Projekt: Hesla Jednoty bratrské/obálka/2015

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: všeobecná
Hesla Jednoty bratrské 2015 – náhled obálky

Adepti[editovat]

 1. Bible boskovická (asi necelé 600. výročí – datace dosud nejistá, varíruje od roku cca 1415 do poloviny 20. let XV. stol.) Ale jedná se o český překlad 1.-2. redakce, přesněji řečeno – nový zákon, ze kterého je heslo roku 2015 (Řím 15,7) je už 2. redakce, ovlivněné Husovou ortografií, jsou tam pěkně vidět jeho "nabodeníčka", a co více, před knihou Exodus je zařazen Husův Menší výklad na Desatero (Kratší výklad na desatero přikázanie či Výklad Desatera kratší ?? nevím jestli je to pořád to samé), a tím pádem to vidím jako vhodnou bibli pro nadcházející Husovské výročí 1415-2015.
 2. Revidované vydání bible kralické od Jana Karafiáta (100. výročí – 1915 – ovšem datace rovněž nejistá, dle některých pramenů bylo vydáno později a uměle antedatováno, aby se to právě napasovalo do Husovského výročí 1415-1915)

Heslo roku[editovat]

Heslem roku 2015 je:
Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob. Röm 15,7 (L)

V různých jiných překladech (např. Studijní on-line bible):

 • Luther(1545): Darum nehmet euch untereinander auf, gleichwie euch Christus hat aufgenommen zu Gottes Lobe.
 • Luther(1984): Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob.
 • SVUL: propter quod suscipite invicem sicut et Christus suscepit vos in honorem Dei
 • VUL(Clementina): Propter quod suscipite invicem, sicut et Christus suscepit vos in honorem Dei.
 • NVUL(nová 1979): Propter quod suscipite invicem, sicut et Christus suscepit vos, in gloriam Dei.
 • Boskovická (~cca 1420): Protoż pṙigimaite sie wespolek jakoż y krystus pṙiial w ċest bożi.
 • Kral(1579): Protož přijímejte se vespolek, jakož i Kristus přijal nás v slávu Boží.
 • Kral(1613): Protož přijímejte se vespolek, jakož i Kristus přijal nás v slávu Boží.
 • ČEP(1978-84): Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás (var: nás)
 • ČSP: Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás.
 • NBK(1998): Proto se navzájem přijímejte, jako i Kristus přijal nás do Boží slávy.
 • NBK(2006): Přijímejte se tedy navzájem, jako Kristus přijal nás do Boží slávy.
 • B21: Přijímejte se tedy navzájem, jako Kristus přijal vás do Boží slávy.
 • Pavlík: Proto se k sobě navzájem přijímejte podle toho, jak i *Kristus k sobě přijal vás k Boží slávě.
 • Petrů: Přijímejte tedy jeden druhého do svého společenství, jak i Kristus přijal vás - k oslavě Boží.
 • Žilka: Proto přijímejte jeden druhého, jako i Kristus nás přijal k Boží slávě.
 • Katol.liturg.: Přijímejte proto jeden druhého do svého společenství, jako i Kristus přijal vás - k oslavě Boží.

Paralelní texty[editovat]

Než se pustíme do studia Bible boskovické, vyhledáme si pro srovnání paralely z jiných biblí včetně předcházejícího kontextu, tj. verše Řím 15, 5-7:

Vulgata[editovat]

Citace Latinská Vulgata, neudaná verze:

5 Deus autem patientiae et solacii det vobis id ipsum sapere in alterutrum secundum Iesum Christum
6 ut unianimes uno ore honorificetis Deum et Patrem Domini nostri Iesu Christi
7 propter quod suscipite invicem sicut et Christus suscepit vos in honorem Dei

Citace Vulgata Clementina:

5 Deus autem patientiæ et solatii det vobis idipsum sapere in alterutrum secundum Jesum Christum :
6 ut unanimes, uno ore honorificetis Deum et patrem Domini nostri Jesu Christi.
7 Propter quod suscipite invicem, sicut et Christus suscepit vos in honorem Dei.

