Wikiverzita:Diskusní prostor

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Nadcházející hlasování o ratifikaci Pravidel prosazování pro Všeobecný kodex chování[editovat]

Dobrý den,

V polovině ledna 2023 proběhne komunitní hlasování o ratifikaci Pravidel prosazování pro Všeobecný kodex chování. Bude navazovat na hlasování proběhlé v březnu 2022, ve kterém většina hlasujících Pravidla prosazování podpořila. Uživatelé, kteří přispěli do hlasování, pomohli upozornit na podstatné obavy komunity. Výbor pro komunitní záležitosti nadace Wikimedia požádal o posouzení těchto problémů.

Revizní výbor, složený z dobrovolníků, usilovně pracoval na přezkoumání podnětů komunity a na úpravě textu. Aktualizovali problematické oblasti, jako například sekce o požadavcích pro školení, potvrzení o dodržování, ochraně soukromí a transparentnosti. Také zlepšili čitelnost a usnadnili překlad celého dokumentu.

Revidovaná Pravidla prosazování naleznete zde, na porovnání změn se můžete podívat tady.

Jak hlasovat?

Hlasování bude otevřeno 17. ledna 2023. Tato stránka na Meta-Wiki obsahuje návod k používání nástroje SecurePoll, přes který bude vedeno hlasování.

Kdo může hlasovat?

Požadavky na způsobilost v tomto hlasování jsou stejné, jako při hlasování do Správní rady Nadace Wikimedia. Více informací o požadavcích na způsobilost naleznete na informační stránce hlasování. Na hlasovací server se můžete připojit s použitím Wikimedia účtu, který splňuje tyto požadavky.

Co se bude dít po hlasování?

Hlasy budou zpracovány nezávislou skupinou dobrovolníků a výsledky budou publikovány v mailing listu Wikimedia-l, na fóru Strategie hnutí, na blogu Diff a na Meta-Wiki. Uživatelé budou moci opět hlasovat a podělit se o své připomínky k Pravidlům. Správní rada posoudí míru podpory a vyjádřené obavy, až bude zvažovat, jestli by Pravidla prosazování měly být ratifikovány, nebo dále rozvíjeny.

Jménem projektového týmu UCoC,
BPipal (WMF) (diskuse) 12. 1. 2023, 14:43 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Wikidebaty[editovat]

Mám chuť na české Wikiverzitě založit alespoň jednu Wikidebatu po vzoru debat na anglické Wikiverzitě. Wikidebaty lze vidět v en:Category:Wikidebates. Určitá Wikidebata založená mnou je en:Should Mill's harm principle be accepted?. Wikidebaty obsahují prvek vlastního výzkumu, jenž je na Wikiverzitě povolen; je to on, který dělá z Wikiverzity zvláštní projekt s jedinečnou přidanou hodnotou, projekt, který může nabídnout něco jiného než Wikipedie. Ideální by bylo mít hezké ikonky po vzoru anglické Wikiverzity, ale pro začátek se bez nich obejdu. První debata by byla nejspíš zde: Má být Millův princip újmy přijat?.

Wikidebaty uskutečňují jakousi dialektickou (či debatní?) pedagogiku, či něco takového. Moc tomu ještě nerozumím, ale přijde mi, že to funguje velmi dobře. Kdo si dá za úkol napsat debatu má za úkol vypsat co nejlepší argumenty, se kterými nesouhlasí. Má za úkol vypořádat se s opozicí v silnější podobě, než v jaké se ona sama třeba vyjevuje; má využít své schopnosti zkoumat prostor argumentů, aby tam našel co nejsilnější zbraň proti vlastní oblíbené pozici. A když se najít dobré argumenty proti vlastní pozici nepodaří, debatu mohou editovat další lidé a přidat argumenty, protiargumenty, další výhrady k argumentům, další protivýhrady (výhrady k výhradám), atd.

