Latina/Lexikální témata/Číslovky

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí úložiště:
Příslušnost: všeobecná
číslo základní číslovka řadová číslovka násobná číslovka[1] podílná číslovka
1 I ūnus, -a, -um prīmus, -a, -um semel singulī, -ae, -a
ūnī, -ae, -a[2]
2 II duo, -ae, -o secundus, -a, -um
alter, -era, -erum
bis bīnī, -ae, -a
3 III trēs, -ēs, -ia tertius, -a, -um ter ternī, -ae, -a
trīnī, -ae, -a[3]
4 IV quattuor quārtus, -a, -um quater quaternī, -ae, -a
5 V quīnque quīntus, -a, -um quīnquiēs quīnī, -ae, -a
6 VI sex sextus, -a, -um sexiēs sēnī, -ae, -a
7 VII septem septimus, -a, -um septiēs septēnī, -ae, -a
8 VIII octō octāvus, -a, -um octiēs octōnī, -ae, -a
9 IX novem nōnus, -a, -um noviēs novēnī, -ae, -a
10 X decem decimus, -a, -um deciēs dēnī, -ae, -a
11 XI ūndecim ūndecimus, -a, -um ūndeciēs ūndēnī, -ae, -a
12 XII duodecim duodecimus, -a, -um duodeciēs duodēnī, -ae, -a
13 XIII trēdecim tertius decimus, -a -a, -um -um
trēdecimus, -a, -um
ter deciēs
trēdeciēs
ternī dēnī, -ae -ae, -a -a
trēdēnī, -ae, -a
14 XIV quattuordecim quārtus decimus, -a -a, -um -um
quattuordecimus, -a, -um
quater deciēs
quattuordeciēs
quaternī dēnī, -ae -ae, -a -a
quattuordēnī, -ae, -a
15 XV quīndecim quīntus decimus, -a -a, -um -um
quīndecimus, -a, -um
quīnquiēs deciēs
quīndeciēs
quīnī dēnī, -ae -ae, -a -a
quīndēnī, -ae, -a
16 XVI sēdecim sextus decimus, -a -a, -um -um
sēdecimus, -a, -um
sexiēs deciēs
sēdeciēs
sēnī dēnī, -ae -ae, -a -a
sēdēnī, -ae, -a
17 XVII septendecim septimus decimus, -a -a, -um -um
septendecimus, -a, -um
septiēs deciēs
septendeciēs
septēnī dēnī, -ae -ae, -a -a
septendēnī, -ae, -a
18 XVIII duodēvīgintī duodēvīcēsimus, -a, -um duodēvīciēs duodēvīcēnī, -ae, -a
19 XIX ūndēvīgintī ūndēvīcēsimus, -a, -um ūndēvīciēs ūndēvīcēnī, -ae, -a
20 XX vīgintī vīcēsimus, -a, -um vīciēs vīcēnī, -ae, -a
21 XXI ūnus et vīgintī, -a, -um
vīgintī ūnus, -a, -um
ūnus et vīcēsimus, -a -a, -um -um
vīcēsimus prīmus, -a -a, -um -um
semel et vīciēs
vīciēs semel
singulī et vīcēnī, -ae -ae, -a -a
vīcēnī singulī, -ae -ae, -a -a
22 XXII duo et vīgintī, -ae, -o
vīgintī duo, -ae, -o
secundus et vīcēsimus, -a -a, -um -um
alter et vīcēsimus, -a -a, -um -um
vīcēsimus secundus, -a -a, -um -um
vīcēsimus alter, -a -a, -um -um
bis et vīciēs
vīciēs bis
bīnī et vīcēnī, -ae -ae, -a -a
vīcēnī bīnī, -ae -ae, -a -a
23 XXIII trēs et vīgintī, -ēs, -ia
vīgintī trēs, -ēs, -ia
tertius et vīcēsimus, -a -a, -um -um
vīcēsimus tertius, -a -a, -um -um
ter et vīciēs
vīciēs ter
ternī et vīcēnī, -ae -ae, -a -a
vīcēnī ternī, -ae -ae, -a -a
24 XXIV quattuor et vīgintī
vīgintī quattuor
quārtus et vīcēsimus, -a -a, -um -um
vīcēsimus quārtus, -a -a, -um -um
quater et vīciēs
vīciēs quater
quaternī et vīcēnī, -ae -ae, -a -a
vīcēnī quaternī, -ae -ae, -a -a
25 XXV quīnque et vīgintī
vīgintī quīnque
quīntus et vīcēsimus, -a -a, -um -um
vīcēsimus quīntus, -a -a, -um -um
quīnquiēs et vīciēs
vīciēs quīnquiēs
quīnī et vīcēnī, -ae -ae, -a -a
vīcēnī quīnī, -ae -ae, -a -a
26 XXVI sex et vīgintī
vīgintī sex
sextus et vīcēsimus, -a -a, -um -um
vīcēsimus sextus, -a -a, -um -um
sexiēs et vīciēs
vīciēs sexiēs
sēnī et vīcēnī, -ae -ae, -a -a
vīcēnī sēnī, -ae -ae, -a -a
27 XXVII septem et vīgintī
vīgintī septem
septimus et vīcēsimus, -a -a, -um -um
