Krizové řízení pandemie/Biologická Kryptografie

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: všeobecná

Stránka je součástí výzkumu "Krizového řízení pandemie" a je vnořeným podprojektem Biologické Kryptografie.

Úvod[editovat]

Cíl[editovat]

 1. Vytvoření nového oboru zaměřeného na biologii z pohledu teorie kódování.
 2. Výzkumný projekt zaměřený na analýzu genetického kódu patogenů.

Motivace[editovat]

Metodika[editovat]

 • Hlavní principy zkoumání vychází ze studia dostupných informací, formulováním úvah a hypotéz, experimentem, srovnáním.
 • Experimenty, studium a analýza viru SARS-COV-2 vychází z původní sekvence z Wu-Chanu (zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_045512) pro zvýšeni bezpečnosti jsem sekvenci uvedl v DNA nikoliv v RNA, tento způsob je i vhodnější k analýze patogeneze na člověka

Původní sekvence s označením NC_045512.2 všech 30 000 bází, řazeno po 60 bázích na řádek:

    1 attaaaggtt tataccttcc caggtaacaa accaaccaac tttcgatctc ttgtagatct
   61 gttctctaaa cgaactttaa aatctgtgtg gctgtcactc ggctgcatgc ttagtgcact
   121 cacgcagtat aattaataac taattactgt cgttgacagg acacgagtaa ctcgtctatc
   181 ttctgcaggc tgcttacggt ttcgtccgtg ttgcagccga tcatcagcac atctaggttt
   241 cgtccgggtg tgaccgaaag gtaagatgga gagccttgtc cctggtttca acgagaaaac
   301 acacgtccaa ctcagtttgc ctgttttaca ggttcgcgac gtgctcgtac gtggctttgg
   361 agactccgtg gaggaggtct tatcagaggc acgtcaacat cttaaagatg gcacttgtgg
   421 cttagtagaa gttgaaaaag gcgttttgcc tcaacttgaa cagccctatg tgttcatcaa
   481 acgttcggat gctcgaactg cacctcatgg tcatgttatg gttgagctgg tagcagaact
   541 cgaaggcatt cagtacggtc gtagtggtga gacacttggt gtccttgtcc ctcatgtggg
   601 cgaaatacca gtggcttacc gcaaggttct tcttcgtaag aacggtaata aaggagctgg
   661 tggccatagt tacggcgccg atctaaagtc atttgactta ggcgacgagc ttggcactga
   721 tccttatgaa gattttcaag aaaactggaa cactaaacat agcagtggtg ttacccgtga
   781 actcatgcgt gagcttaacg gaggggcata cactcgctat gtcgataaca acttctgtgg
   841 ccctgatggc taccctcttg agtgcattaa agaccttcta gcacgtgctg gtaaagcttc
   901 atgcactttg tccgaacaac tggactttat tgacactaag aggggtgtat actgctgccg
   961 tgaacatgag catgaaattg cttggtacac ggaacgttct gaaaagagct atgaattgca
  1021 gacacctttt gaaattaaat tggcaaagaa atttgacacc ttcaatgggg aatgtccaaa
  1081 ttttgtattt cccttaaatt ccataatcaa gactattcaa ccaagggttg aaaagaaaaa
  1141 gcttgatggc tttatgggta gaattcgatc tgtctatcca gttgcgtcac caaatgaatg
  1201 caaccaaatg tgcctttcaa ctctcatgaa gtgtgatcat tgtggtgaaa cttcatggca
  1261 gacgggcgat tttgttaaag ccacttgcga attttgtggc actgagaatt tgactaaaga
  1321 aggtgccact acttgtggtt acttacccca aaatgctgtt gttaaaattt attgtccagc
  1381 atgtcacaat tcagaagtag gacctgagca tagtcttgcc gaataccata atgaatctgg
  1441 cttgaaaacc attcttcgta agggtggtcg cactattgcc tttggaggct gtgtgttctc
