Projekt: Hesla Jednoty bratrské/2021

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: skupinová

Projekt: Hesla Jednoty bratrské pro rok 2021[editovat]

V tomto článku řešíme průběh přípravy textu (tj. vlastních hesel pro jednotlivé dny roku) pro Hesla Jednoty bratrské 2021; další záležitosti řešíme na dalších podstránkách:

Technologie asi zůstává zhruba stejná jako dříve (viz Projekt: Hesla Jednoty bratrské/2017) a jak je uvedena na hlavní stránce Projekt: Hesla Jednoty bratrské#Technologie

Písmeno w na začátku níže uvedených oddílů znamená working directory, tj. název pracovního adresáře, ve kterém se postupně řeší jednotlivé fáze vytváření českých Hesel JB:

w00-Losungen[editovat]

2019-01-03 čtvrtek[editovat]

 • Ve 20:02 mi volal Mirek, že už má celý rok 2020 hotový a už se těší, až bude moci začít pracovat na Heslech 2021.

2019-03-08[editovat]

 • Ptám se Erdmanna B., kdy budou Losungen 2021?
 • Erdmann odpovídá, že se 2019-05-16 sejdou k závěrečné redakci, pak bude mít ještě nějakou dobu na dokončení a že předpokládá, že 2019-06-01 by nám mohl tu databázi na rok 2021 už poslat.

2019-03-16 sobota[editovat]

 • Návštěva Mirka, předávám mu předběžnou sazbu Hesel na rok 2020 z toho, co udělal. Mirek se ptá, kdy už bude moci začít pracovat na Heslech 2021?

2019-06-26 středa[editovat]

 • Telefonuje mi Mirek Matouš a urguje, kdy už bude moci začít pracovat na Heslech 2021.

2019-06-30 neděle[editovat]

 • Píšu Erdmannovi B., jak to vypdá s Losungen 2021?

2019-07-01 pondělí[editovat]

 • Erdmann Becker mi poslal manuskript Losungen für 2021 2019-05-31.docx (uloženo jako ./hesla/2021/w00-losungen/Losungen_fuer_2021_2019-05-31-Becker.docx).
  • Vlastnosti dokumentu:
   • Velikost: 211 kB (216 048 Bajtů)
   • Počet stran: 169
   • Počet znaků: 219 862
   • Typ: Dokument MS Word
   • Vytvořen: 04.06.2019, 05:30:00, Erdmann Becker
   • Změněn: 18.06.2019, 09:44:00, Becker;
   • Šablona: Normal
   • Číslo revize: 3

2019-07-03 středa[editovat]

 • Beatrice Rubin mi poslala manuskript Losungen für 2021 2019-05-31.docx (uloženo jako ./hesla/2021/w00-losungen/Losungen_fuer_2021_2019-05-31-Rubin.docx).
  • Vlastnosti dokumentu:
   • Velikost: 166 kB (170 109 Bajtů)
   • Počet stran: 169
   • Počet znaků: 219 862
   • Typ: Dokument MS Word
   • Vytvořen 04.06.2019, 05:30:00, Erdmann Becker
   • Změněn: 20.06.2019, 13:08:00, Beatrice Rubin
   • Šablona: Normal.dotm
   • Číslo revize: 3

w05-quote+song[editovat]

2019-08-24[editovat]

Finišuji s přípravou Hesel 2021, odpoledne chceme jet za Mirkem

|0|2021-11-21|67| WL|de| |147 (535) | 153| 0| 0||
!!!147 (535) | 153!!! at ./song-de+data.pl line 42, <DATA> line 591.

sel 	date		seq	which	lang	book	nr		strophe	strophe2	text
0	2021-11-21	67	WL	de		147 (535) | 153	0	0

No co zase s tím? Tak prostě vyhodím to (535)


Všímám si, že `Intro` končí ":" – to je samozřejmě chyba, jak to, že jsem si toho dříve nevšimnul?

