Projekt: Hesla Jednoty bratrské/obálka/2020

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: skupinová

Heslo roku[editovat]

Viz: Projekt: Hesla Jednoty bratrské/heslo roku/2020:

Věřím, pomoz mé nedověře. Marek 9, 24b

Výběr bible[editovat]

Hledáme nějakou vhodnou bibli se vztahem k roku 2020 (nějaké výročí), případně k heslu roku 2020.

České překlady Bible[editovat]

Ostatní překlady[editovat]

Kleych[editovat]

Manuscriptorium[editovat]

Snímky z MZK[editovat]

Titulní strana obálky[editovat]

Hesla JB 2020 - výřez z Kleychova Nového zákona 1720, str. 132, na obálku Hesel

Snímek dodaný Moravskou zemskou knihovnou v Brně, IČ 00094943, 601 87 Brno, Kounicova 65a, dne 2019-06-26.

Výřez ze strany 132 z Nového zákona, vydaného v roce 1720 v Žitavě emigrantem Václavem Kleychem. Jedná se o odvozené dílo, šestiřádkový výřez pořízen ze snímku, dodaného Moravskou zemskou knihovnou v Brně za účelem použití na obálku Hesel JB 2020. Předlohou byla zde uložená publikace Nowý Zákon Pana a Spasytele nasseho Gežjsse Krýsta, vyd. Václav Kleych 1720, signatura ST1-0008.987. Tyto údaje je nutno uvádět v dalších dílech odvozených.

Uvedených šest řádků obsahuje verše 23–24 z 9. kapitoly Markova evangelia (neboť právě Mk 9,24b je Heslem roku 2020) : AGEžjš řekl gemu: Můžessli tomu wěřiti: wsseckoť gest možné wěřjcýmu. A y hned zwolaw otec mládence toho s slzami, řekl: Wěřjm Pane, spomoz nedowěře mé.

Zadní strana obálky[editovat]

Na zadní stranu obálky bude použita strana 849 z téže publikace. Jedná se o závěr Janova evangelia, tj. kapitola 22, verše 21–22:

[Takť] prawj ten kterýž swědectwj wydáwá o těchto wěcech. Gistěť přigdu brzo: Amen. Přigdiž tedy Pane GEžissi. Milost Pána nassego Gezukrysta se wssechněmi wámi. AMEN.

Pod těmito verši je zobrazen vydavatelský znak Václava Kleycha: Srdce probodnuté mečem, pod ním rozevřená kniha, ze srdce nahoře vyrůstá květina se třemi květy, po jejích stranách písmena monogramu W. K.

Vpravo dole je u tištěných publikací uveden čárový kód EAN:

U elektronicky vydaných publikací (PDF, ePUB) čárový kód neuvádíme.

Předsádky[editovat]

Ještě není jasné, co dát na předsádky. Různé možnosti (pořadí dle data významných událostí):

1420 Čtyři artikuly pražské[editovat]

Začátek července 1420

Nenacházím žádné obrázky :-(

1420 Bitva na Vítkově[editovat]

Dost nevhodné obrázky:

1620 Bitva na Bílé hoře[editovat]

1620-11-08

w: Matthäus Merian (1593–1650), dle ublu-21526 – Eigentliche Delineation der Kays: vnd Böhmischen Schlacht ordnung auf dem Weise[n] berg bei Prag, Anno 1620. [1635]

w: Matthäus Merian (1593–1650), dle ublu-21526 – Eigentliche Delineation der Kays: vnd Böhmischen Schlacht ordnung auf dem Weise[n] berg bei Prag, Anno 1620. [1635]


1620 Zrušení Rudolfova majestátu[editovat]

Rozříznutý Majestát Rudolfa II.


1670 † Jan Amos Komenský[editovat]

Výročí úmrtí J.A.K. 1670-11-15


Různé možnosti:

Smrt[editovat]

Hrob Jana Amose Komenského v Naardenu

J. A. K. v umění apod.[editovat]


Portréty[editovat]

Portrétů je mnoho a jsou z velké části již "profláklé". Zaujal mě např:

Portrét Jana Amose Komenského od Karola Miloslava Lehotského


Památky, sochy, busty[editovat]

Díla J. A. K.[editovat]

Připomínka některého z děl J.A.K.