Měl by někdo zásadní výhrady proti Wikidebatám na české Wikiverzitě? Pokud ano, v čem je problém? Dan Polansky (diskuse) 18. 1. 2023, 14:53 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Myslím, že Wikiverzita je pro takovou debatu vhodným místem. Asi by bylo smysluplné na to založit nějaké fórum nebo jiný projekt, ve kterém by debatní témata byla jako podstránky (a krom toho by se to naházelo do nějaké kategorie, v níž by mohly být podkategorie podle typu debat apod.). Takže, medle, směle do toho! --Mmh (diskuse) 18. 1. 2023, 17:09 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Připojuju se k názoru, že Wikiverzita je pro takovou debatu vhodným místem. Vidím v tom přínos a rád bych tu něco podobného viděl. Ovšem ten systém tak jak funguje na anglické verzi mi připadá nedotažený. Nenašel jsem jedinou diskuzi, která by byla uzavřená. Nekonečné diskuze bez jakéhokoliv vyhodnocení. Argumenty jsou pouze předloženy a není jasné, jestli se podařilo argumenty vyvrátit nebo obhájit. S Argumenty nelze souhlasit ani nesouhlasit, pouze namítat. I když je namítání základní mechanizmus, namítat se dá bohužel do nekonečna a teoreticky i to co už bylo jednou argumentováno. Argumentace se může zacyklit a všiml jsem i i určitého odbíhání od tématu. Zásadně to asi nevadí, protože si může každý udělat nad diskuzí sám názor, nebo k tomu vytvořit úvahu/esej a zhodnotit to, tedy na diskuzi nějak navázat. Vytvořit si vlastní projekt, který to nějak analyzuje. Protože projekty i úvahy jsou zde možné. Hodně mích projektů na Wikiverzitě obsahuje úvahy například Účel základní školy/Úvaha/Vliv množství času a množství učiva na proces učení. Už z těchto důvodů bych skutečně zvážil radu od Mmh založit k tomu projekt a jednotlivá témata jako podstránky. Jako podstránka se dá pak přiložit i úvaha která diskuzi analyzuje, klidně řazená i podle uživatelů. Protože teoreticky může každý uživatel mít jiný názor na to to nějak zhodnotit. Tím by pak bylo všechno co k sobě souvisí pohromadě v jednom projektu.--Kenjiro995 (diskuse) 19. 1. 2023, 03:20 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Většina debat ze své povahy nemůže být nějakým způsobem uzavřena. Je na čtenáři, aby se přiklonil na jednu či druhou stranu, a nebo aby si přiznal, že argumenty obou stran jsou neprůkazné, případně že otázka je věcí jakéhosi základního dále neredukovatelného hodnotícího postoje, hodnotícího axiomu, jenž není objektivně správný či špatný, pouze subjektivně či intersubjektivně. Uvedeny mají být argumenty, jež mají jakous takous plauzibilitu a jsou dostatečně zajímavé, byť jsou nesprávné a otevřené oprávněným výhradám. Jádrem onoho dialektického procesu je odhalení prostoru relevantních argumentů a relevantních výhrad, nikoli jen správných a přesvědčivých argumentů. Je to vidět na příkladu plánované debaty o Millově principu újmy. Když budu debatu uzavírat já, uzavřu, že Mill a jeho buldoci (např. Dan Polanský) vyhráli, a že je dlužno, aby stát okamžitě zrušil povinné připoutání osob v autě. Jenže já nemám autoritu debatu takto uzavřít; já mám pouze autoritu co nejlépe argumentovat ve prospěch té pozice, jež je mi blízká.
Debatu (spíš než diskuzi, což je obecnější pojem) žádný artefakt analyzovat nemusí a nemá, neb ona se analyzuje sama. Žádný podartefakt či podobjekt diskuze nemá nejzazší autoritu. Žádný přispěvatel wiki nemá autoritu přijmout či zamítnout Millův princip újmy; to ať činí bakalářské či diplomové práce, troufají-li si na to. --Dan Polansky (diskuse) 19. 1. 2023, 10:13 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Rozumím, děkuju za vysvětlení. Asi je dobře, že pro prostředí Wiki zůstane tento druh argumentační debaty otevřený a bez hodnocení. Ovšem současně není důvod, proč by kdokoliv nemohl debatu analyzovat, zkoumat a bádat. Jenom by to znamenalo, že nebude tímto způsobem zasahovat do stránky debaty, ale vytvoří si stránku novou, která jakožto úvaha/esej debatu analyzovat může. Takový uživatel nejedná z pozice autority, ale z pozice vlastního bádání a sám za sebe. Jestliže může badatel zpracovat bakalářskou či diplomovou práci, troufá-li si na to. Není důvod proč zvýhodňovat jeden typ badatele před badatelem Wikiverzitním a tím badateli určovat nebo zakazovat co smí bádat a co ne, pokud to neporušuje zákon, mravy ani etiku. Badatel by tím nezasahoval do diskuze jako takové a takovýto druh analýzy je mnohem komplexnější a přesahuje možnosti debaty a běžného namítání. --Kenjiro995 (diskuse) 19. 1. 2023, 19:41 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
V principu mi přijde přijatelné a snad i doporučeníhodné, když na Wikiverzitě někdo založí původní článek analyzující jistou debatu, označený coby vlastní výzkum. Problém bych viděl v tom, kdyby se někdo pokoušel své závěry vložit do debaty coby závěry debaty spíš než své vlastní. --Dan Polansky (diskuse) 23. 1. 2023, 12:26 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
