Wikiverzita:Diskusní prostor

Z Wikiverzity
Přejít na: navigace, hledání

Výtvarné začlenění klasifikační nálepky[editovat]

Protože mám teď v létě trochu víc času, procházím Wikiverzitu a snažím se doplňovat klasifikační nálepky tam, kde je to už možné (a dávat do pořádku místa, kde to zatím možné není, aby to možné bylo).

Narazil jsem při tom na problém, který je spíše výtvarný než administrativní či technický, ale než sám zvolím nějaké řešení, rád bych to dal k obecnější diskusi: Jak byste (z hlediska vzhledového) navrhovali vkládat klasifikační nálepku na stránky typu Němčina/Předložky nebo Práce v OpenOffice.org? --Mmh (diskuse) 2. 7. 2016, 23:16 (UTC)

Možná ještě dodám k výtvarné diskusi otázku, kam umisťovat nálepku u Upoutávek. U nich se nálepka samozřejmě musí vkládat jako noinclude, aby potom nestrašila na hlavní straně v okýnku představovaných projektů, takže vadí jen druhotně, ale i tak by bylo hezké, aby při pohledu na upoutávku samotnou nervala oči. --Mmh (diskuse) 2. 7. 2016, 23:59 (UTC)

Já osobně, jak známo, příznivcem klasifikačích nálepek moc nejsem, protože mi přijde, že většinou uživateli toho moc neřeknou, co by nepochopil z toho vzhledu té stránky. Dobrá, přistoupil jsem na kompromis, že mohou mít nějaký význam u stránek, kde to třeba nemusí být na první pohled jasné, o co se jedná, ale třeba tebou zmiňovaná stránka Němčina/Předložky si myslím že je právě takovou stránkou, která žádnou klasifikační nálepku nepotřebuje a jak sám uznáváš – ta nálepka bu ji dost hyzdila. Ale jestli chceš, můžeš vymyslet nějakou "vyskakovací" variantu nálepek, které by se objevily jen při najetí myši na určité domluvené místo.
A co se týče upoutávek, tam mi přijde, že už je naprosto zbytečné do nich nějakou nálepku umísťovat – ty by měly být specielně vytvořeny tak, aby z několika vět bylo jasné, o co v projektu jde. --Kychot (diskuse) 9. 7. 2016, 07:22 (UTC)
Klasifikační nálepka hlavně obsahuje odkaz na zbytek projektu, tedy říká, k čemu stránka patří. To je velmi důležité zejména u stránek krátkých a kusých, majících smysl až v kontextu (a takových je tu velmi mnoho). K takovým ovšem právě patří i upoutávky — když náhodný návštěvník narazí na upoutávku, tak podle mne tak jasně nepochopí, co je to zač.
Co se týká toho „na první pohled jasné“, tak to je výraz, z něhož mi naskakují pupínky. Byla to Dannyho oblíbená argumentace, proč nijak nevysvětlovat například své zásahy do systému kategorií. A někdy mám dojem, že i Ty trpíš představou, že ostatní lidé Ti vidí do hlavy. Když se teď snažím doplňovat klasifikační nálepky a správně kategorizovat stránky, tak přibližně u poloviny projektů se musím ptát na diskusních stránkách, co to přesně má být, jak je to míněno, kam to patří (a Ty patříš k těm, co mi někdy nevrle odpovídají,, že je to přece jasné, místo aby pár větami své pohnutky objasnili), a u velké části stránek z té zbylé poloviny musím dost dlouho hledat v kontextu, než zjistím, co k čemu patří a jak je to míněno. --Mmh (diskuse) 9. 7. 2016, 10:08 (UTC)
Můj názor je takový nějaký kompromisní: taky si myslím, že ne všechny stránky musejí mít klasifikační nálepku. Na druhou stranu souhlasím s Mmh, že u značné části dosud neonálepkovaných stránek jsou ty nálepky potřeba (doplnit) a je docela otravné (pokud nejsi sám autorem) páčit z autorů (či si sám lámat hlavu), jak by se to mělo zařadit a co tím bylo zamýšleno; a nekonstruktivní, pokud vše odbydou "okřídleným": "to je přece úplně jasné!". (jeden z důvodů, proč se sám do nálepkování moc nehrnu.) Pro mne osobně je stěžejní, kdo se může/má projektu zúčastnit (příslušnost), v menší míře úroveň (někteří školáci mají docela solidní odborný rozhled, tak proč by nemohli participovat na stránkách, určených pro vysokoškoláky (či ještě odbornějších), naopak, někteří vysokoškoláci (mne nevyjímaje)... --Kusurija (diskuse) 10. 8. 2016, 10:43 (UTC)
Úroveň vzdělávání neznamená, kdo se smí projektu zúčastnit, nýbrž je to informace pro ty, kdo se zúčastnit chtějí, ve smyslu „je to vysokoškolský kurs, tedy nečekejte, že vám tu někdo bude vysvětlovat triviality“, nebo naopak „je to kurs pro základní školu, tak sem nepleťte tenzorové výpočty“. --Mmh (diskuse) 10. 8. 2016, 10:59 (UTC)

Editing News #2—2016[editovat]

m:User:Elitre (WMF), 3. 7. 2016, 17:20 (UTC)

Open call for Project Grants[editovat]

IEG barnstar 2.png

Prosíme, pomozte s překladem do svého jazyka:

Greetings! The Project Grants program is accepting proposals from July 1st to August 2nd to fund new tools, research, offline outreach (including editathon series, workshops, etc), online organizing (including contests), and other experiments that enhance the work of Wikimedia volunteers.
Whether you need a small or large amount of funds, Project Grants can support you and your team’s project development time in addition to project expenses such as materials, travel, and rental space.
Also accepting candidates to join the Project Grants Committee through July 15.
With thanks, I JethroBT (WMF) 5. 7. 2016, 15:25 (UTC)

Jednorázový neprovokační účet[editovat]

Jenom upozorňuji pokusy, kolegy Tchoře přejmenovat loutku Jednorázový neprovokační účet (tady a tady). Připomínám, že tato loutka vznikla tady na Wikiverzitě s cílem prosadit Dannyho představu o projektu - zúčastnila se revertační války a dále tu trollovala. Kdyby došlo k přejmenování tak se to stane globálně a účet se de facto očistí od všech škodlivostí, které tu kdy provedl. Dále upozorňuji, že jsme přesvědčeni, že se jedná o loutku Jana Dudíka, který je v současnosti potvrzován byrokratem na Wikipedii a správcem na Wikislovníku.--Juandev (diskuse) 7. 7. 2016, 06:29 (UTC)

Účty by se přejmenovávat neměly – pouze výjimečně na žádost editora. Pokud by se někdo jmenovitě přihlásil k účtu User:Jednorázový neprovokační účet (či jinému anonymnímu účtu), pak by musel nést zodpovědnost i za jeho všechny editace.
Nevím, jak to udělat, ale osobně bych byl rád, kdybychom dokázali na WV takové anonymní účty nějak omezit, aby to nebylo proti pravidlům Nadace. Přijde mi, že anonym či pseudonym, který se nedokáže ke své tvorbě přihlásit, je na vzdělávacím projektu dost problematický. (Nemluvím o někom, kdo se náhodně či příležitostně pokusí např. vyřešit nějakou úlohu nebo příklad a bojí se, že by se mu ostatní smáli pro jeho hloupost – ale i tak, myslím že ani žáci by neměli mít důvod se skrývat.)--Kychot (diskuse) 9. 7. 2016, 06:53 (UTC)

Výzkumné projekty[editovat]

Pročesáváním Wikiverzity jsem seznal, že poměrně mnoho projektů by se dalo označit za výzkumné projekty (od Pád namazaného krajíce po Projekt: Kvetení rostlin), a že by to mohl být další kandidát na popis typu projektu a přidání další možnosti do {{info}}. V šabloně samotné by se tento typ mohl nazývat prostě výzkum, ale váhám, jak to nazývat v plynulém textu. Budeme mluvit spíše o výzkumných projektech, nebo o výzkumech, nebo o něčem ještě úplně jiném?

