ZSV pro kombinované lyceum/Argumentace a chybná argumentace

Z Wikiverzity
Tato stránka není ještě hotová.
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová


Argument[editovat]

 • argumentace je přesvědčení pomocí důvodů a důkazů, které vedou k přijetí či vyvrácení teze. cílem je aby druhá strana dosáhla změny názoru, či aby byl názor vyvrácen.
 • každý argument se skládá ze závěrů a premis. Závěr je věta, která je dokazována a premisa je věta, která závěr podporuje.
 • ad rem: každá z premis musí být pravdivá, opírá se o fakta. Nazýváme také věcná argumentace.
 • ad personam: postup v diskusi, který zesměšňováním a urážením protivníka chce prosadit u posluchačů odmítnutí jeho názorů.

Zde by bylo vhodné ještě doplnit vymezení pojmu, argumentace ad rem a ad personam.

Chybná argumentace[editovat]

 • nebo také kvazi-argumentace
 • ad baculum: vyhrožování/zastrašování. Příklad: Myslím, že velice rád využijete naší ochrany. Konec konců, jistě byste byl nerad, kdyby vám tady občas udělal někdo malou inventuru
 • ad hominem: argument, určený člověku, útočí na její osobu, vlastnost. Příklad: Říkáš, že kouření je škodlivé, ale sám kouříš!!!
 • ad populum: útočení na základě příslušenství ke skupině. Příklad: samozřejmě, že si chcete koupit nový Colgate! Proč? protože 90% všech Čechu si čistí zuby Colgate.
 • ad misericordiam: emoční vydírání. Příklad: Jestli mne máš rád, tak se do toho nebudeš plést.
 • ad verecundiam: důraz na autoritu, odvolání se na ní. Příklad: Myslím, že je třeba jíst málo masa. moje sousedka, která pracovala dvacet let ve zdravotnictví, tvrdí, že je po třicítce maso k životu člověk vůbec nepotřebuje.
 • ad numerum: založen na úvaze, že pokud mnoho lidí podporují nebo věří v dané tvrzení, pak jistě musí být pravdivé. Příklad: Když věří 30% Čechů tomu, že je pivo zdravé, tak na tom asi něco bude.
 • ad nauseam: Tento způsob argumentace je založen na nesprávné víře, že často opakované tvrzení musí být pravdivé. Této argumentace často využívají reklamní agentury, které vytvářejí bombastické kampaně nabízející určitý výrobek. Zákazník se pak mylně domnívá, že když se tato reklama neustále opakuje, tak nabízený výrobek musí být kvalitní.

Zde by bylo vhodné ještě doplnit argumentum ad baculum, a. ad hominem, a. ad populum, a. ad misericordiam, a. ad verecundiam, a. ad numerum, a. ad nauseam.