Projekt: Hesla Jednoty bratrské/obálka

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: skupinová

Projekt: Hesla Jednoty bratrské – návrh obálky – Návrhy obálek pro jednotlivé roky

První podoba[editovat]

Samovýroba Hesel v nouzovém režimu:

/2000[editovat]

ISBN 80-238-4921-2, hes00idx

– černý sítotisk na žlutý polokartón

Počáteční návrhy[editovat]

Dosud neustálená podoba obálek, ofsetový tisk, brožovaná vazba A2, lamino:

/2001[editovat]

ISBN 80-902899-0-8, hes01idx

/2002[editovat]

ISBN 80-902899-1-6, hes02idx

/2003[editovat]

ISBN 80-902899-2-4, hes03idx

/2004[editovat]

ISBN 80-902899-3-2, hes04idx – černobílý tisk (faksimile z Bible kralické), návrh Jiří Just:

Hesla Jednoty bratrské 2004 - obálka komplet

Ornamenty[editovat]

Bílá obálka, ornamenty převzaté z Bratrského zpěvníku 1954 – návrhy Slávek Heřman. Dvojbarevný ofsetový tisk, brožovaná vazba A2, lamino:

/2005[editovat]

ISBN 80-902899-4-0, hes05idx

Hesla Jednoty bratrské 2005 - obálka komplet

/2006[editovat]

ISBN 80-902899-5-9, hes06idx

Hesla Jednoty bratrské 2006 - obálka komplet

/2007[editovat]

ISBN 80-902899-6-7, hes07idx

Hesla Jednoty bratrské 2007 - obálka komplet

/2008[editovat]

ISBN 978-80-902899-8-7, hes08idx

Hesla Jednoty bratrské 2008 - obálka komplet

/2009[editovat]

ISBN 978-80-902899-9-4, hes09idx

Hesla Jednoty bratrské 2009 - obálka komplet

/2010[editovat]

ISBN 978-80-904123-0-9, hes10idx

Hesla Jednoty bratrské 2010 - obálka komplet

/2011[editovat]

ISBN 978-80-904123-1-6, hes11idx

Hesla Jednoty bratrské 2011 - obálka komplet

Návrhy vycházející z výročí[editovat]

Podrobnosti návrhu obálek pro jednotlivé roky jsou na podstránkách projektu (možno rozkliknout); uvedena jsou:

 • přední strana obálky (vpravo): heslo roku pro příslušné roky – faksimile zpravidla z bible, která má ten rok kulaté výročí
 • zadní obálka (vlevo) – stejný verš z Lutherovy bible

/2012[editovat]

ISBN 978-80-904123-2-3, hes12idx

Hesla Jednoty bratrské 2012 - komplet

/2013[editovat]

ISBN 978-80-904123-3-0, hes13idx

 • "Neboť nemáme zde města zustáwagjcýho ale onoho budaucýho hledáme" (Židům 13,14) – w: Bible kralická, poslední vydání 1613 (400. výročí).
 • Lutherova bible 1545: Denn wir haben hie kein bleibende stad / sondern die zukünfftige suchen wir.
 • Titulka kraličky 1613
 • Titulka VI. dílu

Návrhy vycházející z výročí a předsádky[editovat]

Kromě brožovaných Hesel V2 (lamino) vydáváme i ručně vázaná Hesla v kožence V8. Předsádky využijeme k dalším ilustracím, souvisejícími s příslušnýcm výročím.

Podrobnosti návrhu obálek a předsádek pro jednotlivé roky jsou na podstránkách projektu (možno rozkliknout); uvedena jsou:

 • přední strana obálky (vpravo): heslo roku pro příslušné roky – faksimile zpravidla z bible, která má ten rok kulaté výročí
 • zadní obálka (vlevo)
 • přední předsádka (vlevo)
 • zadní předsádka (vpravo)

/2014[editovat]