Zároveň mi ovšem vyvstala otázka přesnějšího vymezení výzkumného projektu, protože bez jejího zodpovězení se nepodaří udělat popis typu projektu. Projekt: Kvetení rostlin bych označil ještě za výzkum, protože tam dochází jak k pozorování, tak následnému zpracovávání, zatímco Česká slova nebo Sny/Databáze už bych označil spíše za databáze, protože jejich smyslem je především nahromadění materiálu, který může využít někdo další, ale moc jist si tím vymezením nejsem. Nebo co takové Větrací otvory staveb? Co byste řekli? --Mmh (diskuse) 8. 7. 2016, 16:42 (UTC)

Já si myslím, že tak, jak píšeš – databáze je spíš hromadění materiálu, se kterým se dá dělat následný výzkum. Slovo "projekt" vyhrazuji pro něco složitějšího, co má už více stránek nějak provázaných, na čem se pracuje nějak soustavněji – ať už vymezenou dobu anebo ad libitum – a typicky by to mělo mít i vlastní kategorii. Může být i projekt na jeden den – např. Nahraj svého buskera – i když jsem to do názvu neuvedl. Zatím jsme to dělali víceméně libovolně, jestli jsme slovo "Projekt:" uváděli do názvu – původní myšlenka byla ta, že i takovéto projekty by mohly mít v budoucnu svůj vlastní NS – o jeho užitečnosti by se dalo ještě diskutovat. Ale projekt by měl mít nějaké své zadání a nějaký svůj cíl, si myslím. Větrací otvory staveb bych považoval za projekt – jednak jej tak jeho autor popsal a má to znaky projektu – zadání a stanovený cíl a kromě toho i stanovenou metodiku (ta si myslím nemusí být u všech projektů striktně vymezaná – dovedu si představit projekty, na kterých si různí spoluautoři budou hledat vlastní metodiku práce, která jim bude vyhovovat.) --Kychot (diskuse) 9. 7. 2016, 07:09 (UTC)
Nešlo mi o slovo projekt, protože to už jsme tu začali užívat (a máme to tak i v nápovědě a spoustě textů) jako obecné označení pro všechno včetně těch databází (i ty mají přece své zadání a svůj cíl, akorát to zadání i cíl je utříděně hromadit data), ale o slovo výzkum. U toho buskera kupříkladu nevím, zda to nazývat přímo výzkumem, možná by to pro podobné věci chtělo najít zase další kategorii.
Vlastní NS bych tomu nedělal právě z toho důvodu, že hlavní NS už je projektový NS. Všechno, co je v hlavním NS, by měl být projekt nebo součást projektu. --Mmh (diskuse) 9. 7. 2016, 10:00 (UTC)
Buskery bych asi těžko zařadil do škatulky "Výzkum" – nikdo tam nic nezkoumal, prostě šlo o to, chodit ten den po ulicích, poslouchat, nahrávat, zveřejnit. Kdyby škatulka, tak možná reportáž, ale to by pak už byla spíš parketa Wikizpráv. Jo, klidně z toho někdo někdy může udělat výzkum – třeba napsat diplomku na téma "Dideridoo a jeho význam v buskingu" nebo tak nějak. Máš asi pravdu, vlastní NS by tu situaci asi spíš komplikoval.
Výzkum by měl být prostě hned od začátku deklarovaný jako výzkum – tj. předmět a cíl (smysl) výzkumu a k tomu nějaká pravidla a metodika atd. Můžeme vyjít z pojmu w:Výzkum a případně na něm trochu zapracovat. Typický příklad výzkumu na WV – třeba Dotazník kvality života EQ-5D. --Kychot (diskuse) 26. 7. 2016, 14:44 (UTC)
No, zrovna ta linkovaná stránka Dotazník kvality života EQ-5D podle mě výzkum, v tom smyslu, jak se na to ptám, není. Je to zpráva o výzkumu, který se odehrává někde jinde, ale v němž Wikiverzita nehraje přímou roli. Nebo to chápu špatně?
Výzkum, po kterém se ptám, je výzkum odehrávající se přímo za pomoci Wikiverzity, tedy například tu shromažďující data někde nalezená. V tomto smyslu jsou ti buskeři úplně stejné shromažďování dat jako pozorování kvetení rostlin nebo padání namazaného krajíce. Z prostého shromažďování dat se výzkum stane výzkumem tím, že se snaží výsledky nějak utřídit a interpretovat. Jenže tohle následné zpracování zatím u mnoha projektů nenacházím. --Mmh (diskuse) 26. 7. 2016, 15:32 (UTC)
Nevím, co myslíš "výzkumem, který se odehrává jinde". Je to prostě prezentace výsledku výzkumu podobně, jako je to obvyklé v odborných časopisech: Výzkum se odehrává například v laboratoři a zde se prezentují výsledky. --Kychot (diskuse) 10. 8. 2016, 04:44 (UTC)
Jenže já nemluvím o prezentaci výzkumu, já mluvím o výzkumu samotném. Jak píši výše, máme tu stránky, kde se přímo koná výzkum, tedy přímo se zaznamenávají a zpracovávají pozorovaná data. O těch mluvím. To je typ projektu, který bych rád popsal. --Mmh (diskuse) 10. 8. 2016, 08:51 (UTC)

Diskutujte návrh Strategického plánu Wikimedia ČR 2017–2020[editovat]

Wikimedia ČR je spolek, jehož cílem je podpora a propagace projektů Wikimedia. V rámci profesionalizace naší organizace připravujeme Strategický plán Wikimedia ČR 2017–2020, důležitý dokument, který má směřovat naši činnost v následujících 4 letech. Co by podle se mělo v strategickém dokumentu objevit? Na které cíle bychom se v následujících letech měli soustředit a pomocí jakých kroků bychom jich měli dosáhnout? Prosím pomozte nám napsat co nejlepší strategický plán. Děkuji, --Vojtěch Dostál (diskuse) 24. 7. 2016, 07:54 (UTC), předseda rady spolku.

Mrtvý projekt Wiki-Wiki[editovat]

Narazil jsem před časem na projekt Wiki-Wiki, který je ovšem, soudě podle posledních změn a podle nulových reakcí v Diskuse:Wiki-Wiki, již nějakou dobu mrtvý. Chtělo by to projekt buď nějak archivovat, nebo smazat, nebo nějak lépe zakategorizovat (včetně interního překategorizování stránek projektu). Můžete se na to podívat (a ozvat tamo v diskusi), kdo o tom máte ponětí? --Mmh (diskuse) 3. 8. 2016, 12:35 (UTC)

Pojmenování údržbových kategorií[editovat]

Na základě diskuse navrhuji definitivně odsouhlasit tři jednoduché principy pojmenovávání údržbových kategorií: Fórum:Kategorizace/Návrhy usnesení#Pojmenování údržbových kategorií

Pokud se neobjeví zásadní námitky, pak to koncem srpna přejmenuji, resp. dopřejmenuji to, co není s tam popsanou logikou v souladu. --Mmh (diskuse) 3. 8. 2016, 13:40 (UTC)

Šablona pro nedostatečně kategorizované stránky[editovat]

Snažím se postupně dát do pořádku ten rozkopaný strom kategorií, a vícekrát jsem už narazil na situaci, kdy sice poznám, že nějaká stránka nebo kategorie není správně (nebo není vůbec) zakategorizovaná, ale nejsem s to hned zjistit, kam by měla patřit správně. Hodně by se mi proto hodila nějaká šablona {{zakategorizovat}} (nebo navrhněte nějaké lepší jméno), kterou bych si takovéhle stránky mohl označit, a pak by kategorizaci mohl provést tímto upozorněný autor stránky, nebo kdokoli další později v rámci údržby. Má někdo něco proti? Pokud ne, založím. --Mmh (diskuse) 8. 8. 2016, 23:29 (UTC)

Nestačilo by třeba jen {{kategorizovat}} apod? Slovo {{zakategorizovat}} mi přijde dost krkolomné. --Kychot (diskuse) 10. 8. 2016, 04:31 (UTC)

Určitě by stačilo i jen {{kategorizovat}}. Čím kratší název, tím lepší (pokud je aspoň trochu sebepopisný, třeba takové {{kat}} by už dostatečně sebepopisné nebylo). --Mmh (diskuse) 10. 8. 2016, 08:53 (UTC)

Protože žádný jiný návrh nepřišel, budiž to tedy {{kategorizovat}}. Případně to můžeme v budoucnu přejmenovat, kdyby se nám to nelíbilo, nebo si udělat zkratkové přesměrování. --Mmh (diskuse) 27. 8. 2016, 22:51 (UTC)

O.K. --Kychot (diskuse) 30. 8. 2016, 16:31 (UTC)

Save/Publish[editovat]

Whatamidoing (WMF) (talk) 9. 8. 2016, 18:03 (UTC)

Nápověda k zakládání projektů[editovat]

Pokusil jsem se naformulovat dlouho již kýženou nápovědu Jak založit nový projekt. Prosím, vyjádřete se nejlépe v příslušné diskusi, zda vidíte ještě nějaké nedostatky, které by bránily zařazení tohoto textu do nápovědy. Pokud ne, přesunul bych jej na Nápověda:Jak založit nový projekt (nebo na jiný název, pokud navrhnete nějaký lepší). --Mmh (diskuse) 10. 8. 2016, 10:41 (UTC)

Po upozornění jsem do návrhu přidal ještě zmínku úrovní vzdělávání. --Mmh (diskuse) 17. 8. 2016, 10:22 (UTC)

Takže přesunuto. --Mmh (diskuse) 1. 9. 2016, 22:09 (UTC)

Nápověda ke kategorizaci stránek[editovat]

K výše uvedenému návrhu nápovědy k zakládání projektů hned přihazuji návrh nápovědy ke kategorizaci stránek Uživatel:Mmh/Návrhy/Kategorizace. Pokud nebude námitek proti zařazení do nápovědy, přesunul bych to nejspíše na Nápověda:Kategorizace stránky (pokud někdo nevymyslíte nějaké lepší pojmenování). --Mmh (diskuse) 10. 8. 2016, 12:21 (UTC)

