České překlady bible

Z Wikiverzity
(přesměrováno z České překlady Bible)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: všeobecná

České překlady bible

Info[editovat]

Staročeské bible[editovat]

1. redakce staročeské bible[editovat]

Překlady z Vulgaty, cca od poloviny 14. století:

2. redakce staročeské bible[editovat]

Začátek 15. století – revize prvních překladů, ohled na jazykový vývoj češtiny, někdy už i Husův[1] pravopis s diakritikou:

3. redakce staročeské bible[editovat]

Začala vznikat kolem roku 1410 v okolí Husově

Překlady kompilační a revidované[editovat]

4. redakce staročeské bible[editovat]

Začala za doby Jiřího z Poděbrad nebo Vladislava Jagellonského – cca v 80. letech 15. stol. Za první fázi této redakce lze pojímat právě výše uvedený Lupáčův Nový zákon. Jinak lze tuto 4. redakci chápat jako redakci pro přípravu prvních česky tištěných biblí.

Různé další překlady Nového zákona[editovat]

 • 1516 a pozdější: Erasmův [4]
 • 1527: Plzeňský [5]
 • 1533: Optátův a Gzelův [6]
 • 1677: Svatováclavský [7]

Melantrichovy bible[editovat]

Velmi rozšířená, renesanční vydání; patří k utrakvistickým vydáním, ale bylo přihlíženo i ke katolíkům a luteránům. Viz w: Bible Melantrichova.

 • 1549: 1. vydání
 • 1556
 • 1557
 • 1560
 • 1561
 • 1570
 • 1577

Biblické tisky jednoty bratrské[editovat]

Viz w: Bible kralická

 • Nejstarší bratrské tisky:
 • Blahoslavův překlad Nového zákona [10]
 • Kralická šestidílka (1579–1593)[11]:
  • 1579: Biblí české díl první, totiž Patery knihy Mojžíšovy vnově vydané
  • 1580: Biblí české díl druhý vnově vydaný (Jozue, Soudců, Rút, 4 knihy královské (tj. 1.–2. kniha Samuelova a 1.–2. kniha královská), 1.–2. Paralipomenon, 1.–2. kniha Ezdrášova (tj. Ezdráš a Nehemjáš))
  • 1582: Biblí české díl třetí vnově vydaný (Jób, Žalmy, Přísloví, Kazatel, Píseň písní)
  • 1587: Biblí české díl čtvrtý vnově vydaný (Prorocké knihy: Izajáš, Jeremjáš, Ezechiel, Daniel, Ozeáš, Jóel, Ámos, Abdijáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Abakuk, Sofonjáš, Ageus, Zacharjáš, Malachjáš)
  • 1588: Biblí české díl pátý (Apokryfa: Tobijáš, Modlitba Manassesova, Júdit, Báruch, přídavky k Danielovi, 1. a 2. kniha Ezdrášova (tj. 3. a 4. kniha Ezdrášova), přídavky k Ester, 1., 2. a 3. kniha Makabejská, kniha Moudrosti a Sírachovec)
  • 1593–1594: Biblí české díl šestý, totiž Nový zákon vnově vydaný.
 • Žaltáře a Řeči boží:
  • 1579: Žaltář Davida svatého. Vnově do češtiny přeložený
  • 1581: Žaltář Davida svatého
  • 1587: J(iřík) S(trejc) Z(ábřežský:) Žalmové neb Zpěvové svatého Davida... (s notací)
  • 1592: Řeči boží (nedochováno)
  • 1597: Řeči boží, kteréž se … v shromážděních společných čítávají
  • 1598: J(iřík) S(trejc) Z(ábřežský:) Žalmové neb Zpěvové sv. Davida... (s notací)
  • 1604: Řeči boží... vnově přehlédnuté
  • 1616: Řeči boží, kteréž se … v shromážděních církevních pro základ služby Slova božího jednomyslně čítávají a vysvětlují
 • Další edice bible:
  • 1596: Nový zákon vnově do češtiny přeložený
  • 1596: Biblí svatá... vnově vytištěna vydána (jednodílka)
  • 1601: Biblí české díl šestý, totiž Nový zákon vnově přehlédnutý
  • 1613: Biblí svatá... Vnově vytištěna a vydána (poslední kralické vydání – dodnes nejpoužívanější)
 • 1658: Manualník aneb jádro celé Biblí svaté

Další vydání Bible kralické[editovat]

Reedice kralického vydání 1613[editovat]

