Latina/Lexikální témata/Rodina

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí úložiště:
Příslušnost: všeobecná

Obecné pojmy[editovat]

rodina = familia, -ae, f.
příbuzenstvo (bližší) = propinquī, -ōrum, m.pl.
příbuzenstvo (široké) = cognātī, -ōrum, m.pl.
předkové = maiōrēs, -um, m.pl.; priōrēs, -um, m.pl.; patrēs, -um, m.pl.
potomci = posterī, -ōrum, m.pl.; postgenitī, -ōrum, m.pl.; dēscendentēs, -ium, m.pl.
potomstvo = prolēs, -is, f.; posteritās, -ātis, f.
(po)rodit = pariō, -ere, peperī, partum
(z)plodit = gignō, -ere, genuī, genitum
oženit se = mātrimōnium ineō, -īre, -iī, -ītum
oženit se s někým = mātrimōnium ineō cum aliquā
vzít si někoho za ženu = aliquam uxōrem dūcō, -ere, dūxī, ductum
vdát se = nūbō, -ere, nūpsī, nuptum; mātrimōnium ineō, -īre, -iī, -ītum
vdát se za někoho, vzít si někoho za muže = nūbō alicuī; mātrimōnium ineō cum aliquō

Úzká rodina[editovat]

rodiče = parentēs, -um, m.pl.
matka = māter, -tris, f.
maminka = mātercula, -ae, f.
otec = pater, -tris, m.
děti = līberī, -ōrum, m.pl.
syn = fīlius, , m.
dcera = fīlia, -ae, f.
sourozenci = germānī, -ōrum, m.pl
bratr = frāter, -tris, m.
sestra = soror, -ōris, f.

Přiženění a přivdaní[editovat]

manžel = marītus, , m.; coniux, -ugis, m.
manželka = uxor, -ōris, f.; coniux, -ugis, f.
manželé = vir et uxor; marītus et uxor; coniugēs, -um, m.pl.
švagr (bratr manžela) = marītī frāter; lēvir, lēvirī, m.
švagrová (sestra manžela) = marītī soror; glōs, glōris, f.
švagr (bratr manželky) = uxōris frāter
švagrová (sestra manželky) = uxōris soror
švagr (manžel sestry) = sorōris marītus
švagrová (manželka bratra) = frātris uxor; glōs, glōris, f.
tchán = socer, -erī, m.
tchyně = socrus, -ūs, f.
tchán a tchyně = socerī, -ōrum, m.pl.
pratchán (otec tchána nebo tchyně) = prōsocer, -erī, m.
pratchyně (matka tchána nebo tchyně) = prōsocrus, -ūs, f.
pratchán a pratchyně (rodiče tchána nebo tchyně) = prōsocerī, -ōrum, m.pl.
zeť = gener, -erī, m.
snacha = nurus, -ūs, f.
prazeť = prōgener, -erī, m.
prasnacha = prōnurus, -ūs, f.

Předkové[editovat]

babička = avia, -ae, f.
děd(eček) = avus, , m.
prababička = proavia, -ae, f.
praděd(eček) = proavus, , m.
praprababička = abavia, -ae, f.
prapraděd(eček) = abavus, , m.
prapraprababička = atavia, -ae, f.
praprapraděd(eček) = atavus, , m.
praprapraprababička = tritavia, -ae, f.
prapraprapraděd(eček) = tritavus, , m.

Potomci[editovat]

vnuk = nepōs, -ōtis, m.
vnučka = neptis, -is, f.
pravnuk = prōnepōs, -ōtis, m.
pravnučka = prōneptis, -is, f.

Poloviční a nevlastní[editovat]

otčím = vītricus, , m.
macecha = noverca, -ae, f.
polobratr (od stejného otce) = frāter cōnsanguineus
polosestra (od stejného otce) = soror cōnsanguinea
polobratr (od stejné matky) = frāter uterīnus
polosestra (od stejné matky) = soror uterīna
nevlastní sourozenci = comprīvignī, -ōrum, m.pl.
nevlastní bratr (od otčíma) = frāter ex vītricō
nevlastní sestra (od otčíma) = soror ex vītricō
nevlastní bratr (od macechy) = frāter ex novercā
nevlastní sestra (od macechy) = soror ex novercā
nevlastní děti = prīvignī, -ōrum, m.pl.
nevlastní syn = prīvignus, , m.
nevlastní dcera = prīvigna, -ae, f.

Širší rodina[editovat]

teta (z otcovy strany) = amita, -ae, f.
strýc (z otcovy strany) = patruus, , m.
teta (z matčiny strany) = mātertera, -ae, f.
strýc (z matčiny strany) = avunculus, , m.
sestřenice (z otcovy strany) = patruēlis, -is, f.
bratranec (z otcovy strany) = patruēlis, -is, m.
sestřenice (z matčiny strany) = cōnsobrīna, -ae, f.
bratranec (z matčiny strany) = cōnsobrīnus, , m.
prateta (z otcovy strany) = amita magna
prastrýc (z otcovy strany) = patruus magnus
prateta (z matčiny strany) = mātertera magna
prastrýc (z matčiny strany) = avunculus magnus
praprateta (z otcovy strany) = amita maior
praprastrýc (z otcovy strany) = patruus maior
praprateta (z matčiny strany) = mātertera maior
praprastrýc (z matčiny strany) = avunculus maior
prapraprateta (z otcovy strany) = amita maxima
prapraprastrýc (z otcovy strany) = patruus maximus
prapraprateta (z matčiny strany) = mātertera maxima
prapraprastrýc (z matčiny strany) = avunculus maximus
synovec (syn bratra) = frātris fīlius
neteř (dcera bratra) = frātris fīlia
synovec (syn sestry) = sorōris fīlius
neteř (dcera sestry) = sorōris fīlia