Když třeba na Epifanii kliknu [píseň přidat], tak nic. :-(

w06-dulos-php[editovat]

 • dulos7760 – mirek
 • dulos6039 – test
 • dulos3002 – rfc

w07-MB+[editovat]

Nějak nefunguje zálohování

w08-backup[editovat]

2019-08-28 středa[editovat]

 • dulos7760_2019-08-28T0839.sql – ručně staženo

Mirek to už udělal až do středy 2021-03-31.

2019-08-29 čtvrtek[editovat]

 • dulos7760_2019-08-29T0959.sql – ručně staženo

Mirek to už udělal až do pátku 2021-05-08

2019-08-30 pátek[editovat]

 • dulos7760_2019-08-30T1158.sql – ručně staženo

Mirek to už udělal až do úterý 2021-07-06

2019-09-02 pondělí[editovat]

 • dulos7760_2019-09-02T0819.sql – ručně staženo

Mirek to už udělal až do čtvrtka 2021-09-30

2019-09-07 sobota[editovat]

 • dulos7760_2019-09-07T1023.sql – ručně staženo

Mirek to už udělal až do čtvrtka 2021-12-22

2019-09-09 pondělí[editovat]

 • dulos7760_2019-09-09T0013.sql

Žádná změna

2019-09-10 úterý[editovat]

18:32 mi Mirek volal, že už má všechno hotovo. Nicméně:

 • dulos7760_2019-09-10T2102.sql

– žádná změna.

Koukám tedy znova pozorně, a skutečně, 2021-12-23 je uděláno jen zčásti a Štědrý den a dále až do konce roku – nic. Asi nějaký omyl. Budu mu muset zavolat a upozornit ho. Asi v pátek 2019-09-13 jsem mu to pak volal.

2019-09-17 úterý[editovat]

18:52 mi Mirek volal, že už má všechno hotovo.

2019-09-20 pátek[editovat]

 • dulos7760_2019-09-20T0628.sql

Ano, už to Mirek dodělal až do konce roku. Hallelujah!

w09-rfc[editovat]

(Request For Comment)

2020-04-22[editovat]

Konečně – po devíti měsících (sic!) – se dostávám k tomu, abych pokračoval v Mirkově práci.

Tedy:

 • dulos7760_2019-09-20T0628.sql – poslední zaznamenaná Mirkova editace (viz výše)
 • poslední backup odeslán 15. 2. 2019, 21:35 – dulos8549.1550262917.sql.gz – ale to už je z minulého roku, Hesla 2020
 • na Profituxu: dulos7760 0 kB 14.09.2019 12:09:43 – nechápu, jak to, že je prázdná, 0 kB? Nicméně PHP skript ji normálně zobrazuje
 • /sql/diff.2019-09-20.2020-04-22.txt – skutečně se za tu dobu nic nezměnilo, O.K.

Databáze:

define("DB_NAME", "dulos2439"); //2021petr_ori
define("DB_NAME", "dulos7760"); //2021mirek
define("DB_NAME", "dulos6039"); //2021test
define("DB_NAME", "dulos3002"); //2021rfc

w10-AT+Bl[editovat]

2020-05-15 pátek[editovat]

Až opožděně zjišťuji, že struktura databáze se oproti loňsku změnila – nevím, že jsem si toho nevšiml při importu. Do Losungen jsou přidána nová čtení na neděle a svátky:

 • Erste Lesung:
  • AT – die Alttestamentische Lesung
 • Zweite Lesung:
  • Bl – Fortlaufende Bibellese

Je v tom ale trochu binec, protože takto je to už v tištěných Losungen 2020, ale v databázi to je až na rok 2021 ve sloupcích:

 • Ft1_AT, Ft2_AT
 • Ft1_Bl, FT2_Bl

A přitom se Ft1_Bl, FT2_Bl vymykají z řady normálních všedních CR (Continual Reading)

Takže zase musím přepsat strukturu databáze a příslušné skripty:

 • hes21xml.pl

2020-05-16 sobota[editovat]

Přidávám do databáze ještě tabulku editors – pro poznámky editorů k jednotlivým dnům.