První vlaštovka přilétla:
Autorem anglického originálu i českého překladu jsem já; část anglického originálu jsem vypustil, neb se mi to nechtělo překládat. Inspirací byla jistá stať od Karla R. Poppera. Odpůrci Millova principu si za trest budou muset vyslechnout mou přednášku, což je trest příliš krutý a tudíž protiústavní. (Chá chá.) --Dan Polansky (diskuse) 23. 1. 2023, 11:39 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Jak jsem předeslal, lépe uklizeno by to bylo jako podstránky projektu. Proto zakládám projekt Debatní klub, kam to přesouvám jakožto podstránku (a při té příležitosti opravuji ten překlep, co Vám tam vznikl). Kdybyste to chtěl přejmenovat, dejte vědět. --Mmh (diskuse) 26. 1. 2023, 00:47 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Za sebe upřednostňuji Má být Millův princip újmy přijat? před Debatní klub/Má být Millův princip újmy přijat?, pro jednoduchost a po vzoru anglické Wikiversity. A když už to má být v podstránce, pak spíše Debaty/Má být Millův princip újmy přijat? nebo v jednotném čísle Debata/Má být Millův princip újmy přijat?: je to stručnější a na stránkách jsou debaty, nikoli klub. Nabízí se i Debata: Má být Millův princip újmy přijat?: zde to není podstránka nýbrž artefakt, jehož název identifikuje typ artefaktu před dvojtečkou. Zejména v debatách nejde o identitu debatujících nýbrž o identitu argumentů; případné duplikátní argumenty se mají odstranit. Příspěvky do debaty jsou záměrně nepodepsané. Kdybych měl naopak argumentovat ve prospěch výslovné předpony "Debaty/", poukázal bych na to, že na stránce je debata, což však pouze z otázkové formy není patrné; na otázkové stránce by myslitelně mohla být monologová analýza (pojednání), poměrně typická pro tento obor, zde filozofie liberalismu a anti-paternalismu. K tomu je však námitka, že debatní formát je identifikován hlavičkou stránky a nemusí být v jejím názvu.
Název kategorie Kategorie:Wikidebaty považuji za vhodnější než název Kategorie:Debatní klub, už jen proto, že termín "debatní klub" odkazuje na skupinu lidí, která má členy, o což v debatách nejde; ostatně debaty může napsat jediná osoba, jak se často stalo na anglické Wikiverzitě. Jiný možný název kategorie by byl Kategorie:Debaty; proč ne. Kam tato kategorie patří zařadit ve stromu kategoriíí nevím. --Dan Polansky (diskuse) 26. 1. 2023, 08:40 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Jde mi o pojmenování v rámci domluvené (a potřebami společné práce zdůvodněné) struktury Wikiverzity. Obecná stránka Má být Millův princip újmy přijat? vypadá na samostatný projekt. Kdyby jednotlivé debaty byly takto samostatně, bylo by potřeba každou debatní stránku zvlášť opatřit pravidly a vysvětlením, co se tam má dít, zatímco když to budou podstránky, tak tohle všechno bude čtenář hledat na hlavní stránce projektu a stačí to tam sepsat jednou, i k tomu případně jednou na tom místě diskutovat (a ne směšovat diskusi ke konkrétní otázce s diskusí, jak diskutovat).
Debatní klub jsem zvolil po vzoru školních/univerzitních debatních klubů, podle nichž vzniklo i to debatování na anglické Wikiverzitě, ale nijak na tom netrvám. Když už jste kategorii nazval Wikidebaty, pak se nabízí místo Debatní klub prostě použít Wikidebaty i na jméno projektu (z hlediska přehlednosti struktury je vhodné, aby se hlavní stránka projektu jmenovala stejně jako kategorie). Takže, mohu to takhle udělat, tedy sjednotit všechno do projektu Wikidebaty? --Mmh (diskuse) 26. 1. 2023, 09:27 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Ohledně "bylo by potřeba každou debatní stránku zvlášť opatřit pravidly": ne nutně: pravidla by byla na stránce "Debaty" v oddíle "Pravidla" či v podstránce "Pravidla" (nebo "Wikidebaty"), a na tuto stránku by odkazovala šablonou tvořená hlavička každé debaty. Tak to řeší anglická Wikiverzita a tak mi to dává smysl. Jinými slovy, i když nahlížíme na debaty jako na součást projektu "Debaty", není nutné tento projekt identifikovat v názvech stránek a už vůbec ne klíčovým slovem "Projekt", tedy :"Projekt: Debaty/...". Ale pokud si to takto Wikiverzita nalinkovala a trvá na zanořené struktuře (mě se zanořené struktury nelíbí a směřuji k co nejplošším strukturám), pak se asi nedá nic dělat.
Zalíbil se mi i stručnější název "Debaty", spíš než "Wikidebaty". Skoro bych ho upřednostnil, ale nejsem si jistý. Co si myslí ostatní? Plný preferovaný termín by byl "Wikiverzití debaty", "Debaty na Wikiverzitě" či tak něco, ale stránka projektu by se jmenovala jen "Debaty". Vyčkal bych tedy na vstup druhých (včetně vás) a posléze pokračoval k ustavení názvu "Debaty" či "Wikidebaty", nikoli však "Debatní klub". --Dan Polansky (diskuse) 26. 1. 2023, 10:14 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Nevím, kde jste vzal ten nápad s nějakým „klíčovým slovem“ projekt. Kdybyste tam takové slovo chtěl cpát, hnal bych Vás svinským krokem, stejně jako jakékoli jiné slovo s dvoutečkou, které vyvolává falešné zdání jmenného prostoru a táhne s sebou spoustu budoucích technických problémů.