  1501 ttatgttggt tgccataaca agtgtgccta ttgggttcca cgtgctagcg ctaacatagg
  1561 ttgtaaccat acaggtgttg ttggagaagg ttccgaaggt cttaatgaca accttcttga
  1621 aatactccaa aaagagaaag tcaacatcaa tattgttggt gactttaaac ttaatgaaga
  1681 gatcgccatt attttggcat ctttttctgc ttccacaagt gcttttgtgg aaactgtgaa
  1741 aggtttggat tataaagcat tcaaacaaat tgttgaatcc tgtggtaatt ttaaagttac
  1801 aaaaggaaaa gctaaaaaag gtgcctggaa tattggtgaa cagaaatcaa tactgagtcc
  1861 tctttatgca tttgcatcag aggctgctcg tgttgtacga tcaattttct cccgcactct
  1921 tgaaactgct caaaattctg tgcgtgtttt acagaaggcc gctataacaa tactagatgg
  1981 aatttcacag tattcactga gactcattga tgctatgatg ttcacatctg atttggctac
  2041 taacaatcta gttgtaatgg cctacattac aggtggtgtt gttcagttga cttcgcagtg
  2101 gctaactaac atctttggca ctgtttatga aaaactcaaa cccgtccttg attggcttga
  2161 agagaagttt aaggaaggtg tagagtttct tagagacggt tgggaaattg ttaaatttat
  2221 ctcaacctgt gcttgtgaaa ttgtcggtgg acaaattgtc acctgtgcaa aggaaattaa
  2281 ggagagtgtt cagacattct ttaagcttgt aaataaattt ttggctttgt gtgctgactc
  2341 tatcattatt ggtggagcta aacttaaagc cttgaattta ggtgaaacat ttgtcacgca
  2401 ctcaaaggga ttgtacagaa agtgtgttaa atccagagaa gaaactggcc tactcatgcc
  2461 tctaaaagcc ccaaaagaaa ttatcttctt agagggagaa acacttccca cagaagtgtt
  2521 aacagaggaa gttgtcttga aaactggtga tttacaacca ttagaacaac ctactagtga
  2581 agctgttgaa gctccattgg ttggtacacc agtttgtatt aacgggctta tgttgctcga
  2641 aatcaaagac acagaaaagt actgtgccct tgcacctaat atgatggtaa caaacaatac
  2701 cttcacactc aaaggcggtg caccaacaaa ggttactttt ggtgatgaca ctgtgataga
  2761 agtgcaaggt tacaagagtg tgaatatcac ttttgaactt gatgaaagga ttgataaagt
  2821 acttaatgag aagtgctctg cctatacagt tgaactcggt acagaagtaa atgagttcgc
  2881 ctgtgttgtg gcagatgctg tcataaaaac tttgcaacca gtatctgaat tacttacacc
  2941 actgggcatt gatttagatg agtggagtat ggctacatac tacttatttg atgagtctgg
  3001 tgagtttaaa ttggcttcac atatgtattg ttctttctac cctccagatg aggatgaaga
  3061 agaaggtgat tgtgaagaag aagagtttga gccatcaact caatatgagt atggtactga
  3121 agatgattac caaggtaaac ctttggaatt tggtgccact tctgctgctc ttcaacctga
  3181 agaagagcaa gaagaagatt ggttagatga tgatagtcaa caaactgttg gtcaacaaga
  3241 cggcagtgag gacaatcaga caactactat tcaaacaatt gttgaggttc aacctcaatt
  3301 agagatggaa cttacaccag ttgttcagac tattgaagtg aatagtttta gtggttattt
  3361 aaaacttact gacaatgtat acattaaaaa tgcagacatt gtggaagaag ctaaaaaggt
  3421 aaaaccaaca gtggttgtta atgcagccaa tgtttacctt aaacatggag gaggtgttgc
  3481 aggagcctta aataaggcta ctaacaatgc catgcaagtt gaatctgatg attacatagc
  3541 tactaatgga ccacttaaag tgggtggtag ttgtgtttta agcggacaca atcttgctaa
  3601 acactgtctt catgttgtcg gcccaaatgt taacaaaggt gaagacattc aacttcttaa
  3661 gagtgcttat gaaaatttta atcagcacga agttctactt gcaccattat tatcagctgg
