Latinské ekvivalenty českých příjmení

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí úložiště:
Příslušnost: všeobecná

Tato stránka obsahuje soupis některých českých příjmení a jejich možných latinských ekvivalentů, například pro potřeby polatinštění jména.

mužské příjmení možné latinské ekvivalenty ženské příjmení možné latinské ekvivalenty
Bohuš, Bouše, Bouška Timotheī, Dīvīnus Bohušová, Boušová, Boušková Timotheī, Dīvīna, Dīvīnī
Čermák, Červenka Erithacus, Erythraeus, Rubēcula Čermáková, Červenková Erithaca, Erithacī, Rubēcula, Rubēculae
Černý Niger Černá Nigra, Nigrī
Dvořák Rēgiālis, Palātiānus Dvořáková Rēgiālis, Palātiāna, Palātiānī
Holeček Calvus, Calvius, Imberbis, Imberbius, Iuvenius Holečková Calvī, Calviī, Imberbis, Imberbiī, Iuvenia, Iuveniī
Horák Montānus, Horātius Horáková Montāna, Montānī, Horātia, Horātiī
Horáček Montānellus, Montānī, Horātiī, Montānus, Horātius Horáčková Montānella, Montānellī, Montānī, Horātiī, Montāna, Horātia
Kožíšek Pellīcius Kožíšková Pellīcia, Pellīciī
Kučera Cincinnātus Kučerová Cincinnāta, Cincinnātī
Matějka, Matějček Mathēsius Matějková, Matějčková Mathēsia, Mathēsiī
Mlynář, Mlejnský Molitor, Molīnārius Mlynářová, Mlejnská Molitōris, Molitrīx, Molīnāria, Molīnāriī
Němec Germānus, Germānicus Němcová Germāna, Germānī, Germānica, Germānicī
Novák Novīcius, Novālis Nováková Novīcia, Novīciī, Novālis
Novotný Novālis, Novīcius Novotná Novālis, Novīcia, Novīciī
Polák Polōnus, Polōnius Poláková Polōna, Polōnia, Polōnī, Polōniī
Procházka Ambulātor, Ambulātōris Procházková Ambulātōris, Ambulātrīx
Smolka Picius Smolková Picia, Piciī
Starý Seneca, Senecius Stará Seneca, Senecae, Senecia, Seneciī
Svoboda Līberius Svobodová Līberia, Līberiī
Špaček Sturnus, Sturnius Špačková Sturna, Sturnī, Sturnia, Sturniī
Šťastný Fēlīx, Fēlīcius Šťastná Fēlīx, Fēlīcia, Fēlīciī
Veselý Hilarius Veselá Hilaria, Hilariī
Žemlička Similius, Similāgineus Žemličková Similia, Similiī, Similāginea, Similāgineī
Zelenka Viridius Zelenková Viridia, Viridiī

Souvisící stránky[editovat]