Šablona v záhlaví každé stránky znamená také, že každá stránka by musela být zvlášť opatřena pravidly. Tedy, do všech těch stránek budete muset vkládat něco navíc, co by jinak bylo prostě v té nadstránce. Ale pro mě za mě, když tak mermomocí potřebujete vytvářet hlavní stránky s názvy dlouhými jak přerostlá stonožka, nehodlám Vám šlapat po štěstí.
Všechny stránky by měly mít šablonu {{info}}, ale pokud byste si vyráběl zvláštní šablonu pro svůj debatní projekt, pak můžete do té své šablony integrovat údaje z {{info}}, aby tam nemusely být šablony dvě. --Mmh (diskuse) 26. 1. 2023, 21:19 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
P.S. A nemám nic ani proti názvu projektu Debaty. Zatím si to nikdo jiný na žádný svůj projekt nezabral. --Mmh (diskuse) 26. 1. 2023, 21:26 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Ohledně "Šablona v záhlaví každé stránky znamená také, že každá stránka by musela být zvlášť opatřena pravidly": tomu spíše nerozumím. Znamená to jen tolik, že každá stránka na svá pravidla odkazuje, a jen v tomto smyslu je opatřena pravidly. Přijde mi to smysluplné a funkční a tak je to v anglické Wikiverzitě v části pro Wikidebaty. Že se to někomu nelíbí a že to odporuje jistým někým přijímaným normám je možné; že by to bylo nefunkční a objektivně špatné mi přijde neplauzibilní.
Ohledně klíčového slova "Projekt", vidím ho například zde: Projekt: Kvetení rostlin, Projekt: Hesla Jednoty bratrské, a Projekt: Danza del Cinquecento. Oproti tomu stránka Sluneční soustava v názvu text "Projekt: " nemá, nicméně má stránku Sluneční soustava/O projektu, a zdá se ontologicky též spadat pod kategorii či pojem či entitu projekt. Zda se jedná o anomálie či je za tím záměr, který mi uniká, nedokážu narychlo říct. Nicméně neboť já i vy se shodneme na to, že předponu "Projekt:" v názvech stránek debat nechceme, není zde co řešit.
Ohledně dvojtečky, mě by text "Debata: XYZ" coby název nevadil a i se mi líbí neb mi přijde přirozeně zapadající do typografických konvencí názvů děl a textových artefaktů, a to přesto, že se dvojtečka v kontextu wiki užívá pro označení jmenného prostoru. Z anglického Wikislovníku jsem zvyklý např. na názvy šablon jako je "R:SSJC", kde "R:" žádný skutečný jmenný prostor není. Návrh nikomu nenutím, nicméně ho nepovažuji za zjevně scestný či nepřijatelný, a cítím se způsobilý ho beze studu na veřejném fóru učinit a tím dát k připomínkování. Spíše to bude věc vkusu a všelijakých ne nutně objektivních přestav o tom, co vše je dlužno, radno, přijatelno, bezvýhradně nutno, aj.
Kloním se v tuto chvíli k názvu "Debaty" (bez "wiki"). Ostatně jsme v anglickém Wikislovníku přejmenovali skrze hlasování "Wikisaurus" na "Thesaurus", čili zde obecné jméno "Thesaurus" pro označení části projektu Wikislovník získalo (téměř?) jednohlasou podporu a bylo viděno co vhodné. Jen bych počkat ještě pár dní, než se to uzavře.
Ohledně "mermomocí potřebujete vytvářet hlavní stránky s názvy dlouhými jak přerostlá stonožka": nikolivěk. Naopak preferuji názvy kratší dokud funkční, tedy bez předpony "Wikidebaty/" či podobné. S tím však jak se zdá neprorazím. --Dan Polansky (diskuse) 27. 1. 2023, 14:24 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Ok, projekt budiž Debaty. A název hlavní stránky by právě mohl být velmi stručný, tedy Debaty, a zbytek by byly podstránky, a úplně by stačilo třeba Debaty/Millův princip. Ono Má být Millův princip újmy přijat? je jednak dlouhé, jednak pak budeme opakovaně narážet na pravopisné chyby a bláboly v názvech (i Vy jste tam napsal Mát místo a nevšiml jste si toho). Ale, jak říkám, pokud si to tak přejete a pokud budete dbát na to, aby všechny debaty byly řádně ošablonovány, tak pro mě za mě, proč ne. --Mmh (diskuse) 27. 1. 2023, 15:58 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Ó jé. Jéminé. A teď k věci.
"Debaty/Millův princip" je po mém soudu nevhodný název. Název musí být buď uzavřená otázka nebo by to mohlo být i tvrzení, což je však ekvivalentní a formát otázky má tu výhodu, že je jaksi otevřenější vůči závěru. Obecně je referentem nevětného výrazu netvrzení. V případě výrazu "Millův princip" lze namítnout, že jeho referentem je princip čili tvrzení, ale i tak lze ve vztahu k Millově principu vymyslet různá tvrzení, např. "Millův princip nelze obecně uplatnit" versus "Millův princip je dobré obecně či univerzálně uplatnit" versus "Millův princip je dobré uplatnit co nejobecněji kromě vzácných dobře zdůvodněných výjimek", atd. Tato tvrzení se od sebe podstatně obsahově liší a každé z nich by bylo na separátní debatu. Jiným příkladem otázky pro Wikidebatu je "Má se lidstvo pokusit ustavit kolonii na Marsu?"
