Krizové řízení pandemie

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: všeobecná

Úvod[editovat]

Výzkumný projekt, který se zabývá krizovým řízením pandemie. Do jisté míry se však zabývá také řízením ostatních krizí, včetně řízením krizí ekonomických a řízením krizí podnikových. A to především kvůli srovnání metodologie řízení krizí.

Cíl[editovat]

 • Cílem projektu je vytvoření dokumentace řízení pandemie a vývoje metodiky krizového řízení a jeho vylepšování.

Motivace[editovat]

Metodika[editovat]

Metodika tohoto výzkumu je založena především na srovnávací metodě. Porovnává různé dokumenty, diplomové a bakalářské práce, novinové články a webové články a různé další informace. Právě proto je uvádění zdrojů v tomto projektu doslova klíčové. To znamená že projekt shromažďuje informace, cituje a uvádí zdroje. Na jejichž základě provádí analýzu informací. Výsledkem je větší pochopení problematiky křížového řízení v případě padneme. Na jehož základě vzniká cíl projektu, tedy vytvoření a zdokonalení krizového plánu.

V žádném případě projekt neslouží ke kritice vlády ČR ani jakékoliv jiné (každá vláda na světě zvládala pandemii covid19 2020 po svém a žádná vláda to neměla lehké, někdo chyboval více a někdo méně, ale každý dělá chyby, nikdo nejsme dokonalý). Co je nebo není chyba, se ukazuje a projevuje s určitým zpožděním (časovým odstupem). Proto jakékoliv kritické argumenty uvedené v projektu jsou konstruktivní kritikou, jenž posouvají projekt dál. Protože umožnují položit si důležité otázky a hledat na ně odpověď. V žádném případě projekt neslouží ke zviditelnění ani jakékoliv jiné propagaci. Důvody projektu jsou čistě výzkumné.

Výzkum[editovat]

Vývojové fáze pandemie
Pandemický index závažnosti

Pro rozsáhlost projektu je výzkum členěn na kapitoly.

Metodické příručky a jejich nácvik[editovat]

Výsledná zpráva[editovat]

Tabulky a pomocné stránky[editovat]

 • Klasifikace ekonomických činností - Tabulky přehledu různých činností v ekonomice (druhy odvětví, podniků atd.) pro účely řízení ekonomických a zdravotnických plánů v krizovém řízení pandemie
 • Klasifikace onemocnění - Kódy nemocí pro účely řízení zdravotnických plánů v krizovém řízení pandemie

Úvahy, eseje a výzkumy související s pandemií[editovat]

Související Wikiverzitní projekty a stránky[editovat]

Literatura[editovat]

základní:

 1. ŠAMAJ, Martin. Krizový management ve zdravotnictví Management rizik [online]. Olomouc, 2016 [cit. 2020-04-28]. Dostupné z: https://www.fzv.upol.cz/fileadmin/userdata/FZV/Dokumenty/OSE/Krizovy_management_ve_zdravotnictvi_Management_rizik.pdf. Studijní text. Univerzita Palackého v Olomouci.
 2. UNITED STATES. HOMELAND SECURITY COUNCIL. National Strategy for Pandemic Influenza: Implementation Plan [online]. 2006-05. United States. White House Office: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2014 [cit. 2020-04-29]. ISBN 978-1503021471. Dostupné z: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pandemic-influenza-implementation.pdf
 3. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Pandemický plán České republiky [online]. [cit. 2020-04-29]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/brs/dokumenty/Pandemicky_plan_CR.pdf
 4. HOSPODÁŘSKÁ A SOCIÁLNÍ RADA (ECOSOC). Dopady pandemií na světové hospodářství [online]. 2009 [cit. 2020-04-30]. Dostupné z: https://www.amo.cz/wp-content/uploads/2016/01/PSS-Dopady-pandemií-na-světové-hospodářství-ECOSOC1.pdf
 5. MOORE, MD, MPH - Kristine A., DPhil - Marc LIPSITCH, MA - John M. BARRY a PhD, MPH - Michael T. OSTERHOLM. COVID-19: The CIDRAP Viewpoint [online]. USA, Minnesota: University of Minnesota, 2020 [cit. 2020-05-03]. Dostupné z: https://www.cidrap.umn.edu/sites/default/files/public/downloads/cidrap-covid19-viewpoint-part1_0.pdf

krizové řízení pandemie a epidemie:

 1. TOMÁŠ, Michal. Stávající možnosti řešení mimořádných epidemiologických situací [online]. Praha, 2017 [cit. 2020-05-22]. Dostupné z: <https://theses.cz/id/ptdm11/>. Diplomová práce. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství. zdroj: https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle/10467/80852/FBMI-DP-2017-Tomas-Michal-2016_2017_LS_t_dp_383722_9035_tomasmi5_1502904067.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
 2. MATĚJOVSKÝ, Jan. Možnosti provedení dekontaminace personálu a techniky zdravotnické záchranné služby. Diplomová práce, Ostrava: VŠB – Technická Univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2017, 46 s. zdroj: https://dspace.vsb.cz/bitstream/handle/10084/118622/MAT0043_FBI_N3908_3908T007_2016.pdf?sequence=1
 3. ŠULC, Stanislav. Panika ze smrtelné choroby na stránkách českého „seriozního“ tisku (BSE, SARS). Praha: Karlova univerzita, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, Katedra mediálních studií, 2008. 109 s. Vedoucí práce PhDr. Otakar Šoltys, CSc. zdroj: https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/108422/120115314.pdf?sequence=1
 4. BENDROVÁ , Lucie. Činnost a složení krizových štábů a epidemiologických komisí na všech úrovních v ČR v případě vážné pandemie. Diplomová práce, Kladno 2016. zdroj: https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle/10467/67523/FBMI-DP-2016-Bernardova-Lucie-prace.pdf?sequence=1&isAllowed=y