  3721 tatttttggt gctgacccta tacattcttt aagagtttgt gtagatactg ttcgcacaaa
  3781 tgtctactta gctgtctttg ataaaaatct ctatgacaaa cttgtttcaa gctttttgga
  3841 aatgaagagt gaaaagcaag ttgaacaaaa gatcgctgag attcctaaag aggaagttaa
  3901 gccatttata actgaaagta aaccttcagt tgaacagaga aaacaagatg ataagaaaat
  3961 caaagcttgt gttgaagaag ttacaacaac tctggaagaa actaagttcc tcacagaaaa
  4021 cttgttactt tatattgaca ttaatggcaa tcttcatcca gattctgcca ctcttgttag
  4081 tgacattgac atcactttct taaagaaaga tgctccatat atagtgggtg atgttgttca
  4141 agagggtgtt ttaactgctg tggttatacc tactaaaaag gctggtggca ctactgaaat
  4201 gctagcgaaa gctttgagaa aagtgccaac agacaattat ataaccactt acccgggtca
  4261 gggtttaaat ggttacactg tagaggaggc aaagacagtg cttaaaaagt gtaaaagtgc
  4321 cttttacatt ctaccatcta ttatctctaa tgagaagcaa gaaattcttg gaactgtttc
  4381 ttggaatttg cgagaaatgc ttgcacatgc agaagaaaca cgcaaattaa tgcctgtctg
  4441 tgtggaaact aaagccatag tttcaactat acagcgtaaa tataagggta ttaaaataca
  4501 agagggtgtg gttgattatg gtgctagatt ttacttttac accagtaaaa caactgtagc
  4561 gtcacttatc aacacactta acgatctaaa tgaaactctt gttacaatgc cacttggcta
  4621 tgtaacacat ggcttaaatt tggaagaagc tgctcggtat atgagatctc tcaaagtgcc
  4681 agctacagtt tctgtttctt cacctgatgc tgttacagcg tataatggtt atcttacttc
  4741 ttcttctaaa acacctgaag aacattttat tgaaaccatc tcacttgctg gttcctataa
  4801 agattggtcc tattctggac aatctacaca actaggtata gaatttctta agagaggtga
  4861 taaaagtgta tattacacta gtaatcctac cacattccac ctagatggtg aagttatcac
  4921 ctttgacaat cttaagacac ttctttcttt gagagaagtg aggactatta aggtgtttac
  4981 aacagtagac aacattaacc tccacacgca agttgtggac atgtcaatga catatggaca
  5041 acagtttggt ccaacttatt tggatggagc tgatgttact aaaataaaac ctcataattc
  5101 acatgaaggt aaaacatttt atgttttacc taatgatgac actctacgtg ttgaggcttt
  5161 tgagtactac cacacaactg atcctagttt tctgggtagg tacatgtcag cattaaatca
  5221 cactaaaaag tggaaatacc cacaagttaa tggtttaact tctattaaat gggcagataa
  5281 caactgttat cttgccactg cattgttaac actccaacaa atagagttga agtttaatcc
  5341 acctgctcta caagatgctt attacagagc aagggctggt gaagctgcta acttttgtgc
  5401 acttatctta gcctactgta ataagacagt aggtgagtta ggtgatgtta gagaaacaat
  5461 gagttacttg tttcaacatg ccaatttaga ttcttgcaaa agagtcttga acgtggtgtg
  5521 taaaacttgt ggacaacagc agacaaccct taagggtgta gaagctgtta tgtacatggg
  5581 cacactttct tatgaacaat ttaagaaagg tgttcagata ccttgtacgt gtggtaaaca
  5641 agctacaaaa tatctagtac aacaggagtc accttttgtt atgatgtcag caccacctgc
  5701 tcagtatgaa cttaagcatg gtacatttac ttgtgctagt gagtacactg gtaattacca
  5761 gtgtggtcac tataaacata taacttctaa agaaactttg tattgcatag acggtgcttt
  5821 acttacaaag tcctcagaat acaaaggtcc tattacggat gttttctaca aagaaaacag
  5881 ttacacaaca accataaaac cagttactta taaattggat ggtgttgttt gtacagaaat
