Wikiverzita:Vyloučení odpovědnosti

Z Wikiverzity
WIKIVERZITA NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY SPRÁVNOSTI

Wikiverzita je otevřený vzdělávací projekt, tzn. seskupení dobrovolníků, kteří vytvářejí výukové jednotky (kurzy, hodiny, projekty atd.). Její principy dovolují komukoli s připojením k Internetu a webovým prohlížečem měnit její obsah. Proto je třeba upozornit, že nic, co zde naleznete, nemuselo být zkontrolováno a nemusí obsahovat úplné, přesné či spolehlivé informace.

To neznamená, že na Wikiverzitě nemůžete najít hodnotné a přesné informace, ale je třeba si uvědomit, že Wikiverzita nemůže žádným způsobem ručit za přesnost informací v ní uvedených. Tyto informace mohl změnit či poškodit někdo, jehož názory se neshodují s aktuálním stavem znalostí oboru, o kterém se chcete něco dozvědět. Snažíme se však o maximální přesnost obsahu.

Nikdo z autorů, přispěvatelů, sponzorů, správců, ani kdokoli jiný spojený s Wikiverzitou nemůže být zodpovědný za jakékoli nepřesné či zavádějící informace uvedené na těchto stránkách či na stránkách z nich odkazovaných.

Pochopte prosím, že informace zde nabízené jsou poskytovány zdarma a neexistuje žádná smlouva mezi vámi a majiteli či uživateli těchto stránek, vlastníky serverů, na kterých běží, jednotlivými přispěvateli, správci, či jakoukoli jinou osobou spojenou s Wikiverzitou.

Uvědomte si prosím, že informace zde uvedené mohou porušovat zákony země, ze které si je prohlížíte. Wikiverzita nepodporuje porušování zákonů, ale obsah Wikiverzity je uložen na serveru ve státě Florida v USA, kde je právo na zveřejňování informací chráněno Prvním dodatkem ústavy Spojených států a principy Všeobecné deklarace lidských práv OSN. Zákony vaší země nemusí poskytovat tak širokou ochranu svobody slova, takže Wikiverzita nemůže zodpovídat za případná porušení příslušných zákonů.

Pokud potřebujete konkrétní radu (např. lékařskou, právní či finanční), vyhledejte zkušeného odborníka.

Děkujeme za váš čas strávený čtením této stránky a přejeme vám příjemné používání Wikiverzity.