Programování pro hračičky/Měniči/Lekce 5

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí kurzu:
středoškolská
Příslušnost: skupinová

Zastínění[editovat]

Minulý krok jsme zakončili prohlédnutím sebe sama, potažmo zjištěním, že po překročení prahu do Středozemě jsme byli zařazeni do jedné ze středozemských ras — nováček se zpravidla stane hobitem, protože právě tomu zprvu odpovídají jeho síly a schopnosti, ale pokročilý hráč se může podle svých vypracovaných herních vlastností, tedy podle maxima tělesných a duševních bodů, podle počtu duchovních bodů i podle jednotlivých zaznamenávaných schopností (bystrosti, zručnosti, síly a vytrvalosti) stát také trpaslíkem, elfem, entem, skřetem či člověkem. Toto zařazení hráče se projeví na vzhledu hráče i v jeho pojmenování, které se objevuje v seznamu hráčů. Když hráč Středozemi opět opustí, toto jeho zařazení i se všemi důsledky zase zmizí.

Technicky se tato středozemská proměna hráče řeší tzv. zastíněním. Zastínění je samostatný objekt, který se ve hře jakoby navlékne přes původní objekt, takže z původního objektu je vidět jen to, co není v zastínění definováno. Pokud například zastínění definuje dlouhý popis a vůni objektu, ne však jeho zvuk a povrch, pak při prozkoumání objektu příkazy prohlédni si a očichej zjistíme vlastnosti zastínění, ovšem při jeho prozkoumání příkazy poslechni si nebo ohmatej zjistíme vlastnosti původní. Obdobně, pokud zastínění definuje nějaký příkaz, který byl definován i v původním objektu, pak se při zadání tohoto příkazu spustí funkce podle definice v objektu zastínění, nikoliv podle definice v zastíněném objektu. Právě tak samozřejmě může zastínění definovat nové příkazy, které původní objekt nedefinoval.

I zastíněný objekt může být znovu zastíněn. Když se potom jiný objekt zvenčí zeptá zastíněného objektu na nějakou jeho vlastnost nebo funkci, pak se tento dotaz nejprve předá poslednímu, tedy nejvrchnějšímu zastínění. To jej zodpoví, pokud samo onu vlastnost nebo funkci definuje; pokud ne, předá dotaz dalšímu zastínění, jež je o jednu vrstvu blíže původnímu objektu. Teprve když zjišťovanou vlastnost nebo volanou funkci nedefinuje žádné ze zastínění objektu, odpoví na dotaz sám původní objekt.

Se zastíněním se setkáváme v Prazích na mnoha místech. Jak jsme si právě vyzkoušeli, překryje nás svým zastíněním Středozemě, když vstoupíme do některé z jejích místností, a v důsledku toho se pak jevíme jako hobit nebo jiný nativní obyvatel této domény. Své zastínění mají i Stínadla — tam zase zastínění mj. zaručuje, aby se nebojovalo na život a na smrt. Zastínění využívá i mnoho chorob, jimiž se můžeme ve hře nakazit — dá se tím například zajistit, aby nemocný nemohl mluvit, protože ho bolí v krku, nebo aby při žaludečních problémech vyzvracel všechno, co sní. Zastíněním se zařizuje též mokrost hráčů, kteří vlezou do vody, halucinace po požití psychoaktivních rostlin a mnoho dalších jevů.

Pro nás je zastínění důležité především pro pochopení toho, jak budeme zanedlouho coby členové Bratrstva změny — tedy programátorského cechu — měnit herní objekty kolem sebe. Naše programátorské „kouzlo“ bude spočívat právě v tom, že budeme moci každému objektu přidat zastínění, v němž budeme postupně definovat vlastnosti, následně příkazy, a nakonec úplně všechno, nač budou stačit naše znalosti a dovednosti. Budeme tedy moci třeba definovat vůni, která popsaným způsobem překryje původní zápach objektu, nebo příkaz, který s původním objektem nefungoval či fungoval úplně jinak, nebo dokonce celý program s vícero provázanými funkcemi, který úplně změní chování objektu ve hře.

Velká cesta II[editovat]

Poté, co jste prošli první část velké cesty a překročili práh do Středozemě, zbývá vám ještě dojít od tohoto prahu na Calenhad.