  5941 tgaccctaag ttggacaatt attataagaa agacaattct tatttcacag agcaaccaat
  6001 tgatcttgta ccaaaccaac catatccaaa cgcaagcttc gataatttta agtttgtatg
  6061 tgataatatc aaatttgctg atgatttaaa ccagttaact ggttataaga aacctgcttc
  6121 aagagagctt aaagttacat ttttccctga cttaaatggt gatgtggtgg ctattgatta
  6181 taaacactac acaccctctt ttaagaaagg agctaaattg ttacataaac ctattgtttg
  6241 gcatgttaac aatgcaacta ataaagccac gtataaacca aatacctggt gtatacgttg
  6301 tctttggagc acaaaaccag ttgaaacatc aaattcgttt gatgtactga agtcagagga
  6361 cgcgcaggga atggataatc ttgcctgcga agatctaaaa ccagtctctg aagaagtagt
  6421 ggaaaatcct accatacaga aagacgttct tgagtgtaat gtgaaaacta ccgaagttgt
  6481 aggagacatt atacttaaac cagcaaataa tagtttaaaa attacagaag aggttggcca
  6541 cacagatcta atggctgctt atgtagacaa ttctagtctt actattaaga aacctaatga
  6601 attatctaga gtattaggtt tgaaaaccct tgctactcat ggtttagctg ctgttaatag
  6661 tgtcccttgg gatactatag ctaattatgc taagcctttt cttaacaaag ttgttagtac
  6721 aactactaac atagttacac ggtgtttaaa ccgtgtttgt actaattata tgccttattt
  6781 ctttacttta ttgctacaat tgtgtacttt tactagaagt acaaattcta gaattaaagc
  6841 atctatgccg actactatag caaagaatac tgttaagagt gtcggtaaat tttgtctaga
  6901 ggcttcattt aattatttga agtcacctaa tttttctaaa ctgataaata ttataatttg
  6961 gtttttacta ttaagtgttt gcctaggttc tttaatctac tcaaccgctg ctttaggtgt
  7021 tttaatgtct aatttaggca tgccttctta ctgtactggt tacagagaag gctatttgaa
  7081 ctctactaat gtcactattg caacctactg tactggttct ataccttgta gtgtttgtct
  7141 tagtggttta gattctttag acacctatcc ttctttagaa actatacaaa ttaccatttc
  7201 atcttttaaa tgggatttaa ctgcttttgg cttagttgca gagtggtttt tggcatatat
  7261 tcttttcact aggtttttct atgtacttgg attggctgca atcatgcaat tgtttttcag
  7321 ctattttgca gtacatttta ttagtaattc ttggcttatg tggttaataa ttaatcttgt
  7381 acaaatggcc ccgatttcag ctatggttag aatgtacatc ttctttgcat cattttatta
  7441 tgtatggaaa agttatgtgc atgttgtaga cggttgtaat tcatcaactt gtatgatgtg
  7501 ttacaaacgt aatagagcaa caagagtcga atgtacaact attgttaatg gtgttagaag
  7561 gtccttttat gtctatgcta atggaggtaa aggcttttgc aaactacaca attggaattg
  7621 tgttaattgt gatacattct gtgctggtag tacatttatt agtgatgaag ttgcgagaga
  7681 cttgtcacta cagtttaaaa gaccaataaa tcctactgac cagtcttctt acatcgttga
  7741 tagtgttaca gtgaagaatg gttccatcca tctttacttt gataaagctg gtcaaaagac
  7801 ttatgaaaga cattctctct ctcattttgt taacttagac aacctgagag ctaataacac
  7861 taaaggttca ttgcctatta atgttatagt ttttgatggt aaatcaaaat gtgaagaatc
  7921 atctgcaaaa tcagcgtctg tttactacag tcagcttatg tgtcaaccta tactgttact
  7981 agatcaggca ttagtgtctg atgttggtga tagtgcggaa gttgcagtta aaatgtttga
  8041 tgcttacgtt aatacgtttt catcaacttt taacgtacca atggaaaaac tcaaaacact
  8101 agttgcaact gcagaagctg aacttgcaaa gaatgtgtcc ttagacaatg tcttatctac
