Číselné soustavy/Unikátní prvočísla: l = 28

Z Wikiverzity
Tato stránka není ještě hotová.

Toto je 100 % vlastní výzkum. Ne, že by informace, zde uvedené, nebyly dosud známy (naprostá většina z nich je známa od starověku, nepatrný zbytek je znám z počátků novověku); vlastním výzkumem je seřazení/prezentace těch informací a naznačené souvislosti mezi nimi. Viz též en:Repunit a en:Unique prime.

Drobečky teorie[editovat]

 1. V každé číselné soustavě existuje právě a jen jeden jediný repunit o délce 28: 1111111111111111111111111111. Neexistuje žádná číselná soustava o celočíselném základu větším, než 1, kde by tomu tak nebylo.
 2. Repunity o délce 28: 1111111111111111111111111111 jsou vždy (v každé soustavě) součinem 11111111111111 * 100000000000001. Obě tato čísla jsou v každé soustavě dělitelná dále: první viz U14, druhé je dělitelné číslem 101(z). Tento podíl je vždy ve tvaru gg00gg00gg01, kde g = z - 1. Pokud je prvočíslem, jedná se o unikátní prvočíslo (soustavy z) a délka jeho převrácené hodnoty je (l =) 28.
 3. Stejnou délku p.h. (t.j. 28) má toto prvočíslo p i ve všech soustavách z(2n + 1) (lichý exponent) s výjimkou všech z(7*(2n+1)) (exponent, dělitelný 7), kde je l.p. = 4. Totéž platí i pro základy, které jsou modulem výše uvedených k p. Ze všech těchto je právě dvanáct z menších, než p.
 4. Pro (kladné) základy p - z (kde z je některé z uvedených v předchozím bodě) platí, že jejich l.p. je také 28. Jinak řečeno, pro každé p, vyhovující vzorci 28n + 1, existuje právě šest párů z, jejichž vzájemný součet je roven p.
 5. zdaleka ne každé číslo gg00gg00gg01(z) je prvočíslem. Faktory takovýchto čísel vždy odpovídají vzorci p = 28n + 1 a jejich délka p.h. v té soustavě = 28.

Tabulka nejmenších unikátních p (U28)[editovat]

legenda:

 • p - prvočíslo
 • U - unikátní prvočíslo
 • U28 - unikátní prvočíslo o délce p.h. l = 28
 • z - základ číselné soustavy
 • f - w:faktor
 • k - "kořen" prvočísla, t.j. p - 1 (tento symbol je používán čistě jen k úspoře místa, neboť zápis k/28 zabere méně mista, nežli zápis (p - 1)/28)
 • l.p. délka periody 1/p
 • l.p.(10) délka periody převrácené hodnoty prvočísla p v desítkové soustavě
 • ∙ - znak násobení
 • ^ - znak umocňování; zápis 5^3 je totožný zápisu 53 ( = 125)
Tabulka nejmenších unikátních p gg00gg00gg01(z) (U28)
p 15790321 234750601 13564461457 23161037562937 59509429687890001 1666359341086055617 22550075621233982641
z 4 5 7 13 25 33 41
f k/28 2^2∙3^2∙5∙13∙241 2∙3^2∙5^2∙31∙601 2^2∙3^2∙7∙13∙19∙43∙181 2∙3^2∙13^2∙61∙157∙28393 2^2∙3^2∙5^4∙13∙31∙601∙390001 2^4∙3^2∙11^2∙13∙17∙151∙1123∙91141 2^2∙3^2∙5∙13∙41^2∙109∙547∙1723∙1993

15790321: l.p.(10) = 43380


Pokračování tabulky nejmenších unikátních p gg00gg00gg01(z) (U28)
p 3908203646280218603137 26958848324553992328301 68708740995219496953601 475866459397843480200781 612643281279281330641921
z 63 74 80 94 96
f k/28 2^5∙3^4∙7∙13∙31∙37∙109∙193∙3907∙6277 3^2∙5^2∙13∙37^2∙61∙73∙1801∙2377∙12613 2^6∙3^5∙5^2∙7∙13^2∙43∙79∙6481∙242329 3^2∙5∙13∙19∙31∙47^2∙229∙1249∙78066061 2^8∙3^2∙5∙19∙67∙97∙139∙1303∙7177∙11833

Unikátních prvočísel tohoto typu je nekonečně mnoho, stejně jako ostatních unikátních prvočísel.

Sledujte[editovat]

Repunity[editovat]