Název "Má být Millův princip újmy přijat?" vůbec není dlouhý; mohl by být ještě mnohem delší a pořád vhodný. Ostatně má-li Wikiverzita hostit i původní články obsahující vlastní výzkum, pak musí podporovat stránky pojmenované dlouze. Například jsem na anglické Wikiverzitě založil dlouze pojmenované původní články en:Technology as a threat or promise for life and its forms a en:The burden of history in the design of functional entities. (Argument možným překlepem mě nepřesvědčuje: překlep se snadno opraví přesunem stránky.)
Pod názvy reprezentujícími motion fungují Britské debaty na YouTube, tj. každá debata je vztažena k motion neboli k větě či tezi, jež má být podporována či oponována. Je to tam osvědčené. Příkladem je klasický Christophen Hitchens a jeho debata: Christopher Hitchens and Tariq Ramadan Debate: Is Islam a Religion of Peace?. Na Wikiverzitě by se debata jmenovala "Is Islam a religion of peace?" či česky "Je Islám náboženství míru?" Nejmenovala by se "Debaty/Islám". Ještě tak by se mohla jmenovat "Islám coby náboženství míru", kde "coby" je syntaktický trik jak z tvrzení či otázky udělat nominálně netvrzení. Nicméně formát otázky je ten nejtransparentnější a nejméně trikový formát, nejpřívětivější k co nejširšímu obecenstvu, nejvíce uznávající, že nejde tolik o jedno tvrzení nýbrž o dvojici tvrzení, např. "Islám je X" a "Islám není X".
Pod otázkami se to osvědčilo se na anglické Wikiverzitě. Nevidím důvod vymýšlet nic nového a podle mě horšího.
Vidím to tak, že za mými preferencemi stojí jednak má řekněme subjektivní preference, pak jisté výše uvedené argumenty, a dále pak anglická Wikiverzita (potažmo ti, kdo tam debaty vykopli, což já nebyl) a dále pak Britské debatní konvence. Ostatně předpona "Debaty/" neužívaná na anglické Wikiverzitě mi nevyhovuje, ale co nadělám. Ideální byl za mě název, pod kterým jsem debatu založil, ale já tu nerozhoduji. Jednal jsem dle svých preferencí ale i po vícečetném vzoru. Pokud si někdo myslí, že tomu rozumí lépe než ostatní, prosím. --Dan Polansky (diskuse) 28. 1. 2023, 07:13 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Teď už Vás vůbec nechápu. Znamená to, že nesouhlasíte s mým posledním návrhem, v němž jsem Vám plně vyšel vstříc, a vracíte se k mému předposlednímu návrhu, který se Vám nelíbil, nebo co? (Na týden odjíždím, Vaši odpověď si přečtu až po návratu, a pak to konečně přesunu, jak bude potřeba.) --Mmh (diskuse) 29. 1. 2023, 00:31 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
(Odsadit zpět) Tak tedy výslovně:
 • Preferovaná varianta názvu: Má být Millův princip újmy přijat?
 • Méně preferovaná ale přijatelná varianta názvu: Debaty/Má být Millův princip újmy přijat?
Nepotřeboval jsem, abyste mi vycházel vstříc; zcela by mi stačilo, kdybyste nezasahoval do toho, co je dobré, osvědčené jinde a funguje. Ale cením si toho, že jste ochotný diskutovat o různých možnostech a zkoumat argumenty, což vás stojí čas a pozornost.
Ještě kdyby si chtěl někdo počíst jinde na téma wikidebat, ale předesílám, že autor stránky jsem já:
--Dan Polansky (diskuse) 1. 2. 2023, 11:01 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Jen podotknu, že jinde maj možná jinej systém. Wikiverzity hledají nějakou strukturu přehlednosti, protože pak jsou pro venkovní uživatele zcela nepřehledné. Juandev (diskuse) 1. 2. 2023, 12:21 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Snad. Z nějakých důvodů však debaty v anglické Wikiverzitě nepřehledné nejsou. A k organizaci materiálu wiki do skupin tradičně a úspěšně slouží kategorie, stejně jako Wikipedí navigační boxy. Druhá věta výše mi přijde natolik rozsypaná, že těžko říct, zda se k tomu mám vyjadřovat; říká něco jako, že pokud nebude nalezena nějaká struktura přehlednosti (což je co? že je nějaký objekt přehlednost a ten má strukturu? myslel jsem, že přehlednost je jakost/vlastnost), potom bude Wikiverzita zcela nepřehledná? Jak moc plauzibilní je něco takového? --Dan Polansky (diskuse) 1. 2. 2023, 15:39 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
A tak já se apriori tomu Vašemu návrhu nebráním. Máte vlastně pravdu, protože už tu jednu úroveň kategorizace máme - šablonu info (ty kategorie nemusí být na wv tak vhodné jako na wp, protože tu máme hodně kategorií, které jsou v hlavním ns ale nesou třeba technickou funkci). Takže jak píšete, lomítková konvence v názvu je dalším způsobem přehlednosti. Takže za mě ok, když tam bude ta šablona info. Juandev (diskuse) 2. 2. 2023, 21:38 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

