Přeskočit na obsah

Programování pro hračičky/Jak zacházet s Prahy

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí kurzu a úložiště:
Příslušnost: všeobecná

Jakmile jsme se ocitli „mezi Prahy“, tedy jsme připojeni do MUDu jako hráčská postava mající své jméno, můžeme tuto postavu nadále ovládat příkazy blízkými přirozené řeči. Příkazy zadáváme tak, že ve vstupním rozhraní napíšeme text příkazu, a potom odešleme klávesou Enter.

První příkazy

[editovat]

Jako první příkaz můžeme zadat pomoc, jak nás k tomu nabádá Josef Pozdravitel, první nehráčská postava, kterou mezi Prahy potkáme. Z tohoto textu se dozvíme, že většina příkazů se dá zadávat českými větami se slovesem na začátku (např. prohlédni si modrou židli) a že za pročtení stojí též nápovědní texty pomoc prahy a pomoc příkazy. V těch se dozvíme zase odkazy na další kapitoly a příkazy. Můžeme ale i sami zkoušet, co všechno se dá s předměty kolem nás dělat (např. zastrč nástavec do podstavce nebo utrhni si toaletní papír). Pokud si herní server neumí s příkazem v danou chvíli nic počít, zeptá se Prosím? a neudělá nic, ovšem je možné, že týž příkaz v jiném kontextu fungovat bude.

Když se chceme z Prahů odlogovat, uděláme to příkazem konec. Prosté přerušení spojení není interpretováno jako odlogování — naše herní postava nejprve zkamení (což je stav, v němž na nás například nemůže nikdo útočit, nikdo nás nemůže okrást a pod.), a teprve pokud spojení během cca šesti hodin neobnovíme, rozpadne se tato zkamenělina v prach.

Zkratky příkazů

[editovat]

Některé často používané příkazy mají své předdefinované zkratky:

s sever r rozhlížím se
sv severovýchod p prohlížím si
v východ t tasím
jv jihovýchod sk skláním
j jih zb zabij (zahájení boje)
jz jihozápad be beru
z západ bv beru všechno
sz severozápad č čtu
n nahoru c čtu
d dolů i výstroj (inventář)
' řekni    

To znamená, že pak do příkazového řádku napíšeme třeba jv a stiskneme Enter, a funguje to stejně, jako bychom zadali jihovýchod.

Kromě toho si každý hráč může definovat své vlastní zkratky. Více k tomu se dozvíte v herní nápovědě po zadání pomoc zkratka.

Pohyb pomocí klávesových zkratek

[editovat]

Většina mudových klientů umožňuje uživateli definovat si buď pohybové, nebo i jiné příkazy jako klávesové zkratky, které se provedou okamžitě, aniž by bylo nutno je odesílat stiskem klávesy Enter. Tak je možno například nastavit, aby se herní postava stiskem směru na numerické klávesnici přímo přesunula v příslušnou světovou stranu, tedy aby osm obvodových kláves numerické klávesnice odpovídalo osmi světovým stranám, případně aby další klávesy numerické klávesnice spouštěly jiné akce atd.

Definice pohybu pomocí klávesových zkratek v MUSHclientu

[editovat]
 • Připojte se k MUDu Prahy.
 • Ve výběrníčku File se objevila nová položka World Properties. Jejím zvolením se otevře okno nastavení.
 • V oddílu Input (v levé části okna) vyberte položku Keypad.
 • Do okének odpovídajících jednotlivým klávesám numerické klávesnice doplňte jejich význam v češtině, tedy názvy nebo zkratky světových stran k příslušným číslům, nahoru nebo n k - a dolů nebo d k +.
 • Zkontrolujte, že je v dolní části okna zatržena volba Enable Keypad Keys.
 • Stiskněte OK.

Definice pohybu pomocí klávesových zkratek v KildClientu

[editovat]
 • Otevřete nastavení připojení k MUDu Prahy:
  • V případě, že jste již připojeni, pak vyberte v hlavní nabídce KildClientu položku World, a v nabídce, která se otevře, položku Edit.
  • V případě, že nejste připojeni, pak v okénku Connect to v položce Select a saved world: klikněte na MUD Prahy a následně na tlačítko Edit.
  • Pokud ještě nemáte Prahy mezi uloženými světy, pak si je tam nejprve uložte. Můžete k tomu využít návodu pro KildClient na stránce Jak se připojit mezi Prahy.
 • V nabídce v levé části okna rozklikněte položku Automation a v rozbalené nabídce klikněte na položku Macros. V hlavní části okna by se měl objevit seznam předdefinovaných maker, což jsou ponejprv pohybová makra pro světové strany v angličtině.
 • Místo anglických zkratek nyní dosaďte české tím, že vždy kliknete na příslušný řádek ze seznamu maker a pak na tlačítko Edit, a v nově otevřeném editačním okénku nahradíte anglickou zkratku příslušnou českou (položka Action:); případně také můžete nahradit anglický název makra českým (položka Name:), ale to nemá vliv na funkci. Položku Key: můžete ponechat beze změny.
 • Nastavení kláves pak uložíte kliknutím na OK.

Definice pohybu pomocí klávesových zkratek v Mudletu

[editovat]
 • Připojte se k MUDu Prahy.
 • V hlavním výběrníčku (na horním okraji okna) zvolte Toolbox a v něm Script editor, anebo otevřete skriptový editor přímo klávesovou zkratkou Alt+E.
 • Ve výběrové liště vlevo klikněte na Keys.
 • Postupně pro všechny klávesy, jimž chcete přiřadit směry, opakujte tento postup:
  • Klikněte na Add Item v horní liště.
  • Klikněte na Grab New Key nad okénkem editoru vpravo.
  • Stiskněte klávesu, jíž chcete přiřadit směr. V kolonce Key Binding: nad editačním okénkem se objeví označení klávesy.
  • Vyplňte do kolonky Command: směr (tedy třeba sever nebo s), kterým se ve hře chcete pohnout při stisknutí právě zaznamenané klávesy, a do kolonky Name: jméno tohoto přiřazení (na tom nesejde, ale nejlepší je vyplnit totéž jako příkaz).
  • V horní liště klikněte na Save Item a poté na Activate.

Definice pohybu pomocí klávesových zkratek v Jendově webovém klientu

[editovat]

Aktuální verze webového klienta by měla mít pohyb šipkami už přednastavený. Kdyby náhodou nebyl, pak si jej můžete nastavit (anebo podle potřeby přenastavit) takto:

 • Otevřete si webový klient, tedy stránku https://prahy.jenda.dev/ ve webovém prohlížeči.
 • Klikněte na nastavení, tedy na bílé kolečko se třemi vodorovnými čárkami vpravo nahoře.
 • Klikněte na Nastavit makra. Otevře se vyskakovací okénko pro nastavení klávesových maker.
 • Klikněte na načíst výchozí a zavřete vyskakovací okénko (křížkem vpravo nahoře).