Programování pro hračičky/Měniči/2021

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí kurzu:
středoškolská
Příslušnost: skupinová

Ve školním roce 2021/2022 probíhá skupinová výuka na hráčské cestě Programování pro hračičky od září 2021 do dubna 2022 souběžně s hodinami programování 4. ročníku pražského Waldorfského lycea, pro jehož studenty jde o povinnou součást předmětu Informatika. Rozvrh počítá s jednou hodinou na týden, úkoly jsou proto rozděleny po týdnech a dávkovány tak, aby jejich splnění bylo při soustředěné práci možné za jednu vyučovací hodinu.

Účastníci kurzu mohou s lektorem kurzu nebo s ostatními účastníky komunikovat v rámci hry Prahy či po jakýchkoli dalších kanálech, ale dotazy, které mohou principiálně zajímat i ostatní účastníky kurzu, je vhodné psát na diskusní stránku tohoto běhu kurzu, a dotazy, které by mohly zajímat všechny hráče Prahů, do diskusního klubu Prahy na serveru Okoun.

Týden 5.–11. září[editovat]

 • V kurzu budeme postupovat podle měničského kurzu Programování pro hračičky. V popisu úkolů na aktuální týden na této stránce (tedy na místě, na které zrovna koukáte) vždy najdete odkaz na lekce, s nimiž budeme během týdne pracovat, a případné doplňující pokyny.
 • Ve hře Prahy byste nyní všichni měli mít založenu funkční postavu. Pokud někdo ještě nemá (pak je to pravděpodobně zájemce, který se připojil dodatečně), měl by si ji obratem založit a nahlásit ji uživateli Mmh, který tento kurz vede.
 • Pokud již Prahy znáte (což by až na jednu výjimku mělo platit pro celou školní skupinu), projděte se hrou a občerstvěte si, jak se ovládá, zjistěte, kde se nacházíte, snažte se sejít s ostatními. Pokud jste v Prazích poprvé, pak si podle herní nápovědy, příp. též podle návodu zde na Wikiverzitě vyzkoušejte ovládání hry a pokuste se zorientovat v jejím textovém světě.
 • Jste-li zorientováni a nemáte co dělat, pomozte pomalejším spolužákům. Do 1. lekce kurzu se pustíme až příští hodinu, abychom ji mohli projít celou.

Upozornění na časté chyby[editovat]

 • Když se odhlašujete ze hry, tak to nedělejte tak, že prostě zavřete okno, ale tím, že ve hře napíšete příkaz konec. Tím se vám uloží aktuální herní stav a ze hry skutečně zmizíte. (Když neukončíte příkazem konec, tak po vás ve hře nejprve nějakou dobu straší zkamenělina, což znamená hráče, kterému se přerušilo spojení — pak se předpokládá, že spojení se přerušilo omylem, a nějakou dobu se čeká, zda se znovu připojíte.)

Týden 12.–18. září[editovat]

 • Seznamte se s obsahem 1. lekce měničského kurzu. Věnujte pozornost objektové struktuře hry, tedy zkuste si uvědomit, jaké všechny objekty ve hře potkáváte a jaké mají tyto objekty vlastnosti.
 • Splňte povinné úkoly uvedené v závěru lekce, resp. udělejte si inventuru, zda jste je už v minulosti nebo během studia 1. lekce splnili. Jde víceméně o aktivní pozorování toho, co se popisuje v 1. lekci, takže by to včetně studia 1. lekce mělo být při soustředěné práci zvládnutelné za jednu vyučovací hodinu, tedy 45 minut. Pokud se vám to za tuto dobu nepodařilo, poraďte se s vedoucím kurzu, v čem to vázne.
 • Pokud budete mít všechny úkoly hotovy rychleji, tak především zkuste trochu pomoci pomalejším spolužákům. Pokud to zrovna není potřeba, tak můžete buď jít dělat něco zábavnějšího, anebo, připadají-li vám Prahy sdostatek zábavné, můžete si zkusit plnit dobrovolné úkoly z 1. lekce, případně prémiové úkoly, uvedené dole na této stránce (některé z nich se shodují s dobrovolnými úkoly v této nebo dalších lekcích).

Týden 19.–25. září[editovat]

 • Protože pro školní skupinu bude následovat pět projektových týdnů, kdy se nesejdeme na pravidelných hodinách, podíváme se v tomto týdnu jak na 2. lekci měničského kurzu, v níž se uvádí do pokročilejšího zacházení s herními objekty, vysvětluje rozdíl mezi reálnými a virtuálními herními objekty a upozorňuje na možnost hlášení programových chyb, tak na 3. lekci, která seznamuje s dílčími úkoly a hrami vloženými do mudu Prahy a navádí ke splnění prvního úkolu, který hráči otevře cestu mimo začátečnický dům.
 • Pusťte se do plnění povinných úkolů ze 2. i 3. lekce. Nemusíte to za hodinu nutně zvládnout, po přestávce způsobené projektovými týdny se k těmto dvěma lekcím ještě vrátíme.
 • Pokud už máte úkoly zvládnuty, tak zase především pomáhejte pomalejším spolužákům. Pokud to zrovna není potřeba, můžete se pustit do dobrovolných úkolů ze 2. i 3. lekce, případně do prémiových úkolů, anebo do dalších úkolů a her, které jsou k nalezení ve světech Prahů.

