Číselné soustavy/Unikátní prvočísla: l = 56

Z Wikiverzity
Tato stránka není ještě hotová.

Toto je 100 % vlastní výzkum. Ne, že by informace, zde uvedené, nebyly dosud známy (naprostá většina z nich je známa od starověku, nepatrný zbytek je znám z počátků novověku); vlastním výzkumem je seřazení/prezentace těch informací a naznačené souvislosti mezi nimi. Viz též en:Repunit a en:Unique prime. kusurija.

Drobečky teorie[editovat]

 1. V každé číselné soustavě existuje právě a jen jeden jediný repunit o délce 56: 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111. Neexistuje žádná číselná soustava o celočíselném základu větším, než 1, kde by tomu tak nebylo.
 2. Repunity o délce 56: 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111(z) jsou vždy (v každé soustavě) součinem 1111111111111111111111111111(z) * 10000000000000000000000000001. V žádné soustavě není 10000000000000000000000000001(z) prvočíslo, vždy je dělitelné ještě číslem 10001(z). Tento podíl je vždy ve tvaru gggg0000gggg0000gggg0001(z). Ne v každé soustavě je gggg0000gggg0000gggg0001(z) prvočíslo, tak jak tomu například není ani v desítkové soustavě (9999000099999000099990001 = 7841 * 127522001020150503761).
 3. Pokud prvočíslem je, jedná se o unikátní prvočíslo, tedy takové, jehož převrácená hodnota je číslo s periodickým rozvojem, jehož délka je v dané soustavě unikátní, žádné jiné p v té soustvě nemá danou délku periody p.h.
 4. Pokud číslo gggg0000gggg0000gggg0001(z) je složené, mají faktory délku p.h. l = 56, tudíž každé z nich není jediné takové p a není v dané soustavě unikátním prvočíslem.
 5. Prvočísla o délce p.h. l = 56 vždy vyhovují vzorci 56n + 1.

Tabulka nejmenších unikátních p (U56)[editovat]

legenda:

 • p - prvočíslo
 • U - unikátní prvočíslo
 • U56 - unikátní prvočíslo o délce p.h. l = 56
 • z - základ číselné soustavy
 • f - w:faktor
 • k - "kořen" prvočísla, t.j. p - 1 (tento symbol je používán čistě jen k úspoře místa, neboť zápis k/56 zabere méně mista, nežli zápis (p - 1)/56)
 • l.p. délka periody 1/p
 • l.p.(10) délka periody převrácené hodnoty prvočísla p v desítkové soustavě
 • ∙ - znak násobení
 • ^ - znak umocňování; zápis 5^3 je totožný zápisu 53 ( = 125)
Tabulka nejmenších unikátních p gggg0000gggg0000gggg0001(z) (U56)
p 15790321 23161037562937 79493013628273739882868481 4898725341275828472027787456561 480249047846803230704957710381921 2781853088357893323665665615761279361
z 2 5 12 19 23 33
f k/56 2∙3^2∙5∙
∙13∙241
3^2∙13^2∙61∙
∙157∙28393
2^5∙3^4∙5∙11∙13∙19∙29∙157∙
∙193∙20593∙2227777
2∙3^3∙5∙7^2∙13^2∙19^4∙127∙181∙769∙
∙4297∙3952393
2^2∙3^2∙5∙11∙13^2∙23^4∙37∙53∙79∙937∙
∙7549∙83575993
2^4∙3^4∙5∙11^4∙13∙17∙109∙151∙1123∙15313∙
∙91141∙91844017

Unikátních prvočísel tohoto typu je nekonečně mnoho, stejně jako ostatních unikátních prvočísel.

Sledujte[editovat]

Repunity[editovat]