Po upozornění jsem do návrhu přidal ještě zmínku úrovní vzdělávání. --Mmh (diskuse) 17. 8. 2016, 10:22 (UTC)

Takže přesunuto. --Mmh (diskuse) 1. 9. 2016, 22:09 (UTC)

Stránky zdrojů[editovat]

Na několika místech vznikly v posledních dvou letech diskuse o tom, jak by měly být pojmenovány a jak by měly vypadat wikiverzitní stránky věnované jednotlivým zdrojům (typicky knihám, ale podle potřeby též filmům atd.). V současnosti v tom máme hrozný binec — některé zdroje tu mají stránku pojmenovanou jen podle svého názvu, další podle autora a názvu, a to hned v různém formátování, některé jsou zařazeny do Čítárny jako podstránky, některé jsou tu jen s rozlišovačem čtenáře bez vlastní stránky, některé tu mají jen stránku věnovanou určité jejich části, takže se nedá skoro nic dohledat a na skoro ničem spolupracovat: Čítárna/Člověk, krajina, krajiný ráz, Čítárna/Snyder: Krvavé země, Čítárna/Ruibar, Richard. Alchymie internetového úspěchu. (Juandev), Poroučíme větru dešti, Strana 61 knihy O sofistických důkazech, D. S. Merežkovskij, D. Filosofov a Zinaida Gippiusová (Merežkovskaja): Makový květ, Leoš Navrátil, Jozef Rosina et al.: Lékařská biofyzika atd.

Po promyšlení různých možností mám nyní návrh:

 • Pro každý zdroj, pro který bude zapotřebí čehokoliv, co nyní zajišťují tyto různorodé stránky, založit vlastní stránku ve formátu Titul nebo Titul (Další, Rozlišující, Údaje). Tato stránka by obsahovala přinejmenším úplné bibliografické údaje a měla by principiálně všeobecnou příslušnost, stejně jako rozcestníky a úložiště.
 • Pro recenzní a podobné stránky jednotlivých čtenářů nebo pro stránky pro jednotlivé části nebo dílčí témata pak zřídit podstránky (při kombinaci obojího podle smysluplnosti v obojím pořadí, tedy jak Titul/Uživatel/Část, tak Titul/Část/Uživatel).
 • Ze současných různorodých jmen přesměrovat na tato jednotná jména, ale v budoucnu už vytvářet jen tato (a případná přesměrování použít u různých možných rozlišovačů).

Výše zmíněné stránky by měly v novém systému jména (například): Člověk, krajina, krajiný ráz (Klvač)/Juandev, Krvavé země (Snyder), Alchymie internetového úspěchu (Ruibar)/Juandev, Názory a argumenty (pořad ČRo)/Chomsky/Poroučíme větru dešti, Organon/O sofistických důkazech/Chomsky/Strana 61, Makový květ (Merežkovskij, Filosofov, Gippiusová), Lékařská biofyzika (Navrátil, Rosina, 2000). Pro každou podstránku by nutně existovala i hlavní stránka, tedy například stránka Člověk, krajina, krajiný ráz (Klvač) nebo stránka Organon.

Zároveň bych navrhoval tento specifický typ rozcestníků či úložišť popsat jako nový typ projektu, který by se mohl jmenovat třeba popis zdroje nebo zdrojopis.

Co si o tom myslíte? (Pokud se setkám se souhlasem, nebo přinejmenším, pokud se nesetkám s nesouhlasem, začal bych jednak sepisovat popis tohoto typu projektu, jednak postupně přesouvat dosavadní stránky zdrojů.) --Mmh (diskuse) 16. 8. 2016, 13:15 (UTC)

V zásadě pro, akorát se mi moc nezdá uvádět autora do závorky – to nebývá dost obvyklé – do závorky bych uváděl (bude-li to adekvátní) rok vydání, jak bývá zvykem. Namísto toho bych psal jméno stránky buď tak, jak je dnes běžné v bibliografických citacích (tj. bez oddělovacích čárek a teček), např:
anebo celým jménem tak, jak jsme to tady dělali dosud:
což jsi sám před třemi lety prohlásil za závazný úzus, proti kterému se nikdo neohradil – tak proč to teď zase měnit?
Jediné, co mě napadlo, že by se dalo případně ukládat i v podobě podstránek, takže bychom u každého autora měli rovnou soubor podstránek s jeho díly a jméno autora by sloužilo zároveň i jako rozcestník k dalším stránkám, které by nemusely být nutně názvy jeho děl:
--Kychot (diskuse) 17. 8. 2016, 12:05 (UTC)

Tehdy jsme řešili dílčí problém (a ještě v době, kdy nešlo moc doufat v přebudování Wikiverzity na funkční vzdělávací nástroj). Mezitím se ukázalo (jak je vidět i z příkladů výše), že:

 1. musíme do jednotného úzu nějak zahrnout i zdroje, které autora nemají, nebo se v tomto smyslu neuvádí (typicky třeba filmy nebo rozhlasové pořady, nebo třeba Bible),
 2. oddělovací dvojtečky kdekoliv v názvech stránek jsou trochu problém (viz též nedávný pokus o přeformátování názvu PKR, založený medle na nedorozumění, nebo si představ autora, který bude používat umělecké jméno Uživatel),
 3. téměř jakékoliv oddělovací znaky (včetně těch dvouteček) se vyskytují i v názvech knih (či jiných zdrojů)
 4. ten tehdy vyhlášený úzus většina stránek knih a dalších zdrojů stejně nedodržuje

Tohle samozřejmě nejsou žádné principiální překážky, ale zkus podle některého ze svých návrhů zapsat všechny mnou výše uvedené případy. Pokud se Ti to povede a bude to stejně přehledné, pak můžeme vzít ten Tvůj návrh. Nějaký bychom ale vzít měli, hodlám začít pracovat na těch recenzních šablonách (co jsem Ti popisoval kdysi dávno ústně), a chtělo by to, aby fungovaly co nejautomatičtěji. --Mmh (diskuse) 17. 8. 2016, 18:21 (UTC)

 1. Jakto, že Bible nemá autora? Má mnoho různých autorů, řadu z nich anonymních či nedoložených... Takže máš pravdu, že bych asi nepsal [[Sv. Pavel: Epištola k Židům]]. Ale nevím, proč třeba Bibli a pod. musíme mermomocí cpát do nějakého "jednotného úzu", ještě k tomu s rozhlasovými pořady apod. To bychom tam pak mohli jako název stránky rovnou uvádět URN a budeme mít dokonalou unifikaci :-) No proč by ne, a "lidské" názvy pak řešit pomocí redirektů.
 2. Nevím jaký problém s PKR máš na mysli. Nevím, proč by dvojtečky měly dělat problém. Jako alternativu jsem navrhoval lomítka a udělat z toho podstránku.
 3. To samé co výše. Lomítka by se také neměla vyskytovat v názvech běžných stránek, které nejsou chápány jako podstránky. Tak už to na světě chodí. Nejdřív uveď knihu, která má v názvu lomítko, a pak budeme takový případ řešit.
 4. Tak to právě řešíme, ne?

Nevím, jaké tebou uvedené problematické příklady máš na mysli. --Kychot (diskuse) 14. 9. 2016, 09:10 (UTC)

Celou tuto sekci jsem uvedl řadou příkladů, jak jsou uváděny zdroje. Tedy se prosím podívej výše, na začátek diskusního vlákna, do něhož sám píšeš, nebo na konec tohoto mého příspěvku, tam Ti je překopírovávám znovu.
Jde o to, že se tu citují zdroje, zakládají se o nich stránky, píší se na ně recenze. Má-li se to jakkoliv aspoň poloautomaticky zpracovávat, tedy třeba mají-li fungovat nějaké jednoduché šablony na recenzování zdrojů, je potřeba vymyslet nějaký systém, který to pokryje. Jako zdroje tu v tomto smyslu používáme knihy, ale někdy také jen jednotlivé kapitoly nebo stránky, knihy s uvedením autorů nebo bez uvedení (mimochodem, zrovna u Tebou citované Epištoly k Židům se Pavlovo autorství spíše zpochybňuje, přitom je jednoznačné, o který text se jedná), a přinejmenším tu a tam i jiná média, třeba ty rozhlasové pořady. Podívej se na ten zmíněný seznam výše.
Problém s dvojtečkou vysvětluji také výše: (1) Představ si spisovatele používajícího umělecké jméno Uživatel:, který napíše knihu Kychot. Pak by tato kniha měla stránku Uživatel: Kychot. U PKR se jednalo o to, že si nedávno zase někdo (podobné věci se dějí znovu a znovu) to úvodní Projekt: spletl s označením jmenného prostoru, a začal tam nějaké stránky přejmenovávat, čímž to spíše rozkopal. (2) Lomítko v názvu je Tebou nahozený problém, ne mnou, já mluvím o dvoutečce, kterážto se v názvech používá docela často.
Zkus tedy prosím vzít ten seznam, který uvádím výše a který Ti tu zopakuji: Čítárna/Člověk, krajina, krajiný ráz, Čítárna/Snyder: Krvavé země, Čítárna/Ruibar, Richard. Alchymie internetového úspěchu. (Juandev), Poroučíme větru dešti, Strana 61 knihy O sofistických důkazech, D. S. Merežkovskij, D. Filosofov a Zinaida Gippiusová (Merežkovskaja): Makový květ, Leoš Navrátil, Jozef Rosina et al.: Lékařská biofyzika. A teď zkus navrhnout jednotný úzus, do kterého by se to vešlo všechno. --Mmh (diskuse) 14. 9. 2016, 09:36 (UTC)