Seznam bibliografií:

1645 De rerum humanarum[editovat]

375. výročí – čeho? Kdy to Komenský začal psát?

Manualník[editovat]

Korespondence J. A. K.[editovat]

Nabízí se něco z korespondence, buď něco z roku 1620 anebo z roku jeho úmrtí.

1620[editovat]
1670[editovat]

1670

 • 10. II. 1670 — Amsterdam – Přátelům lednickým, púchovským a skalickým.
Ed.: Kvačala I 294 (regest). — Patera in: ČNM pp. 70–72, nr. 8; Ryba 99: „Bratřím Lednickým, Půchovským a Skalickým. V Amsterodamě 10. února 1670“ (296–299, 370–372). — Ryba 1970 (193–197, 216). Ref.: N–H 662.
Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/83.
 • 18. II. 1670 — Amsterdam – M. Drabík, Č
Ed.: Kvačala I 295 (regest). — Patera in: ČNM pp. 72–73, nr. 9.
Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/84.
 • 13. V. 1670 (= "v outerý před vstoupením") — Amsterdam – M. Drabík, Č
Ed.: Kvačala I 297 (regest). — Patera in: ČNM pp. 73–74, nr. 10.
Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/85.
 • 30. VII. 1670 — sine loco – (M. Drabík?), Č (?)
Ed.: Kvačala I 298 (regest „na spěch excerp."; Komenský?). — Patera in: ČNM mezi drabiciány nemá!
Ms: Kvačala: „Praha Mus. Boh.“ (= Knihovna Národního muzea); neidentifikováno.
 • 2. XI. 1670 — Amsterdam – M. Drabík, Č
Ed.: Kvačala I 300 (regest). — Patera in: ČNM p. 74, nr. 11; Ryba 100: „Mikuláši Drabíkovi. V Amsterodamě 2. listopadu 1670“ (300, 372–373). — Ryba 1970 (197–198, 216).
Ms: Praha, Knihovna Národního musea: 1 Bb 1/86.

Dohledání zdrojů:

Knihovna Národního Muzea[editovat]

https://www.nm.cz/knihovna-nm


Oddělení pro komeniologii[editovat]

Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu, v. v. i., Akademie věd ČR.

EMLO[editovat]

http://emlo.bodleian.ox.ac.uk – Early Modern Letters Online

 • 559 Letter 10 February 1670 Komenský, Jan Amos, 1592-1670 Amsterdam, North Holland, (United Provinces) Netherlands Brethren in Lednica, Púchov, and Skalica, fl. 1670 Upper Hungary • Knihovna Národního muzea: 1 Bb 1/83, f. 1a-2b • 2 printed editions; Record has abstract Record has image(s)
 • 560 Letter 18 February 1670 Komenský, Jan Amos, 1592-1670 Amsterdam, North Holland, (United Provinces) Netherlands Drabík, Mikuláš, 1587-1671 Lednica, (Upper Hungary) Slovakia • Knihovna Národního muzea: 1 Bb 1/84, f. 1a, 1b • 1 printed edition; Record has abstract Record has image(s)
 • 561 Letter 13 May 1670 Komenský, Jan Amos, 1592-1670 Amsterdam, North Holland, (United Provinces) Netherlands Drabík, Mikuláš, 1587-1671 Lednica, (Upper Hungary) Slovakia • Knihovna Národního muzea: 1 Bb 1/85, f. 2a, 2b • 1 printed edition; Record has abstract Record has image(s)
 • 562 Letter September 1670 Komenský, Jan Amos, 1592-1670 Amsterdam, North Holland, (United Provinces) Netherlands Hesenthaler, Magnus, 1621-1681 Stuttgart, Baden-Württemberg, (Swabian Imperial Circle) Germany, (Holy Roman Empire) 1 printed edition
 • 563 Letter 2 November 1670 Komenský, Jan Amos, 1592-1670 Amsterdam, North Holland, (United Provinces) Netherlands Drabík, Mikuláš, 1587-1671 Lednica, (Upper Hungary) Slovakia • Knihovna Národního muzea: 1 Bb 1/86, f. 1ab • 2 printed editions; Record has abstract Record has image(s)
 • 564 Letter 1670 Spitzel, Gottlieb, 1639-1671 Augsburg, Bavaria, Germany Komenský, Jan Amos, 1592-1670 Amsterdam, North Holland, (United Provinces) Netherlands • Bibliothek und Archiv der Franckeschen Stiftungen: AFSt/H K 44a Bl. 269r • Staats- und Stadtbibliothek Augsburg: 2 Cod Aug 407 Bl.302; Record has abstract Record has image(s)
 • 565 Letter Between 1669 and 1670 Bythner, Johannes, 1602-1675 Leszno, Greater Poland Voivodeship, Poland Komenský, Jan Amos, 1592-1670 Amsterdam, North Holland, (United Provinces) Netherlands • Archiwum Państwowe w Poznaniu: ABCz 1839, p. 7-8 • 1 printed edition
Palladio[editovat]

