Číselné soustavy/Unikátní prvočísla: l = 80

Z Wikiverzity
Tato stránka není ještě hotová.

Toto je 100 % vlastní výzkum. Ne, že by informace, zde uvedené, nebyly dosud známy (naprostá většina z nich je známa od starověku, nepatrný zbytek je znám z počátků novověku); vlastním výzkumem je seřazení/prezentace těch informací a naznačené souvislosti mezi nimi. Viz též en:Repunit a en:Unique prime, příp. Jedničkové číslo (WP). Připomínky jsou vítány - ale raději v diskusi. Tam může kdokoliv i přidávat dotazy či tipy na doplnění. Uvítám i obyčejný komentář kteréhokoliv "kolemjdoucího" o tom, zda je/není článek srozumitelný. kusurija.

Drobečky teorie[editovat]

 1. V každé číselné soustavě existuje právě a jen jeden jediný repunit o délce 80: 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. Neexistuje žádná číselná soustava o celočíselném základu větším, než 1, kde by tomu tak nebylo.
 2. Repunity o délce 80: 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 jsou vždy (v každé soustavě) součinem 1111111111111111111111111111111111111111 * 10000000000000000000000000000000000000001. V žádné soustavě není 10000000000000000000000000000000000000001(z) prvočíslo, vždy je dělitelné ještě 100000001(z). Tento podíl je vždy ve tvaru gggggggg00000000gggggggg00000001. Pokud je prvočíslem, jedná se o unikátní prvočíslo (soustavy z) a délka jeho převrácené hodnoty je (l =) 80.
 3. Stejnou délku p.h. (t.j. 80) má toto prvočíslo p i ve všech soustavách z(2n + 1) (lichý exponent) s výjimkou všech z(5*(2n+1)) (exponent, dělitelný 5), kde je l.p. = 16. Totéž platí i pro základy, které jsou modulem výše uvedených k p. Ze všech těchto je právě třicet dva z menších, než p.
 4. Pro (kladné) základy p - z (kde z je některé z uvedených v předchozím bodě) platí, že jejich l.p. je také 80. Jinak řečeno, pro každé p, vyhovující vzorci 80n + 1, existuje právě šestnáct párů z, jejichž vzájemný součet je roven p.
 5. zdaleka ne každé číslo gggggggg00000000gggggggg00000001(z) je prvočíslem. Faktory takovýchto čísel vždy odpovídají vzorci p = 80n + 1 a jejich délka p.h. v té soustavě = 80.

Tabulka nejmenších unikátních p (U80)[editovat]

legenda:

 • p - prvočíslo
 • U - unikátní prvočíslo
 • U80 - unikátní prvočíslo o délce p.h. l = 80
 • z - základ číselné soustavy
 • f - w:faktor
 • k - "kořen" prvočísla, t.j. p - 1 (tento symbol je používán čistě jen k úspoře místa, neboť zápis k/80 zabere méně mista, nežli zápis (p - 1)/80)
 • l.p. délka periody 1/p
 • l.p.(10) délka periody převrácené hodnoty prvočísla p v desítkové soustavě
 • ∙ - znak násobení
 • ^ - znak umocňování; zápis 5^3 je totožný zápisu 53 ( = 125)
Tabulka nejmenších unikátních p gggggggg00000000gggggggg00000001(z) (U80)
p 4278255361 34182189107670005092862256297738241 442779263234039928595359287744639041 15025461748906467524141849554772482267006846704879549121
z 2 12 13 53
f k/40 2^4∙3∙17∙
∙65537
2^12∙3^8∙11∙13∙29∙89∙233∙153953∙
∙1200913648289
2^2∙3∙7∙13^8∙17∙2657∙14281∙
∙441281∙283763713
2^2∙3^3∙13∙17∙53^8∙281∙232073∙136593761∙
∙14189041365214758401

Unikátních prvočísel tohoto typu je nekonečně mnoho, stejně jako ostatních unikátních prvočísel.

Sledujte[editovat]

Repunity[editovat]