Fyzika (ZŠ) – 6. třída/1. lekce

Z Wikiverzity

Stavba látek[editovat]

Dům, sedmikráska, pes i člověk se dají označit slovem těleso. Okno, sklenice a zrcadlo jsou ze skla. Jsou z jedné látky. Tělesa mají různé vlastnosti. Např. barva, povrch a tvar. Voda, kyslík a dřevo jsou rozdílné. Existují 3 skupenství. Kapaliny, plyny a pevné látky. Voda je kapalina, kyslík je plyn a dřevo je pevná látka. Různé látky mohou být za různých okolností v jiných skupenstvích. Dobrým příkladem je voda. Voda z kohoutku je kapalina, led je pevná ládka a pára plyná látka.

Otázky

Co mají kůň, smrk, sýr a dítě společného?
Jaké vlastnosti mají míč, člověk a pes?
Roztřiď tyto tělesa na skupenství: Máslo, pes, člověk, židle, dusík, plyn, limonáda, šťáva, oxid uhličitý, pivo, džus a metan.

Vlastnosti látek[editovat]

V kapitole Stavba látek jsme si už něco o vlastnostech řekli. Nyní si to ale ještě zpodrobníme. Pokud změníme polohu tělesa, tvar se nezmění. Zkusme pustit míček na zem. Promáčkne se, ale nakonec se vrátí do předchozího tvaru. Další vlastnosti látek jsou např. pružnost, tvárnost a křehkost. Pevná tělesa nemění snadno svůj tvar. Pevné látky jsou také různě tvrdé. Kapaliny snadno mění svůj tvar. Mění ho podle okolního prostoru. Pokud ji dáme do nádoby, přizpůsobí se tvaru nádoby. Zkuste si naplnit injekční stříkačku bez jehly vodou. Ucpěte otvor a pokuste se pístem stlačit vodu. Ta se nezmění. Kapaliny tedy nelze znatelně stlačit. Vezměte opět injekční stříkačku, ale nechte ji prázdnou. Ucpěte otvor a ztlačte píst. Lze to, protože vzduch je plyn a plyny jsou stlačitelné a rozpínavé. Plyny lze přelévat, jsou tedy tekuté. Některé plyny mohou být velmi nebezpečné, např. hořlavé.

Otázky

Mohou se všechny 3 skupenství rozpínat?
Jsou všechny 3 skupenství tekuté?
Uveď nějaké nebezpečné plyny.

Gravitace[editovat]

Všechna tělesa na naší planetě přitahuje ke středu země gravitační síla. Naše planeta přitahuje i tělesa v jejím okolí. Směr, kterým působí gravitace se nazývá svislý. Isaac Newton došel k závěru, že gravitační silou se vzájemně přitahují každá 2 tělesa. I my, lidé. Nebo 2 křesla. Proč se však k sobě nepřitahují i tyto předměty. Gravitační síla závisí na hmotnosti tělesa. Gravitační sílu lze tedy pozorovat u větších těles, jako např. planety a slunce. Gravitační síla se zmenšuje se vzdáleností přitahujících se těles. Pro náš život je gravitace velmi důležitá.

Otázky

Je přitahovaná vesmírná sonda k zemi?
Lze pozorovat gravitační sílu 2 kamenů?
Co by se stalo, pokud by gravitace nebyla?

Atomy a molekuly[editovat]

Všechny látky jsou tvořeny z částic. Základní částice je atom. Atomy jsou velmi malé a neviditelné částice. Atomy jsou tvořeny z protonů, elektronů a neutronů. Látka, jejíž atomy jsou všechny stejné, se nazývají prvky. V současné době známe 118 různých prvků. Atomy se mohou spojovat do větších celků, kterým říkáme molekuly. Látky, které jsou tvořeny z molekul tvořených různými prvky, se nazývají sloučeniny.

Otázky

Čím jsou tvořeny všechny látky?
Můžeme vidět atomy?
Uveď alespoň 5 prvků.