Programování pro hračičky

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí kurzu:
středoškolská
Příslušnost: skupinová

Cíl kurzu[editovat]

Cílem tohoto kurzu je dovést žáka od prvního seznámení se světem programování ke schopnosti analyzovat úlohu, navrhnout datové struktury a algoritmus k jejímu řešení, a pak ji též naprogramovat v nějakém programovacím jazyce a vývojovém prostředí, přičemž za tento jazyk budeme brát v rámci tohoto kurzu LPC a za vývojové prostředí Prahy. Během kurzu bychom se však měli vzdělat natolik, abychom dokázali využít své znalosti analýzy a algoritmizace úloh pro programování v libovolném dalším programovacím jazyce, kterému se (někde mimo tento kurz) naučíme.

Struktura kurzu[editovat]

Kurz nabízí dvě základní cesty, jimiž se může účastník vydat. První je cesta hráčská, kterou může zkusit každý bez jakékoliv domluvy, druhá je cesta správcovská, která vyžaduje udělení programátorských práv ve hře Prahy, pročež je přístupná jen po dohodě se správci herního serveru (zpravidla v rámci otevřených běhů kurzu).

Hráčská cesta se skládá z jednotlivých kroků, jimiž se může účastník řídit, ale samozřejmě záleží na něm, jaké dobrodružné odbočky ve hře se rozhodne ještě vyzkoušet a kdy a jak udělá další krok. Správcovská část sestává z jednotlivých lekcí, které mají už méně hravý charakter a spíše odpovídají lekcím běžných kurzů.

Jak kroky hráčské cesty, tak lekce správcovské cesty odkazují na některé pojmy na Wikipedii, výkladové texty na Wikiverzitě a další materiály. U účastníků kurzu se předpokládá možnost a schopnost jednak pracovat s těmito odkazy, jednak přistupovat do MUDu Prahy přes telnetové rozhraní (nejlépe nějakým pohodlnějším MUDovým klientem).

Hráčské kroky i správcovské lekce je možno probírat jednak samostudiem, jednak pod vedením učitele v rámci organizované výukové skupiny. Ve školním roce 2019/2020 probíhá skupinová výuka podle hráčských kroků (podrobnější informace najdete na samostatné stránce). Skupinová výuka podle správcovských lekcí v tomto školním roce neprobíhá, je možno se však pustit po správcovské cestě samostudiem (zájemci kontaktujtež Mmh).

Hráčské kroky[editovat]

 • nováček
  • 1. krok (objekty a jejich vlastnosti, objekt hráče, poloha a pohyb objektů)
  • 2. krok (zacházení s objekty, reálné a virtuální objekty, hlášení chyb)
  • 3. krok (úkoly a hry, první úkol, první práh)
  • 4. krok (světy a prahy, exteriéry a mapy, velká cesta)
  • 5. krok (zastínění, velká cesta II, vstup do cechu)
 • učeň
  • 6. krok (hráčská společenství, představení Bratrstva změny, seznámení s mushlí)
  • 7. krok (komunikace mezi objekty, zjišťování a změny vlastností objektů, herní využití změněných vlastností)
  • 8. krok (gramatické funkce, pseudoklauzury)
 • tovaryš
  • 9. krok (spouštění akcí, posloupnost objektů v blízkosti hráče, definice a redefinice akcí, herní využití nově definovaných akcí)
  • 10. krok (efekty přeonačení, specifikace objektu akce, pseudoklauzury při přeonačování)
 • mistr
  • 11. krok (měničské mistrovství, nové možnosti v Matici, programování objektů)
  • 12. krok (objekty, s nimiž nejčastěji zacházíme, vlastnosti objektů v rukou mistra, struktura programu, chyby)

Správcovské lekce[editovat]

 • 1. lekce (o co nám půjde, výchozí ujasnění pojmů, příprava, objekty a jejich vlastnosti, dědičnost, reálný a naprogramovaný svět)
 • 2. lekce (programátorský přístup do hry, andělský stav ve hře, stavíme a propojujeme místnosti)
 • 3. lekce (základní programátorské rozlišení objektů (jedinečné, klonované, virtuální), používáme virtuální objekty, klonování objektů v místnostech, práce na vlastním objektu)
 • 4. lekce (globální a lokální proměnné, datové typy, soukromí a veřejnost (soukromé a veřejné proměnné a funkce, implicitní soukromí, další modifikátory), druhy funkcí a jejich volání, funkce externí a lokální (externí a lokální, místní a vzdálené, souběh a překrývání funkcí))
 • 5. lekce (definice hráčského příkazu)
 • 6. lekce (prostorový vztah objektů, pohyb, průchody mezi místnostmi)
 • 7. lekce (řídicí funkce)

...

Pomůcky[editovat]

Metapomůcky k používání Wikiverzity[editovat]

 • Návod, jak psát na Wikipedii — většina toho platí stejně (nebo skoro stejně) i pro Wikiverzitu (zejména jsou pro nás důležité kroky Editování a Formátování, případně též Odkazy, jen nesmíme zapomenout, že pro odkaz z Wikiverzity na Wikipedii je nutno za počáteční [[ vložit ještě w:)

Obecné zdroje k jazyku LPC[editovat]

Specifické zdroje k MUDu Prahy[editovat]