Přeskočit na obsah

Bruselský rukopis

Z Wikiverzity

Jakožto Bruselský rukopis je u nás označována rukopisná taneční sbírka Les basses danses de Marguerite d'Autriche, která byla napsána neznámým autorem někdy kolem roku 1490; je uložena v Bruselské královské knihovně (Bibliothèque royale Albert Ier, Bruxelles).

Primární zdroje – faksimile[editovat]

Transkripce[editovat]

Překlady[editovat]

česky[editovat]

Odkazy[editovat]

Další zdroje burgundských tanců[editovat]

 • Michel Tholouze

Analýza spisku[editovat]

Kroky[editovat]

Všechny níže uvedené kroky trvají stejně dlouho (= 1 nota):

 • ss (simple simple) = dva jednoduché kroky (= vždy se dělají právě dva)
 • d (double) = dvojitý krok (dělá se jich vždy lichý počet)
 • r (desmarche) = zákrok (v jiných rukopisech označovaný také jako reprise) – ustupuje se pravou nohou vzad (dělá se jeden samotný anebo tři)
 • b (branle) = bránl = krok stranou

Každý tanec začíná r a končí b

Míra (mesure)[editovat]

Tanec se otvírá velkou mesurou:

velká (grande mesure) Rb ss ddddd ss rrr b
střední (moienne mesure) ss ddd ss rrr b
malá (petite mesure) ss d ss rrr b

Rb na začátku zcela zákonitě otevírá celý tanec; velké R jsme použili proto, že ve větším tanci se na začátku namísto r (desmarche) provádí R (reverence), tj. poklona. Pokud se velká mesura v tanci opakuje, pak na jejím začátku už Rb není, takže toto úvodní Rb už nebudeme v následujícím popisu systému mesur uvažovat.

Výše uvedeným mesurám se říká zcela dokonalé (tres parfaites); další jsou takové, při kterých se po doublech dělá méně následujících kroků, takže celý systém mesur si můžeme znázornit následovně:

(zcela) perfektní ((très) parfaite) ss d+ ss rrr b
plusquamperfektní (plus que parfaite) ss d+ ss r b
imperfektní (imparfaite) ss d+ rrr b
zcela imperfektní (très imparfaite) ss d+ r b

kde symbol d+ může znamenat jednu z možností: ddddd, ddd, d (dle toho, je-li mesura velká, střední nebo malá).

Váhal jsem, jakou použít terminologii, nakonec jsem použil počeštěné latinské termíny, běžně používané v jazykovědě; původně použité francouzské termíny jsou totiž také ty samé, které se používají k označování různých minulých časů ve francouzštině.

Takže:

 • plusquamperfektní (= "více než dokonalé") mají po druhých simplech jen jeden desmarche
 • imperfektní (= "nedokonalé") nemají po doublech už žádné simply.
 • zcela imperfektní (= "zcela nedokonalé") nemají po doublech už žádné simply, jen jeden desmarche (v teorii rukopisu se tato mesura nepopisuje, ale vyskytuje se v dále popisovaných tancích)

Takže obecný vzorec mesury bychom si mohli (pomocí jakoby regulárních výrazů) napsat jako: ss d+ ss* r+ b

 • d+ = [ddddd|ddd|d] = d{5,3,1}
 • ss* = [ss|] = ss{1,0}
 • r+ = [rrr|r] = r{3,1}

kde do hranatých závorek uvádíme různé varianty, oddělené svislítky, a do složených závorek počet možných opakování.