Týdny od 26. září do 30. října[editovat]

V těchto týdnech si nezadáváme žádné úkoly, protože školní skupina má postupně tři jiné projekty, při nichž jí odpadají též průběžné hodiny informatiky. Pokud se ke kurzu připojí nějací další účastníci (21. září to tak ještě nevypadá), mohou si na vlastní pěst zkoušet to či ono a na diskusní stránce, ve hře nebo v klubu na Okounu to konzultovat s vedoucím kurzu.

Týden 31. října – 6. listopadu[editovat]

Školní skupina má sice 2. listopadu opět pravidelnou hodinu informatiky, ale pro nepřítomnost vyučujícího má zadány tyto úkoly k samostatné práci:

 • Přihlaste se do hry a uvědomte si, kde se vlastně nacházíte (případně můžete využít i příslušnou nouzovou nápovědu).
 • Pokud jste během minulých týdnů stihli pozapomenout, co vlastně děláme, připomeňte si 1., 2. a 3. lekci měničského kurzu.
 • Pokud ještě nemáte splněn první úkol (ten s lektvarem), tak ho splňte).
 • Pokud máte splněn první úkol a jste ještě v Domě, pak si případně ještě doplňte vybavení, a pak se vydejte přes práh do Jeruzaléma.
 • Pokud jste v Jeruzalémě, můžete si rovněž doplnit vybavení, ale pak se vydejte na cestu z Jeruzaléma do chatrče u Pelusia a z chatrče na březích Entvy na Calenhad.
 • U mistra Ezechiela, sídlícího v calenhadské věži, vstupte do Bratrstva změny. Tím se vám otevře možnost začít pracovat na prémiových úkolech nejprve druhé a později i třetí a čtvrté skupiny.
 • Pokud tohle všechno už máte, pak pomáhejte ostatním, hlavně těm nejpomalejším, abychom se mohli do další práce pustit pokud možno hned všichni společně.

Týden 7.–13. listopadu[editovat]

Zde bude ještě něco doplněno, až nastane vhodná chvíle.

Prémiové úkoly[editovat]

Úkoly z následujícího seznamu může plnit každý svým vlastním tempem. Splnění úkolu vždy ohlaste vedoucímu kurzu buď elektronickou poštou či na diskusní stránce tohoto kurzu (překopírujte k tomu příslušnou část herního výstupu do své zprávy, případně udělejte snímek obrazovky, aby bylo vidět, že úkol máte splněn).

První písmeno v názvu každé podkapitoly slouží k jednoznačné identifikaci úkolů, tedy můžete přímo hlásit, že jste splnili například úkol H1 apod.

H: Úkoly splnitelné pro každého hráče[editovat]

 1. Popište se u kouzelného zrcadla před prvním prahem s využitím aspoň pěti různých popisových znaků.
 2. Vybavte se, abyste u sebe měli současně aspoň jednu přenosnou nádobu na věci (batoh, tašku, pytel apod.), aspoň jednu nádobu na vodu (lahev, měch apod.), aspoň jednu svítilnu (svíčku, petrolejku, pochodeň apod.) a aspoň jednu zbraň.
 3. Nasbírejte aspoň pět různých druhů jedlých plodů (tak, abyste je všechny najednou měli u sebe).
 4. Nasbírejte a usušte aspoň čtyři různé druhy léčivých bylin (tak, abyste je všechny najednou měli u sebe).
 5. Sežeňte aspoň tři kusy pokácených stromů různých druhů (tak, abyste je všechny najednou měli u sebe).
 6. Chyťte do lasa divokého koně a zkroťte ho.
 7. Získejte mistrovskou třídu v hodu kamenem.
 8. Z brouků, kteří se vyskytují východně od Gazy, se dají sestavovat elektronické součástky. Sestavte z nich sčítačku.

U: Úkoly splnitelné pro členy Bratrstva změny[editovat]

