Přeskočit na obsah

Programování pro hračičky/Měniči

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí kurzu:
středoškolská
Příslušnost: skupinová

Měničský kurz programování pro hračičky je plně integrován do textové sociální hry Prahy. Účastník se zapojí do hry jako hráč, v jejím rámci se stane „měničem“, to znamená členem Bratrstva změny, vlastně cechu programátorů, kteří sice neprogramují hru samotnou jako andělé, ale mohou přechodně měnit vlastnosti herních objektů a nakonec i vkládat do hry vlastní kousky zdrojového kódu v programovacím jazyce LPC.

Cíl kurzu[editovat]

Kurz vede žáka od prvního seznámení se světem programování ke schopnosti analyzovat úlohu, navrhnout datové struktury a algoritmus k jejímu řešení, a pak ji též naprogramovat v konkrétním programovacím jazyce a vývojovém prostředí. Žák zprvu pracuje s dílčími symbolickými kódy, odvozenými od běžného ovládání hry (změň vůni jablka apod.), jimiž se učí chápat celé prostředí objektově a pracovat s vlastnostmi takto rozpoznaných objektů, a posléze dospívá ku psaní kódu v konkrétním programovacím jazyce, jímž je LPC. Po absolvování kurzu by ovšem žák měl být schopen využívat svých znalostí analýzy a algoritmizace úloh pro programování i v libovolném dalším programovacím jazyce, kterému se (někde mimo tento kurz) naučí.

Předpoklady a přihlášení[editovat]

Kurz je určen jak k samostudiu, tak ke studiu ve skupině pod vedením učitele (běhy kurzu jsou vyhlašovány zpravidla na začátku školního roku). Kurz nevyžaduje žádné předběžné znalosti v oboru algoritmizace a programování, ale předpokládá všeobecné znalosti na úrovni 10. postupného ročníku. Technicky účastník musí mít možnost a schopnost pracovat s texty na Wikiverzitě, s odkazy na Wikipedii a s textovým rozhraním hry Prahy.

Podrobnosti ke konání kurzu ve školním roce 2023/2024 i k jednotlivým hodinám najdete na samostatné stránce Programování pro hračičky/Měniči/2023.

Obsahy jednotlivých lekcí[editovat]

 • nováček
  • 1. lekce (objekty a jejich vlastnosti, objekt hráče, poloha a pohyb objektů)
  • 2. lekce (zacházení s objekty, reálné a virtuální objekty, hlášení chyb)
  • 3. lekce (úkoly a hry, první úkol, první práh)
  • 4. lekce (světy a prahy, exteriéry a mapy, velká cesta)
  • 5. lekce (zastínění, velká cesta II, vstup do cechu)
 • učeň
  • 6. lekce (hráčská společenství, představení Bratrstva změny, seznámení s mushlí)
  • 7. lekce (komunikace mezi objekty, zjišťování a změny vlastností objektů, herní využití změněných vlastností)
  • 8. lekce (gramatické funkce, pseudoklauzury)
 • tovaryš
  • 9. lekce (spouštění akcí, posloupnost objektů v blízkosti hráče, definice a redefinice akcí, herní využití nově definovaných akcí)
  • 10. lekce (efekty přeonačení, specifikace objektu akce, pseudoklauzury při přeonačování)
 • mistr
  • 11. lekce (měničské mistrovství, nové možnosti v Matici, programování objektů)
  • 12. lekce (objekty, s nimiž nejčastěji zacházíme, vlastnosti objektů v rukou mistra, struktura programu, chyby)

Pomůcky[editovat]

Metapomůcky k používání Wikiverzity[editovat]

 • Návod, jak psát na Wikipedii — většina toho platí stejně (nebo skoro stejně) i pro Wikiverzitu (zejména jsou pro nás důležité kroky Editování a Formátování, případně též Odkazy, jen nesmíme zapomenout, že pro odkaz z Wikiverzity na Wikipedii je nutno za počáteční [[ vložit ještě w:)

Obecné zdroje k jazyku LPC[editovat]

Specifické zdroje k MUDu Prahy[editovat]