Číselné soustavy/Unikátní prvočísla: l = 148

Z Wikiverzity
Tato stránka není ještě hotová.

Toto je 100 % vlastní výzkum. Ne, že by informace, zde uvedené, nebyly dosud známy (naprostá většina z nich je známa od starověku, nepatrný zbytek je znám z počátků novověku); vlastním výzkumem je seřazení/prezentace těch informací a naznačené souvislosti mezi nimi. Viz též en:Repunit a en:Unique prime, příp. Jedničkové číslo (WP). Připomínky jsou vítány - ale raději v diskusi. Tam může kdokoliv i přidávat dotazy či tipy na doplnění. Uvítám i obyčejný komentář kteréhokoliv "kolemjdoucího" o tom, zda je/není článek srozumitelný. kusurija.

Drobečky teorie[editovat]

 1. V každé číselné soustavě existuje právě a jen jeden jediný repunit o délce 148: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. Neexistuje žádná číselná soustava o celočíselném základu větším, než 1, kde by tomu tak nebylo.
 2. Repunity o délce 148: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(z) jsou vždy (v každé soustavě) součinem 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 * 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001. V žádné soustavě není 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001(z) prvočíslo, vždy je dělitelné ještě 101(z). Tento podíl je vždy ve tvaru gg00gg00gg00gg00gg00gg00gg00gg00gg00gg00gg00gg00gg00gg00gg00gg00gg00gg01(z) neboli zkráceně gg00[18]+1. Pokud je prvočíslem, jedná se o unikátní prvočíslo (soustavy z) a délka jeho převrácené hodnoty je (l =) 148.
 3. V číselných soustavách, ve kterých 1/37(10) má délku periody l.p. = 4, je číslo gg00[18]+1 navíc dělitelné 37(10) (třiceti sedmi).
  • Délky p.h. 1/37(10) l.p. = 4 jsou v soustavách 6, 31 a ve všech dalších, pro které platí z = 37n + 6 nebo z = 37n + 31.
  • Vysvětlení/zdůvodnění: v soustavě, ve které má p (v našem případě 37) délku p.h. = l (v našem případě 4), má převrácená hodnota p2 délku periody l * p (v našem případě 4 * 37 = 148).
  • Tvar výrazu gg00gg00gg00gg00gg00gg00gg00gg00gg00gg00gg00gg00gg00gg00gg00gg00gg00gg01(z)/37(10)) v dané soustavě nevykazuje nějaká zřetelná pravidla, zejména ne pro nízká z.
 4. Stejnou délku p.h. (t.j. 148) má toto prvočíslo p i ve všech soustavách z(2n + 1) (lichý exponent) s výjimkou všech z(37*(2n+1)) (exponent, dělitelný 37), kde je l.p. = 4. Totéž platí i pro základy, které jsou modulem výše uvedených k p. Ze všech těchto je právě sedmdesát dva z menších, než p.
 5. Pro (kladné) základy p - z (kde z je některé z uvedených v předchozím bodě) platí, že jejich l.p. je také 148. Jinak řečeno, pro každé p, vyhovující vzorci 148n + 1, existuje právě třicet šest párů z, jejichž vzájemný součet (v páru) je roven p.
 6. Zdaleka ne každé číslo gg00gg00gg00gg00gg00gg00gg00gg00gg00gg00gg00gg00gg00gg00gg00gg00gg00gg01(z) je prvočíslem, jako tomu není ani v desítkové soustavě, kde 990099009900990099009900990099009900990099009900990099009900990099009901 = 149 * 3109 * 111149 * 708840373781 * 669031686661427842829 * 40548140514062774758071840361. Faktory takovýchto čísel vždy odpovídají vzorci p = 148n + 1 a jejich délka p.h. v té soustavě = 148.

Tabulka nejmenších unikátních p (U148)[editovat]

legenda:

 • p - prvočíslo
 • U - unikátní prvočíslo
 • U148 - unikátní prvočíslo o délce p.h. l = 148
 • z - základ číselné soustavy
 • f - w:faktor
 • k - "kořen" prvočísla, t.j. p - 1 (tento symbol je používán čistě jen k úspoře místa, neboť zápis k/148 zabere méně mista, nežli zápis (p - 1)/148)
 • l.p. délka periody 1/p
 • l.p.(10) délka periody převrácené hodnoty prvočísla p v desítkové soustavě
 • ∙ - znak násobení
 • ^ - znak umocňování; zápis 5^3 je totožný zápisu 53 ( = 125)
Tabulka nejmenších unikátních p gg00[18]+1 (U148)
z p(10)
  f k/148
4 20988936657440586486151264256610222593863921
  2^2∙3^3∙5∙7∙13∙19∙73∙97∙109∙241∙257∙433∙577∙673∙38737∙487824887233
7 6891042949305882214394659726647344864958515967158596120016737
  2^3∙3^3∙7^2∙13∙19∙43∙73∙181∙193∙409∙1063∙1201∙42409∙117307∙137089∙13841169553x32952799801
28 156611865441632058174811274386548500584124462524560239195883405209465005136730060097348354595815830932977
  2^2∙3^5∙7^2∙13∙19^2∙29∙73∙127∙271∙757∙7129∙7321∙24481∙47221∙50221∙102547∙444979∙614657∙51605161∙188878213∙
∙343785529∙301407243681066768937
49 49423889393399574890248976222125194692516947184483513166133385508739798968838527379960489625093126118258828642982218283201
  2^4∙3^3∙5^2∙7^4∙13∙17∙19∙43∙73∙181∙193∙409∙1063∙42409∙117307∙129169∙137089∙169553∙25726609∙51385969∙
∙635311009∙13841169553∙32952799801∙338325042961∙33232924804801
133 826596569676189178767371125692865278147592389430851877024448788116963285317304451285273734860338249382244582715436674713213493796739180800032562985080497
  2^2∙3^3∙7^2∙11∙13∙19^2∙67∙73∙97∙163∙181∙433∙457∙2161∙3169∙3313∙25633∙34543∙49369∙94441∙160232131∙8821161889∙
∙11318820463∙304611257053∙2718141233113∙5949243656570408738831105656344833866144907737

Unikátních prvočísel tohoto typu je nekonečně mnoho, stejně jako ostatních unikátních prvočísel.

Sledujte[editovat]

Repunity[editovat]