Bible hlaholská

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu a projektu:
Příslušnost: všeobecná

Bible hlaholská pochází z pražského Emauzského kláštera z roku 1416; v roce 2016 slavíme její 600. výročí a tím pádem se stává vhodným adeptem návrhu obálky pro Hesla Jednoty bratrské 2016.

Jediný dosud zachovaný je II. (podle některého počítání III.) díl kodexu – není-li níže jinak uvedeno, míní se právě tento díl. Z ostatních dílů se zachovalo pouze 10 zlomků.


Info[editovat]

 • w: Bible hlaholská
 • Alternativní názvy:
  • Bible emauzská
  • Bible vyšebrodská (Národní knihovna ji obdržela darem od kláštera ve Vyšším Brodě) – tímto názvem se míní právě onen zachovaný díl
 • Typ: Pergamenový kodex (manuskript)
 • Typ písma: Charvátská hranatá hlaholice
 • Desky: dřevěné, potažené kůží
 • Rozsah: 258 + I ff.
 • Rozměry (v x š): 38.5 cm x 28 cm
 • Datace: 1416
 • Místo vzniku: Benediktinský klášter v Praze Na Slovanech (Emauzy)
 • Současné umístění kodexu: Národní knihovna v Praze–Klementinu
  • signatura: VII A 1 (II., respektive III. díl)
 • On-line faksimile: manuscriptorium set20080929_118_50
 • Kolofon: 258ra (258r)Tito Knihi. dokonani jsu. po lětech' narozeni sna božieho. po .č.u.ei za času Knieze Križe opata slovan'ského. Psana tato bible ot bratrzí Klašterskich. ale ně ot písarzov' charvat'skich'.
Po dosazení číselných hodnot za písmena dostáváme:
č = 1000
u = 400
e = 6
i = 10
dohromady: 1416

Historie[editovat]

 • 1416 napsán v klášteře Na Slovanech
 • 1541 ??
 • 1766 zakoupil jej Gelasius Dobner
 • prodal jej Quiriniovi, opatu kláštera v Vyšším brodě
 • 1791 opat téhož kláštera Herman Kurz kodex daroval Univerzitní knihovně

Obsah[editovat]

Číslování dle obsahových jednotek, za kterými následuje foliace [v hranatých závorkách uvedena strana transliterovaného vydání]:

 1. 1r [3] – Vlastnický záznam, hlaholská abeceda.
 2. 1v [4] – Obsah rukopisu:
  Incipit: V tomto svazku druhém popsáno jest 15 knih a najprvie knihy Paralipomenon dvie, knihy Ezdrášovy dvoje, knihy Nemiáš, knihy Tobiáš, knihy Judit, knihy Ester, Knihy Job, knihy Příslovie, knihy Múdrosti, knihy Ekklesiastes, knihy Kantika kantikorum, knihy Ekklesiastikus, knihy Žaltář. Na ty na každé knihy předmluvy svatého Jeronýma jsú popsány v posledniem kvaternie tiechto knih aneb svazku.
 3. 2ra-258vb (2r - 258v) – Bible, Starý zákon, část (Biblia Veteris testamenti, pars)
  1. 2ra-23va (2r - 23v) [5] – 1. Paralipomenon
  2. 23va-51rb (23v - 51r) [48] – 2. Paralipomenon
  3. 51rb-58vb (51r - 58v) [103] – 1. Ezdrášova
  4. 58vb-69va (58v - 69v) [118] – Nehemiáš
  5. 69va-80vb (69v - 80v) [140] – 2. Ezdrášova (apokryfní)
  6. 81ra-89ra (81r - 89r) [163] – Tobiáš
  7. 89ra-100ra (89r - 100r) [179] – Judit
  8. 100ra-110vb (100r - 110v) [201] – Ester
  9. 110vb-130va (110v - 130v) [222] – Job
  10. 130va-147va (130v - 147v) [262] – Kniha Přísloví Šalamounových
  11. 147va-153va (147v - 153v) [296] – Kazatel (Ekleziastes)
  12. 153va-156vb (153v - 156v) [308] – Píseň písní
  13. 156vb-169ra (156v - 169r) [314] – Kniha Moudrosti
  14. 169ra-200ra (169r - 200r) [339] – Kniha Sírachovcova (Ekleziastikus)
  15. 200rb-247rb, 250rb-250va, 258ra-258rb (200r - 258r) [401] – Kniha Žalmů (Žaltář); omylem vynechaný 25. žalm je doplněn na f. 258ra-258rb (258r) [517]. Na f. 250rb-250va (250r - 250v) [501] je dopsán 151. žalm proti Goliáši.
  16. 247rb-250rb (247r - 250r) – Kantiky (chvalozpěvy) Starého zákona, Tě Boha chválíme, Athanasiovo vyznání víry
   1. 247rb-247va (247r - 247v) [495] – Chvalozpěv Izaiášův
   2. 247va-247vb (247v) [496] [496] – Chvalozpěv Ezechiášův
   3. 247vb-248ra (247v - 248r) [496] – Chvalozpěv Annin
   4. 248ra-248va (248r - 248v) [497] – Chvalozpěv Mojžíšův I
   5. 248va-249ra (248v - 249r) [498] – Chvalozpěv Habakukův
   6. 249ra (249r) [499] – Chvalozpěv Mojžíšův II (Text zde není zapsán, jen odkazuje na náležité místo v Deuteronomiu.)
   7. 249ra-249rb (249r) [499] – Chvalozpěv tří mládenců
   8. 249rb-249va (249r - 249v) [499] – Tě Boha chválíme
   9. 249va-250rb (249v - 250r) [500] – Athanasiovo vyznání víry
  17. 250va-258vb (250v - 258v) – Předmluvy k jednotlivým knihám
   1. 250va-251rb (250v - 251r) [502] – Předmluva ke knihám Paralipomenon (sv. Hieronymus)
   2. 251rb-252rb (251r - 252r) [503] – Předmluva k 1. knize Ezdrášově (sv. Hieronymus)
   3. 252rb-252va (252r - 252v) [505] – Předmluva k Tobiášovi
   4. 252va-252vb (252v) [506] – Předmluva k Judit
   5. 252vb-253ra (252v - 253r) [506] – Předmluva k Ester
   6. 253ra-254vb (253r - 254v) [507] – Tři předmluvy ke knize Job
   7. 254vb-256ra (254v - 256r) [510] – Tři předmluvy ke Knize Přísloví Šalamounovým
   8. 256ra-256va (256r - 256v) [513] – Předmluva ke Kazateli
   9. 256va (256v) [514] – Předmluva ke Knize Moudrosti
   10. 256va-257ra (256v - 257r) [514] – Předmluva ke Knize Sírachovcově
   11. 257ra-258ra (257r - 258r) [515] – Tři předmluvy k Žaltáři
   12. 258rb-258vb (258r - 258v) [517] – Předmluva ke knihám Paralipomenon
 4. Ir-Iv (bIr - bIv) [] – Fragmentum libri liturgici (Fragment liturgického rukopisu 14.-15. století.)

Zdroje[editovat]

 • PACNEROVÁ, Ludmila. Česká bible hlaholská (Bible vyšebrodská). 1. vyd. Praha: Slovanský ústav Akademie věd České republiky, Nakladatelství Euroslavica, 2000. 526 s. (Práce Slovanského ústavu AV ČR. Nová řada.; sv. 7). ISBN 80-85494-49-3.  – transliterovaný text II. dílu české bible Hlaholské s aparátem
 • PACNEROVÁ, Ludmila. Česká varianta charvátské hranaté hlaholice.. Slovo: časopis Staroslavenskog instituta u Zagrebu, 1996, 44-46, s. 45-62. Dostupné online [cit. 2015-06-11]. ISSN 0583-6255.