Přeskočit na obsah

Programování pro hračičky

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí kurzu:
středoškolská
Příslušnost: skupinová

Programování pro hračičky vzniklo původně v roce 2012 jako kurz programování využívající jazyka LPC a prostředí textové sociální hry Prahy, jejíž zdrojové kódy jsou napsány právě v tomto jazyce. K původnímu kurzu se v roce 2014 přidal další, založený na výukových stupních programátorského cechu, jenž byl ve hře Prahy otevřen právě jako pomůcka pro programátorské vzdělávání. Protože i tento druhý kurz byl orientován na LPC (jakkoli k němu se účastník kurzu dostane až v pokročilé fázi), proto byly oba na této stránce podány jako dvě varianty stejného kurzu. V roce 2020 byl ovšem přidán kurz třetí (ve hře existující již několik let), založený na programování virtuálních opiček a LPC se vůbec nedotýkající, a tak bylo Programování pro hračičky přepracováno do integrovaného soukurzí.

Všechny níže popsané kurzy se snaží vést žáka od prvního seznámení se světem programování ke schopnosti analyzovat úlohu, navrhnout datové struktury a algoritmus k jejímu řešení, a pak ji též naprogramovat v konkrétním programovacím jazyce a vývojovém prostředí. Jak bylo řečeno, od roku 2020 se konkrétní jazyky používané v jednotlivých nabízených kurzech liší, společným vývojovým prostředím všech kurzů však zůstává textová sociální hra Prahy. Kurzy se ovšem snaží vzdělávat žáka tak, aby dokázal využít svých znalostí analýzy a algoritmizace úloh pro programování i v libovolném dalším programovacím jazyce, kterému se (někde mimo tento kurz) naučí.

Andělský kurz[editovat]

Andělský kurz je určen pro účastníky, kteří ve hře mají roli tzv. andělů, tedy mohou do herního světa zasahovat jakožto její programátoři. Zapojit se do kurzu je tedy možno jen po udělení programátorských práv, tedy buď po dopracování se k andělské hodnosti v rámci hry, nebo po domluvě se správci herního serveru (zpravidla v rámci aktuálně vyhlášeného běhu kurzu). Kurz je vhodný jak pro samostudium, tak pro studium ve skupině pod vedením učitele (běhy kurzu jsou vyhlašovány zpravidla na začátku školního roku).

pokračovat do andělského kurzu

Měničský kurz[editovat]

Měničský kurz je určen pro kohokoli, kdo se chce zapojit do hry jako běžný hráč. Lekce kurzu ho postupně uvedou do hry a do Bratrstva změny, jak se ve hře nazývá programátorský cech, v němž se následně naučí nejprve logicky a algoritmicky manipulovat s objekty herního světa, až postoupí mezi mistry, kteří mohou do hry vkládat vlastní programy v jazyce LPC. Hráč se přitom může stále účastnit hry jako běžní hráči, plnit herní úkoly a případně k tomu i využívat svých měničských dovedností. Kurz je vhodný jak pro samostudium, tak pro studium ve skupině pod vedením učitele (běhy kurzu jsou vyhlašovány zpravidla na začátku školního roku).

pokračovat do měničského kurzu

Opičí kurs[editovat]

Opičí kurs je určen především pro ty, kdo se orientují v textovém světě hry Prahy lépe než v abstraktním programovacím jazyce. Účastníka kurzu doprovází virtuální opička, která umí vykonávat většinu herních příkazů stejně jako hráč, ale je též schopna se učit příkazy nové, složené z různě uspořádaných již známých příkazů — tedy je možno pro ni vytvářet programy. Účastník se pomocí opičky a doprovodných učebních textů učí postupně zvládat logické struktury algoritmů a formulovat je pro opičku tak, aby byla schopna je vykonávat. Pro účast je ovšem nutno získat opičku, což v současné verzi hry (2020) ještě nejde zcela volně, nýbrž je potřeba domluva se správci hry. Jakmile však hráč opičku má, je kurz vhodný jak pro samostudium, tak pro studium ve skupině pod vedením učitele (běhy kurzu jsou vyhlašovány zpravidla ve druhém pololetí školního roku).

pokračovat do opičího kurzu

Výukové možnosti dosud nezpracované na Wikiverzitě[editovat]

Hra Prahy obsahuje několik dalších možností vzdělávání v algoritmickém a programátorském myšlení, které ovšem zatím nebyly zpracovány formou kurzu na Wikiverzitě:

  • V doméně Pásmo se nachází opuštěná továrna, v níž si hráč může získat robota programovatelného podobně jako opičky v opičím kurzu, leč o něco abstraktněji (programy se nezadávají jako herní příkazy, ale píší se v textovém editoru obdobném vi). Jde o původní programátorský výukový projekt tohoto typu, opičky vznikly o několik let později jako hráčům o něco přístupnější verze.
  • V doméně Oikúmené se ve stepi na jihovýchod od Gazy pohybují brouci rodu Gynandromorphus. Chyceného brouka je možno redukovat, takže z něho vznikne brouk rodu Gyromorphus a hradlo NAND. Z hradel takto získaných je možno sestavovat další logické obvody a případně je též propojovat nebo napojovat na herní dění pomocí součástek získatelných jinde ve hře.
  • Návštěvníci Lycea, přicházející pod hostovským loginem „lyceant“ nebo „lyceantka“, mohou pomocí „programátorské fantazie“ vyrábět kopie herních objektů a těm pak měnit zdrojový kód.
  • V doméně Matematika se nachází Turingův tunel a v něm programovatelný Turingův stroj.