Projekt: Hesla Jednoty bratrské/obálka/2021

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: skupinová


Heslo roku[editovat]

Viz: Projekt: Hesla Jednoty bratrské/heslo roku/2021:

Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! Lk 6,36 (L=E)

Výběr předlohy[editovat]

Hledáme nějakou vhodnou bibli se vztahem k roku 2021 (nějaké výročí), případně k heslu roku 2021.

– výsledek hledání – nic moc

České překlady Bible[editovat]

Žádnou bibli, jejíž vydání by mělo v roce 2021 nějaké kulaté výročí, jsme nenašli. Zkusíme tedy:

Jan Blahoslav[editovat]

1571-11-24 w:Jan Blahoslav zemřel. Hodilo by se tudíž něco od něj. V tomtéž roce vydal:

Tedy použít nějaký jeho dřívější překlad Nového zákona:

Obálka – přední strana[editovat]

Nový zákon 1564[editovat]

 • Lk 6,36
 • list 79a, NKČR sig. 54 G 724, Google Books str. 163
gest[y]ť newďečným a zlým.    ☞  Pro=
tož buďte milosrdnj / gako i otec wáš milosr
dný gest. Nesuďte a nebudete sauzeni. Ne=
potupůgte / a nebudete potupeni. Odpausstěg
te a budeť wám odpussťeno. Dáweyte a bu
deť wám dáno. Mjru dobrau / natlačenau
a natřesenau a osutau dadjť wlůno wásse.

Přeformátováno:

Protož buďte milosrdnj /
gako i otec wáš milosrdný gest.
Nesuďte a nebudete sauzeni.
Nepotupůgte / a nebudete potupeni.
Odpausstěgte a budeť wám odpussťeno.
Dáweyte a budeť wám dáno.
Mjru dobrau / natlačenau
a natřesenau a osutau
dadjť wlůno wásse.

Technicky[editovat]

Google Books:

 • 1025x1643 pixelů
 • poměr 1643/1025 = 1.603
 • z obrazovky 213/131 = 1.626

Knihopis: K17110

 • vel. 12°
 • výška dle měřítka 127 mm
 • z obrazovky změřen poměr 207/106 = 1.953, z toho by vyšla šířka 127/1.953 = 65 mm Ale možná, že ta šířka tam není celá

manuscriptorium:

 • 325, [8] listů ; 6° (11 cm)

Knihopis K17110a:

 • vel. 12°

Alatera Nový Zákon - Jan Blahoslav - 1564:

 • rozměr 12°; 12 cm

Výsledek:

 • výška 127 mm = 127/25.4 = 5″
 • tj. rozlišení na GoogleBooks je 1643/5 = 329 dpi
 • šířka asi bude 127/1.626 = 78 mm
 • my chceme na Hesla š. 105 mm
 • tj budeme zvětšovat cca 105/78 = 1.35 krát
 • tj. dostali bychom 329/1.35 = 244 dpi, což je málo
 • ze scanu 400 dpi bychom dostali 400/1.35 = 296 dpi, což je také málo
 • musíme tedy chtít fotku

Výřez[editovat]

 • šířka celá, roztažená na 105 mm
 • výška cca 28 mm = 7 řádek, tj. výška řádku cca 28/7 = 4 mm
 • text cca 40 znaků/85 mm, tj. průměrná šířka znaku 85/40 = 2.125 mm

GIMP[editovat]

Výchozí: ofotografovaný soubor 54_G_724_f.79r.jpg z NKP:

 • 3088x5124 pixelů
 • 2020:08:20 10:31:59
 • NIKON D750
 • 300 × 300 ppi při 261,45 × 433,83 milimetrů
 • 6,4 MB
 • sRGB IEC61966-2.1

Postup:

 • obalka_predni01a.xcf
  • původní soubor
 • obalka_predni01b.xcf
  • ořez na 7 řádků
 • obalka_predni01c.xcf
  • Barvy
   • Práh – redukovat obrázek do dvou barev pomocí prahu
    • hranice: 180/255
 • obalka_predni01d.xcf
  • guma