http://palladio.designhumanities.org/

Knihy[editovat]
 • Sto listů Jana Amosa Komenského – ed. Ryba, Bohumil; Jan Laichter, 1942. 398 s., [24] l. obr. příl; Edice: Sloupové pamětní ; kn. 1
 • Jan Amos Komenský – O sobě; Odeon 1987; obsahuje přepis dopisů:
  • 1670-02-10 Přátelům lednickým, púchovským a skalickým.
  • 1670-08-31 Konšelům obce Amsterodamské
  • 1670-11-02 Mikuláši Drabíkovi
 • Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea – signatury 1 B a 1 C – Jiří Beneš, Dalibor Dobiáš, Michal Dragoun, Ota Halama, Markéta Klosová, Iva Lelková, Matěj Měřička
  • researchgate.net: Renáta Modráková (December 2018): Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatury 1 B a 1 C – recenze: signatury 1 B b se chopila M. Klosová a J. Beneš. Předmětem průzkumu byla korespondence Jana Amose Komenského a dokumenty spojené s dalšími představiteli Jednoty Bratrské. Je to další významná podsbírka v rámci sbírky fragmentů, neboť představuje největší sbírku Komenského dopisů. Obdobně velká má být dle autorů jen sbírka Hartlib Papers v Sheffield University Library. Dostupné z: https://www.dhi.ac.uk/hartlib/ Struktura záznamů je mírně odlišná od ostatních podsignatur. Jednotlivá čísla neodlišují jednotlivé fyzické jednotky, ale dokumenty, a z toho důvodu byly zahrnuty i informace týkající se rozsáhlejšího celku. Navíc datování dle juliánského kalendáře bylo převedeno na gregoriánský. Oproti běžnému standardu krátkých popisů novověkých rukopisů byly uvedeny méně časté podrobnosti (jako například filigrány).
 • http://kramerius.nkp.cz/:
  • Ján Kvačala 1898: Korrespondence Jana Amosa Komenského – listy Komenského a vrstevníků jeho : nová sbírka – nekvalitní a poškozená předloha; nekonzistence číslování stran:
   • str. 357 – většinou jen krátké regesty:
    • 1670-02-14 Komenský přátelům v Púchově a Skalici = reflexe o tom, kolik jich pomřelo
    • 1670-02-18 Komenský Drabíkovi = Poll zase posílá peníze
    • 1670-03-02 Daniel Komenský Ludovice Karolině (německy, přepis)
   • str. 358 – většinou jen krátké regesty:
    • 1670-05-13 Komenský Drabíkovi = O listě, který dostal z daleka z Francie
    • ? 1670-07-30 Drabíkovi = Činí adresátovi výčitky, že za svou knihu požaduje peněz, a vrací mu ji
    • ? 1670-10-06 Mikuláš Raczky Drabíkovi
    • 1670-11-02 Komenský Drabíkovi (cizí rukou) = O tělesném neduhu. Posílá mu poloviční podíl od ochránce (25 zl.), dále od kněze Williamsa z Anglie
Souhlas s publikováním[editovat]
Na zadní předsádku[editovat]

Z dopisů:

Související stránky[editovat]