Bible litoměřicko-třeboňská[editovat]

 • snímek 411 – počátek epištoly sv. Pavla k římanům – I. kap.
 • snímek 413Protoz – II. kap.
 • snímek 414Proto – III. kap, Czozz – IV. kap
 • snímek 415Protoz V. kap.
 • snímek 416Czo. VI. kap.
 • snímek 417Zda newiete, VII. kap.
 • snímek 418Protoz nycz, VIII. kap.
 • snímek 419P, IX. kap. (dewati rozpraw)
 • snímek 420Bratrzie, X. kap. (desati roz)
 • snímek 421Protoz rzku, XI. kap (Iedenaczti ozdyel)
 • snímek 422Protoz prosi was bratrzie, XII. kap (dwanaczsty)
 • snímek 423WSselika dussie, XIII. kap. (Trzinadczti rozd.)
 • snímek 424Ale nemoczneho uwierze, XIV. kap (Cztrnadczti roz); S namy pak my silnyeyssiy mdloby nemocznich trpiety a ne nam samym se hubity, XV. kap. (Patinadczti rozdiel)
 • snímek 425P... wam, XVI. kap. (Ssesty~)
 • snímek 426Skonali se Episstoli k rzymenyno~ – konec epištoly k římanům

Řím 15, 5-7[editovat]

 • snímek 425 – text začíná hned na konci prvního řádku levého sloupce:

Pokusíme se o transliteraci příslušné pasáže:

5 A buoh
pak trpieliwosty a utyessienye day
wam tez smysslety gednomu k
druhemu, podle iezukrista, 6 abiss=
te w gednotie gednyemy usti cztyli
boha. 7 Protoz przigimaite se
wespolek, iakoz gest iezukrist przi=
yal was w cziest bozy.

Pokus o transkripci:

5 A buoh
pak trpělivosti a utěšienie daj
vám též smýšleti jednomu k
druhému, podle jezukrista, 6 abyste
v jednotě jedněmi ústy čtili [ctili]
boha. 7 Protož přijímajte se
vespolek, jakož jest jezukrist při-
jal vás v čiest boží.

Bible olomoucká[editovat]

Prakticky celá epištola římanům v rukopise chybí.

Bible kralická[editovat]

Pro srovnání ještě uvádíme znění Bible kralické (1579):

5 Bůh pak dárce trpělivosti a potěšení dejž vám jednomyslným býti vespolek podle Jezukrista,
6 Abyste jednomyslně jedněmi ústy oslavovali Boha a Otce Pána našeho Jezukrista.
7 Protož přijímejte se vespolek, jakož i Kristus přijal nás v slávu Boží.

Bible boskovická[editovat]

Epištola římanům[editovat]

Lokalizace: První problém je najít místo, na které se daný text nachází. Faksimile na Internetu má nízké rozlišení a je dost těžko čitelné. Nejdříve se zkusíme orientovat v celém listu Římanům podle zdálky viditelných iniciál:

 • f. 0471v: (73 x 91 mm) - Sv. Pavel píše list Římanům. Obraz vkomponován do iniciály P. Celá kompozice nedokončena: základová kresba zdobena pouze zlatem ve výsečích na pozadí iniciály.[1] – tady zřejmě začíná List Římanům, kap. I. Iluninace by se mohla použít na předsádku?
 • f. 0472r: Iniciála Protož nemáš omluvy, ó člověče..., kap. II
 • f. 0472v: Iniciála Protož co lépe jest židů..., kap. III
 • f. 0473r: Iniciála Což tehdy dieme ..., kap. IIII
 • f. 0473v: Iniciály Protož jsuoc spravedliví..., kap. U, a Co tehdy dieme... aby milost byla rozmnožena, kap. UI
 • f. 0474r: Iniciála Zda newiete bratřie..., kap. UII
 • f. 0474v: Iniciála Protož nie nynie..., kap. UIII
 • f. 0475r: Iniciála P ... swiedectwie..., kap. IX
 • f. 0475v: Iniciály B..., kap. X, a Protož, kap. XI
 • f. 0476r: Iniciála Protož prosím..., kap. XII.
 • f. 0476v: Iniciály Wšeliká duše mocem..., kap. XIII a Ale nemocného..., kap. XIIII
 • f. 0477r: Iniciála Ó my pak..., kap. XU
 • f. 0477v: Iniciála P..., kap. XUI – a tady pak končí list Římanům a začíná list ke Korintským

Heslo roku: Ř 15,7[editovat]

15. kapitola má 33 veršů, proto budeme 7. verš hledat někde na konci první čtvrtiny této kapitoly, tj. odhadem někde na konci levého sloupce na foliu 0477r. 7. verš nacházíme na 12-11 řádku odspodu.