  8161 ttttatttca gcagctcggc aagggtttgt tgattcagat gtagaaacta aagatgttgt
  8221 tgaatgtctt aaattgtcac atcaatctga catagaagtt actggcgata gttgtaataa
  8281 ctatatgctc acctataaca aagttgaaaa catgacaccc cgtgaccttg gtgcttgtat
  8341 tgactgtagt gcgcgtcata ttaatgcgca ggtagcaaaa agtcacaaca ttgctttgat
  8401 atggaacgtt aaagatttca tgtcattgtc tgaacaacta cgaaaacaaa tacgtagtgc
  8461 tgctaaaaag aataacttac cttttaagtt gacatgtgca actactagac aagttgttaa
  8521 tgttgtaaca acaaagatag cacttaaggg tggtaaaatt gttaataatt ggttgaagca
  8581 gttaattaaa gttacacttg tgttcctttt tgttgctgct attttctatt taataacacc
  8641 tgttcatgtc atgtctaaac atactgactt ttcaagtgaa atcataggat acaaggctat
  8701 tgatggtggt gtcactcgtg acatagcatc tacagatact tgttttgcta acaaacatgc
  8761 tgattttgac acatggttta gccagcgtgg tggtagttat actaatgaca aagcttgccc
  8821 attgattgct gcagtcataa caagagaagt gggttttgtc gtgcctggtt tgcctggcac
  8881 gatattacgc acaactaatg gtgacttttt gcatttctta cctagagttt ttagtgcagt
  8941 tggtaacatc tgttacacac catcaaaact tatagagtac actgactttg caacatcagc
  9001 ttgtgttttg gctgctgaat gtacaatttt taaagatgct tctggtaagc cagtaccata
  9061 ttgttatgat accaatgtac tagaaggttc tgttgcttat gaaagtttac gccctgacac
  9121 acgttatgtg ctcatggatg gctctattat tcaatttcct aacacctacc ttgaaggttc
  9181 tgttagagtg gtaacaactt ttgattctga gtactgtagg cacggcactt gtgaaagatc
  9241 agaagctggt gtttgtgtat ctactagtgg tagatgggta cttaacaatg attattacag
  9301 atctttacca ggagttttct gtggtgtaga tgctgtaaat ttacttacta atatgtttac
  9361 accactaatt caacctattg gtgctttgga catatcagca tctatagtag ctggtggtat
  9421 tgtagctatc gtagtaacat gccttgccta ctattttatg aggtttagaa gagcttttgg
  9481 tgaatacagt catgtagttg cctttaatac tttactattc cttatgtcat tcactgtact
  9541 ctgtttaaca ccagtttact cattcttacc tggtgtttat tctgttattt acttgtactt
  9601 gacattttat cttactaatg atgtttcttt tttagcacat attcagtgga tggttatgtt
  9661 cacaccttta gtacctttct ggataacaat tgcttatatc atttgtattt ccacaaagca
  9721 tttctattgg ttctttagta attacctaaa gagacgtgta gtctttaatg gtgtttcctt
  9781 tagtactttt gaagaagctg cgctgtgcac ctttttgtta aataaagaaa tgtatctaaa
  9841 gttgcgtagt gatgtgctat tacctcttac gcaatataat agatacttag ctctttataa
  9901 taagtacaag tattttagtg gagcaatgga tacaactagc tacagagaag ctgcttgttg
  9961 tcatctcgca aaggctctca atgacttcag taactcaggt tctgatgttc tttaccaacc
  10021 accacaaacc tctatcacct cagctgtttt gcagagtggt tttagaaaaa tggcattccc
  10081 atctggtaaa gttgagggtt gtatggtaca agtaacttgt ggtacaacta cacttaacgg
  10141 tctttggctt gatgacgtag tttactgtcc aagacatgtg atctgcacct ctgaagacat
  10201 gcttaaccct aattatgaag atttactcat tcgtaagtct aatcataatt tcttggtaca
  10261 ggctggtaat gttcaactca gggttattgg acattctatg caaaattgtg tacttaagct
  10321 taaggttgat acagccaatc ctaagacacc taagtataag tttgttcgca ttcaaccagg
  10381 acagactttt tcagtgttag cttgttacaa tggttcacca tctggtgttt accaatgtgc
