Projekt: Hesla Jednoty bratrské/Úvod

Z Wikiverzity

Hesla Jednoty bratrské jsou možná nejdéle vydávanou ročenkou v celosvětovém měřítku – viz w:Hesla Jednoty bratrské. Biblické verše jsou každoročně losovány v Ochranově vždy cca 3 roky předem. Postupně jsou k starozákonním heslům přidávány vhodné novozákonní verše, biblická čtení atd., až jsou nakonec vydány knižně.

Německý originál Hesel je přibližně s jednoletým předstihem rozesílán překladatelům do celého světa, kteří obdržený text překládají, či lépe řečeno převádějí do svého jazyka. Nejde totiž o to, že by text převáděli tak, jako běžně překladatelé překládají jiné texty do jiných jazyků. Protože se jedná o biblické verše a Bible jako takové už byly do dotyčných jazyků vesměs přeloženy dříve, práce na převodu Hesel do jiných jazyků spočívá ve vyhledání příslušných veršů v odpovídajícím překladu bible a jeho následné úpravě tak, aby se zaretušovalo jeho vytržení z kontextu.

Z toho, co bylo řečeno, vyplývá, že značnou část takové práce je možno provádět strojově. Kromě toho je teoreticky možné převádět výstupní produkt do různých formátů, např. pro použití v PDA, mobilech, kalendářích, konkordancích apod. Rovněž je možné provádět různé statistické analýzy výskytu či opakování různých veršů atp. To vše by mělo být náplní našeho projektu.

Licence[editovat]

Bohužel, původní německý text, zvaný "Losungen", není volně šiřitelný, a proto nemůže být publikovatelný v projektech Wikimedia. Licenční politiku pro jeho použití stanoví jejich německý vydavatel, viz http://www.losungen.de/, kde ze stránky Download je možno si stáhnout německý text pro osobní potřebu.

Náš projekt se proto zaměří výhradně na různé algoritmy, umožňující manipulovat s textem Hesel. Tyto samotné algoritmy a programy jsou zde publikovány pod volnou licencí, která panuje na Wikiverzitě. Proto prosíme všechny uživatele, pokud budou zde publikované materiály dále volně šířit, aby tak činili s vyloučením textu Hesel samotných. Tento text samotný zde může být použit pouze ve velmi omezené míře, a to pouze jako krátká ukázka či citace, ilustrující práci toho či kterého programu či formát uložení dat, k výukovým účelům, tak, jak to povoluje Autorský zákon.

Převod do českého jazyka – historie[editovat]

Do českého jazyka jsou Hesla převáděna desítky let. Od roku 1996 je k disposici česká verse Hesel i na Internetu, viz http://www.dulos.cz/cz/jb/hesla/. (Zde je možné si stáhnout rovněž zdrojové soubory Hesel v různých formátech, které budeme dále popisovat.)

Zpočátku ti, kdo Losungen převáděli do češtiny, psali jejich text na psacím stroji, později v nějakém textovém editoru na počítači, a tak šla Hesla do tiskárny, kde z nich profesionální sazeč vyhotovil sazbu pro tisk. A teprve z této počítačové sazby, dodané tiskárnou (v roce. 1996 to byl sázecí program Ventura), se poté zpětně extrahoval text, který mohl být použit pro generování HTML stránek, což byla dost náročná záležitost.

Proto již v následujícím roce 1997 byl navržen speciální textový formát pro zápis Hesel, který by dovolil alespoň částečnou automatizaci jejich zpracování. Formát byl nazván .PRE (což mělo znamenat cosi jako předzpracovaný či předformátovaný text, preformatted). Tento formát se v různých dalších variantách udržel až dodnes, proto si jej níže popíšeme.

Byly napsány skripty, které dovolily generovat z tohoto výchozího formátu Hesla ve formátu HTML pro zveřejnění na Webu, jakož i ve formátu TeX pro knižní sazbu, a později i ve formátu XML, používaném původně jako formát pro mezinárodní spolupráci na serveru losung.de (v roce 2007 byla práce s Hesly na tomto serveru ukončena) – tento formát byl pro potřeby českých Hesel dále rozšířen.

Kolektiv[editovat]

Na českém vydávání Hesel Jednoty bratrské se podílí kolektiv lidí, většina z nich však bohužel není uživateli Wikiverzity. Vzhledem k tomu, že tento projekt probíhá již několik staletí a všichni jsme smrtelníci, bylo by dobré, kdybychom mezi sebou mohli přivítat nějaké nové tváře, které mohou s přípravou pomoci a později nás v naší práci zastoupit a vystřídat.

 • Petr Heřman (Kychot): hlavní editor a vydavatel, strojové zpracování Hesel, návrh obálek a předsádek
 • Miroslav Matouš – emeritní kazatel a stále aktivní básník: převod německého originálu do češtiny – zemřel 2021-04-01
 • Slávek Heřman – sazeč a grafik: autor maker, dle nichž probíhá sazba v TeXu, a grafické zpracování obálek a předsádek
 • Tým korektorů, kteří kontrolují jednotlivá čtvrtletí:
 • I. čtvrtletí (leden–březen): Naďa Běťáková Jaromír Strádal (JaS)
 • II. čtvrtletí (duben–červen): Anna Halamová, Pavel Kameník
 • III. čtvrtletí (červenec–září): Matouš Jaluška
 • IV. čtvrtletí (říjen–prosinec): Pavel Kameník, Matouš Jaluška Lukáš Král
 • Eliška Bernardová – jazyková korektorka
 • Příležitostní poradci:
  • Milada Homolková, Ústav pro jazyk český AV ČR – konzultace v oblasti staročeských biblí
  • Jiří Just
  • Robert Dittmann
  • Petr Sláma

Přidávat dobré nápady na stránky či v rámci diskusních skupin však může kdokoliv.