Prahy/Co všechno se dá dělat v Domě

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí úložiště:
Příslušnost: všeobecná

Tato stránka shromažďuje hráčské tipy o Domě, výchozí oblasti mudu Prahy. Měla by poskytovat nápovědu hráčům, kteří přicházejí do hry nově a hledají pomoc v orientaci, i zkušenějším hráčům, kteří by rádi prozkoumali všechny kouty a možnosti Domu. Neměla by však obsahovat žádná hotová řešení, úplné údaje o poloze skrytých předmětů apod.

Vstupní oblast hry[editovat]

Dům je vstupní oblastí mudu. Nově do hry vstupující hráč se ocitne nejprve v jídelně Domu, kde jej Josef Pozdravitel uvítá a poučí o možnostech nápovědy. Nováček má následně možnost se v Domě relativně bezpečně (je tu kupříkladu plošně zakázán boj) seznámit s ovládáním hry, naučit se zacházet se základními typy objektů a vžít se do herního světa. V Domě musí rovněž splnit první úkol, aby se mu otevřela cesta do dalších oblastí hry.

Ve druhém patře Domu se nachází galerie, v níž je nastálo instalována výstava o mudu Prahy. V ní je možno se názorně dozvědět základní informace o tom, co hráč se svou postavou ve hře může dělat a jak se tato postava může vyvíjet.

Centrum hry[editovat]

Dům ovšem není jen nováčkovskou oblastí, nýbrž je v jistém smyslu centrem celé hry. Jídelna Domu, v níž hra začíná pro nové hráče, je zároveň nouzovým východem ze situací, v nichž se vlivem programové chyby hráč ocitne mimo místnost, a rovněž místem, na které se hráč může kdykoliv přesunout příkazem konec zpět. Hráč si může být jist, že v Domě najde vždy dostatek jídla i pití a že může poměrně rychle dočerpat životní i duševní síly odpočinkem v herně.

V Domě je umístěna pošta i všechny vývěsky, takže odpočívající hráč může vyřizovat svou korespondenci nebo číst zprávy. Na výstavě v galerii ve druhém patře jsou umístěny mapy herních oblastí, které sice nestačí k orientaci pro cestování v nich, ale umožňují zjistit, kteří z dalších hráčů přítomných ve hře se právě v té které oblasti nacházejí.

V Domě je rovněž k nalezení kouzelné zrcadlo, s jehož pomocí si hráč může změnit svůj vzhled.

Získatelné předměty[editovat]

Některé předměty, s nimiž se hráč v Domě setká, se dají použít, ale nedají se odnést (například hrnec v kuchyni nebo plácačka v galerii). Následný soupis zahrnuje výhradně předměty, které si hráč s sebou odnést může. (Pravděpodobně však není úplný.)

Jídlo a pití[editovat]

sušenky
Na stole v jídelně se nacházejí sušenky. Pokud dojdou a hráč se zeptá Josefa Pozdravitele, zda nemá něco k jídlu, resp. zda nemá další sušenky, vygenerují se na stole sušenky nové.
voda
V horní i dolní kuchyni a na záchodech se nacházejí vodovodní kohoutky, z nichž je možno neomezeně pít.

Oblečení[editovat]

Různé obnošené (a povětšinou lehce poškozené) oblečení se nachází v truhle ve snídárně, tedy v místnosti mezi hernou a kuchyní v dolním podlaží Domu. Pokud je truhla právě prázdná, znamená to, že si jiní hráči oblečení rozebrali, a je nutno počkat cca 40 minut na automatický reset, při němž do truhly, není-li plná, něco přibude.

Zdroje světla[editovat]

svíčky
Na několika místech v Domě se dá získat svíčka. Některé jsou celé, jiné již odhořelé (pročež jako zdroj světla nevydrží dlouho).
petrolejka
V Domě je ukryta též petrolejka se zásobníkem plným petroleje. Ze zdrojů světla spotřebovávajících palivo je petrolejka pravděpodobně v celé hře tím nejdéle svítícím, takže se vyplatí ji zkusit najít.

