Projekt: Hesla Jednoty bratrské/.PRF

Z Wikiverzity

Formát PRF[editovat]

Znamená "PRe Formatted". Jedná se prakticky o stejný formát jako PRE s tím rozdílem, že zatímco ve formátu PRE každý řádek odpovídá jedné položce, zde jsou dlouhé řádky veršů formátovány, tj. "inteligentně" zalámány na maximální velikost zpravidla 70 znaků a pokračovací řádky pak začínají tabelátorem. Je to kvůli tomu, že ve formátu XML, který je z něj generován, jsou rovněž dlouhé řádky zalámány na určitou šířku tak, aby je bylo možné zobrazovat i v méně "inteligentních" aplikacích. Slovo "inteligentně" zde znamená, že zlomy řádků nenastávají mechanicky po dosažení určité šířky, ale na místech, která odpovídají logice členění textu – zpravidla na interpunkčních znaménkách, oddělujících věty či souvětí, takže biblické verše se více podobají skutečným veršům než prostý text.

Ukázka výše uvedeného úryvku ve formátu PRF:

# Heslo roku:
# Já živ jsem, i vy živi budete.
# Jan 14,19 K

#    1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
#    0    1     2     3     4     5     6     7

# Leden
m>   <<Ježíš řekl:>>
    Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.
    Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.
-> Marek 2,17

# 01.01.2008 (2)

$>> Nový Rok
0>   Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše
    a skrze něho děkujte Bohu Otci.

x> 1. Úterý
1>   Toto praví Panovník Hospodin: Běda bláznivým prorokům,
    kteří následují svého vlastního ducha, ale pranic neviděli.
-> Ezechiel 13,3
2>   Všecko zkoumejte, dobrého se držte.
-> 1.Tesalonickým 5,21
{ 159,1
Moudrosti poklad s nebe
jest slovo Boží nám,
jímž k poznání nám sebe
podává Pán Bůh sám;
toť světlo k zjevení
nám v Kristu Boží tváře
na věčné spasení,
k životu sladká vůně
a v mdlobách sílení.
}
1-> Lukáš 4,16-21
2-> Jakubova 4,13-15
3-> Žalm 148