 1. Změňte nějaký předmět tak, aby se o něj hráč při ohmatání upatlal (u upatlání zohledněte rod hmatajícího hráče).
 2. Změňte zápach místnosti tak, aby to vypadalo, že v ní smrdí hráč, který v místnosti čichá (tedy třeba Smrdí to tady. Bude to tím, že je tu Martin, který se už hodně dlouho nemyl.).
 3. Změňte přívlastek nějakého předmětu tak, aby zmátl někoho z vašich spoluhráčů (tedy například aby pitná voda ve studni byla najednou „otrávená“ nebo aby rozbitá sekera najednou neměla přívlastek „rozbitá“).[1]
 4. Změňte své vlastní označení (tedy to, jak se objevujete v inventáři místnosti), abyste vypadali jako součást místnosti (tedy například noční stolek v ložnici nebo uschlý klacek v lese). Přivolejte aspoň jednoho dalšího hráče, aby si místnost (a tím i vaše označení) prohlédl během platnosti této změny, případně se pokuste někoho z dalších hráčů svou proměnou zmást (například že se hladový spoluhráč pokusí natrhat ostružiny z ostružiníku, ale dočká se jen automatické odpovědi Prosím?, protože ten ostružiník budete ve skutečnosti vy).[1]
 5. Změňte (obdobně věrohodně) popis místnosti tak, abyste zmátli aspoň jednoho dalšího hráče.[1]
 6. Změňte zápach místnosti a nějakého předmětu v místnosti tak, aby při očichání místnosti hráč dostal poukaz na to, že v místnosti něco výrazně páchne a podezřelý je určitý předmět, a při očichání dotyčného předmětu se potvrdilo, že viníkem zápachu je skutečně on (tedy třeba při očichání místnosti Ve vzduchu cítíš smrad syrečků. Zdá se, že se to line od ledničky. a při následném očichání ledničky Věru, lednička vydatně zapáchá po syrečkách!).
 7. Změňte zvuk místnosti tak, aby hráč při naslouchání byl upozorněn na nějaký zvučící předmět, a následné poslechnutí onoho předmětu mu potvrdilo, že zvučí skutečně tento předmět (tedy třeba při naslouchání v místnosti Něco tu žbluňká. Není to v té studni? a při následném poslechnutí studně Ve studni něco žbluňká!).
 8. Změňte nějaký předmět tak, aby měl zároveň změněn popis, povrch, zápach i zvuk (tedy aby se vám podařilo provést všechny čtyři změny dříve, než první z nich zase skončí). Vlastnosti nemusí být popsané dlouze, ale měly by být popsány věrohodně (tedy mj. s velkým písmenem na začátku, s tečkou na konci, bez výrazných jazykových chyb).

T: Úkoly splnitelné pro tovaryše a mistry v Bratrstvu změny[editovat]

 1. Přeonačte nějaký předmět, aby nešel vzít, protože hráči vždycky nějak nešťastně vyklouzne z rukou (což se projeví jak pro hráče samotného, tak pro jeho okolí).
 2. Zablokujte všechny běžné východy z nějaké místnosti tím, že přeonačením místnosti předefinujete jejich pohybové příkazy.
 3. Přeonačte sebe sama tak, aby na Vás neútočila divoká zvířata, lupiči a skřeti.
 4. Změňte popis nějaké studny tak, aby vypadala jako vyschlá, a zároveň ji přeonačte, aby z ní nešlo pít s poukazem na to, že je vyschlá.
 5. Přeonačte nějaký předmět, aby smrděl tak, že kdo k němu přičichne, uteče do vedlejší místnosti, a ještě nějakou dobu potom ho bude bolet nos.
 6. Přeonačte pochodeň, kterou má u sebe jiný hráč, tak, aby nešla zapálit, protože je mokrá.
 7. Změňte popis místnosti, v níž se nenachází zdroj vody, aby vypadala jako místnost se zdrojem vody, a přeonačte ji tak, aby příkazy na pití nebo nabrání vody do lahve hráči vysvětlily, že to nejde, protože voda je nepitná.
 8. Změňte popis místnosti na svatyni a přeonačte ji tak, aby v ní bylo možno posvětit nějaký předmět. Posvěcení by mělo mít několik rituálních kroků, na předmětu samotném se však projevit nemusí.

M: Úkoly splnitelné pro mistry v Bratrstvu změny[editovat]

 1. Napište program, který změní jakoukoli zbraň pro boj zblízka v rezavou lžíci, jejíž bojové parametry ovšem budou dále odpovídat původní zbrani.
 2. Napište program, který přesune do Matice objekt, na němž je spuštěn.
 3. Napište program, který přesune objekt, na němž je spuštěn, do vašeho inventáře. Přesun doprovoďte herně věrohodnými hláškami pro vás jakožto příjemce, pro okolí i pro případného původního držitele předmětu.
 4. Napište program, který hráči, na němž je spuštěn, dá k dispozici několik příkazů, jimiž se bude moci přesunovat aspoň na tři různá místa.
 5. Napište program, který učiní toho, na němž je spuštěn, nesmrtelným.
 6. Napište program, který promění místnost v bludiště, kde všechny východy vedou zase do téže místnosti.
 7. Napište program, který vám vypíše zdrojový kód objektu.
 8. Napište program, který způsobí, že nehráčská postava bude provádět příkazy, které jí řeknete.

Poznámky[editovat]

 1. 1,0 1,1 1,2 Pokud bude zmateným spoluhráčem vyučující, získáte zvlášť tučný bod. Zvlášť tučné body vám sice nezvýší množství splněných úkolů, ale mohou vás hřát.