Uživatel:Juandev/Návrhy/Typy obsahu (projekty)

Z Wikiverzity

Za posledních 6 let se na české Wikiverzitě objevily různé typy obsahu, které mají vzdělávací nebo výzkumný charakter. Následující stránka charakterizuje ty nejvýraznější typy.

Pedagogické[editovat]

Možno dělit dle zaměření na cíl:

 1. A – vzdělávací materiály
 2. B – výzkum
 3. C – vzdělávací komunity

Vzdělávací texty (A)[editovat]

Krátké[editovat]

Krátké texty (vysvětlivky/hesla/manuály) je stránka popisující nějaký předmět. Od hesla na Wikipedii se liší svoji strukturou. Hesla definují encyklopedické termíny i zcela nové termíny. Pro takové stránky tu vznikla Kategorie:Encyklopedie Wikiverzity. Hesla se vyskytují na wv proto, že jejich zpracování neodpovídá požadavkům wp. Hesla mohou být využívána jako studijní text. Mohou vznikat z pohnutky zapisovat poznámky a sdílet je s ostatními. Kychot tomu začíná říkat vysvětlivky.

Bruselský rukopis, Volný hudební materiál, Lilypond, Datový formát, Apt, VoIP, Hermeneutika historických tanců, Taneční hermeneutika, Pantone, Kanon0.02.el, Sémantická anotace, Emacs, JMathLib, XQuery, Plánování, PDF, PayU, PEAR, Deprese, Artistic License 2.0, W3C, PDL, Pantone, Galileo (CMS), [Bluetooth]]

Dlouhé[editovat]

Dlouhé texty jsou kategorií delších výukových textů. Takové texty by mohly být umístěny na Wikiknihách, ne ale všechny se tam dají přesunout. Současná komunita Wikiknih odmítá texty vzniklé vlastním výzkumem.

Předložky (japonština), BK1: Epištola k Židům (svatého) Pavla apoštola.pf, Kanon0.02.el

Hypertextové[editovat]

Hypertextové vzdělávací texty (Rozcestníky/sumáře) jsou to stránky, které popisují nějaký předmět a odkazuji na jiné stránky či substránky či do webu. Některé rozcestníky tvoří úvodní stranu řetěžce. Některé rozcestníky jsou vlastně hesly, jiné úvodními stránkami výzkumných projektů, databází apod. Pokud do nich někdo přidá více textu, mohou se stát i poznámkami. Je potřeba vyloučit čisté rozcestníky a portály!

Mefanet/2009, Bruselský rukopis, Zetor 25, Praní, Nemoc, Portál:Jazyky, Nancy R. Pearcey, Charles B. Thaxton: Duše vědy, Apt, VoIP, dotProject, Informatika (ZŠ), Pantone, Dítě, UK, WWW, Safari, Fotovoltaika (spíše poznámka), Opel, Sémantická anotace, Emacs, Pivovar/Pivovar u Bulovky, Bluetooth, PDF, Asertivita, PayU, PEAR, Artistic License 2.0, W3C, PDL, LGPLv3, Pantone, Galileo (CMS), Portál:Jazyky

Přednášky[editovat]

Přednášky jsou dlouhé stránky obsahující text a grafiku. Jsou určeny k přednášení před živým publikem. Nacházejí se v osobním ns, nebo v hlavním ns. Některé mohou být přepnuty přes osobní stylopis do přednáškového módu.

Uživatel:Juandev/Současnost a budoucnost Wikiverzity, aneb dva druhy otevřené spolupráce, Uživatel:Kychot/MFTP/SigViewer, General Data Format a EMG u myofasciálních trigger pointů, Termika (přednáška), Vlnění a optika (přednáška), Wikidata/Presentace 2012-06-18

Kurzy (A)[editovat]

Kurzy[editovat]

Kurzy jsou ucelené celky stránek sloužící výuce. Základní jednotky kurzů se nazývají lekce. S kurzy souvisí i úkoly. Úkoly jsou v podstatě zadání nějaké aktivity pro studenta. Úkolem může být lekce. Jedna lekce však může obsahovat více zadání/úkolů. Stejným nástrojem jsou i cvičení. Jde jen o to, jak je cvičení zadáno. Cvičení slouží ke drillovému nácvyku látky. Stejně tak opakování.