Jak jsem psal výše, ještě jsem možná nepochopil 100% tvou představu, co je to "jednotný úzus", pokud požaduješ, aby se tam vešly dohromady i takové věci, jako bible, kuchařky, filmové týdeníky, rozhlasové pořady, předpovědi počasí a nevím co ještě. Tam by bylo snad jediné řešení to URN, ale to fakt nechci v tuto chvíli dohledávat a řešit. Takže "lidštější" řešení např.:

 1. Čítárna/Člověk, krajina, krajiný ráz – navrhnout na smazání anebo: Pavel Klvač/ed./Člověk, krajina, krajinný ráz
 2. Čítárna/Snyder: Krvavé země –> Timothy Snyder/Krvavé země
 3. Čítárna/Ruibar, Richard. Alchymie internetového úspěchu. (Juandev) -> navrhnout na smazání anebo: Richard Ruibar/Alchymie internetového úspěchu
 4. Poroučíme větru dešti – rozhlasové pořady bych "nejednotil" s literaturou
 5. Strana 61 knihy O sofistických důkazech -> Aristotelés/Organon
 6. D. S. Merežkovskij, D. Filosofov a Zinaida Gippiusová (Merežkovskaja): Makový květ -> Dmitrij Sergějevič Merežkovskij/et al./Makový květ
 7. Leoš Navrátil, Jozef Rosina et al.: Lékařská biofyzika -> Leoš Navrátil/et al./Lékařská biofyzika

--Kychot (diskuse) 16. 9. 2016, 18:27 (UTC)

Kategorie:Úrovně vzdělávání[editovat]

Díky jednomu nedorozumění kolem zařazení některých středoškolských projektů vyšlo najevo, že v kořenové kategorii chybí podkategorie, v níž by byly usídleny kategorie Kategorie:Střední škola, Kategorie:Základní škola apod., tedy která by odpovídala tomu, co se dá zapsat do klasifikační nálepky jakožto úroveň vzdělávání. Hodlám ji tedy zřídit. Už jsem to napsal na Fórum:Kategorizace, ale pro jistotu píši i sem, aby se k tomu mohli všichni vyjádřit. --Mmh (diskuse) 17. 8. 2016, 10:27 (UTC)

Nepatří to do kořenu, ale do Kategorie:Wikiverzita. --Kychot (diskuse) 17. 8. 2016, 13:08 (UTC)
Proč? S tím to přece nemá nic společného. --Mmh (diskuse) 17. 8. 2016, 18:09 (UTC)
Pro jistotu doplním: Vůbec nedokážu vymyslet pohnutku, proč bychom to měli řadit do Kategorie:Wikiverzita. Nevidím Kychotovi do hlavy, ale v mé hlavě je takováto úvaha: Projekty kategorizujeme podle oborů, podle typu projektu, podle úrovně vzdělávání. Podle oboru jsou zařazeny do některé z podkategorií Kategorie:Obory, která je v kořenové kategorii. Podle typu projektu jsou zařazeny do některé z podkategorií Kategorie:Projekty, která je v kořenové kategorii. Podle úrovně vzdělávání jsou zařazeny do některé z podkategorií Kategorie:Úrovně vzdělávání, která je v kořenové kategorii. Všechno podle stejné logiky.
Mohl bys, Kychote, prosím osvětlit svou logiku? --Mmh (diskuse) 25. 8. 2016, 11:52 (UTC)
Pohnutka je v tom, že ten systém úrovně vzdělání si budujeme tady na Wikiverzitě, není to nějaká všudypřítomná "objektivní entita". Tedy budeme se dohadovat o pravidlech, co zařadíme do jaké úrovně, takže to je jasná souvislost s celým systémem fungování Wikiverzity, a tyhle systémové věci je zvykem mít v NS Wikiverzita:. Třeba jestli nějakou stránku či projekt, který by patřil např. do střední školy, zařadíme také do CŽV, to je naše věc, na to nikde žádná univerzální pravidla ve Vesmíru nejsou. Můžeme si tu přeci budovat vlastní systém vzdělávání, bez ohledu na to, co zrovna jaký ministr na ministerstvu školství rozhodne či doporučí. Alternativní školy si také jedou dle svých pravidel, mají v tom volnost. --Kychot (diskuse) 30. 8. 2016, 16:56 (UTC)
Ale přece i systém rozdělení projektů podle jejich typů si budujeme tady na Wikiverzitě a není to nějaká všudypřítomná objektivní entita. A daleko více to záleží na tom, jak se dohodneme o pravidlech, zatímco u stupně vzdělávání rozhoduje zpravidla vedoucí projektu o tom, kam projekt patří. Pak by i rozdělení projektů podle jejich typů muselo být (podle Tvé logiky) v NS Wikiverzita.
A do značné míry by se to dalo říci o všech dalších kategorizacích, které tu máme. Vlastně by pak v kořenové kategorii byla jen podkategorie Wikiverzita, a až v ní by se to dělilo dál. Nebo čemu na tom špatně rozumím? --Mmh (diskuse) 30. 8. 2016, 18:07 (UTC)
Máš pravdu, je to věc dohody. Za prvé, já se nehádám, že to musí být tak, jak jsem napsal, ale prostě mi to tak na první pohled přišlo, že by to tam mělo patřit. Píšeš, že dovedeno do krajních důsledků by pak všechny kategorie měly patřit do NS Wikiverzita anebo mít tam kořen. Inu proč ne – a také netvrdím, že by to bylo to nejrozumnější řešení. Danny kdysi bazíroval na tom, že NS stránek a kategorií by se neměly křížit. Asi k tomu měl svůj důvod – nejspíš si nechtěl zadělávat na podobné problémy, jakými se teď musíme zabývat my, když jsme toto omezení odmítli. --Kychot (diskuse) 14. 9. 2016, 08:52 (UTC)

Šablony vyzývající k formálnímu doplnění projektu[editovat]

Podobně, jako jsem se ptal před časem kvůli kategorizaci, a vznikla z toho mezitím již užívaná šablona {{kategorizovat}}, mám nyní dotaz, co byste si mysleli o dalších šablonách, které by se vkládaly na hlavní stránku projektu, aby se označil jako vyžadující nějaké doplnění. Možná požadovaná doplnění mě v tuto chvíli napadají dvě:

 1. popis projektu (tedy vysvětlení, co je cílem projektu, kdo se ho může účastnit atd.)
 2. označení klasifikační nálepkou

Dovedu si představit šablony {{popsat}} a {{klasifikovat}}. Je někdo proti? Má někdo lepší nápad? --Mmh (diskuse) 3. 9. 2016, 16:05 (UTC)

Trochu se obávám, abychom tu neměli za chvíli přenálepkováno. V první řadě, když někde něco zjevně chybí, měl by to každý editor sám dle svého nejlepšího uvážení doplnit sám (Edituj s odvahou). Takhle to bude svádět k tomu, že tam prostě bezmyšlenkovitě plácne nějakou šablonu, že někde něco chybí, a bude čekat (nebo dokonce upomínat), až to tam doplní někdo jiný. --Kychot (diskuse) 14. 9. 2016, 08:44 (UTC)
Jenže náhodný editor nemůže doplnit popis projektu, když nerozumí, jak je projekt zamýšlen. Totéž platí o kategorizaci, a totéž platí o klasifikační nálepce. Já se teď snažím postupně udělat pořádek v kategoriích a v uspořádání projektů (a od spolusprávců bych jaksi očekával nějakou součinnost), a většinou to zvládnu určit, ale v některých případech prostě nevím. Bylo by proto potřeba takovéhle projekty označit, aby se ocitly v nějaké údržbové kategorii a na dořešení problému se nezapomnělo. --Mmh (diskuse) 14. 9. 2016, 09:43 (UTC)
Opravdu mám vážné pochybnosti o tom, že nějaký náhodný editor, který zrovna náhodou zabloudil na Wikiverzitu, by na nějaké stránce vnímal nepřítomnost nějaké nálepky natolik nepostradatelně, že by pocítil nutkavou potřebu vložit na prázdné místo alespoň {{popsat}} anebo {{klasifikovat}}. Ano, až se takový kuriosní případ objeví, z radostí jej můžeme začít řešit.
Pokud by ses náhodou ty sám někdy ocitl v roli takového náhodného editora a měl rozpaky, klidně se zeptej na příslušné diskusní stránce, jak to tedy kdo zamýšlel. Hele, já ti nechci bránit v rozletu, pokud máš potřebu nějaké takové údržbové kategorie, klidně takové šablony stvoř, ale prosím nějak zabezpeč, aby se zabránilo jejich nadměrnému zneužívání, aby se z toho nestalo práškovací letadlo, jako když nějaký robot nalepí nějakou nálepku tam, kde ještě žádná nálepka není. Skutečně nesdílím názor, že by každá stránka na WV musela mít nutně nějakou nálepku. Tam, kde takovou šablonu někdo plácne zjevně bezdůvodně a bez rozmyslu, budu nemilosrdně revertovat :-) --Kychot (diskuse) 15. 9. 2016, 07:31 (UTC)
V tomto musím s Kychotem souhlasit. Zde bych také dával přednost osobnímu kontaktu na diskusní stránce (ať už obsahové stránky nebo uživatele/autora nebo (vícestránkového) projektu. Robotické editace by měly sloužit k něčemu pro robotické zpracování vhodnějšímu. --Kusurija (diskuse) 15. 9. 2016, 09:23 (UTC)