Ř 15, 5-7[editovat]

Pro lepší kontext asi na titulní stranu zvolíme faksimile veršů 5-7, tj. 17-11 řádek odspoda:

Husův výklad[editovat]

Bible boskovická obsahuje před knihou Exodus Husův Menší výklad na desatero – možná by bylo vhodné jej umístit na zadní stranu obálky anebo na předsádku.

Lokalizace: Začátek Výkladu: Nacházíme jej na f. 0020r hned za koncem 50. kapitoly knihy Genesis:

Začátek textu Výkladu: Počíná sě kratičký výklad na přikázanie božie Desatero pro sprostné a neprázdné v práci, vyložené skrze Mistra. Pán buoh v knihách Exodus, jenž česky slovú Východ.

Výklad dále pokračuje na f. 0020v – nadpis folia "Přikazanie":

Na následujícím f. 0021r už začíná zmíněná kniha Exodus – hezká iluminace – Izraelci na poušti sbírají manu:

Iluminace[editovat]

Odkazy na různé iluminace, které by mohly být použity na výzdobu předsádek, jsou přehledně v popisu:

Návrh předsádek a obálky[editovat]

Pokusíme se vybrat vhodný materiál z faksimilí z Bible boskovické, který bychom mohli použít na návrh předsádek a obálky k Heslům JB 2014:

Přední předsádka[editovat]

 • f. 0471v: Na konci pravého sloupce (dole) začíná list sv. Pavla římanům iniciálou PAwel sluha iezukristow... V iniciále P je podkresba apoštola Pavla, píšícího list římanům. Iluminace je tím pádem nedokončena, ale i tak by mohla sloužit jako dobrá ilustrace:
  1. k epištole, ze které bylo vybráno heslo roku
  2. ke způsobu, jakým iluminace biblí v té době probíhala
  3. k nedokončenosti bible (některé prameny spekulují o tom, že nedokončení bible bylo způsobeno husitskými bouřemi)

Titulní list obálky[editovat]

Hesla
Jednoty bratrské
2015

 • f. 0477r – faksimile: verše Ř 15,5-7, nacházející se v levém sloupci na sedmi řádcích 17-11 odspoda:

Transliterace:

5 A boh trpeliwosti ay
tieṡenie dai nam też smysliti · geden
k druhemu podle gezukrysta · 6 abyste
gednomyslni gedniemi vsty ctili
boha · V otce pana naṡeho gezukry
sta · 7 Protoż pṙigimaite sie wespolek
Iakož y krystus pṙiial w ċest bożi

(Čísla veršů jsou zde uvedena pouze pro orientaci a nebudou vytištěna na obálce.)


Unicode znaky pro interpunkci a Husova nabodeníčka:

Pokus o transkripci (jen pro lepší porozumění – nebude se tisknout):

5 A bóh trpelivosti aj
tiešenie daj nám též smysliti, jeden
k druhému podlé Jezukrista, 6 abyste
jdnomyslni jedněmi ústy ctili
bóha. U otce pána našeho Jezukri-
sta. 7 Protož přijímajte sě vespolek.
Jakož i Kristus přijal v čest bóži.

Poznámka: Vidíme, že ve srovnání s biblí první redakce (Litoměřicko–třeboňskou) zde je navíc 6. verš doplněn o samostatně stojící frázi U otce pána našeho Jezukrista.; nejspíš v důsledku toho, že se překládalo z jiné verze Vulgáty, kde už byla přítomna douška et Patrem Domini nostri Iesu Christi (και πατερα του κυριου ημων ιησου χριστου).