Od chatrče k Membelu[editovat]

Po překročení prahu se nacházíte v mokřadech na jižním okraji delty řeky Entvy, přesněji na severním břehu jejího nejjižnějšího ramene. Několik kroků na jihozápad (na druhé straně řeky, takže se jeden namočí) od chatrče se nachází rybářská vesnice Lim Dorath. Herně je zatím nezajímavá, ale vede z ní na západ stezka, které se postupně stáčí k jihu a dovede vás kolem vesnice Adhant a skrz další vesnici Tawrain na Velkou západní cestu. Po ní se vydejte jihovýchodním směrem, a dovede vás před bránu Membelu, jednoho z gondorských týnů (opevněných trhovišť) a největšího lidského sídliště v západním Anórienu.

Membel[editovat]

Membel nemusíte v tuto chvíli navštěvovat, ale měli byste si přinejmenším vštípit jeho polohu, protože je to široko daleko jediné místo, v němž funguje všeobecné tržiště, poštovní úřad a banka, a jedno z mála míst, kde můžete získat pitnou vodu, potraviny i rozličné vybavení pro práci i pro boj. Vodu získáte buď z veřejné studny, nebo v hostinci provozovaném panem Halbrethem a jeho ženou Miraen (v současnosti jediný hostinec v celém MUDu, kde vám přinesou pramenitou vodu zdarma), potraviny se dají nakoupit v témže hostinci, ale přinejmenším jedna obecní jabloň také poskytuje své ovoce všem kolemjdoucím, kteří po něm zatouží. Další místa, která cestovatelé a dobrodruzi často navštěvují, jsou Scaltharovo zbrojířství na západním okraji týna a Mablungova prodejna cestovatelských potřeb na východním.

Od Membelu na Calenhad[editovat]

Od Membelu pokračujte na východ po Velké západní cestě. Brzy přijdete na rozcestí, kde vás jižní odbočka dovede nejdříve k Forthaladu, podhorské vesnici, kterou spatříte po levé straně cesty (tedy na východě). Rovněž polohu Forthaladu si zapamatujte, je to nejbližší lidské sídlo, do něhož si z Calenhadu budete moci dojít ke studni a ke kováři, případně též natrhat jablka z obecní jabloně. Pěšina, po které jste přišli k Forthaladu, pokračuje dále na jih a stoupá až na vrcholek Calenhadu, odkud už nelze přehlédnout věž, v níž sídlí mistr Ezechiel.

Vstup do cechu[editovat]

V severní místnosti calenhadského majáku najdete měnírnu mistra Ezechiela ben Barzela.[1] Když ho o to požádáte, přijme vás do Bratrstva změny (např. rci chci se stát měničem). V případě, že nenastala žádná komplikace, uvidíte nyní pomocí zkušenost cechy (či zkratkou zku c), že jste se nově stali učněm v Bratrstvu.

Úkoly[editovat]

Povinné[editovat]

  • Doražte na vrchol Calenhadu.
  • Staňte se členem Bratrstva změny.

Dobrovolné[editovat]

  • Všimněte si, jak se pláně Anórienu liší od převážně vyprahlého okolí Jeruzaléma. Najděte typické zástupce anórienské flóry a fauny, alespoň tři z každé skupiny.
  • V Membelu se podívejte, kde je pošta, banka, kde se dá sehnat něco k jídlu, něco k pití a kde nějaký ten zdroj světla.
  • Ve Forthaladu si rovněž zjistěte zdroj vody a potravin.
  • Projděte se po pěšině, která se vine po jižním svahu Calenhadu, a zkuste z ní sejít na okolní srázy.

Pomocné stránky[editovat]

Poznámky[editovat]

  1. Pokud se vám jméno „Ezechiel ben Barzel“ příliš nehodí do Středozemě, nebo vám dokonce připomíná jméno jednoho kováře z Jeruzaléma, máte pravdu. Ezechiel ben Barzel je bratr kováře Jozua ben Barzela, který se souhrou osudových událostí dostal do Středozemě a stal měničským mistrem, obdobně jako se středozemský trpaslík Dulin stal jeruzalémským krčmářem. Pokud nebudete mít ve hře do čeho píchnout, můžete se pokusit zjistit podrobnosti Ezechielova příběhu. Třeba vám to otevře zase další herní cesty.