@Kychot: Mluvíme o reálném problému. Ten náhodný editor není někdo, kdo zrovna náhodou zabloudil na Wikiverzitu, ten náhodný editor jsem já. Výše to popisuji, ale Ty to opakovaně smetáš se stolu. Přijdu na stránku, u které není jasné, co je to zač. Není to na ní popsáno, není jasné, do jakého kontextu patří, není jasné, zda se o ni někdo stará atd. Když se zeptám editora stránky, jak mi doporučuje Kusurija, tak buď nereaguje, nebo tvrdí, že je přece všechno jasné, a odmítá specifikovat, oč na stránce běží (například jistý Kychot u Mocniny 95). Kdybych mohl tuto stránku označit šablonou {{popsat}}, nemusel bych si vést seznam těchhle nedořešených případů ručně někde zvlášt, a z té šablony (a vysvětlení v diskusi) by každý editor s dobrou vůlí mohl v budoucnu pochopit, oč jde, a případně pomoci.

Jsi správce, tak bych od Tebe očekával součinnost, a ne bojkot mé snahy dát do pořádku aspoň strom kategorií. A teď ještě navíc k tomu přidáváš výhrůžky, že se mnou povedeš editační válku. --Mmh (diskuse) 16. 9. 2016, 10:47 (UTC)

Nezlob se na mě, Milane, ale to mě fakt nenapadlo, že sám sebe označuješ přídomkem náhodný editor – dosud jsem tě považoval za zkušeného správce a nikoli nějakého náhodného editora – tím pádem to prosím také neber jako výhrůžku editační války. Ale tím spíše vidíš, že nalepení nějaké nálepky {{popsat}} na stránku Mocnina 95 by asi věci moc nepomohlo, protože o ní už diskutujeme nevím jak dlouho a já pořád nepochopil, v čem máš ten konkrétní problém. Snažil jsem se pochopit tvé myšlení, ale zatím se mi to moc nepodařilo. Myslím, že jsem té komunikaci už věnoval více než dost času, zatím s výsledkem spíše mizivým, ale tím spíše nechápu, že jsem pak nařčen z nedostatku součinnosti. Naopak jsem tě prosil sám v té věci o něco, což si myslím, že by té věci pomohlo více – a to jsi dosud neudělal – tak se pro to prosím na mě nezlob.
V tomto ohledu rovněž navrhuji smazání odkazu Náhodná stránka (v levém menu hned pod odkazem Hlavní strana). Tím pádem nám třeba také odpadnou nějací náhodní editoři. Tato věc tu na WV prostě nemá co dělat – má možná smysl na WP a některých dalších projektech, ale rozhodně ne tady – vede to jen k nepříjemnostem. Uživatel WV prostě nemá co náhodně bloudit po stránkách WV stejně tak, jako všichni náhodní kolemjdoucí nebudou bloudit po chodbách a učebnách školy, na které neučí ani nestudují. Sem prostě jde buď člověk, který ví, co chce a co hledá, a pokud někdo náhodou zavítá na Hlavní stranu, tak tam má prostě nabídku hotových příkladných projektů, které jsou na takové náhodné návštěvníky zaměřeny a kterými se může procházet (tak jako když nějaká škola organizuje Den otevřených dveří, při kterém také návštěvníci nebloudí, kde si zamanou). A pokud chce nějaký náhodný editor experimentovat a skákat nazdařbůh ze stránky na stránku a pak se divit, že něco nechápe – tak to je prosím jeho problém a ne náš, nezlobte se na mě, pánové. --Kychot (diskuse) 16. 9. 2016, 17:40 (UTC)
Nezlob se, ale podle mě to zase obracíš úplně na hlavu. Výše jsem popisoval problém, že je potřeba označovátko na špatně zařaditelné projekty. Tys na něj zareagoval s tím, že editor, který na tu stránku přijde, to může přece sám doplnit. A já v kontextu debaty pokračoval o tomtéž editorovi, který na tu stránku přijde (ale běžně se o tuto stránku nestará ani se nepřichází zapojit do projektu, je tedy náhodný editor, stejně jako náhodný návštěvník). A Ty teď, místo abychom se vrátili k problému poté, co jsem vysvětlil, co jsem tímto slovem mínil, napíšeš traktát o slově "náhodný", nastolíš úplně jiné problémy a pak prohlásíš, že to problémy nejsou.
Já mám problém, protože se snažím udělat z Wikiverzity nástroj použitelný pro vzdělávání. Ten problém tady vysvětluji, mám tu dva spolusprávce, očekával bych, že pomohou s řešením, a houby s octem. Když už je vám, pánové, úplně putna, že Wikiverzita je za současného stavu pro využití ve vzdělávání téměř nepoužitelná, tak mi aspoň neházejte klacky pod nohy, když se s tím snažím něco udělat. --Mmh (diskuse) 16. 9. 2016, 19:54 (UTC)
Právě mi přijde, že ty se s tím nenažíš něco udělat a že jen buzeruješ ostatní. Kdybys ukázal nějakou snahu a tu šablonu, po které tu neustále voláš, sám vytvořil a exemplárně nám na ní ukázal, jak si představuješ, že by se s ní mělo zacházet, pak se můžeme bavit dál. Ale já fakt mám jiné starosti, než vytvářet šablony dle tvých představ, Milane. --Kychot (diskuse) 17. 9. 2016, 05:50 (UTC)
@Kychot: Přesný příklad "sraní na hlavu". Výše hovořím o tom, že chci vytvořit šablonu, Ty protestuješ, že bude přešablonováno, a pak mi tady říkáš, že ji mám vytvořit a že se nesnažím nic dělat. Dobře, tak se tedy ptát nebudu, a pokud se pokusíš se mnou dělat editační válku, jak vyhrožuješ, tak se holt budeme bavit s arbitrážním výborem. Protože já mám tohohle Tvého destruktivního přístupu po krk. --Mmh (diskuse) 17. 9. 2016, 12:50 (UTC)
Hm, a teď mi došlo, že arbitrážní výbor máme vlastně jen pro záležitosti Wikipedie, takže musíme navíc vymyslet, k jaké instanci se obrátit s žádostí o rozsouzení, pokud bychom si skutečně měli začít dělat naschvály ve stylu toho Tebou zmiňovaného revertování údržbových šablon nebo klasifikačních nálepek. A měli bychom to vymyslet dřív, než takový konflikt reálně vypukne. --Mmh (diskuse) 17. 9. 2016, 15:28 (UTC)
KONČÍM VEŠKEROU DISKUSI ZDE. HOWGH. Já mám fakt času tak málo a ještě utíká kvůli těmto nekonečným dohadům s tebou spousta daleko důležitější práce, přemáhám se s tebou vůbec diskutovat, snažím se pochopit, co myslíš, ale tady fakt KONČÍ VEŠKERÁ MOJE TRPĚLIVOST. MĚJTE SE HEZKY, PÁNOVÉ! TAK ÚCHYLNÝ PŘECE JENOM NEJSEM, ABYCH V TAKOVÝCHHLE DISKUSÍCH DÁLE POKRAČOVAL. --Kychot (diskuse) 17. 9. 2016, 18:42 (UTC)
Pokud se nechceš zabývat použitelností Wikiverzity ve vzdělávání, pak tu přestaň dělat správce. --Mmh (diskuse) 17. 9. 2016, 20:44 (UTC)

@Kusurija: Očividně netušíte, o čem mluvím. Podívejte se třeba na Diskuse:Mocnina 95, Diskuse:Wiki-Wiki, kde mi v mé snaze o nějakou kategorizaci Kychot opakovaně sere na hlavu (nezlobte se, ale slušnější výraz pro to neznám). --Mmh (diskuse) 16. 9. 2016, 10:51 (UTC)

Ok, jdu na to[editovat]

