ZSV pro kombinované lyceum

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Tento projekt se váže k předmětu Základy společenských věd či Společenskovědní základ, jak je formulován v Rámcovém vzdělávacím programu humanitní specializace studijního oboru Kombinované lyceum a ve Školních vzdělávacích programech z něho odvozených. V současnosti je tento projekt uspořádán podle konkrétního rozpracování ve Školním vzdělávacím programu pražského waldorfského lycea, kteréžto je domovskou institucí účastníků projektu, zapojení dalších škol je však principiálně možné.

Projekt si klade za hlavní cíl vytvoření jakýchsi maturitních skript předmětu. Vychází ze zkušenosti s obdobným projektem Pedagogika pro kombinované lyceum, který vznikl jako společný záznamový prostor v obdobích zákazů školní docházky v letech 2020–2021, ale následně se osvědčil jako materiál pro přípravu na maturitu v roce 2021, do něhož mohli jednak přispívat studenti, jednak jej korigovat a doplňovat zapojení učitelé. Témata jsou proto dělena podle maturitních okruhů vyhlášených pro předmět Základy společenských věd na SŠ Waldorfské lyceum (s tím, že v budoucnu se může účel projektu změnit nebo rozšířit, a s tím i změnit nebo rozšířit toto tematické uspořádání):