ISBN 978-80-904123-4-7 (V2), ISBN 978-80-904123-5-4 (V6), hes14idx

 • Bible litoměřicko-třeboňská (Zmrzlíkova) 1414 (600. výročí): Mnye pak przidrziety sie boha dobro gest (Žalm 73,28)
 • z téže bible: dokončení verše hesla roku a začátek dalšího žalmu s iniciálou.
 • Iluminace z téže bible: Král David s lyrou (Ž 1)
 • žehnající Kristus (Ž 110).
Přední obálka
Přední předsádka
Zadní předsádka

/2015[editovat]

ISBN 978-80-904123-6-1 (V2), ISBN 978-80-904123-7-8 (V6), hes15idx

 • Bible boskovická – cca 600. výročí: Protož přigimaite sie wespolek jakož y krystus přiial w čest boži (Řím 15,7)
 • Upravená verze Husova Menšího výkladu na desatero (včleněná mezi knihy Genesis a Exodus téže bible).
 • Nedokončená iluminace sv. Pavla z Listu Římanům
 • Iluminace – Izraelci na poušti sbírají manu.
Přední obálka
Přední předsádka
Zadní předsádka

/2016[editovat]

ISBN 978-80-904123-8-5 (V2), ISBN 978-80-904123-9-2 (V6), hes16idx

 • 600. výročí slaví Bible hlaholská 1416, z té se ale Izaiáš nedochoval (heslo roku Iz 66,13). Vyřešili jsme to tak, že jsme použili podobný verš Ž 27,10: Pomocnikěm' mim bud' gdině. něostavai mně. ani hr'dai mnu. bže spasiteli moi. Něb' o tec' moi. i matie ma ostali su mně. ale gdin| prziel' est mie..
 • Iniciála I ve tvaru kalicha a hlaholská abeceda.
 • Štít víry Jeronýma Pražského
 • w: Jeroným Pražský na hranici v Kostnici (600. výročí 1416-05-30)
Přední obálka
Přední předsádka
Zadní předsádka

/2017[editovat]

ISBN 978-80-88199-00-7 (V2), ISBN 978-80-88199-01-4 (V6), hes17idx

 • 26. listopadu 1417 (600 let) dopsána Bible olomoucká: a dam wam srdcze nowe a duch nowy polozzym prostrzed was. A otnesu srdcze kamenne z tiela wasseho. a dam wam srdce masne. a duch moy polozzym prostrzed was. (Ezechiel 36,26)
 • Ten samý verš vysázený Kosíkovým fontem CzechBastardaType, odvozeným z téže bible.
 • Iluminace z Ezechiele (4 netvoři – andělé a štít s holubicí)
 • Iluminace Zvěstování, sv. Matouš zapisuje evangelium.
Obálka
Přední předsádka
Zadní předsádka

/2018[editovat]

ISBN 978-80-88199-02-1 (V2), ISBN 978-80-88199-03-8 (V6), hes18idx

Obálka
Přední předsádka
Zadní předsádka

/2019[editovat]

ISBN 978-80-88199-04-5 (V2), ISBN 978-80-88199-05-2 (V6), hes19idx

 • Žaltář Wittenberský: Diverte a malo et fac bonum inquire pacem et persequere eam / Otwrat sie ot zleho a vczyn dobre hleday pokogie y chod po nem. (Žalm 34, 15b)
 • 1569-12-13 zemřel w: Matěj Červenka (350. výročí); Červenkův Žaltář Davida svatýho, proroka a krále velikýho: Odchyl se od zlého a čiň dobré: hledey pokoge a stýhey gey.
 • w: Václav Budovec z Budova – ideolog stavovského povstání. Např. 1619-04-17 píše Žerotínovi a přemlouvá jej k účasti na odboji.
 • w: Karel starší ze Žerotína – Budovcův oponent
Obálka
Přední předsádka
Zadní předsádka

/2020[editovat]

ISBN 978-80-88199-08-3 (V2), ISBN 978-80-88199-09-0 (V6), ISBN 978-80-88199-10-6 (PDF), hes20idx

