce anebo v jiných letech
 • Pokud popis události tvoří větu, píšeme na konci tečku. V ostatních případech tečku nepíšeme.

Poznámky editorů[editovat]

 • Klikneme-li na (přidat), pak se nám otevře okénko pro vkládání poznámek.
 • Tyto poznámky se do Hesel netisknou, ale slouží k tomu, aby zde editoři či korektoři mohli uvádět např. různé problémy, které se vyskytly, rozsáhlejší úpravy apod.
 • Na začátku řádky napíšeme počáteční písmeno svého jména, za ním dvojtečku, mezeru a příslušný text. Tím bude každému jasné, kdo takovou poznámku vložil. Např:
  P: NZ v jiném překladu nemá uvedeno označení překladu, nedaří se mi jej dohledat.
  Slouží jako upozornění na problém, který je zapotřebí ještě dořešit.

Navigace[editovat]

 • Na konci formuláře se opakují stejná tři tlačítka, jako jsou vlevo nahoře, abychom po vyplnění formuláře nemuseli opět skákat na jeho začátek:
  < předchozí uložit následující >Korektury Hesel[editovat]

Webový formulář pro editaci Hesel Jednoty bratrské – stav po editaci, před korekturami
 • Pro korektury Hesel používáme ten samý formulář, jako pro jejich editaci – odlišuje se pouze světle béžovým podkladem – viz ukázka vpravo (obrázek si můžeme opět rozkliknout do plné velikosti)
 • Tím pádem vše, co bylo řečeno výše o editaci Hesel, můžeme vztáhnout i na jejich korektury.
 • Na rozdíl od editora vidíme již celý formulář vyplněný a pouze kontrolujeme, jestli je vše v pořádku, zejména:
  • Kompletnost – zda jsou vyplněny všechny náležitosti pro ten který den
  • A naopak, zdali něco nepřebývá (například nejsou omylem otevřeny dva překlady)
  • zdali český text svým rozsahem i smyslem odpovídá německé předloze
  • zda je správně vyplněný odkaz na biblický verš (včetně uvedené zkratky překladu, nejedná-li se o ČEP). Často tento údaj chybí při uvedení jiného překladu – pak nezbývá, než mezi různými překlady dohledat ten použitý a zkratku na konec odkaz doplnit dle Projekt: Hesla Jednoty bratrské/Překlady. Toto doplnění poznamenáme do pole Poznámky editorů – a to zejména v případě, se nám nepodařilo příslušný překlad identifikovat.
 • Výměnu použitého překladu za jiný provedeme jen v krajním případě – pokud zjistíme, že uvedený překlad je skutečně nevhodný. V každém případě o takové změně provedeme záznam do pole Poznámky editorů s odůvodněním, proč jsme tuto změnu provedli. Jinak se snažíme respektovat rozhodnutí editora (v tomto případě Mirka Matouše) pro daný překlad.
 • JHWH – u Luthera HErr – běžně užívané české překlady překládají jako Hospodin. Pokud vybraný překlad uvádí doslova Jahve, neměníme jej na Hospodin, ale bereme to jako závažný důvod pro výměnu celého překladu. Konkordantnost překladu Božího jména by měla pokud možno zůstat v celých Heslech zachována. Použité překlady by měly pokud možno rozlišovat, jestli je v originálu אֵל, אֱלֹהִים (Bůh), יהוה (tetragram – Hospodin) anebo אדני (Pán, panovník).
 • Časté drobné chyby:
  • Vyplnění/nevyplnění/špatné vyplnění políčka Intro – např. nadbytečná dvojtečka, reziduum po automatickém překladu z němčiny apod. Uvážit, jestli by nebylo vhodné dát začátek textu do Intro – zejména v případech, že se nejedná integrální součást citovaného verše (není to ale bezpodmínečně nutná podmínka). Anebo naopak – přesun z Intro do textu. Někdy to nemusí být jednoznačné ani podstatné, hodně závisí na citu a představivosti, jak to bude vypadat v konečné sazbě.
  • Interpunkce v textu verše, text ukončen tečkou, na začátku věty velké písmeno – pozůstatek editací, když je Heslo pouze torzem nějakého verše.
  • Pozor na kralický text – neopravujeme podle toho, jak si myslíme, že by měl text vypadat dle současného pravopisu, ale respektujeme pravopis a interpunkci, jak ji čteme ve vydání Bible kralické 1613 – resp. v jiném vydání, byl-li použit
  • Uvozovky – správný tvar (") na správných místech a sudý počet; komplikovanější případy (vnořené přímé řeči) někdy může vyřešit Intro, jinak to pouze poznamenáme do Poznámek editorů, aby to dořešil hlavní editor (Petr).
  • Počet mezer – mezi slovy by měla být právě jen jedna mezera
  • Biblické odkazy – za číslem a tečkou u označení knihy (např. 1.Mojžíšova) nesmí být mezera; jediná mezera v celém odkazu může a musí být pouze mezi označením biblické knihy a číslem kapitoly.
  • Pomlčky: Rozsah veršů v odkazech vyznačuje obyčejný rozdělovník (-) hyphen neboli minus, nikoli typografická pomlčka. Naopak, skutečná pomlčka v textu by měla být skutečná pomlčka (–); pokud ji na české klávesnici nemáme anebo neumíme jinak vložit, nahradíme ji dvěma znaménky minus (--) a program si s tím pak už poradí.
 • Do pole Poznámky editorů zaznamenáme:
  • Na začátek své poznámky vložíme počáteční písmeno svého jména a dvojtečku
  • Všechny podstatné editační zásahy – například výměnu překladu verše – a to s patřičným odůvodněním (nestačí jen např.: Mám/nemám rád kraličtinu, a tak jsem ji přidal/odebral), odebrání/přidání podstatné části textu, který v německé předloze není/je atp.
  • Přidání či odebrání Introitu či přesun textu mezi Introitem a textem (nikoli překlepy a drobné úpravy)
  • Podstatné opravy biblických odkazů – např. změna označení použitého překladu/doplnění chybějícího, posun v číslování různých překladů apod. (Netýká se ale např. zjednodušování odkazů ve Čtení či naopak jejich vracení do původní podoby v Perikopě.)
  • Dovyplnění nějakého chybějícího pole (citát, píseň apod.)
  • Všechny otázky a nejasnosti, které je nutno ještě dovyřešit
  • Všechny evidentní drobné překlepy, interpunkce atd. opravujeme rovnou, aniž bychom o tom museli pořizovat záznam do pole Poznámky editorů.

Korektoři[editovat]

 • I. čtvrtletí (leden–březen): Jaromír
 • II. čtvrtletí (duben–červen): Pavel
 • III. čtvrtletí (červenec–září): Matouš
 • IV. čtvrtletí: (říjen–prosinec) Lukáš