vīcēsimus septimus, -a -a, -um -um
septiēs et vīciēs
vīciēs septiēs
septēnī et vīcēnī, -ae -ae, -a -a
vīcēnī septēnī, -ae -ae, -a -a
28 XXVIII duodētrīgintā duodētrīcēsimus, -a, -um duodētrīciēs duodētrīcēnī, -ae, -a
29 XXIX ūndētrīgintā ūndētrīcēsimus, -a, -um ūndētrīciēs ūndētrīcēnī, -ae, -a
30 XXX trīgintā trīcēsimus, -a, -um trīciēs trīcēnī, -ae, -a
40 XL quadrāgintā quadrāgēsimus, -a, -um quadrāgiēs quadrāgēnī, -ae, -a
50 L quīnquāgintā quīnquāgēsimus, -a, -um quīnquāgiēs quīnquāgēnī, -ae, -a
60 LX sexāgintā sexāgēsimus, -a, -um sexāgiēs sexāgēnī, -ae, -a
70 LXX septuāgintā septuāgēsimus, -a, -um septuāgiēs septuāgēnī, -ae, -a
80 LXXX octōgintā octōgēsimus, -a, -um octōgiēs octōgēnī, -ae, -a
88 LXXXVIII duodēnōnāgintā duodēnōnāgēsimus, -a, -um duodēnōnāgiēs duodēnōnāgēnī, -ae, -a
89 LXXXIX ūndēnōnāgintā ūndēnōnāgēsimus, -a, -um ūndēnōnāgiēs ūndēnōnāgēnī, -ae, -a
90 XC nōnāgintā nōnāgēsimus, -a, -um nōnāgiēs nōnāgēnī, -ae, -a
98 XCVIII octō et nōnāgintā
nōnāgintā octō
octāvus et nōnāgēsimus, -a -a, -um -um
nōnāgēsimus octāvus, -a -a, -um -um
octiēs et nōnāgiēs
nōnāgiēs octiēs
octōnī et nōnāgēnī, -ae -ae, -a -a
nōnāgēnī octōnī, -ae -ae, -a -a
99 XCIX novem et nōnāgintā
nōnāgintā novem
nōnus et nōnāgēsimus, -a -a, -um -um
nōnāgēsimus nōnus, -a -a, -um -um
noviēs et nōnāgiēs
nōnāgiēs noviēs
novēnī et nōnāgēnī, -ae -ae, -a -a
nōnāgēnī novēnī, -ae -ae, -a -a
100 C centum centēsimus, -a, -um centiēs centēnī, -ae, -a
101 CI centum (et) ūnus, -a, -um centēsimus prīmus, -a -a, -um -um centiēs semel centēnī singulī, -ae -ae, -a -a
200 CC ducentī, -ae, -a ducentēsimus, -a, -um ducentiēs ducēnī, -ae, -a
300 CCC trecentī, -ae, -a trecentēsimus, -a, -um trecentiēs trecēnī, -ae, -a
400 CCCC quadringentī, -ae, -a quadringentēsimus, -a, -um quadringentiēs quadringēnī, -ae, -a
500 D quīngentī, -ae, -a quīngentēsimus, -a, -um quīngentiēs quīngēnī, -ae, -a
600 DC sescentī, -ae, -a sescentēsimus, -a, -um sescentiēs sescēnī, -ae, -a
700 DCC septingentī, -ae, -a septingentēsimus, -a, -um septingentiēs septingēnī, -ae, -a
800 DCCC octingentī, -ae, -a octingentēsimus, -a, -um octingentiēs octingēnī, -ae, -a
900 DCCCC nōngentī, -ae, -a nōngentēsimus, -a, -um nōngentiēs nōngēnī, -ae, -a
1000 M mīlle mīllēsimus, -a, -um mīliēs singula mīlia
2000 MM duo mīlia bis mīllēsimus, -a, -um bis mīliēs bīna mīlia
3000 MMM tria mīlia ter mīllēsimus, -a, -um ter mīliēs terna mīlia
10 000 X decem mīlia deciēs mīllēsimus, -a, -um deciēs mīliēs decēna mīlia
100 000 C centum mīlia centiēs mīllēsimus, -a, -um centiēs mīliēs centēna mīlia
200 000 CC ducenta mīlia ducentiēs mīllēsimus, -a, -um ducentiēs mīliēs ducēna mīlia
1000 000  X  deciēs centēna mīlia deciēs centiēs mīllēsimus, -a, -um deciēs centiēs mīliēs deciēs centēna mīlia

Poznámky[editovat]

  1. Všechny násobné číslovky zakončené na -iēs mají variantní tvar -iēns.
  2. Tvarů ūnī se používá u podstatných jmen pomnožných (např. ūnae litterae = jeden dopis), tvarů singulī v ostatních případech (např. singulae litterae = jednotlivá písmena).
  3. Tvarů trīnī se používá u podstatných jmen pomnožných (např. trīnae litterae = tři dopisy), tvarů ternī v ostatních případech (např. ternae litterae = po třech písmenech, písmena ve trojicích).