Číselné soustavy/Unikátní prvočísla: l = 69

Z Wikiverzity
Tato stránka není ještě hotová.

Toto je 100 % vlastní výzkum. Ne, že by informace, zde uvedené, nebyly dosud známy (naprostá většina z nich je známa od starověku, nepatrný zbytek je znám z počátků novověku); vlastním výzkumem je seřazení/prezentace těch informací a naznačené souvislosti mezi nimi. Viz též en:Repunit a en:Unique prime, příp. Jedničkové číslo (WP). Připomínky jsou vítány - ale raději v diskusi. Tam může kdokoliv i přidávat dotazy či tipy na doplnění. Uvítám i obyčejný komentář kteréhokoliv "kolemjdoucího" o tom, zda je/není článek srozumitelný. kusurija.

Drobečky teorie[editovat]

 1. V každé číselné soustavě existuje právě a jen jeden jediný repunit o délce 69: 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. Neexistuje žádná číselná soustava o celočíselném základu větším, než 1, kde by tomu tak nebylo.
 2. Repunity o délce 69: 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(z) jsou vždy (v každé soustavě) dělitelné čísly 11111111111111111111111(z) a 111(z) (bez ohledu na to, zda tito činitelé jsou či nejsou prvočísly). Tento podíl je vždy ve tvaru g00g00g00g00g00g00g00g0gg0gg0gg0gg0gg0gg0gg1, kde g = 10(z) - 1. Ne v každé soustavě je g00g00g00g00g00g00g00g0gg0gg0gg0gg0gg0gg0gg1(z) prvočíslo, tak jako tomu není například v desítkové soustavě. Faktory takovýchto čísel vždy odpovídají vzorci p = 138n + 1 a jejich délka p.h. v té soustavě = 69.
 3. Pokud prvočíslem je, jedná se o unikátní prvočíslo, tedy takové, jehož převrácená hodnota je číslo s periodickým rozvojem, jehož délka je v dané soustavě unikátní, žádné jiné p v té soustvě nemá danou délku periody p.h.
 4. Pokud číslo g00g00g00g00g00g00g00g0gg0gg0gg0gg0gg0gg0gg1(z) je složené, mají faktory délku p.h. l = 69, tudíž každé z nich není jediné takové p a není v dané soustavě unikátním prvočíslem.
 5. Stejnou délku p.h. (t.j. 69) má toto prvočíslo p i ve všech soustavách z(n), kdy n (exponent) není dělitelné ani třemi, ani dvaceti třemi, natož devětašedesáti. Totéž platí i pro základy, které jsou modulem výše uvedených k p. Ze všech těchto je právě čtyřicet čtyři z menších, než p.
 6. Pro (kladné) základy p - z platí, že jejich l.p. = 138.

Tabulka nejmenších unikátních p (U69)[editovat]

legenda:

 • p - prvočíslo
 • U - unikátní prvočíslo
 • U69 - unikátní prvočíslo o délce p.h. l = 69
 • z - základ číselné soustavy
 • f - w:faktor
 • k - "kořen" prvočísla, t.j. p - 1 (tento symbol je používán čistě jen k úspoře místa, neboť zápis k/138 zabere méně mista, nežli zápis (p - 1)/138)
 • l.p. délka periody 1/p
 • l.p.(10) délka periody převrácené hodnoty prvočísla p v desítkové soustavě
 • ∙ - znak násobení
 • ^ - znak umocňování; zápis 5^3 je totožný zápisu 53 ( = 125)
Tabulka nejmenších unikátních p g00g00g00g00g00g00g00g0gg0gg0gg0gg0gg0gg0gg1(z) (U69)
p 10052678938039 111284674149221479321933039375712865638979268198676574953779 174509342263274926909302971286445250233741884626422526380895551
z 2 22 26
f k/138 11∙89∙683∙108943 7∙11∙13^2∙19^2∙67∙89∙239∙353∙3019∙28439∙1176469537∙
∙285451051007∙11834351321383
3^2∙5^2∙13∙65539∙97395563∙135938684703251∙
∙498232069675960988992220923301
Pokračování tabulky nejmenších unikátních p g00g00g00g00g00g00g00g0gg0gg0gg0gg0gg0gg0gg1(z) (U69)
p 728447643471989159907548831975477147832928348135611183780675715515588649 1593974829089430137787811788993962196512570139542399707965574111237804359432949269799
z 43 82
f k/138 2^2∙7∙11^2∙43∙67∙359063∙3470039∙6038099∙3664405207∙193950106729∙
∙101142536632341383605483
3^3∙41∙67∙83∙727∙2704043∙3163051∙2854687177∙33467334457∙
∙18678408660030109∙169093976297507335402343

Unikátních prvočísel tohoto typu je nekonečně mnoho, stejně jako ostatních unikátních prvočísel.

Sledujte[editovat]

Repunity[editovat]