Latina

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí úložiště:
Příslušnost: všeobecná

Tato stránka má býti hlavním rozcestníkem ke všemu, co se přímo týká latiny na české Wikiverzitě (a v odůvodněných případech i mimo ni), tedy ke stránkám o latinské gramatice, k latinským textům a rozcestníkům vedoucím na tyto texty, ke kurzům latiny a pod.

Je-li možno, používejte ve všech textech gramatického a učebnicového charakteru standardní český zápis délek samohlásek, tedy vodorovnou čárku neboli makron pro označení dlouhé samohlásky (Ā, ā, Ē, ē, Ī, ī, Ō, ō, Ū, ū, Ȳ, ȳ), oblouček neboli breve pro označení krátké samohlásky tam, kde je potřeba krátkost zdůraznit (Ă, ă, Ĕ, ĕ, Ĭ, ĭ, Ŏ, ŏ, Ŭ, ŭ; pro ypsilon se zdá, že Unicode potřebný znak neobsahuje, tak doufejme, že ho nebude zapotřebí) a dvojtečku neboli dierezi tam, kde je potřeba označit, že se samohláska nemá číst jednoslabičně se samohláskou předcházející (Ë, ë). Pokud tyto znaky neumíte naťukat ze své klávesnice, použijte buď rubriky Zvláštní znaky v nástrojích editačního okna, nebo si je nakopírujte z této stránky.

Materiály zde na Wikiverzitě[editovat]

Latinská gramatika[editovat]

Latinské texty[editovat]

Tématické slovníčky[editovat]

Pomocné stránky[editovat]

Kurzy latiny[editovat]

Jednotlivé projekty[editovat]

Jiné projekty nadace Wikimedia[editovat]

Latinské mutace sesterských projektů[editovat]

Jiné stránky na sesterských projektech[editovat]

Studijní zdroje na webu[editovat]

Rozcestníky a úložiště zdrojů[editovat]

Zdroje textů[editovat]

Online gramatiky[editovat]

Online slovníky[editovat]

Online učebnice a kurzy[editovat]

Lidé a společenství[editovat]

  • Latin Language Blog — blog o latině a klasické římské kultuře (en)
  • Nova Roma — společnost pro obnovu klasické římské kultury a náboženství, stránky obsahují též mnoho zdrojů k latině (en)
  • Imperium Romanum — klub o klasickém Římě a o latině na komunitním serveru Okoun (cs)