Takže k identifikaci příslušné mesury by nám stačila tato tři čísla, která můžeme (symbolicky) sloučit do jednoho, takže dostáváme následující číselná označení mesur:

velká
(grande)
střední
(moienne)
malá
(petite)
(zcela) perfektní ((très) parfaite) 513 313 113
plusquamperfektní (plus que parfaite) 511 311 111
imperfektní (imparfaite) 503 303 103
zcela imperfektní (très imparfaite) 501 301 101

Výhoda této symboliky je ta, že když k cifernému součtu přičteme 2 (tj. 1 za ss a 1 za b, kterými každá z uvedených mesur začíná a končí), dostaneme celkový počet not, na který se ta která mesura tančí:

velká
(grande)
střední
(moienne)
malá
(petite)
(zcela) perfektní ((très) parfaite) 11 9 7
plusquamperfektní (plus que parfaite) 9 7 5
imperfektní (imparfaite) 10 8 6
zcela imperfektní (très imparfaite) 8 6 4

Pokud se ovšem jedná o mesuru na začátku tance, musíme připočítat ještě 2 noty za úvodní Rb.

Z toho je už trochu vidět, proč asi ty mesury byly rozděleny na perfektní (zcela perfektní nebo plusquamperfektní) a imperfektní (imperfektní nebo zcela imperfektní): Zatímco perfektní se tančí na lichý počet not (což symbolizovalo dokonalost, např. sv. Trojice), imperfektní na sudý počet not, což symbolizovalo nedokonalost (nedokonalý člověk má párové orgány, žije v páru atd.)

Problém ale je v tom, že zdaleka ne všechny mesury v uvedených tancích odpovídají tomuto v rukopisu popsanému systému mesur.

Větší a menší tanec[editovat]

Dle rukopisu:

 • nízký tanec větší (basse danse majeur): Začíná nízkým tancem a na první notu (desmarche) se provádí poklona (reverence) ženě (naklonění levou nohou)
 • nízký tanec menší (basse danse mineur): Začíná brabantským krokem (pas de breban) a na první notu nízkého tance se žádná poklona (reverence) dámě neprovádí.

V následujícím textu se (prozatím) budeme zabývat pouze popisem větších tanců, m.j. z toho důvodu, že nikdo dnes pořádně neví, co je to ten brabantský krok. Tím pádem budeme v začátku popisu tanců psát velké R (= reverence) namísto r (= desmarche).

Pravidelné tance[editovat]

Jako pravidelné tance označujeme ty, které se dají popsat výše uvedeným systémem mesur. V následujících tabulkách uvádíme pod sebou:

 • tanec zapsaný v původní symbolice rukopisu
 • název mesury
 • námi zavedené číselné označení mesury
 • počet not v mesuře

Z tabulek vyplyne určitá pravidelnost mesur. Pod tabulkou se tuto pravidelnost pokusíme shrnout stručným popisem, který ale zcela dostatečně (bezztrátově) popisuje informaci, obsaženou v původním zápise; opakování označíme jako repetici v hudbě [: ... :]

Protože neumím francouzsky, překládal jsem názvy tanců pomocí gůglu – možná to je někde legrační, ale nechávám to. Komu to vadí, ať to opraví :-)

Le petit Rouen[editovat]

Malý Rouen (40 not, 5 mesur):

R b ss ddddd rrr b ss d rrr b ss ddd rrr b ss d rrr b ss ddd rrr b
grande mesure
imparfaite
petite mesure
imparfaite
moyenne mesure
imparfaite
petite mesure
imparfaite
moyenne mesure
imparfaite
503 103 303 103 303
12 6 8 6 8
 • Velká, [: malá, střední :]; všechny imperfektní
 • tenor: PetitRouen.mid

Filles à marier[editovat]

Zralé holky (32 not, 4 mesury):

R b ss ddd ss rrr b ss d rrr b ss ddd ss rrr b ss d rrr b
moyenne mesure
très parfaite
petite mesure
imparfaite
moyenne mesure
très parfaite
petite mesure
imparfaite
313 103 313 103
11 6 9 6
 • [: střední perfektní, malá imperfektní :]

La basse danse du Roy[editovat]

Basse danse Roy (48 not, 5 mesur):