Zadní list obálky[editovat]

Zde bych jako upomínku husovského výročí 1415-2015 uvedl začátek Husova Menšího výkladu na desatero, umístěný vprostřed pravého sloupce na foliu, zahrnující dvojbarevný nadpis, iniciálu, cca 20 řádek začátku vlastního textu i marginálie:

 • f. 0020r 20r-20v: Počíná sě kratičký výklad na přikázanie božie Desatero pro sprostné a neprázdné v práci, vyložené skrze Mistra. Pán buoh v knihách Exodus, jenž česky slovú Východ... a napíšeš je na veřeji a na dverech domu svého. [Mezi knihami Genesis a Exodus vložen Kratší výklad na Desatero, jehož autorem je Jan Hus. V živém záhlaví na fol. 20v text označen jako "Přikázanie", při začátku vloženého textu na okraji fol. 20r obloukem červeně a modře připsáno "Nechj státi pro Bóh".][1]

Možná bych zkusil, jak to dopadne (jestli to nebude působit moc násilně), kdyby se do záhlaví stránky ještě vkomponoval nadpis PṘIKAZANIE z následující stránky:

Ještě by se tam někam měl vejít čárový kód EAN – buď dole text o pár řádek zkrátit anebo ho tam prostě "vykousnout".

Zadní předsádka[editovat]

Asi bych použil iluminaci umístěnou na začátku knihy Exodus, která je dostatečně velká pro celostránkovou reprodukci na formát A6:

 • f. 0021r21r: (131 x 123 mm) - Izraelci na poušti sbírají manu, kterou jim seslal Hospodin; Mojžíš u skály na Chorébu, z níž podle Hospodinových slov tryská voda, aby lid mohl pít. Po stranách textu výzdoba rozvilinami a droleriemi, do níž jsou vkomponovány dva znaky, náležející patrně objednavateli kodexu (viz anotace).[1]

Tato iluminace se do určité míry vztahuje k Husovu Menšímu výkladu právě tím, že uvozuje knihu Exodus, ve které národ Izraelský dostává Desatero. Mana z nebe se dá chápat rovněž jako alegorie Desatera, které národ dostal "z nebe".

Další eventualitou by byla iluminace právě představujcí Mojžíše, vykládajícího Desatero:

 • f. 0064r64r: (91 x 97 mm) - V Zajordání v moábské zemi Mojžíš vysvětluje Izraelským zákon, který mu na Chorébu svěřil Hospodin.[1]

Další eventualita je iluminace, která je dost velká a která by svým obdélníkovým rozměrem na výšku lépe vyplnila prostor předsádky:

 • f. 0278r278r: (192 x 106 mm) - Kristus objímá symbolickou postavu ženy - svou nevěstu církev.[1]

Ale jsou možné i jiné varianty, jako třeba:

 • f. 0426r: 426r: (126 x 131 mm) - Narození Ježíše v Betlémě; v pozadí pastýři, jimž anděl zvěstuje zprávu o příchodu Spasitele. Folio s rozvilinovou výzdobou (její okrajová část při převazbě odříznuta).[1]

anebo nějaká jiná dostatečně kvalitní iluminace.

 • frontispis IIv – 7 dnů stvoření Celostránkový obraz Stvoření světa v sedmi medailonech jako frontispis (297 x 417 mm): Stvoření světa v sedmi medailonech; nahoře větší medailon (průměr kruhu 98 mm) - sedmý den stvoření - Bůh Otec trůnící mezi anděly v den odpočinku; pod ním šest menších medailonů (průměr kruhů 85 mm); vlevo nahoře - první den - stvoření světla a jeho odloučení od temnoty, den a noc; vlevo uprostřed - druhý den - soustředění vod pod nebem na jedno místo: stvoření souše a moře; vlevo dole - třetí den - stvoření rostlinstva; vpravo dole - čtvrtý den - stvoření slunce, měsíce a hvězd; vpravo uprostřed - pátý a šestý den - stvoření zvířectva; vpravo nahoře - šestý den - stvoření lidí. Celostránkový obraz jako frontispis, medailony vkomponovány do zlatého rámu a ornamentální výzdoby. [1]

Reference[editovat]

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Bible boskovická, sign. M III 3, popis