Přeskočit na obsah

Projekt: Hesla Jednoty bratrské/obálka/2023

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: skupinová

Heslo roku[editovat]

Viz: Projekt: Hesla Jednoty bratrské/heslo roku/2023:

Ty jsi Bůh, který mne vidí! Gn 16,13 (B21)

Výběr předlohy[editovat]

Hledáme nějakou vhodnou bibli se vztahem k roku 2023 (nějaké výročí), případně k heslu roku 2023.

České překlady Bible[editovat]

Osobnosti[editovat]

w: Jan Blahoslav[editovat]

Narodil se 20. února 1523 v Přerově. Tedy se opěr nabízí dát na obálku facsimile z jeho překladu. Problém je, že pokud víme, vlastoručně přeložil jen Nový zákon:

A letošní heslo je z Genesis. Tak leda něco z prvního dílu Kraličky, který vznikal patrně za Blahoslava už v Ivančicích.

Obálka – přední strana[editovat]

Digitalizace[editovat]

MDZ[editovat]

MDZ – Bayerische Staatsbibliothek, Digitale Bibliothek/Münchener Digitalisierungszentrum

 • 1778 x 2570 pix
 • 2570/1778 = 1.445444
 • na A4: 187 x 272 mm
 • 272/187 = 1.454545
 • text mezi svislicemi: 107 mm
 • 1778 pix * 107 mm / 187 mm = 1017 pix
 • Bude se tisknout na 85 mm
 • 85 mm / 25.4 mm/" = 3.346"
 • 1017 pix / 3.346" = 304 DPI

NKP[editovat]

 • Ms: Manuscriptorium
 • GB: Google books
54 C 3/1[editovat]
54 D 9606/1[editovat]
54 E 8289/1[editovat]

Obálka – zadní strana[editovat]

Česká přísloví[editovat]

Jeden nápad by byl, když vzpomínáme Jana Blahoslava, tak málo vzpomínaná kniha: Česká přísloví (Jan Blahoslav, Matěj Červenka)

Bohužel, ta Červenkova a Blahoslavova přísloví se mi nedaří dohledat. Tak tedy namísto toho nějaký kancionál:

Kancionály[editovat]

Pro řešení problému byly založeny stránky:

Časoměrné překlady žalmův[editovat]

Jak Blahoslav používal časomíru v překladech žalmů:

Blahoslavova Musica / O syllabách = vyložena prosodie časoměrná: Syllaby, aby hladký činily nebo sladký zpěv, mají býti k dlouhým notám dlouhé a ku krátkým krátké.Svěřeno bylo Blahoslavovi spořádání kancionálu bratrského, vydaného v Šamotulách l. 1561

Blahoslavovy žalmy[editovat]

Výše uvedené Blahoslavovy žalmy ze Šamotulského kancionálu Piesně Chval Božských jsem dohledal:

Zkusíme ty samé Blahoslavovy žalmy dohledat v přístupném kancionálu Ivančickém 1571 Písně duchovní evangelistské – bohužel v té databázi jsem Ivančický kancionál nenašel.

Nejdříve je tedy zkusíme najít v tom Šamotulském, sign. 65 C 000433, digitalizace google: Piesně_Chwal_Božských, a pak i sign 54_B_000035 a tu samou sign. v Manuscriptoriu:

Šamotulský kancionál 1561
Google
scan
65_C
Google
scan
54_B
Manuscr.
scan
54_B
strana téma/žalm
417 K xx. b Při Řjzenj Služebnjkůw / Cyrkwe Swaté
423 L iij. b o Služebnosti Slowa Božjho y o posluchačich geho.
436 L x. a O Prawém Pokánj z hříchu neywětřj̈ho/ y zewſſech ginych odtud pocházegjcých. Kyrye, Magnæ Deus.
448 L xvij. o Pokánj̈. Na žalm 129 De profundis clamaui.
449-450 L xvi. b – L xvij. a (CXXX) Z hlubokosti / w své auzkosti / tebeť wzýwám k toběť wolám
587 P v. b o Pokussenjch a protivensvj̈ch obnowené Cyrkwe Krystowy Diem fæſtum Bartholomei
599 P xi. b o Pokussenjch na wěrné přicházegj̈cych od Antykrysta
611 613 641 P xviij. a–b (LXXIX) Z žalmu 81 WĚčný Králi Pane náſs/ genž dědictwj milé máſs/ rozkoſſný Geruzalém/ a hrad wněm ozdobný/ ctných rytířůw plný.
617 P xx. b o Pokussenj̈ch Swěta a Těla
622 Q iij. Modlitebné w Pokussenj̈ch/ wypravugj̈cy o Ochranách Božjch
637-638 Q x. b – Q xi. a (CXXI) Z žalmu 120 WE dnech bídných/ pokuſſenj̈ plných/ welmi hrozných/ Počal ſem patřyti k horám/ by a ſpoň daly pomoc nám

