Projekt: Hesla Jednoty bratrské/obálka/2017

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: skupinová

Návrh obálky pro Hesla Jednoty bratrské pro rok 2017

Heslo roku[editovat]

Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ez 36,26 (E)

Faksimile pro obálku[editovat]

 • 26. listopadu 1417: přesně 600. výročí dopsání Bible olomoucké – ideální příležitost pro tento rok 2017.

Případné nápady prosím do Diskuse:Projekt: Hesla Jednoty bratrské/obálka/2017

Přední strana obálky[editovat]

Ez 36,26

První věc je dohledat daný verš Ez 36,26:

Hledáme v Bible olomoucká, II. díl, sign. M III 1/II:

 • folio 0092v: Iluminace (64 x 65 mm) - Hospodin zjevuje Ezechielovi svou slávu a vládu nad Izraelem i nad Babylonem (viz popis). Ezechiel. Skonal sie Baruch Poczyna sie ezechiel – použijeme na přední předsádku
 • folio 0116v: Daniel. Skonaly sye knyhi Ezechiele proroka. Poczynagy sie gyne Danyelovy
 • Tedy 48 kapitol Ezechiele se rozprostírá na ff.0092v – 0116v.
 • folio 0109r – začátek kapitoly XXXVI
 • folio 0109v – tady je náš verš Ez 36,26:
  • Pravý sloupec přibližně uprostřed – na začátku uvádíme čísla řádků, zatímco čísla veršů jsou vepsána dodatečně ve formě horních indexů na začátku verše dle novodobého číslování (širší kontext viz heslo roku/2017):
 1. modl wassich · 26 a dam vam srdcze noue
 2. a duch nowy polozzym prostrzed was ·
 3. A otnesu su srdcze kamenne z tiela wasse
 4. ho · a dam wam srdce masne · 27 a duch moy
 5. polozzym prostrzed was · a vczzynym a

Dovyjasnit[editovat]

Rozsah textu[editovat]

Jde o to, jaký kontext nechat kolem hesla roku.

5 řádek[editovat]

Myslím, že těch 5 řádek je optimálních – jednak vizuálně jme to minulé roky také tak měli a vypadalo to dobře a druhak zde podruhé zvýrazněna ta dvojice srdce/duch.

1. varianta: Celý blok textu[editovat]


modl wassich · a dam vam srdcze noue
a duch nowy polozzym prostrzed was ·
A otnesu su srdcze kamenne z tiela wasse
ho · a dam wam srdce masne · a duch moy
polozzym prostrzed was · a vczzynym a

2. varianta: Přebývající text odmazaný[editovat]

Anebo umazat začátek prvního uvdeného řádku a konec posledního (tak, jak je to v náhledu), aby to dávalo smysl:


                            a dam vam srdcze noue
a duch nowy polozzym prostrzed was ·
A otnesu su srdcze kamenne z tiela wasse
ho · a dam wam srdce masne · a duch moy
polozzym prostrzed was ·

3. varianta: Přebývající text znevýrazněný[editovat]
Část faksimile na přední stranu obálky – pův. soubor: obalka_predni02.jpg

Je to varianta předchozí varianty – s tím rozdílem, že ten text by nebyl zcela odmazaný, ale jen znevýrazněný – např. to, co je níže znázorněno přeškrtnutím, by bylo šedé, šlo by do ztracena (tj. vyrastrovaná černá):


modl wassich · a dam vam srdcze noue
a duch nowy polozzym prostrzed was ·
A otnesu su srdcze kamenne z tiela wasse
ho · a dam wam srdce masne · a duch moy
polozzym prostrzed was · a vczzynym a

Osobně bych preferoval druhou nebo spíš tuto třetí variantu – právě pro zvýraznění smyslu té dvojice srdce/duch.

Barvy[editovat]

Minulé roky jsme do tisku dávali 3 přímé barvy – černou a k ní zpravidla červenou a modrou – podle toho odstínu, jaká byla použita v rukopisu. Letos v tom rukopisu ale takové výrazné barvy nejsou – jen jedna žlutá svislá čárka, kterou jsou zvýrazňovány kapitálky.

 • Takže použít přímé barvy černou a žlutou jen kvůli tomu žlutému zvýraznění té jedné kapitálky? No, konečně, proč ne.
 • Ještě otázka, jakou barvou vyznačit ten rok 2017. Ta žlutá by byla asi dost nevýrazná. Takže dát do rastru tuhle žlutou spolu z černou, takže by vznikla taková nějaká hnědá? No proč ne, mohlo by se to zkusit. Možná taková podobná trochu světlejší hnědá, kterou je narýsována ta osnova řádků v předloze.
 • Další možnost – tu osnovy řádků v této barvě tam na té přední straně ponechat tak, jak v tom faksimile je. (Chápu, že to dá asi víc práce při separaci barev.)
 • Další využití žluté komponenty – viz zadní strana obálky.