  10441 tatgaggccc aatttcacta ttaagggttc attccttaat ggttcatgtg gtagtgttgg
  10501 ttttaacata gattatgact gtgtctcttt ttgttacatg caccatatgg aattaccaac
  10561 tggagttcat gctggcacag acttagaagg taacttttat ggaccttttg ttgacaggca
  10621 aacagcacaa gcagctggta cggacacaac tattacagtt aatgttttag cttggttgta
  10681 cgctgctgtt ataaatggag acaggtggtt tctcaatcga tttaccacaa ctcttaatga
  10741 ctttaacctt gtggctatga agtacaatta tgaacctcta acacaagacc atgttgacat
  10801 actaggacct ctttctgctc aaactggaat tgccgtttta gatatgtgtg cttcattaaa
  10861 agaattactg caaaatggta tgaatggacg taccatattg ggtagtgctt tattagaaga
  10921 tgaatttaca ccttttgatg ttgttagaca atgctcaggt gttactttcc aaagtgcagt
  10981 gaaaagaaca atcaagggta cacaccactg gttgttactc acaattttga cttcactttt
  11041 agttttagtc cagagtactc aatggtcttt gttctttttt ttgtatgaaa atgccttttt
  11101 accttttgct atgggtatta ttgctatgtc tgcttttgca atgatgtttg tcaaacataa
  11161 gcatgcattt ctctgtttgt ttttgttacc ttctcttgcc actgtagctt attttaatat
  11221 ggtctatatg cctgctagtt gggtgatgcg tattatgaca tggttggata tggttgatac
  11281 tagtttgtct ggttttaagc taaaagactg tgttatgtat gcatcagctg tagtgttact
  11341 aatccttatg acagcaagaa ctgtgtatga tgatggtgct aggagagtgt ggacacttat
  11401 gaatgtcttg acactcgttt ataaagttta ttatggtaat gctttagatc aagccatttc
  11461 catgtgggct cttataatct ctgttacttc taactactca ggtgtagtta caactgtcat
  11521 gtttttggcc agaggtattg tttttatgtg tgttgagtat tgccctattt tcttcataac
  11581 tggtaataca cttcagtgta taatgctagt ttattgtttc ttaggctatt tttgtacttg
  11641 ttactttggc ctcttttgtt tactcaaccg ctactttaga ctgactcttg gtgtttatga
  11701 ttacttagtt tctacacagg agtttagata tatgaattca cagggactac tcccacccaa
  11761 gaatagcata gatgccttca aactcaacat taaattgttg ggtgttggtg gcaaaccttg
  11821 tatcaaagta gccactgtac agtctaaaat gtcagatgta aagtgcacat cagtagtctt
  11881 actctcagtt ttgcaacaac tcagagtaga atcatcatct aaattgtggg ctcaatgtgt
  11941 ccagttacac aatgacattc tcttagctaa agatactact gaagcctttg aaaaaatggt
  12001 ttcactactt tctgttttgc tttccatgca gggtgctgta gacataaaca agctttgtga
  12061 agaaatgctg gacaacaggg caaccttaca agctatagcc tcagagttta gttcccttcc
  12121 atcatatgca gcttttgcta ctgctcaaga agcttatgag caggctgttg ctaatggtga
  12181 ttctgaagtt gttcttaaaa agttgaagaa gtctttgaat gtggctaaat ctgaatttga
  12241 ccgtgatgca gccatgcaac gtaagttgga aaagatggct gatcaagcta tgacccaaat
  12301 gtataaacag gctagatctg aggacaagag ggcaaaagtt actagtgcta tgcagacaat
  12361 gcttttcact atgcttagaa agttggataa tgatgcactc aacaacatta tcaacaatgc
  12421 aagagatggt tgtgttccct tgaacataat acctcttaca acagcagcca aactaatggt
  12481 tgtcatacca gactataaca catataaaaa tacgtgtgat ggtacaacat ttacttatgc
  12541 atcagcattg tgggaaatcc aacaggttgt agatgcagat agtaaaattg ttcaacttag
