Projekt: Danza del Cinquecento

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Na Wikiverzitě již dlouho existuje stránka Danza del Cinquecento, věnující se historickému tanci z období vrcholné italské renesance (XVI. století). Existuje zde množství stránek, na kterých zpracováváme například různé tance z Carosových tanečních sbírek Il Ballarino (1581) a Nobiltà di Dame (1600) – viz příslušné Kategorie: Il Ballarino (1581) a Kategorie: Nobiltà di Dame (1600). Bohužel doposud není v rámci technických možností Wikiverzity, aby problematika rekonstrukcí historických tanců mohla být zpracovávána s podporou nějaké databáze. Nicméně tento projekt si klade za cíl podobnou databázi vypracovat, byť i za podpory jiných prostředků, než poskytují současné možnosti Wikiverzity. (V budoucnu se poučítá s možností přenesení projektu na Wikidata.)

Sémantické extense[editovat]

Jednou z možností je použít tzv. Sémantické extense MediaWiki, které doposud nebyly na Wikiverzitě instalovány, a proto jsme byli nuceni tento projekt přesunout na wikifarmu Referata, kde tyto extense nainstalované jsou.

Referata[editovat]

Celý projekt je budován zde: Danza del Cinquecento

Struktura tance[editovat]

Celý renesanční tanec lze – zjednodušeně řečeno – zrekonstruovat následně popsat jako pohyb tanečníků v čase a dvojrozměrném prostoru (tanečním sále). Tento pohyb lze rozložit na sled jednotlivých tanečních kroků, kterých v tomto historickém období popsáno řádově asi tak jedno sto (přičemž v provedení jednoho konkrétního tance se jich vyskytuje celkem malá podmnožina). Jednotlivé kroky mají svůj popis, mají být provedeny v určitém čase a určitým způsobem v souladu s doprovodnou taneční hudbou. Jednotlivé kroky je tak možno opět rozložit na sled provedení určitých elementárních pohybů. Kromě kroků ovšem tanečníci mohou provádět i jiné pohyby těla – např. úklony, různé posuny těžiště, podávání rukou apod.

Tanečníci bývají zpravidla dva (párový tanec) či tři, přičemž oba dělají zároveň buď ty samé kroky, anebo jiné, anebo různě časově posunuté.

Celý tanec se typicky skládá z více slok, na každou sloku se tančí různé variace, které mohou probíhat buď na stejnou, anebo jinou hudbu, v různých rytmech a různou rychlostí.

Úkolem projektu je tedy v první řadě navrhnout a implementovat vhodný databázový model, který by mohl sloužit k popisu a studiu takového tance.

Zdroje[editovat]

Při rekonstrukci historických tanců vycházíme z různých historických i současných zdrojů, proto je nutné, aby databáze umožňovala efektivně pracovat i s různými takovými zdroji (faksimile, transkripce apod.)

Překladač[editovat]

Původní texty jsou psané renesanční italštinou. Bohužel dosud chybí kvalitní překlady popisu tanců do češtiny. Součástí projektu by měl být i způsob pořizování strojově podporovaného překladu s důrazem na konkordantnost takového překladu (jedním z výstupů by byla i konkordance) a s možností hermeneutického přístupu.

Hudba[editovat]

Nedílnou součástí popisu tance je i taneční hudba, zpravidla zapsaná ve formě loutnové tabulatury. Vybudovaný softvér by proto měl v sobě obsahovat i možnost uchovávání a zpracování takové hudby, převodu z tabulatury do notového zápisu, možnost přehrání (například v MIDI), jakož i napojení na databázi již existujících hudebních skladeb. Přitom je ovšem mít na mysli, že většina takových hudebních nahrávek skutečnému tanci pravidla nevyhovuje, neboť rekonstruktoři dobové taneční hudby a její interpreti zpravidla nemají dostatečné vědomosti o tanci a tak buď z neznalosti, anebo ze svévole aranžují a provádějí tyto skladby tak, aby byly k poslechu líbivé, bez ohledu na jejich použitelnost k tanci. Tzn., že příslušná databáze referenčních záznamů by v sobě měla obsahovat i podrobné údaje o celé skladbě – počtu slok, počtu taktů v jednotlivých slokách, prováděných repeticích (častý kámen úrazu!), tempu a jeho změnách, instrumentaci atd.