Zadní strana obálky[editovat]

Tehdejší student Masarykovy univerzity v Brně, Filip Kosík, v roce 2009 v rámci své bakalářské práce vytvořil právě na základě rukopisu Bible olomoucké počítačový font CzechBastardaType – s odůvodněním, že se v tom rukopisu jedná právě o velmi ušlechtilé písmo, krásný příklad české bastardy. To mě inspirovalo k tomu, ilustrovat tuto vazbu dávné minulosti se současností právě na zadní obálce Hesel 2017.

Návrh rozložení zadní strany[editovat]

Při návrhu rozložení zadní strany vycházím z našeho loňského návrhu, ve kterém jsme pracovali s Biblí hlaholskou. Nahoře byl biblický text a pod ním hlaholská abeceda, kterou jsem po písmenech "vytahával" z daného textu.

Na rozdíl od loňska by už na zadní straně nebylo žádné faksimile rukopisu, ale ten samý text, který je na přední předsádce, ale vysázený právě s využitím počítačového fontu CzechBastardaType, a zrovna tak abeceda by byla vysázena tím samým fontem. Na rozdíl od hlaholského písma by zřejmě nebylo nutné vedle jednotlivých písmen uvádět jejich vysvětlení pomocí nějakého soudobého fontu.

Předběžný návrh zadní strany obálky – export z pův. souboru: Obalka_zadni_05.odt

Návrh (draft) té obálky zkouším pro jednoduchost vytvořit v LibreOffice – soubor Obalka_zadni_05.odt vyexportovaný do PDF, viz obrázek:

Nedořešené věci a problémy[editovat]

Instalace fontu[editovat]

Problém vyřešen – viz Font/CzechBastardaType#Instalace

Mezery[editovat]

Když s tím ale chci psát, dělá mi ten font hodně široké mezery. V originálu jsou ty mezery mezi slovy velmi úzké.

Tento technický problém není podstatný, týká se akorát textového editoru, zatímco při sazbě jiným programem to bude zase jinak.

Ideovou otázkou je, zda se snažit těmi úzkými mezerami přiblížit rukopisu anebo ponechat ty běžné mezery, které použil autor fontu.

Dlouhé ſ[editovat]

Jako nejzásadnější problém ale v tuto chvíli vnímám, že se mi dosud nepodařilo v tom fontu CzechBastardaType nikde objevit dlouhé ſ, které se v textu objevuje daleko častěji než to koncové kulaté s. Ještě ho zkusím chvíli hledat a pak se asi obrátím na autora fontu o pomoc.

Na mou žádost autor fontu Filip Kosík zareagoval a dlouhé ſ do svého fontu dodělal a to dokonce ve dvou variantách:
 • KosiR bastarda-2016-1.ttf – ſ s rovným dříkem (vychází z písmene f)
 • KosiR bastarda-2016-2.ttf – druhá varianta z rekonstrukce

Jak píše ve svém e-mailu z 2016-06-26: Spacing a kerning je v obou případech použit z písmene f. V některých případech bude možná potřeba upravit rozpal písma.

Volný prostor[editovat]

Ještě stále zbývá mezi biblickým textem a abecedou volný prostor – je otázka, čím ho zaplnit a jestli je dobré/vhodné ještě nějaké řešení v tomto ohledu hledat. Možnosti:

 • Už nic nepřidávat, nechat tam volný prostor
 • Rozšířit kontext – takže na zadní stránce by byla větší část textu, než na přední, takže by více vyniklo, co říká to heslo roku.

Přímá barva[editovat]

U přední strany obálky jsme řešili použití přímé barvy – žluté. Jde o to, jestli a jakým způsobem by bylo možno ji využít i na zadní straně obálky, např:

 • Vyžlutit střed ty samé kapitálky A
 • Zvýraznit nějakou část textu – třeba to heslo roku, což by mělo uplatnění právě v případě, že bychom vzadu uvedli širší kontext.


Výsledná obálka[editovat]

Přední předsádka[editovat]

Iluminace pro přední předsádku – pův. soubor: Predsadka1-Ezechiel01.xcf

Nejspíš úvodní iluminace ke knize Ezechiel:

 • folio 0092v: Iluminace (64 x 65 mm) - Hospodin zjevuje Ezechielovi svou slávu a vládu nad Izraelem i nad Babylonem (viz popis).


Zadní předsádka[editovat]

Iluminace pro zadní předsádku – pův. soubor: Predsadka2-Matous01.xcf

Nápady:

 • folio 0170v (91 x 90 mm) – Anděl v pozadí, symbolizující sv. Matouše, zapisuje text evangelia, anděl v popředí zasnubuje Josefovi Marii a zvěstuje mu její početí z Ducha