Zkusíme hledat v Kateřina Smékalová: KANCIONÁL JANA ROHA A KANCIONÁL IVANČICKÝ

č. textový incipit str. č.a. MHB pozn.
413 O pravém pokání z hříchu největšího i ze všech jiných odtud pocházejících
426 Z hlubokosti v své úzkosti tebeť vzývám 198r 7 412 V Rohově kancionálu: K samému Bohu volejme; M18r; →301
570 O pokušeních a protivenstvích obnovené církve Kristovy
586 Věčný Králi Pane náš jenž dědictví milé máš 274r 7 730
609 Ve dnech bídných pokušení plných 285v 7 762
 • č.a. = číslo autora; 7 = Blahoslav, Jan
 • MHB = kód nápěvné formule, tak jak je uveden v Melodiarium hymnologicum Bohemiae:
  • černé – text i nápěv je již znám v téže podobě
  • červeně – jen nový text
  • zeleně – nový text i nový nápěv
  • → – odkaz na nápěv

Smékalová má nějak blbě ty stránky, konečně jsem to dohledal:

Ivančický kancionál 1576
scan str. textový incipit MHB pozn.
O pravém pokání z hříchu největšího i ze všech jiných odtud pocházejících
Z hlubokosti v své úzkosti tebeť vzývám 412 V Rohově kancionálu: K samému Bohu volejme; M18r; →301
O pokušeních a protivenstvích obnovené církve Kristovy
577 Věčný Králi Pane náš jenž dědictví milé máš 730
581 o Pokussenjch Swěta a Těla
587 Modlitebné w Pokussenj̈ch/ wypravugj̈cy o Ochranách Božjch
622 602 Ve dnech bídných pokušení plných 762

Zpracování Šamotulského[editovat]

65_C_000433[editovat]

qpdf Piesně_Chwal_Božských_Pjsně_Duchownj.pdf --pages Piesně_Chwal_Božských_Pjsně_Duchownj.pdf 611 -- Samotulsky-65_C-p611.pdf

pdftocairo -png Samotulsky-65_C-p611.pdf 972 x 1628, 8-bit/color RGB
pdftocairo -tiff Samotulsky-65_C-p611.pdf
pdftocairo -svg Samotulsky-65_C-p611.pdf

54_B_000035[editovat]

qpdf Piesně_Chwal_Božských.pdf --pages Piesně_Chwal_Božských.pdf 613 -- Samotulsky-54_B-p613.pdf
pdftocairo -png Samotulsky-54_B-p613.pdf 1093 x 1664, 8-bit/color RGB, non-interlaced
pdftocairo -tiff Samotulsky-54_B-p613.pdf
pdftocairo -svg Samotulsky-54_B-p613.pdf

Rozlišení 1093 x 166 oproti minulému je jen zdánlivé, protože scan má jen širší bílé okraje.

54_B_000035 Manuscriptorium[editovat]

Zpracování Ivančického[editovat]

sign. 54 A 000033

Google[editovat]

qpdf Pjsně_duchownj_ewangelistské.pdf --pages Pjsně_duchownj_ewangelistské.pdf 622 -- Ivancicky-54_A-p622.pdf
pdftocairo -png Ivancicky-54_A-p622.pdf  1068 x 1743, 8-bit/color RGB, non-interlaced
pdftocairo -tiff Ivancicky-54_A-p622.pdf
pdftocairo -svg Ivancicky-54_A-p622.pdf

Manuscriptorium[editovat]

PNG image data, 1606 x 1868, 8-bit/color RGBA, non-interlaced

Rozvržení stránky[editovat]

Přední předsádka[editovat]

Inspiraci hledám v kulatých výročích: Projekt: Hesla Jednoty bratrské/výročí/2023

Labirynt Swěta a Lusthauz Srdce[editovat]

1623 – rukopis[editovat]

Obrázek Labyrintu Komenského vlastní rukou už v rukopisu z roku 1623.