Lekce, úkoly, cvičení, testy bych charakterizoval jako technické stránky kurzů. I když je pravda, že cvičení by na wv mohli exitovat i bez kurzů.

Zkouška je zřejmě formálním testem/cvičením. To znamená, je to to samé, ale má to jinou funkci. Funce cvičení je nadrillovat látku; funkce zkoušky je poskytnou zpětnou vazbu studentovi.

Hry[editovat]

Cílem interatkivních her je vzdělávat.

Výzkumné projekty, pokusy (B)[editovat]

Výzkumné projekty osobní skupinové vznikají tak, že uživatel řeší nějaký osobní problém. Tento problém je řešen pokusem a omylem tedy výzkumem. Problém bývá podepsán v závorce. Je to osobní problém, přesto je řešitel rád za pomoc ostatních.

Záznamy, pozorování[editovat]

UPC/Kychot/2009-06-25 krátkodobý výpadek, Koalice dopravních odborových svazů/diary

Databáze, databázové položky[editovat]

 1. Popis: Databáze jsou soubory dat (stránek) s podobým obsahem a strukturou. Ale ani v rámci jedné databáze nemusí být struktura stránek totožná – bývá však podobná. Dílčí jednotkou databáze je databázová položka.
 2. Cíle: cílem databází je shromáždit co nejvíce databázových položek a statistickými nástroji je vyhodnocovat.

Diskusní fóra (C)[editovat]

Původní představa diskusních fór byla, že se zde bude diskutovat nad odbornými tématy. Protože i diskuse je forma studia. Proto byl zaveden nový ns, aby se dal lépe kustomizovat a bylo zvažováno spuštění fórovací extenze. K tomu však nikdy nedošlo. Vznikly některé stránky, které byly nyní smazán pro svojí prázdnost, neživost.

Fórum:Španělština, Skupiny:Hudba, Deprese

Poznámky, zápisky, deník[editovat]

Poznámky mohou být osobní, nebo společné. Některé velmi krátké poznámky, mají spíše charakter meta rozcestníku. U "osobních skupinových" poznámek autor očekává, že mu někdo s řešením problému pomůže. Poznámky mohou mít i charakter denníku.

Řešení problému (B)[editovat]

Počítač/Nestartuje počítač (Juandev), PSPad/Juandev, Nemoc/Poruchy spánku (Juandev)

Blogy[editovat]

Blogy jsou krátké texty na určité téma, kde se pisatel nad tímto tématem zamýšlí. Očekává se, že čtenář může otevřít diskusi.

Uživatel:Juandev/Blog

Kluby (C)[editovat]

Zdá se, že na wv vnikly i zájmové kroužky a kluby. Příkladem budiž:

Hostování vzdělávacích komunit, socializační projekty (C)[editovat]

Jedním ze základních cílů je hostovat vzdělávací komunity a jejich produkci. Následující stránky budiž příkladem:

 • Projekt: Hesla Jednoty bratrské --> polootevřená komunita zabývající se společnou tvorbou knihy. Učí se, jak to udělat. Poolotevřenost spočívá v tom, že cíl je jasně dán a některé části nejsou bez hlubšího studia či znalosti komunity volně editovatelné.
 • Programování pro hračičky --> lidé okolo Mmh
 • Wiki Rádio --> kolaborativní tvorba wikiverzitního rádia

Technické[editovat]

Metapřesměrování[editovat]

Meta přesměrování (známe např. z Mety): Pes

Kořen[editovat]

Kořen (spíše technická kategorie!): Doména, Deprese, Kalendář Google, Počítačová myš, Podvědomí, Management, Dítě, Etika a morálka, Hubnutí

Kategorizace[editovat]

Kategorizace je hodně podobná databázi.