  12601 tgaaattagt atggacaatt cacctaattt agcatggcct cttattgtaa cagctttaag
  12661 ggccaattct gctgtcaaat tacagaataa tgagcttagt cctgttgcac tacgacagat
  12721 gtcttgtgct gccggtacta cacaaactgc ttgcactgat gacaatgcgt tagcttacta
  12781 caacacaaca aagggaggta ggtttgtact tgcactgtta tccgatttac aggatttgaa
  12841 atgggctaga ttccctaaga gtgatggaac tggtactatc tatacagaac tggaaccacc
  12901 ttgtaggttt gttacagaca cacctaaagg tcctaaagtg aagtatttat actttattaa
  12961 aggattaaac aacctaaata gaggtatggt acttggtagt ttagctgcca cagtacgtct
  13021 acaagctggt aatgcaacag aagtgcctgc caattcaact gtattatctt tctgtgcttt
  13081 tgctgtagat gctgctaaag cttacaaaga ttatctagct agtgggggac aaccaatcac
  13141 taattgtgtt aagatgttgt gtacacacac tggtactggt caggcaataa cagttacacc
  13201 ggaagccaat atggatcaag aatcctttgg tggtgcatcg tgttgtctgt actgccgttg
  13261 ccacatagat catccaaatc ctaaaggatt ttgtgactta aaaggtaagt atgtacaaat
  13321 acctacaact tgtgctaatg accctgtggg ttttacactt aaaaacacag tctgtaccgt
  13381 ctgcggtatg tggaaaggtt atggctgtag ttgtgatcaa ctccgcgaac ccatgcttca
  13441 gtcagctgat gcacaatcgt ttttaaacgg gtttgcggtg taagtgcagc ccgtcttaca
  13501 ccgtgcggca caggcactag tactgatgtc gtatacaggg cttttgacat ctacaatgat
  13561 aaagtagctg gttttgctaa attcctaaaa actaattgtt gtcgcttcca agaaaaggac
  13621 gaagatgaca atttaattga ttcttacttt gtagttaaga gacacacttt ctctaactac
  13681 caacatgaag aaacaattta taatttactt aaggattgtc cagctgttgc taaacatgac
  13741 ttctttaagt ttagaataga cggtgacatg gtaccacata tatcacgtca acgtcttact
  13801 aaatacacaa tggcagacct cgtctatgct ttaaggcatt ttgatgaagg taattgtgac
  13861 acattaaaag aaatacttgt cacatacaat tgttgtgatg atgattattt caataaaaag
  13921 gactggtatg attttgtaga aaacccagat atattacgcg tatacgccaa cttaggtgaa
  13981 cgtgtacgcc aagctttgtt aaaaacagta caattctgtg atgccatgcg aaatgctggt
  14041 attgttggtg tactgacatt agataatcaa gatctcaatg gtaactggta tgatttcggt
  14101 gatttcatac aaaccacgcc aggtagtgga gttcctgttg tagattctta ttattcattg
  14161 ttaatgccta tattaacctt gaccagggct ttaactgcag agtcacatgt tgacactgac
  14221 ttaacaaagc cttacattaa gtgggatttg ttaaaatatg acttcacgga agagaggtta
  14281 aaactctttg accgttattt taaatattgg gatcagacat accacccaaa ttgtgttaac
  14341 tgtttggatg acagatgcat tctgcattgt gcaaacttta atgttttatt ctctacagtg
  14401 ttcccaccta caagttttgg accactagtg agaaaaatat ttgttgatgg tgttccattt
  14461 gtagtttcaa ctggatacca cttcagagag ctaggtgttg tacataatca ggatgtaaac
  14521 ttacatagct ctagacttag ttttaaggaa ttacttgtgt atgctgctga ccctgctatg
  14581 cacgctgctt ctggtaatct attactagat aaacgcacta cgtgcttttc agtagctgca
  14641 cttactaaca atgttgcttt tcaaactgtc aaacccggta attttaacaa agacttctat
  14701 gactttgctg tgtctaaggg tttctttaag gaaggaagtt ctgttgaatt aaaacacttc
  14761 ttctttgctc aggatggtaa tgctgctatc agcgattatg actactatcg ttataatcta
