Zákon Nový 1518

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu a projektu:
Příslušnost: všeobecná

Nový zákon, který vytiskl Mikuláš Klaudián v Mladé Boleslavi roku 1518. Předlohou pro tisk mu byl údajně Lupáčův Nový zákon (manuskript), avšak rozdíly mezi oběma texty jsou nemalé, takže naší snahou bude dopátrat, tak to ve skutečnosti bylo.

Zakon Nowy. Nayposleze pomnohych ginych wytisstieny Kdez czos gest w ginych poopusstieno Jako Co[n] cordancie przedmluwy a gine wiecy To wtomto dosti zprawene naydess Cum gratia et priuilegio Reuerendissimi Generalis in ordine: (Mikulass Klaudyan, w Boleslawi mladem nad Gizerau 1518...)

Popis[editovat]

 • Zakon Nowy. Nayposleze pomnohych ginych wytisstieny Kdez czos gest w ginych poopusstieno Jako Co[n] cordancie przedmluwy a gine wiecy To wtomto dosti zprawene naydess Cum gratia et priuilegio Reuerendissimi Generalis in ordine
 • W Boleslawi mladem nad Gizerau : Mikulass Klaudyan, 1518
 • [416] listů ; 8° 6° (20 cm nebo 22 cm)
 • Typografický popis: Tištěno gotikou v jednou sloupci, titulní strana a rejstřík tištěny červeně a černě, živá záhlaví, signatury, marginálie, ukazovací ručičky, maltézské křížky, rubriky, signatura, kolace: D6 E-Z8 Aa-8-Zz8 Aaa8-Bbb8 Ccc-Ggg6 Hhh-Jjj8 KK2
 • Výzdoba: Plné iniciálky (lombardy s perlou) ve volném prostoru ve výši 3 řádků
 • Knihopis: K17096
 • Systém. čísla:
 • Exempláře: uvedeno 13 majitelů, Muzeum stříbra v Kutné Hoře mezi nimi není

Dochované tisky[editovat]

Digitalizované dokumenty[editovat]

Vročení[editovat]

Na straně 756 čteme: Skonanie Zakona Božieho Noweho / we strzedu przed Swatu Alžbietu. Leta od wykupenie swieta. po Patnaczti Stech Osmnaczteho w Boleslawi mladem nad Gizerau. Mikulass Klaydyan

Na straně 869 čteme: Dokonano Ten(?) Utery po Swatem Mikulassi. welikem knězy Božiem Leta rč(?) Patnacti Steho Osmnacteho.

Ukázka[editovat]

Transliterace oddílu z konce snímku 751 a začátku snímku 752 (Zj 21,3b-9):

(Na začátku uvádíme čísla řádků. Čísla veršů, která v předloze nejsou, uvádíme na začátku veršů v hranatých závorkách nahoře):

Zgewenie S. Jana[editovat]

Rozdiel Gedenmezcytmy:[editovat]

 1. [1] A Widiel ſem nebe nowe a zemi nowu / neb
 2. prwnie nebe a prwnie zemie odeſſla a mo
 3. rze giž nenie. [2] A ia Jan widiel ſem m˜sto
 4. ſwate Geruzalem nowy / sſtupugicie snebe od boha
 5. przipraweiny Jako newieſtu okraſſlenu choti ſwe:
 6. mu / [3] A vſlyſſal gſem hlas weliky z Truonu rzkuo
 7. cy. Ay ſtanek boži s lidmi / a przebywati bude ſnimi
 1. a oni lid geho budu / a on buoh ſnimi bude / buoh
 2. gich / [4] a ſetrze buoch wſſeliku ſlzu od ocžij gich / a ſmrt
 3. wiece nebude/ ani lkanie/ ani wolanie/ ani boleſt bu
 4. de wiece / neb prwnie wieccy pominuly / [5] A rzekl ten kte
 5. ryž ſediel na tronu. Ay nowe cžinim wſſecczky wieczý
 6. a rzekl mi piſs / Neb tato ſlowa przewierna gſu a
 7. prawa / [6] y rzekl mi. Stalo ſe gesſt Ja gſem alpha y o.
 8. pocžatek y koniec/ Ja žizniwemu dam z ſtudnicze wo
 9. dy žiwe darmo / [7] kdo ſwitiezy/ budetiemi wiecmi wla
 10. dnuti/ a budu gemu za boha/ a on bude mňe za ſyna
 11. [8] Ale ſtraſſliwym a newierzicym a proklatym / y wraže
 12. dlnikom a ſmilnikom y trawencom / a modloslužeb
 13. nikom / y wſſem lharzom/ cžastka gich bude w gezeru
 14. horziecym ohňem a ſyru/ geſſto geſt ſmrt druha / [9] y
 15. przigide kemňe geden z ſedmi angel ow / magiczich
 16. baňe plne sedmi ran poſlednich / a mluwil ſemnu
 17. rzka. Poď a vkaži tobie newiestu chot Berankowu / [10] y
 18. zdwiže mie wduchu na huoru weliku a wyſoku / v
 19. kazal mi m˜eſto ſwate Geruzalam / sſtupugiecy snebe
 20. od boha / [11] magicie iaſnost božie / a ſwietloſt geho po
 21. dobna kameni drahemu / iakožto kameni Iaſpido
 22. wemu / a iako krziſſtal / [12] a mielo zed weliku a wyſoku
 23. mage bran dwanatzt / A wbranach angeluow dwa
 24. naczt / gmen a napſana / kteraž iſu gmena dwanaczti
 25. pokolenie ſynuow Izraelskych / [13] odwychodu ſlunce

...

Tato paleograficky transliterovaná ukázka přeformátovaná do veršů (číslování dle Bible kralické) je zde: /Zj21.v.

Tady (/Zj21.tab) se snažíme ji vhodně přeformátovat do tvaru tabulky, abychom ji mohli později porovnat s jinými překlady:

Mikuláš Klaudyán[editovat]

Související stránky[editovat]

Reference[editovat]

 • Jungmann;1849: Jungmann III. 571 s poznámkou: Na tituli stojí: cum gratia et privilegio reverendissimi generalis in ordine,t. spráwce jednoty bratrské, jakýž byl (1518-1528) Lukáš Pražský. Prwní to bratrské wydání nowého zákona.
 • Robert Dittmann: THE CZECH NEW TESTAMENT OF 1533