Přeskočit na obsah

Projekt: Hesla Jednoty bratrské/obálka/2014

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: všeobecná
Hesla Jednoty bratrské 2014 – obálka

Práce na návrhu obálky pro Hesla JB 2014

Úvod[editovat]

Vloni, tj. u Hesel na letošní rok 2013 byla volba celkem jednoznačně jasná: 400. výročí posledního vydání bible kralické 1613.

Letos jsme se rozhodli (právě kvůli zářijovým oslavám tohoto výročí v Kralicích nad Oslavou) vydání Hesel pro rok 2014 oproti dosavadním zvyklostem o téměř dva měsíce urychlit a teď, na poslední chvíli, zjišťujeme, že návrh obálky pro rok 2014 není vůbec tak jednoduchý: všechna výročí, která by připadala v úvahu, mají nějaký problém.

Kdo by měl nějaký dobrý nápad, sem s ním! Potřebujeme nějakou pomoc.

Možné varianty[editovat]

Různé varianty, které jsme uvažujeme (viz též: Projekt: Hesla Jednoty bratrské/obálka#Výročí):

1564: první vydání Blahoslavova Nového zákona[editovat]

Příští rok 2014 to bude 450. výročí od prvního vydání Blahoslavova Nového zákona – Nový zákon (z jazyku řeckého) vnově do češtiny přeložený Léta Páně 1564 v Ivančicích.

Jeden problém je v tom, že máme k disposici výtisk jen z druhé edice z 1568, takže nevím, kde v jaké knihovně bych sháněl to první vydání 1564 o přefocení.

Ale druhý a hlavní problém je v tom, že Heslo roku 2014 je jako na potvoru ze Žalmu:

 • Mně v Boží blízkosti je dobře. (Žalm 73,28)

Takže to v Blahoslavově Novém zákoně asi nebude :-(

Tak teď nevím, co s tím. Najít nějaké jiné vydání, které by mělo zrovna příští rok nějaké výročí, a ve kterém by byly ty Žalmy.

Možná řešení problému:

 • Najít nějaký novozákonní pendant tohoto žalmu

Žaltář[editovat]

Vzhledem k tomu, že heslo roku je vybráno ze žalmu, nabízí se možnost, namísto vydání celé bible nalézt nějaký vhodný Žaltář.

Žalmy spolu s evangelii jsou částmi bible, které se zpravidla překládaly (a překládají) do různých jazyků jako jedny z prvých. U nás se překládaly žalmy do češtiny už v 13. a 14. století – proto se jako jedna z možností nabízí dohledat faksimile nějakého starodávného žaltáře. U těchto prvních českých žaltářů se zpravidla rok jejich vzniku pouze odhaduje, takže ten letopočet by nemusel být přesný – dejme tomu, že kdyby se podařilo dohledat nějaký žaltář s dobou vzniku dejme tomu kolem roku 1310, že by se mohl uvést jako žaltář, který vzniknul před 700 lety – pro ilustraci, jak vypadaly takové překlady ve staročeštině.

Našel jsem například:

Ale nedohledal jsem, jestli je to někde k disposici na Internetu.

Druhou variantou by bylo nalézt nějaký tisk s jasně daným vročením. Ale u bratrských žaltářů ty letopočty moc nevychází:

 • 1562: Žaltář vnově do češtiny přeložený – 450. výročí bylo už vloni
 • 1579: Žaltář Davida svatého. Vnově do češtiny přeložený – 450. výročí bude až v roce 2029; příští tok to bude 435. výročí, nic moc kulaté.

A mezi tím nic. Příslušný díl šestidílky také nevychází:

 • 1582: Biblí české díl třetí vnově vydaný (Jób, Žalmy, Přísloví, Kazatel, Píseň písní): 450. výročí bude až v roce 2032

Koukám alespoň po nějakých reedicích kraličky, ale také nic vhodného nenacházím.

Možná řešení:

 • Pátrat po nějakých žaltářích a jejich faksimilích na Internetu

Bible litoměřicko-třeboňská[editovat]

1. fáze – předběžné poznatky[editovat]

Z let 1409–1414 (či 1411–1414?) pochází Bible litoměřicko-třeboňská (někdy také Bible Zmrzlíkova) – tak to by bylo 600. výročí, trojdílná. Jenže nevím, v jakém dílu jsou zrovna Žalmy, jestli v tom dílu z roku 1414. Ale myslím, že Žalmy jsou zrovna v tom digitalizovaném Třeboňském archivu http://digi.ceskearchivy.cz/DA?id=146&lang=cs ale ještě jsem neměl čas to prohledávat, jak to je.

Googlil jsem Bible litoměřicko-třeboňská a dohledal jsem alespoň jednu rigorosní práci:

Napsal jsem na uvedený e-mail a navíc dohledal:

kde je v publikační činnosti uvedeno m.j.:

 • PRAŽÁKOVÁ, Markéta: Litoměřicko-Třeboňská bible, Ústecký sborník historický 2003/1, s. 403-420.

Články z tohoto sborníku jsem však nikde na Internetu neobjevil.

Paní doktorka odpověděla, že doufá, že ten text v elektronické podobě má, ale zatím mi jej neposlala.

Úkoly:

 • Pátrat po tom verši Žalmu 73,28 v tom digitálním archivu
 • Zjistit, jestli je to faksimile vhodné k použití na obálku

2. fáze pátrání[editovat]

Hurá, podařilo se mi dohledat ten 73. Žalm, skutečně je v tom 2. díle litoměřicko-třeboňské bible, a to na 103. snímku digitálního archivu:

http://digi.ceskearchivy.cz/cs/146/103

Žalmy ve 2. svazku následují po knize Job, jsou nazvány: Kniehy Dawydowj, začínají na snímku 67.

