Přeskočit na obsah

Bible olomoucká

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu a projektu:
Příslušnost: všeobecná

Bible olomoucká byla psána někdy od roku 1416 a tím pádem se blíží 500. výročí jejího vzniku a proto se stává vhodným kandidátem ke studiu na Wikiverzitě jakož i při návrhu obálky pro Hesla Jednoty bratrské 2016. Dopsána byla 26. listopadu 1417, takže ještě případnější by možná bylo oslavit její narození při návrhu obálky pro Hesla Jednoty bratrské 2017.

Info[editovat]

Obsah[editovat]

Chybějící části[editovat]

Text není úplný, některé listy chybí [1]:

 • Genesis 49,10-Exodus 1,15;
 • Sírachovec 48,16-Izajáš 14,12;
 • 1. Makabejská 5,27-7,17;
 • List Římanům 1,1-15,19.

Transkripce[editovat]

Téměř po čtyři desetiletí vycházel v nakladatelství Academia přepis Olomoucké bible spolu se zachovaným torzem Bible drážďanské pod názvem Staročeská bible drážďánská a olomoucká.

Díl I.[editovat]

Staročeská bible drážďanská a olomoucká: Kritické vydání nejstaršího českého překladu bible ze 14.století. D. 1, Evangelia. 1. vyd. Praha: Academia, 1981. 378 s.

Díl II.[editovat]

Kyas, Vladimír, ed. Staročeská bible drážďanská a olomoucká s částmi Bible litoměřicko-třeboňské = Biblia Palaeobohema Codicis Dresdensis ac Olomucensis cum Partibus Codicis Litomericensis-Trebonensis: kritické vydání nejstaršího českého překladu bible ze 14. století. [Díl] 2, Epištoly, Skutky apoštolů, Apokalypsa = Epistolae Actus apostolorum Apocalypsis. 1. vyd. Praha: Academia, 1985. 437 s., 12 s. il. (některé barev.).

Díl III.[editovat]

Kyas, Vladimír, ed. Staročeská bible drážďánská a olomoucká: kritické vydání nejstaršího českého překladu Bible ze 14. století. III, Genesis - Esdráš. Vyd. 1. Praha: Academia, 1988. 762 s., 12 s. obr. příl.

Díl IV.[editovat]

Staročeská bible drážďanská a olomoucká: kritické vydání nejstaršího českého překladu bible ze 14. století. IV, Tobiáš - Sirachovec. Paderborn: Schöningh, 1996. 591 s., [4] s. obr. příl. Biblia Slavica. Ser. 1, Tschechische Bibeln. ISBN 3-506-71673-5.

Díl V.[editovat]

Pečírková, Jaroslava, ed. et al. Staročeská Bible drážďanská a olomoucká s částmi Proroků rožmberských a Bible litoměřicko-třeboňské: kritické vydání nejstaršího českého překladu Bible ze 14. století. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009. 2 sv. (541 s. ; 253 s., 20 s. obr. příl.). ISBN 978-80-200-1822-9.

Technicky tento V. díl vyšel ve dvou svazcích V/1 a V/2:

V/1 Izaiáš – Daniel[editovat]

 • Izaiáš – Isaias (Is)
 • Jeremiáš – Jeremias (Jr)
 • Pláč Jeremiášův – Lamentationes Jeremiae (Lam)
 • Baruch – Baruch (Bar)
 • Ezechiel – Ezechiel (Ez)
 • Daniel – Daniel (Dn)

V/2 Ozeáš – 2. Makabejská[editovat]

 • Ozeáš – Oseas (Os)
 • Joel – Joel (Jl)
 • Amos – Amos (Am)
 • Abdiáš – abdias (Abd)
 • Jonáš – Jonas (Jon)
 • Micheáš – Micheas (Mi)
 • Nahum – Nahum (Na)
 • Habakuk – Habacuc (Hab)
 • Sofoniáš – Sophonias (So)
 • Ageus – Aggaeus (Agg)
 • Zachariáš – Zacharias (Zch)
 • Malachiáš – Malachias (Mal)
 • 1. Makabejská – Liber primus Machabaeorum (1 Mach)
 • 2. Makabejská – Liber secundum Machabaeorum (2 Mach)

Digitalizace[editovat]

První dva výše uvedené díly transkribované bible byly digitalizovány a jsou uloženy v Národní digitální knihovně

Tato díla jsou však přístupná pouze z počítačů umístěných uvnitř knihovny. Z vnějšího světa jsou viditelné pouze náhledy stran, které pro malé rozlišení nelze číst.

Recenze a komentáře[editovat]

 • Konečně kompletní Bible: Bible Olomoucká a Bible litoměřicko-třeboňská je transkribována dle zásad novočeského pravopisu.

Odkazy[editovat]

Reference[editovat]

 1. Referáty: Bible olomoucká