Projekt: Hesla Jednoty bratrské/.PRG

Z Wikiverzity

Formát PRG[editovat]

Je jakousi "berličkou", přechodem mezi formáty PRE a PRF tak, aby se nemuselo příliš zasahovat do složitě odladěného a již málo přehledného skriptu pro generování XML. Zde se řádky veršů a jejich zlomy uzavírají mezi tagy <IL></IL>, které ve formátu XML označují jednotlivé řádky zalámaných veršů

Ukázka formátu PRG:

# Heslo roku:
# Já živ jsem, i vy živi budete.
# Jan 14,19 K

#    1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
#    0    1     2     3     4     5     6     7

# Leden
m> <IL>Ježíš řekl:</IL><L>Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.</L><L>Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.</L>
-> Marek 2,17

# 01.01.2008 (2)

$>> Nový Rok
0> <L>Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše</L><L>a skrze něho děkujte Bohu Otci.</L>

x> 1. Úterý
1> <L>Toto praví Panovník Hospodin: Běda bláznivým prorokům,</L><L>kteří následují svého vlastního ducha, ale pranic neviděli.</L>
-> Ezechiel 13,3
2> <L>Všecko zkoumejte, dobrého se držte.</L>
-> 1.Tesalonickým 5,21
{ 159,1
Moudrosti poklad s nebe
jest slovo Boží nám,
jímž k poznání nám sebe
podává Pán Bůh sám;
toť světlo k zjevení
nám v Kristu Boží tváře
na věčné spasení,
k životu sladká vůně
a v mdlobách sílení.
}
1-> Lukáš 4,16-21
2-> Jakubova 4,13-15
3-> Žalm 148