Projekt: Hesla Jednoty bratrské/2011

Z Wikiverzity

Projekt: Hesla Jednoty bratrské[editovat]

– příprava Hesel pro rok 2011

w01-sql-import[editovat]

Import Losungen do databáze[editovat]

2009-12-31[editovat]

Dostal jsem Losungen 2011 jako soubor databáze Microsoft access, Losungen_für_2011_30.12.2009.mdb.

2010-01-08..[editovat]

2010-02-06[editovat]

 • /w01make skript, který:
  1. mysql : ověří, že existuje databáze hes11 – ukáže její tabulky (může být prázdná)
  2. mdb-schema : ukáže /TABLE Losungen v losungen2011.mdb
  3. diff -b -U0 losungen2010.schema losungen2011.schema : ukáže případný rozdíl s loňskou tabulkou MDB (vloni jsem ale žádnou neměl)
  4. mdb-export -D %F losungen2011.mdb Losungen > import.csv : exportuje data do CSV souboru, fromdos převede CRLF na LF
  5. mysql hes11 < /hes_struct.sql : vytvoří strukturu databáze hes11
  6. mysql -v -v --show-warnings hes11 < /load_data_infile.sql : importuje data do databáze
 • Výsledek – pomocná /tabulka import, obsahující stejná pole, jako původní mdb databáze, ale v jiném pořadí

w02-sql-univerzalni-tabulky[editovat]

generování univerzálních tabulek[editovat]

2010-02-25[editovat]

 • Z loňské databáze hes10bak byla vyexportována tabulka day do souboru day10decs.sql – obsahuje záznamy českých a německých nedělí, svátků, zvláštních týdnů atd. Pak byla naimportována do databáze hes11 jakožto pomocná tabulka day10decs
 • Skript hes-day_cs.pl čte tuto tabulku day10decs a vytváří dle ní tabulku day_cs, která obsahuje pouze českojazyčné kompletní záznamy, ovšem v prvním sloupci text_de má jako klíč německý název. Tato tabulka bude sloužit pro překlad německých dnů na české.
 • Z loňské databáze hes10bak byla vyexportována tabulka comment do souboru comment10decs.sql. V tomnto souboru byla lehce upravena a přetříděna, obsahuje záznamy německých a českých výročí, sloupec date je jako primární klíč. Potom byla importována do databáze hes11 jako tabulka comment_uni. (Databáze mdb na letošní rok 2011 totiž tato výročí neobsahuje.)

w03-sql-load[editovat]

2010-02-25[editovat]

 • Začátek práce na skriptu hes-sql-load.pl, jehož účelem bude naplnit vlastní tabulky databáze hes11 daty z tabulky import a za pomoci tabulek day_cs a comment_uni. Zároveň bude překládat německé verše na české. Základem skriptu pro překlad byl loňský skript los10hes.pl (ovšem ten nepracoval nad databází, ale procházel textový soubor los10-18.pre, ze kterého generoval hes10-18.pre).

2010-03-03[editovat]

 • Dokumentace zde
 • Odskok do projektu Bible: MySQL, abychom nemuseli lovit verše z textových souborů jako v loňských letech.

w04-php-mirkovi[editovat]

2010-04-24[editovat]

Úpravy skriptů z minulého roku:

 • functions.php
 • index.php

Verze 2011.34:

2010-04-29[editovat]

Export databáze pro Mirka:

 • hes11mirekMySQL40.sql

w05-od-mirka[editovat]

2010-07-22[editovat]

 • hes11mirek.sql.gz – export databáze od Mirka (má blbě nastavený systémový čas: 2010-11-15)

2010-07-27[editovat]

Importy do lokální databáze:

 • hes11mirkovi <- hes11mirek.sql.gz
45 queries executed.
tabulka počet
záznamů
comment 8
comment_uni 16
day 158
day10decs 156
day_cs 91
dayname 0
drittetext 365
import 365
losung 2423
reading 1744
seq 79
song 121
 • hes11odmirka <- hes11mirek.sql.gz
Import has been successfully finished, 51 queries executed.
tabulka počet
záznamů
comment 8
comment_uni 16
day 158
day10decs 156
day_cs 91
dayname 0
drittetext 365
import 365
losung 2423
reading 1744
seq 79
song 121

V plánu[editovat]

w18-Ps+comments[editovat]

2010-10-14[editovat]

Až teď jsem si všimnul, že v databázi chybí doplněná tabulka comments s významnými dny, takže skript, který to tam nacpe z tabulky comments_uni:

 • hes11sql-comments.pl

Další problém se žalmy (viz README): Problém: v databázi chyběly nedělní žalmy:

 • v Losungen_fuer2011-06.04.2010.rtf jsou, OK
 • v položce Import.Ft1_Angaben jsou, OK
 • v tabulce reading nejsou ani německy, ani česky:
 SELECT * FROM `reading` WHERE `which` = 'Ps'
 • Problém bude v části kódu:
      if($DL =~ /Psalm/) {            # je to žalm
        if($f12==2) {              # žalm na týden není jako druhý
          $whDL = 'PF';            # je to žalm pro svátek: Psalm für Fest
        } elsif ($sunday) {           # takže je to první svátek, může být neděle:
          $whDL = 'WP';            # v neděli je Wochenpsalm
        } else {                # poprvé ve svátek je to zase Psalm für Fest
         $whDL = 'PF';
        }
      } else {                  # když to není Žalm,
       $whDL = 'DL';               # tak je to 3. čtení
      }

Chyba je v tom, že v Losungen 2010 byl jednak Wochenpsalm `reading.WP` a jednak Psalm `reading.Ps` Od letoška už je jen Psalm, takže v tom skriptu má být správně 'Ps' a nikoliv 'WP'.

Náprava databáze:

SELECT COUNT(*) FROM `reading` WHERE `which`='WP';
 COUNT(*)
 100

SELECT COUNT(*) FROM `reading` WHERE `which`='WP' AND `lang`='cs';
 COUNT(*)
 50

SELECT COUNT(*) FROM `reading` WHERE `which`='Ps';
 COUNT(*)
 0

SELECT * FROM `reading` WHERE `which`='WP' AND `lang`='cs';

chybí neděle:

 • 2011-04-24 - to je Velký pátek, v Losungen je čtení: Johannes 19,16-30 :: 2.Korinther 5,(14b-18)19-21 :: Matthäus 27,45-56
 • 2001-12-25 - 2. svátek vánoční, v Losungen je čtení: Johannes 1,1-5(6-8)9-14 :: Hebräer 1,1-3(4-6) :: Lukas 2,29-32

(Celkem je 52 nedělí v roce)

UPDATE `reading` set `which`='Ps' WHERE `which`='WP';
  100 row(s) affected.

SELECT COUNT(*) FROM `reading` WHERE `which`='Ps';
 COUNT(*)
 100

Problém byl, že jsem to sem už nepoznamenal (toto dopisuji až dodatečně při přípravěProjekt: Hesla Jednoty bratrské/2013, kdy řeším stejné chyby), takže za rok (Projekt: Hesla Jednoty bratrské/2012) se stejné problémy opakovaly, avšak zůstaly nevyřešeny a došlo k tiskovým chybám :-( Není nadto psát dokumentaci včas...