Aha, chybu jsem udělal v tom, že to je Staré tisky – on-line katalog a nikoli rukopisy. Ale přitom jsem kliknul na Online katalog rukopisů a starých tisků KNM, takže v tom mají asi nějaký zmatek.

Hledám: https://www.manuscriptorium.com/

 • Autor: Komenský
 • Řadit dle: Datace

Labyrint světa a lusthauz srdce

 • Identifikátor: RASTIS-NKCR__XVII_E_75___2NQY94C-cs
 • Signatura NKP: XVII.E.75
 • Autor: Komenský, Jan Amos
 • Datace: 1623-1623
  1988-1988
 • Forma dokumentu: codex
 • Rozsah: 120 pp. ; 145 mm x 190 mm
 • Provenience: Rukopis, tzn. opis pořízený dvěma písaři a zkorigovaný autorem, vznikl pravděpodobně na žerotínském panství, kde se Komenský tehdy skrýval, a Komenský ho daroval Karlu st. ze Žerotína. Se žerotínskou knihovnou, kterou vnuk Karla staršího, Karel Bruntálský z Vrbna (+ c. 1638), odkázal městu Vratislav, se pak roku 1641 dostal do tamního kostela sv. Máří Magdalény a s tou přešel roku 1810 do nově založené vratislavské městské knihovny. Byl také uložen ve vratislavském městském archivu a později v tamní universitní knihovně. Srv. na pag. 2 a 115 razítka městské knihovny a universitní knihovny ve Vratislavi, na pag. 2 razítko vratislavského městského archivu.
 • Faksimile (0)

Nutno kliknout na Související (1)

 • Jan Amos Komenský: Labirynt světa a lusthauz srdce XVII.E.75; Národní knihovna České republiky; Praha; Česká republika; Zdroj: Sdružený obrazový repozitář NK ČR
 • A pak už: Faksimile (131)
 • FS: 111–115 autogr.
 • Detail:
  • Popis ruky:
   • písař A psal text na pp. 1-82
   • písař B psal text na pp. 83-115
   • Jan Amos Komenský psal pravděpodobně marginální a interlineární doplňky a opravy na pp. 19, 50, 54, 55, 57, 63, 66, 74, 80 a 82
   • na pag. 9 celostranná kolorovaná perokresba labyrintu přisuzovaná J. A. Komenskému

Scany:

 • 1 – titulka: Labirynt Swěta a Lusthauz Srdce
  Léta Krystova 1623
 • 9 – ilustrace: PNG image data, 898 x 1013, 8-bit/color RGBA, non-interlaced

1631 – tisk[editovat]

První vydání (tištěné) – bohužel Komenského malůvku neobsahuje:

Signatura NKČR: 54 H 6387[editovat]

Digitalizace:

Signatura NKČR: 54 C 71[editovat]

Digitalizace:

Odkazy[editovat]

Zadní předsádka[editovat]

Nejdříve jsem pořád pátral po dalších výročích

Blahoslav[editovat]

Žádná podobizna Jana Blahoslava se nedochovala. Předpokládá se, že asi vypadal jako ten člověk s brýlemi na titulce nějakého kancionálu. Reprodukovat by byl asi trochu problém.

אֵל רֳאִי[editovat]

Gn 16,13

 • אַתָּה H859 אֵל H410 רֳאִי H7210
 • אתה אל ראי
 • MHB = Modern Hebrew Bible

אתה אל ראי

 • WLC = Westminster – Leningradský

אַתָּ֖ה אֵ֣ל רֳאִ֑י

 • TAN = Tanach

אַתָּה אֵל רֳאִי

 • Tanach

אתה אל ראי

commons[editovat]

Odkazy[editovat]

Google: