Projekt: Hesla Jednoty bratrské/výročí

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

V jednotlivých ročnících chceme u jednotlivých dnů připomínat různá významná výročí. Významná kulatá výročí, která by se dala nějak zohlednit jak vhodným výběrem faksimile pro obálku příslušného roku, tak i připomínkou příslušných výročí v textu.

Výročí jsou dělána na 50 let dopředu – tj. "kulatým" výročím míníme výročí, zakulacené na stovku anebo padesátku. V případě, že by se nějaký rok nahromadilo vhodných výročí více a v jiném roce naopak scházely, je možno použít jemnějšího dělení kulatosti – na desetiletí anebo končící na 25 či 75 let.

Pro rok vydání Hesel JB:

Zdroje[editovat]

Internetové zdroje[editovat]

Bibliografie[editovat]

Uspořádáno dle roku vydání:

  • PALACKÝ, František. Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě. Praha : B. Kočí, 1908.
  • VRATISLAV, František. Mistr Jan Hus. Praha : Rolnická tiskárna v Praze, 1915. 253 s. (Knihovna venkova, řada první. Spisy všeobecně vzdělávací ; sv. I..)
  • MÜLLER, Jos. Th.. Dějiny Jednoty bratrské. Díl I. Praha : Jednota bratrská, 1923. 368 s.
  • SCHILLER, Jindřich. Vypravujeme si o obnovené Jednotě. [s.l.] : Bratrská škola, 1945. 149 s.
  • HREJSA, Ferdinand. Dějiny křesťanství v Československu; Za krále Maxmiliána II.. Díl VI.. Praha : Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká, 1950. 403 s. (Spisy Husovy československé evangelické fakulty bohoslovecké; sv. XIV..)
  • MOLNÁR, Amedeo. Boleslavští Bratří. 1. vyd. Praha : Kalich v ÚCN, 1952. (Spisy Komenského evangelické fakulty bohoslovecké; sv. XXI..)
  • ŘÍČAN, Rudolf. Dějiny Jednoty bratrské. Praha : Kalich, 1957. 518 s.
  • Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě. Antonín Truhlář, Karel Hrdina, Josef Hejnic, Jan Martínek (eds.). Praha : Academia. (1. vyd..) ISBN 978-80-200-1986-8.
  • Slovem obnovená [čtení o reformaci]. Příprava vydání Amedeo Molnár, Noemi a Luděk Rejchrtovi. 1.. vyd. Praha : Kalich v ÚCN, 1977. 267 s.
  • ŠMAHEL, František. Život a dílo Jeronýma Pražského. 1. vyd. Praha : Argo, 2010. ISBN 978-80-257-0269-7.