Při editaci v emacsu na mě občas vyskočí hláška:

Warning (php-indent): Indentation fails badly with mixed HTML/PHP in the HTML part in
plain ‘php-mode’. To get indentation to work you must use an
Emacs library that supports ’multiple major modes’ in a buffer.
Parts of the buffer will then be in ‘php-mode’ and parts in for
example ‘html-mode’. Known such libraries are:
    mumamo, mmm-mode, multi-mode, web-mode
You do not have any of those in your ‘load-path’.

2020-05-28 čtvrtek[editovat]

Konečně se mi podařilo odladit PHP skripty, aby se přidávaly poznámky editorů do tabulky `notice`.

Rekapitulace tvorby:

 • hes21sql-prf.pl
 • hes21.evep.prf evangelia/epištoly
 • hes21spl.pl rozdělení do měsíců
 • hes21prfprg.pl
 • hes21prfpre.pl
 • hes21xml.pl žere PRG
 • hes21tex.pl žere PRE

2020-05-29 pátek[editovat]

Validace[editovat]

Nejdřív kontroluji podle DTD, dělám nové Projekt: Hesla Jednoty bratrské/hes21a.dtd. Pak pomocí onsgmls:

cp hes21-01.xml hes21-01-il2.xml
recode ..ISO-8859-2 hes21-01-il2.xml
sed -i '1 s/UTF-8/ISO-8859-2/' hes21-01-il2.xml
onsgmls -E2048 -wxml -fhes21-01.err xml.dcl hes21-01-il2.xml | tail
recode ISO-8859-2 hes21-01.err

RELAX-NG[editovat]

Postupuji stejně, jako loni: Projekt: Hesla Jednoty bratrské/2020#Relax-NG

man trang

trang -I xml -O rnc hes21-01.xml hes21-01.rnc

attribut book nemůže být nulový string, přepíšu tedy hes21-01.rnc:

83c83
<   attribute b { text },
---
>   attribute b { xsd:string { minLength= "1" } },
trang -I rnc -O rng hes21-01.rnc hes21-01.rng
 
xmllint --noout --relaxng hes21-01.rng hes21-01.xml 2> hes21-01.errors

A už mi to vyhodilo 6 chyb typu:

element S: Relax-NG validity error : Element S failed to validate attributes

Takže to budou ty nevyplněné knihy:

<S b="" ch="1" v="2"/>

Tak to také můžu v tom XML jednoduše hledat řetězec b="", což je rychlejší. Po opravě:

hes21-01.xml validates

w11-backup[editovat]

w12-rfc[editovat]

Korektury na rfc

2020-06-26[editovat]

Probírám korektury od Matouše J.

2020-06-27[editovat]

Doprobral jsem korektury od Matouše J.

Otázka, jestli všude respektovat "Paulus schreibt:" etc.

Otázka položena na FB do skupiny Hesla Jednoty bratrské: Paulus schreibt an Philemon: Ich hatte große Freude ...

Deuteropaulina:

SQL dotaz do databáze

SELECT date,source,intro FROM losung WHERE lang LIKE "de" AND intro IS NOT NULL ORDER by intro,source,date;

Paulus schreibt se vyskytuje u Ř, 1K, Fp, 1Te, 1Tm.

Dle tabulky:

 • Autentické (bezpochyby): Ř, 1K, 2K, Ga, Fp, 1Te, Fm
 • Deuteropaulina (mohou být autentické): Ef, Ko, 2Te
 • Pastorální (pravděpodobně neautentické): 1Tm, 2Tm, Tt
 • Anonymní kázání (dle Inyše je to traktát): Ž

w13-korektury-mesice[editovat]

2020-09-03[editovat]

Korektury zatím jen pro Leden – Prosinec.