@Dan Polansky: Takže to shrnu: Projekt se bude jmenovat (a mít hlavní stránku) Debaty a bude řazen do stejnojmenné kategorie, kde budete mít zařazeny i potřebné šablony apod. Jednotlivé debaty se budou jmenovat jakkoli, aby nekolidovaly s jinými názvy, ale budou řazeny také do téže kategorie či do jejích podkategorií, které si tam uspořádáte po svém. Každá stránka projektu pak bude mít buď nálepku {{info}}, nebo nějakou speciální debatní projektovou šablonu, v níž budou zahrnuty (a nalezitelny) všechny parametry z {{info}}.

Nicméně prosím, abyste si místo rozhořčených poznámek raději konečně přečetl aspoň ta základní pravidla, která se na české Wikiverzitě snažíme dlouhodobě učinit normou, aby tu vládla aspoň jakás takás přehlednost (pročež i všeobecná použitelnost) a reprezentativnost navenek. Jak píše Juandev, na anglické Wikiverzitě mají jiné uspořádání stránek i jmenných prostorů a jiná „dílenská pravidla“, takže je chybou předpokládat, že něco půjde udělat úplně do písmene stejně jako na anglické Wikiverzitě (obdobné odlišnosti najdete i mezi českou a anglickou Wikipedií aj.). --Mmh (diskuse) 6. 2. 2023, 17:48 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Děkuji pěkně za vstřícnost; pravidla výše navržená plně přijímám a vyšla mi naprosto vstříc. Nu ano, zvolil jsem místy poněkud ostřejší tón (to mám ve zvyku, zvlášť při jednání s autoritami; někdy se přepnu do režimu ředitel toho všeho (že, pane von Triere; teď si už ale ředitel potřebuje trochu orazit; tak proto ti říkají nejvyšší ředitel? umíš říkat také něco jiného než ja? znáte Gambiniho? ... vzdejte to, to je Gambini; smutný závěr), to znamená že já jsem nadřízený ředitel oné autority a nikoli ona můj), nicméně se mi to jeví tak, že jste s ostřejším tónem začal, včetně užití neformálního expresivního jazyka. --Dan Polansky (diskuse) 7. 2. 2023, 08:49 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Global ban for PlanespotterA320/RespectCE[editovat]