Shrnuji výsledek diskuse: Po fázi počátečního nesouhlasu Kychot napsal: Kdybys ukázal nějakou snahu a tu šablonu, po které tu neustále voláš, sám vytvořil a exemplárně nám na ní ukázal, jak si představuješ, že by se s ní mělo zacházet, pak se můžeme bavit dál. Na základě tohoto jeho souhlasu tedy jdu vytvořit navrhované šablony {{popsat}} a {{klasifikovat}}. --Mmh (diskuse) 17. 9. 2016, 12:54 (UTC)

Vytvořil jsem nejprve šablonu {{popsat}}, protože tu mohu okamžitě použít, tedy exemplárně ukázat, jak si to představuji. Vytvoření šablony {{klasifikovat}} si nechám na příležitost, kdy zase při úklidu narazím na stránku, která by něco takového podle mne potřebovala. --Mmh (diskuse) 17. 9. 2016, 15:14 (UTC)

Ne, prosím, o šablony {{popsat}} a {{klasifikovat}} jsem teď rozhodně na mysli neměl, o těch jsem se vyjádřil nepříliš lichotivě už dříve. Ale měl jsem na mysli tu šablonu pro klasifikaci úloh, ke které mě pořád nutíš v té tebou neustále zmiňované Diskusi:Mocnina 95. Která by obsahovala ty tvé tam uvedené požadavky. A prosím, aby bylo možno tu nálepku minimalizovat a rozbalit až po rozkliknutí, aby zbytečně nehyzdila některé stránky. Díky! --Kychot (diskuse) 17. 9. 2016, 18:34 (UTC)

Nevím, o jaké šabloně mluvíš. Já o žádné jiné šabloně nemluvil. Popis projektu se nedá dost dobře dělat šablonou, protože každý projekt je jiný. --Mmh (diskuse) 17. 9. 2016, 20:42 (UTC)

Zde jsi sám uvedl seznam metainformací, které u každé úlohy požaduješ:

 • cílová skupina
 • kde se nachází řešení
 • jak řešení vyhodnocovat
 • zda byly už otestovány v praxi
 • jaký byl výsledek

Z toho jsem usoudil, že chceš, aby se takový seznam vyplnil do nějaké šablony, kterou se chystáš vytvořit. Nabyl jsem dojmu, že požaduješ, aby tyto informace obsahovaly všechny úlohy, takže teď zase nerozumím tomu, když píšeš, že každý projekt úlohy je jiný, že vlastně metainformace tohoto druhu nejsou u každé úlohy zapotřebí. --Kychot (diskuse) 15. 12. 2016, 03:46 (UTC)

RevisionSlider[editovat]

Birgit Müller (WMDE) 12. 9. 2016, 14:56 (UTC)

Projekt: Úlohy[editovat]

@Mmh, Kychot, Juandev: Jelikož se tu opět vyskytl problém s chyběním tohoto jmenného prostoru, informuji kolemjdoucí, že jsem pro založení takového prostoru a zároveň tím vyzývám kolemjdoucí k s tím související diskusi. P.S.: považoval bych za užitečné, kdyby byla možnost existence jak "někam patřících" úloh (pod kvízy, kurzy, lekce či jinam) tak samostatných, jinam nezařazených úloh. Považoval bych rovněž za užitečné, aby řešitelé byli na snadno vyhledatelném místě instruováni, zda a na jakou podstránku napsat svoje řešení (pro "vyšší" šarže: vyřešit zařazení (včetně zakategorizování a snadnost/míru dostupnosti takových stránek)). --Kusurija (diskuse) 16. 9. 2016, 12:36 (UTC)

Na jednom takovém už dlouho diskutovaném příkladě se diskuse vede na Diskuse:Mocnina 95. Připojuji se ke Kusurijovi, možná ještě před zažádáním o vytvoření nového NS bychom mohli ty stránky s úlohami usjednotnit tak, že by jejich názvy začínaly klíčovým slovem Úloha: (Danny tenkrát upozorňoval, že v tom případě převodu do nového NS by za tou dvojtečkou už neměla být mezera – nutno prověřit.) Tím pádem by bylo na první pohled zřejmé, že se jedná o stránky jednoho projektu Úloha, což by byla (v terminologii Mmh) taková universální sbírka úloh pro celou naši WV a už by nebylo nutné to zatěžovat dalšími nálepkami. Protože, pokud vím, u různých NS je možno automaticky zobrazovat různé odkazy např. na návody, jak při řešení úloh na VW postupovat tak, aby se to nemuselo do zblbnutí opakovat u každé z úloh. Takže to je ten hlavní důvod, proč se tomu bráním, psát ke každé úloze nějaká vodítka "jako pro blbé" – což mi přijde, že mě k něčemu takovému Mmh stále nutí. Tím by se zcela setřela pointa každého z příběhů a to fakt nechci. Hlavní princip každé úlohy je v tom, že její čtenář (či řešitel) hned na začátku zapne svůj vlastní mozek. Proto jsem také zcela úmyslně stránky Mocnina 95 začal jako příběh – narativní princip úloh, který by se zcela pokazil nějakým dalším vysvětlováním. Představte si, že vyprávíte dítěti pohádku o Červené Karkulce, kterou ještě předem ověsíte všemožnými šablonami a výstrahami... --Kychot (diskuse) 16. 9. 2016, 18:07 (UTC)
Můžeme diskutovat o možném zřízení jmenného prostoru Úloha:, ale problém s nepopsanými projekty to nevyřeší. Že Mocnina 95 je úloha, to poznám i já, a kdyby Kychot byl projevil aspoň minimální součinnost, mohlo to dávno stát v klasifikační nálepce aspoň v příslušné projektové kategorii. Problém je tam v tom, že volně ložená úloha, ke které neexistují žádné metainformace — co jsou její předpoklady, pro koho je určena, zda má někde nějaké řešení, kde je možno případně debatovat o jejím využití ve výuce, za je to samostatný projekt, nebo součást nějakého kurzu, kdo ten kurz vede atd. — nemá co dělat ani v budoucím novém jmenném prostoru (stejně jako by například v prostoru Šablona: neměla být žádná šablona bez dokumentace).
Nicméně, pokud chceme onen prostor, byl by někdo schopen sepsat souvisle a jasně, jak by se s ním mělo zacházet, a zahájit tím nové vlákno na Fórum:Klasifikace obsahu? --Mmh (diskuse) 16. 9. 2016, 20:03 (UTC)

Materiály na středoškolskou informatiku[editovat]

Máme tu na Wikiverzitě jeden kdysi rozestavěný, ale následně zanechaný projekt :Kategorie:Informatika/pro SŠ. Podle vyjádření původního autora projektu už v tom nebude pokračovat, ale bude rád, když to nějak využijeme. Říkal jsem si, že by z toho šel udělat zárodek obecného shromaždiště výukových textů pro středoškolskou informatiku. Než se pustím do předělávky, ptám se tady, zda by se rád ještě někdo do takové předělávky zapojil, nebo případně chtěl navrhnout nějaké jiné využití těchto textů. --Mmh (diskuse) 16. 9. 2016, 20:48 (UTC)

Sepsal jsem stručný návrh, co by s tím šlo udělat, do Diskuse ke kategorii:Informatika/pro SŠ. --Mmh (diskuse) 25. 9. 2016, 17:36 (UTC)

Protože nebylo protinávrhů, začal jsem to tedy přesouvat a překopávat, a výše jsem opravil odkazy už na novou lokaci projektu. --Mmh (diskuse) 5. 12. 2016, 23:13 (UTC)

Archivace historických stránek[editovat]

Abychom už nějak dořešili otázku archivace stránek, které jsou na Wikiverzitě nyní už k ničemu, ale hodilo by se je archivovat z historického hlediska, udělal jsem konkrétní návrh v diskusi k jednou již fungujícímu, ale následně tehdejším správcem zrušenému archivu. --Mmh (diskuse) 17. 9. 2016, 18:20 (UTC)

Potřeba jakési jazykové šablony?[editovat]

Všiml jsem si, že Juandev na některých stránkách (například Španělština/Materiály) používá šablony pro uvádění jazyka cíle odkazu, aniž by tím chtěl uvést jazyk cíle odkazu. Protože je používá s parametrem, tedy např. {{cs|Nějaký vysvětlující text.}}, a tyto šablony přitom žádný parametr nemají, soudím, že si to spletl s nějakou jinou šablonou, kterou tu nemáme, a že ten text by se měl buď nějak zobrazovat, nebo vytvořit nějaký automatický odkaz, nebo něco takového.

Pokud budete někdo schopen popsat, co by taková šablona měla dělat, pak ji mohu vytvořit (a může se jmenovat nějak podobně, třeba {{cstxt}}. Akorát holt potřebuji od někoho to vysvětlení, co se od takové šablony očekává. --Mmh (diskuse) 25. 9. 2016, 18:10 (UTC)

Přijde mi to spíše jako w:cs:Šablona:Cizojazyčně. Možná se Juandev pokouší používat to, co zná z Commons jako MLD: commons:Template:Multilingual description (ukázka použití). --Utar (diskuse) 25. 9. 2016, 20:31 (UTC), Utar (diskuse)
Aha! To bude ono. Každopádně, pokud se tu ozve někdo (ať už Juan, nebo kdokoli jiný), komu to tu chybí, můžeme mu to naimportovat nebo vyrobit. --Mmh (diskuse) 25. 9. 2016, 22:04 (UTC)

Grants to improve your project[editovat]

Prosíme, pomozte s překladem do svého jazyka:

Greetings! The Project Grants program is currently accepting proposals for funding. There is just over a week left to submit before the October 11 deadline. If you have ideas for software, offline outreach, research, online community organizing, or other projects that enhance the work of Wikimedia volunteers, start your proposal today! Please encourage others who have great ideas to apply as well. Support is available if you want help turning your idea into a grant request.