UK/2. lékařská fakulta

Pomocné stránky projektů (technické stránky)[editovat]

Sami o sobě nemají význam. Je nutné je chápat v kontextu projektů do kterých jsou vnořeny, nebo, které na ně odkazují.

Ateliér fotografie/Sfu 1 (Juandev), Ateliér fotografie/Sfu 1 (Juandev), Předložky (němčina)/Kapitola 1: Předložky se 3. pádem/Cvičení 1.1, PKR/Potentilla tabernaemontani/Záznamy, PKR/Trisetum flavescens/Záznamy, PKR/Agrostis stolonifera/Záznamy

Součásti řetězce[editovat]

Součásti řetězce jsou stránky různého obsahu, které jsou součástí nějakého řetězce. Jedná se o substránky, na které navazují další substránky.

Záloha metadat/Kychot/GoFlex/00, Mefanet/2009, Informatika (ZŠ), Sny/Databáze/Mike Beer, Pivovar/Pivovar u Bulovky

Součástí projektů[editovat]

Wiki Rádio/Hudební vata, Srazy sekce Výuka PHP

Ostatní[editovat]

Balast[editovat]

Balast je pro mě explicitní, tudíž emocionálně zabarvené slovo. Podle mého názoru ti co ho používají mají vztek, že se tu takové stránky objevují, nebo je pro ně agresivní chování denním chlebem. Balast zde vlastně označuje skupinu stránek, kterou by dotyční smazali, nebo odstranili z hlavního ns. Proto nebudu tento typ definovat.

 • Zdenekk2: obecně výzkumné stránka, kde je cílem oprava vlastní věci, sebeuzdravení, vlastní prospěch, by se z Wikiverzity měli smazat, nebo maximálně objevit v vlastním ns (např. Zadlabávací zámek/Oprava (Juandev), Poskytovatelé internetové konektivity/Hlubočepy+Barrandov)
 • Jan Dudík: by smazal skoro celou wv, respektive zrušil, „protože se tu o každém blábolu a subpahýlu do krve diskutuje“.
 • Lenka64: balast jsou všechny stránky, které vytvořil user:Juandev a některé stránky user:Kychot, nicméně bez jasné definice.
 • Danny B.: tvrdí, že je nejprve potřeba určit co na wv patří (byl požádán o definici), aby se pak bordel, chaos, monstrózní skládka odpadků, stránky který patří na jiné projekty mohly od podlahy smazat a přesunout jinam. Zdá se že definici Danny nedodá.
 • Milda: se za wv stydí, protože obsahuje řešení osobních problémů a útržkovité poznámky, ty by podle Mildy měli být přesunuty do osboního ns.
 • Kusurija: slíbil, že dodá seznam a pak to zase odvolal
 • Krvesaj: mazal by jednak stránky vypadající jako encyklopedická hesla a pak stránky obsahující málo obsahu, které delší dobu nikdo needitoval. Mazal by téš stránky se špatným nábojem. Názorově subjektivní.

Nevhodné, urážlivé, trollovací[editovat]

Jsou to stránky s negativním nábojem, které mohou druhou stranu ranit. Za tímto účelem jsou většinou vytvářeny. Takové stránky by tu neměli být. O jejich neexistenci by měla usilovat patrola na základě pravidla. Jelikož se tyto stránky netýkají pedagogické stránky věci, tak je nebudu definovat jako typ. Úcta k jazyku, Uživatel:Lenka64, Uživatel:Milda/Karma (ohřívač)/Nejde vypnout Danny B., Operátoři mobilních sítí/Kychot (nejsem si jistý, jestli cíl vzniku tento stránky je pro wv vhodný)

Bez zařazení[editovat]

U následujících stránek jsem nebyl schopen na první pohled definovat typ.

UK, Experimentální zpěv