Per the Global bans policy, I'm informing the project of this request for comment: m:Requests for comment/Global ban for PlanespotterA320 (2) about banning a member from your community. Thank you.--Lemonaka (talk) 21:40, 6 February 2023 (UTC)

Ventilační otvory[editovat]

Nedaří se mi najít projekt na ventilační otvory. Smazal se, nebo si jen nepamatuji správně název? Juandev (diskuse) 9. 2. 2023, 18:26 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Nešlo náhodou o tohle?: Větrací_otvory_staveb Pokud ne tak netuším. Chtělo by to nějaký popis o co šlo. --Kenjiro995 (diskuse) 9. 2. 2023, 19:48 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Ď, to bude ono. Juandev (diskuse) 11. 2. 2023, 20:15 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Community feedback-cycle about updating the Wikimedia Terms of Use starts[editovat]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello everyone,

Wikimedia Foundation Legal Department is organizing a feedback-cycle with community members to discuss updating the Wikimedia Terms of Use.

The Terms of Use (ToU) are the legal terms that govern the use of websites hosted by the Wikimedia Foundation. We will be gathering your feedback on a draft proposal from February through April. The draft will be translated into several languages, with written feedback accepted in any language.

This update comes in response to several things:

 • Implementing the Universal Code of Conduct
 • Updating project text to the Creative Commons BY-SA 4.0 license
 • Proposal for better addressing undisclosed paid editing
 • Bringing our terms in line with current and recently passed laws affecting the Foundation, including the European Digital Services Act

As part of the feedback cycle two office hours will be held, the first on March 2, the second on April 4.

For further information, please consult:

On behalf of the Wikimedia Foundation Legal Team,

AAkhmedova (WMF) - 22. 2. 2023, 12:27 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Editing news 2023 #1[editovat]

Read this in another languageSubscription list for this multilingual newsletter

This newsletter includes two key updates about the Editing team's work:

 1. The Editing team will finish adding new features to the Talk pages project and deploy it.
 2. They are beginning a new project, Edit check.

Talk pages project

Screenshot showing the talk page design changes that are currently available as beta features at all Wikimedia wikis. These features include information about the number of people and comments within each discussion.
Some of the upcoming changes

The Editing team is nearly finished with this first phase of the Talk pages project. Nearly all new features are available now in the Beta Feature for Diskusní nástroje.

It will show information about how active a discussion is, such as the date of the most recent comment. There will soon be a new "Přidat téma" button. You will be able to turn them off at Special:Preferences#mw-prefsection-editing-discussion. Please tell them what you think.

Daily edit completion rate by test group: DiscussionTools (test group) and MobileFrontend overlay (control group)

An A/B test for Diskusní nástroje on the mobile site has finished. Editors were more successful with Diskusní nástroje. The Editing team is enabling these features for all editors on the mobile site.

New Project: Edit Check

The Editing team is beginning a project to help new editors of Wikipedia. It will help people identify some problems before they click "Zveřejnit změny". The first tool will encourage people to add references when they add new content. Please watch that page for more information. You can join a conference call on 3 March 2023 to learn more.

Whatamidoing (WMF) (diskuse) 22. 2. 2023, 23:24 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Your wiki will be in read only soon[editovat]

Trizek (WMF) (Diskuse) 27. 2. 2023, 21:21 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Wikimania 2023 Welcoming Program Submissions[editovat]

Do you want to host an in-person or virtual session at Wikimania 2023? Maybe a hands-on workshop, a lively discussion, a fun performance, a catchy poster, or a memorable lightning talk? Submissions are open until March 28. The event will have dedicated hybrid blocks, so virtual submissions and pre-recorded content are also welcome. If you have any questions, please join us at an upcoming conversation on March 12 or 19, or reach out by email at wikimania@wikimedia.org or on Telegram. More information on-wiki.

Report on voter comments from the revised UCoC Enforcement Guidelines ratification vote[editovat]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello all,

The Universal Code of Conduct project team has completed the analysis of the comments accompanying the ratification vote on the revised Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines.

All respondents to the vote had the opportunity to provide comments regarding the contents of the revised Enforcement Guidelines draft document. A total of 369 participants left comments in 18 languages; compared to 657 commenters in 27 languages in 2022. The Trust and Safety Policy team completed an analysis of these results, categorizing comments to identify major themes and areas of focus within the comments. The report is available in translated versions on Meta-wiki here. Please help translate into your language.

Again, we are thankful to all who participated in the vote and discussions. More information about the Universal Code of Conduct and its Enforcement Guidelines can be found on Meta-wiki.

On behalf of the Universal Code of Conduct project team,

AAkhmedova (WMF) - 3. 4. 2023, 09:35 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Reminder: Office hours about updating the Wikimedia Terms of Use[editovat]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello everyone,

This a reminder that the Wikimedia Foundation Legal Department is hosting office hours with community members about updating the Wikimedia Terms of Use.

The office hours will be held on April 4, at 17:00 UTC to 18:30 UTC. See for more details here on Meta.

We hereby kindly invite you to participate in the discussion. Please note that this meeting will be held in English language and led by the members of the Wikimedia Foundation Legal Team, who will take and answer your questions. Facilitators from the Movement Strategy and Governance Team will provide the necessary assistance and other meeting-related services.

On behalf of the Wikimedia Foundation Legal Team,

AAkhmedova (WMF) - 4. 4. 2023, 08:46 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Elections Committee: Call for New Members[editovat]

You can find this message translated into additional languages on Meta-wiki.

Hello everyone,

The Wikimedia Foundation elections committee (Elections Committee) is, from today until April 24, seeking an additional 2–4 members to help facilitate the Wikimedia Foundation Board of Trustee (Board) selection process.