R b ss ddddd rrr b ss ddd rrr b ss ddddd rrr b ss ddd rrr b ss ddddd rrr b
grande mesure
imparfaite
moyenne mesure
imparfaite
grande mesure
imparfaite
moyenne mesure
imparfaite
grande mesure
imparfaite
503 303 503 303 503
12 8 10 8 10
 • Velká, [: střední, velká :]; všechny imperfektní

Orleans[editovat]

Orleans (36 not, 4 mesury)

R b ss ddddd ss rrr b ss ddd rrr b ss d ss rrr b ss ddd rrr b
grande mesure
très parfaite
moyenne mesure
imparfaite
petite mesure
très parfaite
moyenne mesure
imparfaite
513 303 113 303
13 8 7 8
 • Velká perfektní, střední imperfektní, malá perfektní, střední imperfektní.

Jinými slovy:

 • Velká, střední, malá, střední; střídají se perfektní a imperfektní.

Nepravidelné tance[editovat]

Nepravidelné tance jsou takové, které se nedají vtěsnat do výše uvedeného schematu dvanácti základních mezur, neboť se v nich vyskytují mezury, které se od tohoto systému více či méně odchylují, varírují. Nicméně i zde se (časem, až zvládneme prakticky ty pravidelné) pokusíme najít nějaký systém.

Hudba[editovat]

V tanci je důležitá hudba. Nabízí se možnost, namísto složitého počítání mesur poslouchat muziku a pokusit se tančit podle ní.

Rukopis u každého tance kromě kroků uvádí i notový zápis hudby, a to pouze tenorový part (zpravidla) v celých notách – tedy v dnešním pojetí v notách, trvajících po dobu celého 6/4 taktu, někde označovaných jako breves; v tomto smyslu se v rukopise uvádí, že jeden krok (ss se v tomto ohledu považuje za jeden krok) se tančí na délku jedné noty. Bylo věcí tehdejší hudební praxe, že na tento tenorový part hudebníci improvizovali ostatní hlasy.

Z uvedených záznamů hudby je pravidelným tancem pouze Orleans.

Zde máme zápis tenoru srovnaný dle délky, vyjádřené v počtu not breves.

Seznam tanců (v symbolice rukopisu)[editovat]

 • Beaulte (39 not, 4 mesury): R b / ss d r ss ddd ss rrr b / ss d r d r b / ss d r ss ddd ss rrr b / ss d ss rrr b /
 • Mamie (31 not, 4 mesury): R b / ss ddd ss rrr b / ss d ss rrr b / ss ddd ss rrr b / ss d r b /
 • Engoulesme (35 not, 4 mesury): R b / ss d r ss ddd ss rrr b / ss d rrr b / ss ddd ss rrr b / ss d rrr b /
 • La belle (31 not, 4 mesury): R b / ss ddd ss rrr b / ss d ss rrr b / ss ddd ss rrr b / ss d r b /
 • La margarite (38 not, 5 mesur): R b / ss ddd rrr b / ss d r d r b / ss ddd rrr b / ss d r d r b / ss ddd rrr b /
 • Luises (33 not, 4 mesury): R b / ss ddd ss rrr b / ss d ss rrr b / ss ddd ss rrr b / ss d rrr b /
 • La franchoise (59 not, 6 mesur): R b / ss ddddd rrr b / ss ddd rrr b / ss ddddd rrr b / ss ddd rrr b / ss ddddd rrr b / ss d r ss ddd rrr b /
 • Le rosin (42 not, 5 mesur): R b / ss ddddd rrr b / ss d r d r b / ss ddddd rrr b / ss d r d r b / ss ddd rrr b /
 • La basse danse du roy despaingne (44 not, 6 mesur): R b / ss ddd rrr b / ss ddd r b / ss ddd rrr b / ss d r d r b / ss ddd rrr b / ss d r d r b /
 • (not, mesury):

... (zbývá dopsat další tance)

Související články[editovat]