 • 1722: Halle
 • 1745: mnoho tiskových chyb
 • 1766:
 • 1787: exil v Bratislavě
 • 1808: Palkovičovo bratislavské vydání
 • 1863: Biblia sacra, to jest Biblí svaté k tisícileté jubilejní slavnosti obrácení Slovanův na víru křesťanskou od Josefa Růžičky v Praze

Reedice původního vydání kraličky[editovat]

 • 1940: Biblí svatá, podle původního vydání kralického z roku 1579-1593. V Kutné Hoře, Česká biblická práce, Léta Páně 1940 (transkripce šestidílky, vydaná v jednou svazku)

Faksimile kralické šestidílky[editovat]

 • 1995: Paderborn

Revize Bible kralické[editovat]

 • Revize Jana Karafiáta:
  • 1878: Rozbor kralického Nového Zákona co do řeči a překladu: s hystoryí našeho biblického textu (teoretický rozbor pro revizi)
  • 1915: Jan Karafiát, H. von Tardy, B. Baštecký, British and Foreign Bible Society: Nový Zákon pána a Spasitele našeho Ježíše Krista: text Kralický z roku 1613 podlé původního textu opravený (Existuje domněnka, že tento tisk byl ve skutečnosti vydán až později, ale byl při vydání antedatovaný kvůli husovskému 500. výročí 1415-1915)
  • 1945: další vydání
  • 1969: další vydání
 • 1994–1998: Nová bible kralická – Nový zákon (Alexandr Flek) (v pozdějších edicích už se překlad ještě více odchýlil od kralické předlohy a projekt se přejmenoval na Bible pro 21. století

Novodobé dotisky[editovat]

 • 2014: Bible kralická šestidílná – Kompletní vydání s původními poznámkami[12]

Další katolické překlady z Vulgaty[editovat]

 • w: Bible svatováclavská: 1677 (Nový zákon), 1712 a 1715 (Starý zákon), 1991 reedice čtyř evangelií. Jesuity pořízený překlad z revidované Vulgaty, jako protireformační reakce na používání Kraličky – takže asi nepříliš vhodná na obálku Hesel Jednoty bratrské.

Externí odkazy[editovat]

 • tf.jcu.cz: Adam Mackerle (2010): VUPS_6.pdf Všeobecný úvod do písma svatého – str. 76–89, kap. 8 České překlady
 • Knihověda.cz
 • Encyklopedieknihy.cz
 • Katolický týdeník Jiří Just (2013-09-25):Bible kralická v české národní kultuře
 • Andrea Svobodová, Kateřina Voleková: Třetí redakce staročeského překladu Bible:
  • Bible šafhauzská (3. čtvrtina 15. stol.)
  • Bible nymburská (1462)
  • (zmínka: Husova Česká nedělní postila (1413))
  • Nový zákon těšínský (1418)
  • větev Nových zákonů tzv. těšínského typu:
   • Muzejní(1422)
   • Klementinský glosovaný (1426)
   • Tetovský(pol. 15. stol.)
  • Bible padeřovská(1432–1435)
  • Bible cisterciácká (New York, Pierpont Morgan Library, sign. MS M.752, 1456)
  • Bible hodějovská (Praha, Národní knihovna České republiky, sign. XVII A 30, 1440–1460)
  • Bible kladrubská (Praha, Národní knihovna České republiky, sign. XVII A 29, 1471)

Zdroje[editovat]

Reference[editovat]

 1. Husovo autorství gramatiky české je zpochybňováno.
 2. Andrea Svobodová, Kateřina Voleková: Třetí redakce staročeského překladu Bible
 3. Koupil, Ondřej: Grammatykáři. Gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533–1672, s.236n
 4. Koupil, Ondřej: Grammatykáři. Gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533–1672, s.75, 238
 5. Koupil, Ondřej: Grammatykáři. Gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533–1672, s.237
 6. Koupil, Ondřej: Grammatykáři. Gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533–1672, s. 75, 80, 107, 117, 93, 233
 7. Koupil, Ondřej: Grammatykáři. Gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533–1672, s. 136n, 153, 155, 243, 323
 8. Koupil, Ondřej: Grammatykáři. Gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533–1672, s.79, 237
 9. Koupil, Ondřej: Grammatykáři. Gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533–1672, s.79, 91, 237
 10. Koupil, Ondřej: Grammatykáři. Gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533–1672, s.85, 87, 200, 233, 239-241
 11. Roku 1578 byla bratrská tiskárna převezena z Ivančic do Kralic – viz w: Ivančicko-kralická bratrská tiskárna
 12. Bible kralická šestidílná – Kompletní vydání s původními poznámkami. 1. vyd. Praha: Česká biblická společnost, 2014. 2813 s. ISBN 978-80-87287-78-1.