The 2024 Wikimedia Foundation Board of Trustees election is being planned. New members are invited to join the Elections Committee. The Elections Committee oversees the Board of Trustees community seat selection process. Join the committee and contribute your valuable skills and ideas to the Trustee selection process.

There are eight community- and affiliate-selected seats on the Wikimedia Foundation Board. The wider Wikimedia community votes for community members to occupy these seats. In 2024, the Elections Committee will oversee this selection process for the community- and affiliate-selected seats with expiring terms. This process will be supported by the Wikimedia Foundation.

Elections Committee members sign up for three-year terms and will be asked to sign a confidentiality agreement. Members can expect to contribute 2–5 hours per week before the selection process and 5–8 hours per week during the selection process.

As an Elections Committee member, you will be responsible for:

 • Attending online meetings between now and the next election (mid-2024)
 • Attending onboarding and online training in May–June 2023
 • Working with the Committee to fulfill its other responsibilities

New members should have the following qualities:

 • Fluency in English
 • Responsiveness to email collaboration
 • Knowledge of the movement and movement governance

If you would like to volunteer for this role, please submit your candidacy by April 24, 2023 23:59 on this Meta-Wiki page.

You can read the full announcement here. Thank you in advance for your interest! If you are not interested but know someone who might be, share this message with them. Please let me know if you have questions.

On behalf of the Elections Committee,

AAkhmedova (WMF) - 14. 4. 2023, 23:06 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Captcha při registraci[editovat]

Když vidím co se tu objevuje spambotů a jak sem koukal, tak se registruji právě na cs.wv, tak bych navrhoval požádat si o captcha na registraci. Mohl by se tím odlehčit správům, ale i upravit statistiky projektu Juandev (diskuse) 17. 4. 2023, 21:26 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

There is already a captcha and Software changes can only be made by system administrators. WikiBayer (diskuse) 17. 4. 2023, 21:36 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
@WikiBayer So how does it came that spam bots can register in here if there is CAPTCHA? Juandev (diskuse) 18. 4. 2023, 10:40 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Vaše wiki bude brzy pouze pro čtení[editovat]

MediaWiki message delivery 21. 4. 2023, 00:41 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Seeking volunteers for the next step in the Universal Code of Conduct process[editovat]

Hello,

As follow-up to the message about the Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines by Wikimedia Foundation Board of Trustees Vice Chair, Shani Evenstein Sigalov, I am reaching out about the next steps. I want to bring your attention to the next stage of the Universal Code of Conduct process, which is forming a building committee for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C). I invite community members with experience and deep interest in community health and governance to nominate themselves to be part of the U4C building committee, which needs people who are:

 • Community members in good standing
 • Knowledgeable about movement community processes, such as, but not limited to, policy drafting, participatory decision making, and application of existing rules and policies on Wikimedia projects
 • Aware and appreciative of the diversity of the movement, such as, but not limited to, languages spoken, identity, geography, and project type
 • Committed to participate for the entire U4C Building Committee period from mid-May - December 2023
 • Comfortable with engaging in difficult, but productive conversations
 • Confidently able to communicate in English

The Building Committee shall consist of volunteer community members, affiliate board or staff, and Wikimedia Foundation staff.

The Universal Code of Conduct has been a process strengthened by the skills and knowledge of the community and I look forward to what the U4C Building Committee creates. If you are interested in joining the Building Committee, please either sign up on the Meta-Wiki page, or contact ucocproject(_AT_)wikimedia.org by May 12, 2023. Read more on Meta-Wiki.

Best regards,

Xeno (WMF) 26. 4. 2023, 19:01 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Automatic citations based on ISBN are broken[editovat]

Apologies if this message does not reach you in your favorite language. You can help translate it centrally at Meta. Thanks for your help.

We have recently become unable to access the WorldCat API which provided the ability to generate citations using ISBN numbers. The Wikimedia Foundation's Editing team is investigating several options to restore the functionality, but will need to disable ISBN citation generation for now.

This affects citations made with the VisualEditor Automatic tab, and the use of the citoid API in gadgets and user scripts, such as the autofill button on refToolbar. Please note that all the other automatic ways of generating citations, including via URL or DOI, are still available.

You can keep updated on the situation via Phabricator, or by reading the next issues of m:Tech News. If you know of any users or groups who rely heavily on this feature (for instance, someone who has an upcoming editathon), I'd appreciate it if you shared this update with them.

Elitre (WMF), on behalf of the Editing team.

MediaWiki message delivery (diskuse) 11. 5. 2023, 19:45 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Selection of the U4C Building Committee[editovat]

The next stage in the Universal Code of Conduct process is establishing a Building Committee to create the charter for the Universal Code of Conduct Coordinating Committee (U4C). The Building Committee has been selected. Read about the members and the work ahead on Meta-wiki.

-- UCoC Project Team, 27. 5. 2023, 04:21 (UTC)