Poslal jsem Mileně Kelly ke korektuře.

w14-cela[editovat]

Dávám dohromady celá Hesla

2020-09-08[editovat]

Validace[editovat]

onsgmls podle DTD validuje:

onsgmls -E2048 -wxml -fhes21-01.err xml.dcl hes21-01-il2.xml

ale Relax mi nevaliduje:

xmllint --noout --relaxng hes21-01.rng hes21-01.xml 2> hes21-01.errors
hes21-01.xml:142: element C: Relax-NG validity error : Did not expect element C there
hes21-01.xml:1087: element C: Relax-NG validity error : Did not expect element C there
hes21-01.xml:1369: element C: Relax-NG validity error : Did not expect element C there
hes21-01.xml:2454: element C: Relax-NG validity error : Did not expect element C there
hes21-01.xml:4084: element C: Relax-NG validity error : Did not expect element C there
hes21-01.xml:5561: element C: Relax-NG validity error : Did not expect element C there
hes21-01.xml fails to validate

Asi mám z loňska nějaké blbé schema. Tak tedy:

Vygeneruji si nové hes21-02.rnc:

trang -I xml -O rnc hes21-01.xml hes21-02.rnc

Porovnám ho s květnovým hes21-01.rnc:

diff hes21-01.rnc hes21-02.rnc
62d61
<     element TT { L+, SL }?,
65,67c64,66
<     element C { L }*,
<     element Ev { SL }?,
<     (element Ep { SL },
---
>     element TT { L+, SL }?,
>     (element Ev { SL },
>      element Ep { SL },
70c69,70
<     element Bl { SL }?
---
>     element Bl { SL }?,
>     element C { L }*
83c83
<   attribute b { xsd:string { minLength= "1" } },
---
>   attribute b { xsd:NMTOKEN },

Udělám z něj rng:

trang -I rnc -O rng hes21-02.rnc hes21-02.rng

A teď už předpokládám, že mi to bude validovat:

xmllint --noout --relaxng hes21-02.rng hes21-01.xml
hes21-01.xml validates

Udělám si testovací soubor:

cp -p hes21-01.xml hes21-01-test.xml

Zavleču tam schválně chybu:

diff hes21-01.xml hes21-01-test.xml
99c99
<  <S b="Neh" ch="8" v="8"/>
---
>  <S b="" ch="8" v="8"/>

a skutečně podle očekávání mi to na řádce 99 najde tu chybu:

xmllint --noout --relaxng hes21-02.rng hes21-01-test.xml
hes21-01-test.xml:99: element S: Relax-NG validity error : Type NMTOKEN doesn't allow value ''
hes21-01-test.xml:99: element S: Relax-NG validity error : Element S failed to validate attributes
hes21-01-test.xml fails to validate

Tak to by snad mohlo fungovat.2020-09-11 pátek[editovat]

 • hes21copy.tex
 • hes21preklady.tex
SELECT * FROM losung WHERE lang LIKE 'cs' AND transl LIKE 'oth' AND SEL=1 ORDER BY REVERSE(source);
F 21
P 20
R 14
S 3
Ku 5
Z 14
Ž 7
SELECT COUNT(*) FROM losung WHERE lang LIKE 'cs' AND transl LIKE 'oth' AND SEL=1;

COUNT(*) 84

21+20+14+3+5+14+7=84

SELECT COUNT(*) FROM losung WHERE lang LIKE 'cs' AND transl LIKE 'kra' AND SEL=1;
SELECT COUNT(*) FROM losung WHERE lang LIKE 'cs' AND transl LIKE 'cep' AND SEL=1;
 • Kralické: 97
 • ČEP: 625

Celkem: 625+97+84=806

 • Kralické: 97/806 = 12 %
 • Jiné: 84/806 = 10 %

Průběžná čtení[editovat]

CR

SELECT * FROM `reading` WHERE `which` = 'CR' AND `lang` LIKE 'cs' AND `sel` = '1' ORDER BY `date` LIMIT 500

Lukáš, Koloským, Daniel, Přísloví, Skutky, 2.Královská, Ezdráš, Aggeus, Nehemiáš, Židům, 1.Tesalonickým, 2.Tesalonickým, Zachariáš, Malachiáš, Jan.