Žalmy ani verše nejsou číslovány, procházel jsem (při pomalém spojení přes mobil v lese) snímek po snímku a chytal jsem se iniciál, kterým jednotlivé žalmy začínají, srovnával to s 1. vydáním bible kralické, kterou mám s sebou, a tak jsem se postupně dopracoval až k hledanému 73. žalmu, v němž poslední 28. verš začíná:

Mnye pak przidrziety sie boha dobro gest

což je hledané heslo roku 2014.

Na obálku bych použil poslední tři nebo čtyři verše žalmu:

  Nebo czo mnye gest na
nebi. od tebe czo sem chtyel na ze=
my. Zhynulo gest tyelo me a srd=
ce me. Buoh srdcze meho a diel
moi na wieki. Nebo ay zrzy gezto
ste wzdalugi od tebe zahynu. Zak=
rylsi wsseczki genzto smilnycyi ot
tebe. Mne pak przidrziety sie bo=
ha dobro gest.

3. fáze[editovat]

 • dostal jsem souhlas s použitím fotokopie pro vytvoření titulní stránky Hesel
 • dostal jsem příslušnou stránku ve větším rozlišení a včetně colorchceckeru

Leskovecko–drážďanská bible[editovat]

100-leté výročí začátku 1. světové války, kdy při invazi německých vojsk za 1. světové války v červenci 1914 v belgické Lovani shořela Bible leskovecko-drážďanská – nejstarší česká bible z roku 1360.

Úkoly:

 • Pátrat po nějakých fotokopiích částí Leskovecko–drážďanská bible, zda mezi nimi bude hledaný Žalm 73,28
 • Vulgata (nevím ale jaké vydání) – dle tohoto číslování se jedná o Žalm 72.:
  • 24(72-24) et tenebas manum dexteram meam in consilium tuum deduces me et postea in gloria suscipies me
  • 26(72-26) consumpta est caro mea et cor meum robur cordis mei et pars mea Deus in aeternum
  • 27(72-27) quia ecce qui elongant se a te peribunt perdidisti omnem fornicantem a te
  • 28(72-28) mihi autem adpropinquare Deo bonum est posui in Domino Deo spem meam ut narrem omnes adnuntiationes tuas
 • Třeboňská (zde žádné číslování není uvedeno):
  • Nebo czo mnye gest na nebi. od tebe czo sem chtyel na zemy.
  • Zhynulo gest tyelo me a srd ce me. Buoh srdcze meho a diel moi na wieki.
  • Nebo ay zrzy gezto ste wzdalugi od tebe zahynu. Zakrylsi wsseczki genzto smilnycyi ot tebe.
  • Mne pak przidrziety sie boha dobro gest...
 • Kralická 1613 (Žalm 73):
  • 25 Kohož bych měl na nebi? A mimo tebe v žádném líbosti nemám na zemi.
  • 26 Ač tělo i srdce mé hyne, skála srdce mého, a díl můj Bůh jest na věky.
  • 27 Nebo aj, ti, kteříž se vzdalují tebe, zahynou; vytínáš ty, kteříž cizoloží odcházením od tebe.
  • 28 Ale mně nejlépe jest přídržeti se Boha; pročež skládám v Panovníku Hospodinu doufání své, abych vypravoval všecky skutky jeho.

1. fáze pátrání[editovat]

Hurá, dostal jsem echo, že fotokopie má Ústav pro jazyk český České akademie věd. Dochované jsou jen fragmenty, vždy jen nějaké stránky ze Žaltáře.

Teď jde o to upřesnit, co vlastně chci. Žalm 73,28 je v dnešním číslování, tenkrát se ale tak nečíslovalo.

2. fáze[editovat]

Zjistil jsem, že požadovaná část právě chybí.

3. fáze[editovat]

Domluvil jsem si osobní návštěvu, možná na zadní stranu obálky použijeme paleografický opis Josefa Vraštila.

Varianty méně vhodné[editovat]

Bible hlaholská[editovat]

Bible hlaholská (1416) by byla dobrým adeptem na přespříští rok 2016, akorát že zachované části neobsahují Izaiáše, takže pro heslo roku nepoužitelná. Naproti tomu žaltář se zachoval, tak by bylo možné to 600. výročí oslavit o 2 roky dříve.

Varianty nejasné[editovat]

1414 vysluhování podobojí[editovat]

Roku 2014 budeme slavit 600. výročí vysluhování podobojí u Martina ve zdi, kde to učinil místní farář Jan z Hradce na konci října roku 1414 na popud Jakoubka ze Stříbra (Hus mu z Kostnice psal – nespěchej s tím, Kubo) – ale není jasné, jak to propojit s tím heslem roku.

Varianty vhodnější až na příští roky[editovat]

Boskovická bible[editovat]

Boskovická bible je někdy z roku kolem 1415, ale není přesně datovaná. Nevím, jestli by někdo prokázal, že je zrovna z roku 1414. Zajímavé je, že obsahuje Husův Menší výklad na desatero. Vhodný adept na příští rok 2015 = husovské výročí 1415-2015.

Karafiátova revize[editovat]

Karafiátova revize Kraličky vyšla až 1915 – to je o fous. Ale mohlo by se uvažovat na rok 2015. Jedno z pozdějších vydání je z roku 1969 – to je 45. výročí, nepříliš kulaté, a asi ne tolik významné.

Varianty nevhodné[editovat]

Úmrtí Jana Calvina[editovat]

Bude 450. výročí úmrtí Jana Calvina (27. května 1564), tak by bylo možné to Heslo vybrat z Zürcher Bibel, no jo, ale tu vydal Zwingli a to ještě v roce 1531, takže asi nic.

Ekumenický překlad[editovat]

Ekumenický překlad Žalmů vyšel až 1975 – to není kulaté výročí.