I JethroBT (WMF) (talk) 30. 9. 2016, 20:10 (UTC)

Nápověda k odkazům[editovat]

Podle zkušeností, s čím mají studenti největší problémy, když je uvádím na Wikiverzitu, a v čem jim dostatečnou měrou nepomáhá dosavadní nápověda, jsem nyní sepsal návrh nápovědy ku psaní odkazů. Rád bych jim to dal k dispozici už na hodinách ve středu 5. října, tedy v úterý 4. října večer bych to přesunul na Nápověda:Odkazy. Pokud budete mít čas napsat nějaké připomínky do této doby, tak je zkusím ještě před přesunem zohlednit, jinak můžeme posléze řešit připomínky a návrhy na vylepšení přímo v diskusi k nápovědě. --Mmh (diskuse) 1. 10. 2016, 10:42 (UTC)

Přesunuto, případné připomínky tedy už směřujte do Diskuse k nápovědě:Odkazy. --Mmh (diskuse) 4. 10. 2016, 18:44 (UTC)

Creative Commons 4.0[editovat]

Dobrý den, rád bych vás jménem Nadace Wikimedia požádal o zpětnou vazbu k plánovanému přesunu všech projektů Wikimedia z licence CC BY-SA 3.0 na CC BY-SA 4.0. Diskuze proběhne v termínu 5. října - 8. listopad. Věříme, že získáme širokou paletu názorů a pohledů. Pokud vás toto téma zajímá, prosím, diskutujte na Meta-Wiki. Joe Sutherland 6. 10. 2016, 00:02 (UTC)

Podpis do VisualEditoru[editovat]

Možná jsem to tu již řešil před časem, ale zeptám se a navrhnu to znova, protože se mohlo lecoz změnit. Právě jsem zjistil, že v hlavním jmenném prostoru při použití VisualEditor, se nelze podepsat. Pravěpodobně to půjde nastavit, ale musí na to být souhlas komunity. Ti co nepoužívají VisualEditor se podepsat mohou, čili proč by to nemohlo fungovat ve VisualEditoru. Proto navrhuji, aby podpis fungoval ve VisualEditoru i pro jmenný prostor Hlavní.--Juandev (diskuse) 12. 10. 2016, 09:00 (UTC)

Souhlas je jedna věc, ten myslím nebude problém, protože podpis tu v hlavním prostoru využíváme. (Tedy, já určitě souhlasím.) Teď je ale otázka, kde se to nastavuje, nebo přes koho se to musí nastavit. --Mmh (diskuse) 12. 10. 2016, 17:33 (UTC)
Podobné věci se řešily na mnoha místech, viz třeba T53154. --12. 10. 2016, 21:25 (UTC), Utar (diskuse)
Hm, tak jsem tu diskusi prošel, a nejsem z toho moudrý. Na konci se dočítám, že VisualEditor k tomu prostě není určený, mezitím je tam hnusná šablona (kterou bych raději zavádět nechtěl) a nějaké javascriptové věci (o nichž zas netuším, jak bych je měl zprovozňovat). Vyznáš se v tom? --Mmh (diskuse) 12. 10. 2016, 21:58 (UTC)
Co se řeší v nějaké disksi bych neřešil. Prostě se zadá bug do Phabricatoru a odkáže se na tento komunitní souhlas. Je to tak, že dřív tam ten podpis vůbec nebyl integrovaný, ale vzhledem k tomu, že se zatím nevyvinul diskusní plugin a na wikipedii požádali o zprovoznění ve jmenném prostoru Project, tak se to tam dalo. Nemám čas pročítat dlouhosáhle diskuse na P, ale račte i to vyzkoušet na wikipedii, prostě se tam vloží podpisítko a basta.--Juandev (diskuse) 13. 10. 2016, 08:59 (UTC)
Dobře. Je někde popsáno, jak se to má správně udělat? --Mmh (diskuse) 13. 10. 2016, 22:34 (UTC)

Editing News #3—2016[editovat]

15. 10. 2016, 17:49 (UTC)

Prosím obnovit své heslo (Please reset your password)[editovat]

Máme problém s útočníky, kteří zabírají uživatelské účty s vyššími oprávněními (například správců, byrokratů, revizorů). Zdá se, že by to mohlo být způsobeno slabými či opakovaně použitými hesly.

Členové komunity spolupracují na řešení tohoto problému s členy několika týmů nadace.

Mezitím žádáme, aby si všichni prověřili hesla, která si zvolili pro své účty na wiki. Pokud víte, že jste si vybrali slabé heslo nebo máte heslo, které používáte někde jinde, změňte si je prosím.

Používejte silná hesla – dlouhá osm či více znaků a obsahující písmena, čísla a jiné znaky. Joe Sutherland (diskuse) / MediaWiki message delivery (diskuse) 13. 11. 2016, 23:22 (UTC)

Zapnutí kategorií Babelu[editovat]

Nedávno jsem si všiml, že byla uzavřena naše žádost k vývojářům o zprovoznění kategorií Babelu, na které jsme se usnesli, před 2 lety. Požadavek nebyl zpracován, protože Danny B. zpochybnil dosažený konsenzus. Žádost nebyla zpracována. Jestli tomu dobře rozumím, tak vývojáři chtějí (nyní po 2 letech) vidět, že je o to stále zájem.

Jedná se o to, že uživatelé si mohou na svoji osobní stránku umístit blok Babel/Babylón, kde dají najevo svoje znalosti (cizích) jazyků. Ukázku najdete, třeba u kolegy Kusurija. Na některých projektech je možné pak vyhledávat v kategoriích uživatele podle jazyka a určité úrovně.

Můj dotaz tedy je, jestli je stále zájem o zapnutí možnosti vytvářet kategorie Babelu ve formátu Uživatel xx-0 (tedy například u portugalštiny by bylo: Kategorie:Uživatel pt-0)?--Juandev (diskuse) 18. 11. 2016, 20:32 (UTC)

Ano, jsem stále pro. Jde o to, aby byl obnoven nástroj automatického zařazení do kategorie (viz Juandevův příklad, jakmile uživatel vyplní šablonu Babel. Je to dobré pro to (a to zejména na malých projektech WM), aby bylo možné vyhledat v kategorii (všechny, kteří byli ochotni takovou informaci přidat) uživatele, kteří ovládají/deklarují potřebný jazyk na deklarované úrovni. Taková informace může pomoci při vzájemné spolupráci. --Kusurija (diskuse) 18. 11. 2016, 20:44 (UTC)
Ano, samozřejmě. Je potřeba pravděpodobně nastavit proměnnou $wgBabelCategoryNames (což musí udělat vývojáři), nebo ještě něco dalšího. Já to mám ve svém TODO, ale zatím jsem se nedostal k tomu, abych to s vývojáři začal vykorespondovávat, protože před lety to právě Danny dal výslovně zrušit. Pokud jsi, Juane, ochoten jim to sepsat (a pak mi dát odkaz, kam se mám ozvat do diskuse, aby bylo jasné, že to podporuji jakožto zdejší admin/byrokrat), budu Ti vděčen. --Mmh (diskuse) 18. 11. 2016, 21:22 (UTC)
Máš nějaký odkaz na to, že to Danny vypnul? Nebylo to spíš tak, že se ten Bábel přešel do jádra MediaWiki (dříve to byla tuším jen šablona) a prostě tahle možnost se tam v defaultu nastavila jako false?--Juandev (diskuse) 18. 11. 2016, 21:26 (UTC)
Pamatuji si, že když jsem přišel na Wikiverzitu, tak přinejmenším některé tyhle kategorie existovaly (ale už nedohledám, které). Posléze jsem někde s Dannym komunikoval kvůli nějakému jejich mazání, které prováděl a zdůvodňoval tím, že je to vypnuté a nejsou už potřeba. Pochopil jsem z toho, že je dal vypnout on, ale možná jsem ho pochopil blbě. --Mmh (diskuse) 18. 11. 2016, 21:34 (UTC)
Přesně tak. A jen pro zajímavost, mazal to v roce 2011 s jeho oblíbeným shrnutím editace "již nepotřebná kategorie". --Juandev (diskuse) 18. 11. 2016, 22:11 (UTC)
 1. Jako navrhovatel se připojuji k souhlasu. Pokud to někomu pomůže tak proč ne.--Juandev (diskuse) 1. 12. 2016, 12:12 (UTC)
 2. Podporuji, propojení Babelu a jazykových kategorií uživatelů zní rozumně. --Utar (diskuse) 1. 12. 2016, 19:46 (UTC), Utar (diskuse)
 3. Sice to se svými jazykovými znalostmi asi moc nevyužiju, ale zavedení taktéž podporuji. Na jiných projektech jsem již několikrát využil, když jsem hledal někoho s určitými jazykovými znalostmi. Jedudědek (diskuse) 2. 12. 2016, 18:00 (UTC)
 4. Podporuji. --Kychot (diskuse) 15. 12. 2016, 03:19 (UTC)
 5. Podporuji, jak jsem již psal nahoře. --Kusurija (diskuse) 15. 12. 2016, 14:43 (UTC)