 • Kleychův Nowý Zákon Pana a Spasytele nasseho Gežjsse Krýsta, Žitava 1720: A GEžjš řekl gemu: Můžessli tomu wěřiti: wsseckoť gest možné wěřjcýmu. A y hned zwolaw otec mládence toho s slzami, řekl: Wěřjm Pane, spomoz nedowěře mé. (Marek 9,24b)
 • Knihařský znak Wáclawa Kleycha.
 • Rozříznutý w: Rudolfův majestát (1620-11-23)
 • w: Amsterdam 1670-11-02 Poslední dopis J. A. Komenského (✝ 1670-11-15) Mikuláši Drabíkovi (diktovaný, ale s vlastoručním podpisem Komenského).
Obálka
Přední předsádka
Zadní předsádka

/2021[editovat]

ISBN 978-80-88199-11-3 (V2), ISBN 978-80-88199-12-0 (V6), ISBN 978-80-88199-13-7 (PDF), hes21idx

1571-11-24 zemřel w: Jan Blahoslav (450. výročí)

Obálka
Přední předsádka
Zadní předsádka

/2022[editovat]

ISBN 978-80-88199-14-4 (V2), ISBN 978-80-88199-15-1 (V6), ISBN 978-80-88199-16-8 (PDF), hes22idx

 • Bible hallská 1722 (300. výročí) Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. (Jan 6,37)
 • Lutherův Das Newe Testament Deutzsch, druhé vydání 1522 (500. výročí): wer zu myr kompt den werd ich nicht hynaus ſtoſſen
 • w: Jan Augusta (450 let od úmrtí 1572-01-13)
 • 1722-06-17 w: Christian David pokácel první borovici k výstavbě Ochranova (300. výročí)
Obálka
Přední předsádka
Zadní předsádka

/2023[editovat]

ISBN 978-80-88199-17-5 (V2), ISBN 978-80-88199-18-2 (V6), ISBN 978-80-88199-19-9 (PDF), hes23idx

1523-02-20 se v Přerově narodil w: Jan Blahoslav, zemřel 1571; v Ivančicích vydal Nový zákon a začal připravovat i překlad Starého zákona:

 • Biblj české. 1, Totiž Patery knihy Mogžjssowy – I. díl Šestidílky 1579: Ty gſy Silný Bůh widěnj (1.Mojžíšova 16,13)
 • Kancionál Šamotulský (1561) – Blahoslavův Žalm CXXI, MHB 762: Ve dnech bídných pokušení plných, velmi hrozných, počal jsem patřiti k horám
 • 1623 – Komenského rukopis Labirynt Světa a Lusthauz Srdce s vlastoručním Komenského vyobrazením
 • 1824 w: Karl Ludwig Harding objevil planetární mlhovinu Helix NGC 7293 (99. výročí), přezdívanou Eye of God; doplněno hebrejským אתה אל ראי ('atta el roj = ty jsi Bůh, který mě vidí)
Obálka
Přední předsádka
Zadní předsádka

/2024[editovat]

– už vytištěná Hesla JB, obrázky doplním.

Facsimile hesla roku na obálce[editovat]

Dále následují obecné věci, použité při návrhu obálek Hesel:

Viz Projekt: Hesla Jednoty bratrské/heslo roku pro jednotlivé roky; ochranovští editoři přebírají do jimi vydávaných "Losungen" heslo roku od ÖAB.

V září 2011 jsem se rozhodl jsem se o změně designu obálky na Hesla – od roku 2012, že by tam bylo:

 • na zadní straně obálky: facsimile odpovídajícího hesla roku v němčině (zpravidla Lutherův překlad)
 • na přední straně obálky: odpovídající verš z Bible kralické.

Použít na obálce kus facsimile z Kraličky měl už Jiří Just při návrhu obálky na Hesla roku 2004, ale tenkrát ten text neměl žádný vztah k heslu roku – bylo to několik veršů o svatbě v Káni galilejské.

Postupně jsme dospěli k tomu, že bychom každým rokem mohli použít na obálku faksimile z nějakého vydání bible, které zrovna ten rok bude mít nějaké kulaté výročí, anebo které bude připomínat nějakou významnou událost:

Výročí[editovat]