Nádoby[editovat]

taška
V Domě je k nalezení polyetylénová nákupní taška, do níž se vejde až šest drobných předmětů (nebo méně předmětů větších).
pytel
V Domě je k nalezení hadrový pytel, který pojme přibližně dvakrát více věcí než výše zmíněná taška.
hmoždíř
Jako nádoba na přenášení věcí je použitelný i hmoždíř, s nímž se hráč seznámí během plnění prvního úkolu. Jeho nevýhodou je, že při nevelkém objemu je poměrně těžký.
láhev
V Domě se nalézá též PET láhev. V ní sice není možno přenášet věci, ale zase se dá naplnit vodou z kohoutku, takže hráč pak nemusí tak mohutně trpět žízní, až se vydá přes práh do suchého Středomoří.

Zprávy některých hráčů, že v Domě objevili batoh, pravděpodobně hovoří o předmětech odložených zde jinými hráči, protože nikdo z běžných hráčů zatím neobjevil stálé naleziště batohů. Kdybyste je někdo objevil, neprodleně to sem zapište. (Batoh vystavený jako exponát v galerii se samozřejmě nepočítá, ten se nedá odnést z místnosti.)

Zbraně[editovat]

tlouček
Tlouček, s nímž se hráč seznámí během plnění prvního úkolu, je použitelný též jako zbraň.

Jiné[editovat]

lístek
Lístek s receptem z prvního úkolu se dá odnést s sebou. Zatím ovšem nebylo hlášeno jiné možné využití než velmi laciný prodej na nějakém tržišti.
huspenina
V kuchyni ve třetím patře se dá v hrnci uvařit huspenina. Mezi hráči se sice traduje, že se dá k něčemu velmi speciálnímu použít, ale nikdo z tradujících neví, k čemu.
zápalky
Poblíž jedné z nalezitelných svíček jsou občas k nalezení i zápalky. Ty sice nejsou potřeba k zapalování svíček, pochodní, petrolejek a dalších zdrojů světla (ty se umějí rozsvítit bez pomůcek), ale dá se jimi zapálit leccos jiného (třeba papírový lístek nebo plastiková taška).

Průchody do jiných světů[editovat]

Po splnění prvního úkolu se hráči otevře první práh, spojující Dům s Oikúmené, herní oblastí znázorňující říši Římskou kolem roku 60 našeho letopočtu.

Plakáty vyvěšené na některých nástěnkách umožňují hráčům, kteří již splnili první úkol, cestování po Současnosti.

Tu a tam bývají v Domě přechodně zprovozněny některé další prahy k testovacím účelům.

Co by měl udělat nováček, než Dům poprvé opustí[editovat]

Okamžitě po splnění prvního úkolu se hráči otevře cesta přes první práh, takže by mohl Dům hned opustit. Vzhledem k tomu, že svět za prahem vyžaduje více úsilí k přežití a že hráči se zpravidla podaří vrátit se do Domu až za delší dobu, je ovšem velmi vhodné ještě před odchodem z Domu provést některé základní přípravy:

 • změnit si popis u kouzelného zrcadla (je trapné pobíhat po dalších světech stále jako neforemná postava)
 • najít si aspoň jednu nádobu na přenášení věcí (jinak se hráč snadno dostane do situace, kdy věci nutné k přežití najednou nepobere)
 • najít si nějaké oblečení (za prahem může být i chladněji, navíc noční košile není vždy nejdůstojnějším oděním)
 • najít si zdroj světla (za prahem se hráč ocitne ponejprv pod širým nebem, a pokud je zrovna noc, beze zdroje světla si ani neškrtne)
 • pořádně se najíst a napít, případně si též nějaké jídlo vzít s sebou (za prahem už nerostou sušenky jen tak na stolech a vodovodních kohoutků je tam pomálu)

Co dalšího se dá v Domě provádět[editovat]

 • na všech záchodech je možno vykonávat malou a velkou potřebu
 • i bez konání potřeby je možno na záchodech splachovat
 • u umyvadel je možno si mýt ruce
 • ve sprše je možno se sprchovat
 • v kapli je možno se modlit
 • v horní kuchyni je možno téměř z čehokoliv uvařit huspeninu
 • v galerii je možno plácačkou zabíjet moly, kteří vyletují z vlněného svetru

Zde by bylo vhodné ještě něco doplnit.