Předáno vývojářům.--Juandev (diskuse) 5. 1. 2017, 22:17 (UTC)
Změna bude aplikována v pondělí mezi 15:00 a 16:00 našeho času. --Martin Urbanec (diskuse) 6. 1. 2017, 07:02 (UTC)
Nastaveno, mělo by fungovat. V případě, že se kategorie hned neobjeví, zkuste vyprázdnit cache (kliknout na Editovat a &action=edit změnit na &action=purge) anebo provést libovolnou editaci. --Martin Urbanec (diskuse) 9. 1. 2017, 14:55 (UTC)

@Martin Urbanec: Děkuji. (Vyprázdnění keše však nepomohlo, kategorie jsou stále prázdné, i když na uživatelských stránkách se objevují. Keš prohlížeče jsem vyprázdnil rovněž, obojí jsem provedl pro jistotu opakovaně. Nepomohla ani editace.) --Mmh (diskuse) 9. 1. 2017, 15:02 (UTC)

Já myslel editaci na stránce, která tam má být :). Každopádně Vaše UP se v kategoriích objevila (alespoň mě). --Martin Urbanec (diskuse) 9. 1. 2017, 15:17 (UTC)
Pravděpodobně to čekalo na zpracování serveru, už se to začíná objevovat. Wiki není tak rychlá. Někde tu máme stránku Jobs, kde je vidět počet nezpracovaných úloh.--Juandev (diskuse) 9. 1. 2017, 15:18 (UTC)
Aha, díky. Tedy se omlouvám za paniku. (Snažím se zrovna zjistit, proč se nám nějaké šablony neobjevují v kategoriích, které se na jejich stránkách dole normálně zobrazují, a považoval jsem to za tentýž problém někde v aktualizaci serveru. Očividně nesprávně.) --Mmh (diskuse) 9. 1. 2017, 15:23 (UTC)
Jobs už nejsou stránka, ale musí se volat přes API. Zde aktuální stav.--Juandev (diskuse) 9. 1. 2017, 15:24 (UTC)
Spustil jsem vyprázdnění cache na všech uživatelských stránkách, pak by to mělo být správně všude. Kdy se vykoná jaká job z fronty záleží hlavně na návštěvnosti. --Martin Urbanec (diskuse) 9. 1. 2017, 15:58 (UTC)

New way to edit wikitext[editovat]

James Forrester (Product Manager, Editing department, Wikimedia Foundation) --14. 12. 2016, 19:31 (UTC)

Změna odkazu z klasifikační nálepky?[editovat]

Po nějaké době používání klasifikační nálepky mám návrh na zlepšovák. Nálepka v současnosti u vícestránkových projektů odkazuje na projektovou kategorii. Důvodem toho bylo zpočátku několik projektů, u nichž hlavní stránka projektu buď neexistovala, nebo byla pojmenována úplně jinak. Po dosavadních zkušenostech bych řekl, že nevím o projektu, u něhož by se hlavní stránka musela jmenovat jinak než projektová kategorie, a že u drtivé většiny projektů se už kategorie i hlavní stránka jmenují stejně.

Navrhoval bych proto, aby se z klasifikační nálepky odkazovalo na hlavní stranu projektu. Kliknutím na tento odkaz se pak návštěvník přímo dostane k základním informacím o projektu a nemusí ve výpisu kategorie hledat hlavní stránku a klikat na ni.

Napadá někoho nějaký důvod, proč to neudělat? --Mmh (diskuse) 8. 1. 2017, 17:48 (UTC)

Ano, to mě připadá jako rozumné řešení.--Juandev (diskuse) 14. 1. 2017, 12:00 (UTC)

Struktura jazykových kategorií[editovat]

Babel automaticky vytvořil kategorie přímo odkazované na uživatelských stránkách, ale teď bychom je měli nějak zařadit do Kategorie:Uživatelé podle jazyka. Buď je tam můžeme naházet přímo, nebo udělat mezikategorie pro jednotlivé jazyky (tedy např. Kategorie:Uživatel ru-2 a Kategorie:Uživatel ru-1 by byly v Kategorie:Uživatel ru, atd.). Co myslíte, že je lepší řešení? --Mmh (diskuse) 9. 1. 2017, 15:38 (UTC)

Mezikategorie. Pro snadnější vyhledávání. --Kusurija (diskuse) 10. 1. 2017, 09:50 (UTC)
Ty "mezikategorie" by se možná hodily, souhlas s Kusurijou. --Kychot (diskuse) 11. 1. 2017, 06:35 (UTC)

Díky za reakce. Pokud tedy uděláme mezikategorie (mohu se do toho hnedle pustit), jak tam budeme řadit ty podkategorie? Uživatel ru-2 v rámci Uživatel ru asi pod 2, Uživatel cs-N v rámci Uživatel cs asi pod N? --Mmh (diskuse) 11. 1. 2017, 20:50 (UTC)

Ano.--Juandev (diskuse) 14. 1. 2017, 12:02 (UTC)

Takže je to hotovo (díky pomoci Martina Urbance a jeho bota). --Mmh (diskuse) 16. 1. 2017, 18:37 (UTC)

Zobrazení nálepek & Bábelu[editovat]

Pokud si dám za bábel na svou stránku nějaké další nálepky, tak se mi zobrazují do sloupce vlevo vedle nálepek bábelu, což vypadá dost hnusně. Dá se nějak zařídit, aby se zobrazovaly všechny do stejného sloupce? --Kychot (diskuse) 11. 1. 2017, 06:41 (UTC)

Funguje to v pořádku tehdy, pokud je babel až za nálepkami, anebo pokud je babel v tabulce pro nálepky (nyní zakomentované). --Martin Urbanec (diskuse) 16. 1. 2017, 18:44 (UTC)

Když dám babel až za nálepky, tak to nefunguje – nálepky se mi zobrazí vlevo od úvodního obrázku, babel pod něj. Když dám babel do tabulky, tak se mi celá tabulka i s babelem zobrazí vlevo od úvodního obrázku. A šablony, které mám za babelem (některé z nich na WV ještě nefunkční) se zobrazí ještě úplně mimo a text, který by měl obtékat už od začátku, se zobrazuje až pod. Ponechávám to nezakomentované, aby to bylo vidět: User:Kychot. Přitom samotný babel bez dalších nálepek se zobrazuje hezky pod úvodní obrázek. --Kychot (diskuse) 17. 1. 2017, 12:44 (UTC)

Viditelnost jazykových kategorií[editovat]

Díky botové pomoci Martina Urbance jsou jazykové kategorie nyní utříděny tak, jak jsme to výše domluvili. Na uživatelských stránkách ovšem ty jazykové kategorie dole vypadají dost nevzhledně a nepřehledně. Navrhuji proto udělat všechny jazykové kategorie uživatelů implicitně neviditelnými, tedy aby se nezobrazovaly těm, kdo si to explicitně nezapnou. Každý uživatel může skočit do každé příslušné kategorie přímo z odkazů v nálepce Babelu. Co vy na to? --Mmh (diskuse) 16. 1. 2017, 18:36 (UTC)

Souhlasím, teď, když tam jsou vidět ještě i ty nadřazené kategorie, to vypadá už docela divně. Ale stejně to nechápu, když jsem např. v Kategorie:Uživatel de-2, tak jsem implicitně i v nadřazené kategorii Kategorie:Uživatel de a tato nadřazená kategorie by se přece už neměla zobrazovat vůbec. Je přeci nesmysl, když je nějaká stránka "listem" ve stromu kategorií, aby se pod stránkou kromě ní zobrazovaly i další "větve". --Kychot (diskuse) 17. 1. 2017, 12:49 (UTC)
Protože si Mmh myslel, že nastavení Babelu, o které žádal, dělá to, co jsem udělal botem. Když jsem to nastavil, tak jsme zjistili, že to tak nefunguje :). --Martin Urbanec (diskuse) 17. 1. 2017, 12:52 (UTC)
K tomu bych ještě ovšem dodal, že kategorie Uživatel XX-Y jsou řazené jinak než Uživatel-XX. Zatímco v Uživatel XX-Y jsou uživatelé řazeni abecedně podle svého jména, v Uživatel XX jsou uživatelé řazeni primárně podle své úrovně v dotyčném jazyce. Proto jsme se s Martinem domluvili, že zachováme i to přímé řazení do celojazykových kategorií, byť jsme s ním původně nepočítali. --Mmh (diskuse) 18. 1. 2017, 14:32 (UTC)