Obálka – zadní strana[editovat]

Pro zajímavost tam můžeme porovnat druhé vydání Nového Zákona Svatováclavské bible (1769) s druhým vydáním Nového zákona Jana Blahoslava (1568). Pro srovní použijeme opět heslo roku v trochu širším kontextu: Lk 6,36-38:

 • na horní polovině obálky bude faksimile Blahoslava 1568 (použitého později jako předloha pro Kraličku)
 • na spodní polovině obálky budou ty samé verše z Bible svatováclavské 1769, tedy od dvě století později – v podstatě obšlehnuto od Blahoslava.

Blahoslav 1568[editovat]

Viz: Nový zákon 1568

List 85b:

Protož buďte milosrdnj / gako i otec wáš milosrdný gest.
Nesuďte a nebudete sauzeni.
Nepotupůgte / a nebudete potupeni.
Odpausstěgte a budeť wám odpussťeno.
Dáweyte a budeť wám dáno.
Mjru dobrau / natlačenau a natřesenau
a osutau dagjť w lůno wasse.

Faksimile:

NKČR sign. 54 C 6[editovat]

NKČR sign. 54 S 873[editovat]

Technicky[editovat]

Technicky lepší je exemplář 54_C_6

Google Books:

 • 1077x1588 pixelů tj. poměr 1588/1077 = 1.474
 • změřený poměr stran: 213/145 = 1.469
 • 1588/8.9 = 178 dpi

Faksimile:

 • 226 x 167 mm, tj. poměr 1.353
 • faksimile výška 226/25.4 = 8.9″

Výřez[editovat]

 • Zmenšení oproti předloze cca 88/65 = 1.353 krát
 • tj. z GoogleBooks by bylo 178 * 1.353 = 240 dpi
 • tj. když si necháme udělat scan 400 dpi, pak to budeme mít v rozlišení 400 * 1.353 = 541 dpi, což stačí.
 • výřez bude š x v = 150 x 52 mm tj. 13 řádků, š. sloupce 66 mm, 40 znaků, tj. průměrná š. znaku cca 66/40 = 1.65 mm, výška řádku 52/13 = 4.0 mm, tj. skoro stejné jako na přední straně


Bible Svatováclavská 1769[editovat]

Protož buďte milosrdnj / gako y otec wáš milosrdný gest.
Nesuďte a nebudete sauzeni:
Nepotupůgte / a nebudete potupeni:
Odpausstěyte, a budeť wám odpusstěno.
Dáweyte a budeť wám dáno:
miru dobrau, a natlačenau, a natřesenau,
a osutau dagjť w lůno wasse.

Digitalizace

Rovněž je digitalizovaný exemplář sign. 54 A 7/D.2/adl.1 na google books https://books.google.cz/books?id=-K9eAAAAcAAJ Digitalizováno 26. srpen 2014, ale ten má nerovnoměrné řádky – vlevo rozthanější tisk, vpravo hustější.

Přední předsádka[editovat]

Návrhy:

Chelčický: Siet wiery[editovat]

Digitalizace[editovat]

NK [54 C 000229][editovat]
NK [54 G 064086][editovat]

Online text[editovat]

Tištěné faksimile 1929[editovat]

Luther[editovat]

Zadní předsádka[editovat]

Melantrich 1564[editovat]

Pro srovnání Blahoslavova překladu s Melantriškou:

Protož Buď=
te Milosrdnij / ya=
ko y Otec wáss mi=
losrdný gť: Nesuď=
te / a nebudete sauze=
ni. Nepotupugte / a
nebudete potupeni.
Odpausstěgte / a bu
de wám odpusstě=
no. Dáwayte / a bu=
deť wám dáno.
Mjru dobrau a pl
nau a natlačenau
a wrchowatau / da
djť w Lůno wasse
Tauž zagisté měrau / kterauž měřiti budete / bude
wam odměřeno.

Faksimile: