Číselné soustavy/Unikátní prvočísla: l = 79

Z Wikiverzity
Tato stránka není ještě hotová.

Toto je 100 % vlastní výzkum. Ne, že by informace, zde uvedené, nebyly dosud známy (naprostá většina z nich je známa od starověku, nepatrný zbytek je znám z počátků novověku); vlastním výzkumem je seřazení/prezentace těch informací a naznačené souvislosti mezi nimi. Viz též en:Repunit a en:Unique prime, příp. Jedničkové číslo (WP). Připomínky jsou vítány - ale raději v diskusi. Tam může kdokoliv i přidávat dotazy či tipy na doplnění. Uvítám i obyčejný komentář kteréhokoliv "kolemjdoucího" o tom, zda je/není článek srozumitelný. kusurija.

Drobečky teorie[editovat]

 1. V každé číselné soustavě existuje právě a jen jeden jediný repunit o délce 79: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. Neexistuje žádná číselná soustava o celočíselném základu větším, než 1, kde by tomu tak nebylo.
 2. Repunitová prvočísla o délce 79: (1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(z)) jsou popsána v článku Číselné soustavy/Repunitová prvočísla: l = 79. Avšak v soustavách z = 79n + 1 jsou repunity 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 vždy součinem 79 * číslo typu 123456789:10:11:12:13:14:15:16:17:18:19:20:21:22:23:24:25:26:27:28:29:30:31:32:33:34:35:36:37:38:39:40:41:42:43:44:45:46:47:48:49:50:51:52:53:54:55:56:57:58:59:60:61:
  :62:63:64:65:66:67:68:69:70:71:72:73:74:75:76:77:79
  , kde 1 je (z - 1)/79, 2 = 2*1, 3 = 3*1, 4 = 4*1 atd. až 79 = (78 + 1)*1 . Ne v každé soustavě je takovéto číslo(z) prvočíslo, jako například tomu není ani v soustavě o základu 80.
 3. Pokud prvočíslem je, jedná se o unikátní prvočíslo, tedy takové, jehož převrácená hodnota je číslo s periodickým rozvojem, jehož délka je v dané soustavě unikátní, žádné jiné p v té soustvě nemá danou délku periody p.h.
 4. Pokud číslo typu 123456789:10:11:12:13:14:15:16:17:18:19:20:21:22:23:24:25:26:27:28:29:30:31:32:33:34:35:36:37:38:39:40:41:42:43:44:45:46:47:48:49:50:51:52:53:54:55:56:57:58:59:60:61:
  :62:63:64:65:66:67:68:69:70:71:72:73:74:75:76:77:79
  (z) je složené, mají faktory délku p.h. l = 79, tudíž každé z nich není jediné takové p a není v dané soustavě unikátním prvočíslem.
 5. Prvočísla o délce p.h. l = 79 vždy vyhovují vzorci 158n + 1.

Nejmenší unikátní p (U79)[editovat]

legenda:

 • p - prvočíslo
 • U - unikátní prvočíslo
 • U79 - unikátní prvočíslo o délce p.h. l = 79
 • z - základ číselné soustavy
 • f - w:faktor
 • C - číslo, složené ze dvou (nebo více) velikých prvočíselných faktorů (které z hlediska tohoto projektu nejsou příliš zajímavé, je těžké je faktorizovat a/nebo ani nejsou známy)
 • k - "kořen" prvočísla, t.j. p - 1 (tento symbol je používán čistě jen k úspoře místa, neboť zápis k/134 zabere méně mista, nežli zápis (p - 1)/134)
 • l.p. délka periody 1/p
 • l.p.(10) délka periody převrácené hodnoty prvočísla p v desítkové soustavě
 • ∙ - znak násobení
 • ^ - znak umocňování; zápis 5^3 je totožný zápisu 53 ( = 125)
 • \
  \ - rozdělení jednoho čísla do dvou řádků

Viz též[editovat]

Tabulka[editovat]

Tabulka nejmenších unikátních p typu 123456789:10:11:12:13:14:15:16:17:18:19:20:21:22:23:24:25:26:27:28:29:30:31:
:32:33:34:35:36:37:38:39:40:41:42:43:44:45:46:47:48:49:50:51:52:53:54:55:56:57:58:59:60:61:62:63:64:65:66:67:68:69:70:71:72:73:74:75:76:77:79
(z) (U79)
z p(10)
159 6517614103425697065739947214821643491642242788311100622269065611984868293068920757271017422912586996992609359705340948570\
\9297395192612093158745932394386780092337802201359
f k/158 3^2∙11∙13∙353∙12149∙1036681342750897408217∙
∙72092898911684886420111863389078684033151409462772374823797787564655715228560962328138077596558439106549611251681464764348616767029520427
1265 116352936974371369378127249187809226198410647931892419133541395653299247586226068849573420889292753693219455601399059477320\
\0776067439962305785206031845218494344930122535339597962900404684423549926066125024215438916483833736820560395765373329
f k/158 2^3∙3∙13∙1483∙156591364829∙463520776933∙2597164414376033∙12443147026554659∙126026080281149831∙
C538390512034547821079675179083861063211561020940642284061875001475862135246021834394941037380773410\
\41437324217644827657522432291152541178986057307248983842092279C

Kolik je unikátních prvočísel tohoto typu, mi není známo.

Sledujte[editovat]

Repunity[editovat]