  14821 ccaacaatgt gtgatatcag acaactacta tttgtagttg aagttgttga taagtacttt
  14881 gattgttacg atggtggctg tattaatgct aaccaagtca tcgtcaacaa cctagacaaa
  14941 tcagctggtt ttccatttaa taaatggggt aaggctagac tttattatga ttcaatgagt
  15001 tatgaggatc aagatgcact tttcgcatat acaaaacgta atgtcatccc tactataact
  15061 caaatgaatc ttaagtatgc cattagtgca aagaatagag ctcgcaccgt agctggtgtc
  15121 tctatctgta gtactatgac caatagacag tttcatcaaa aattattgaa atcaatagcc
  15181 gccactagag gagctactgt agtaattgga acaagcaaat tctatggtgg ttggcacaac
  15241 atgttaaaaa ctgtttatag tgatgtagaa aaccctcacc ttatgggttg ggattatcct
  15301 aaatgtgata gagccatgcc taacatgctt agaattatgg cctcacttgt tcttgctcgc
  15361 aaacatacaa cgtgttgtag cttgtcacac cgtttctata gattagctaa tgagtgtgct
  15421 caagtattga gtgaaatggt catgtgtggc ggttcactat atgttaaacc aggtggaacc
  15481 tcatcaggag atgccacaac tgcttatgct aatagtgttt ttaacatttg tcaagctgtc
  15541 acggccaatg ttaatgcact tttatctact gatggtaaca aaattgccga taagtatgtc
  15601 cgcaatttac aacacagact ttatgagtgt ctctatagaa atagagatgt tgacacagac
  15661 tttgtgaatg agttttacgc atatttgcgt aaacatttct caatgatgat actctctgac
  15721 gatgctgttg tgtgtttcaa tagcacttat gcatctcaag gtctagtggc tagcataaag
  15781 aactttaagt cagttcttta ttatcaaaac aatgttttta tgtctgaagc aaaatgttgg
  15841 actgagactg accttactaa aggacctcat gaattttgct ctcaacatac aatgctagtt
  15901 aaacagggtg atgattatgt gtaccttcct tacccagatc catcaagaat cctaggggcc
  15961 ggctgttttg tagatgatat cgtaaaaaca gatggtacac ttatgattga acggttcgtg
  16021 tctttagcta tagatgctta cccacttact aaacatccta atcaggagta tgctgatgtc
  16081 tttcatttgt acttacaata cataagaaag ctacatgatg agttaacagg acacatgtta
  16141 gacatgtatt ctgttatgct tactaatgat aacacttcaa ggtattggga acctgagttt
  16201 tatgaggcta tgtacacacc gcatacagtc ttacaggctg ttggggcttg tgttctttgc
  16261 aattcacaga cttcattaag atgtggtgct tgcatacgta gaccattctt atgttgtaaa
  16321 tgctgttacg accatgtcat atcaacatca cataaattag tcttgtctgt taatccgtat
  16381 gtttgcaatg ctccaggttg tgatgtcaca gatgtgactc aactttactt aggaggtatg
  16441 agctattatt gtaaatcaca taaaccaccc attagttttc cattgtgtgc taatggacaa
  16501 gtttttggtt tatataaaaa tacatgtgtt ggtagcgata atgttactga ctttaatgca
  16561 attgcaacat gtgactggac aaatgctggt gattacattt tagctaacac ctgtactgaa
  16621 agactcaagc tttttgcagc agaaacgctc aaagctactg aggagacatt taaactgtct
  16681 tatggtattg ctactgtacg tgaagtgctg tctgacagag aattacatct ttcatgggaa
  16741 gttggtaaac ctagaccacc acttaaccga aattatgtct ttactggtta tcgtgtaact
  16801 aaaaacagta aagtacaaat aggagagtac acctttgaaa aaggtgacta tggtgatgct
  16861 gttgtttacc gaggtacaac aacttacaaa ttaaatgttg gtgattattt tgtgctgaca
  16921 tcacatacag taatgccatt aagtgcacct acactagtgc cacaagagca ctatgttaga
  16981 attactggct tatacccaac actcaatatc tcagatgagt tttctagcaa tgttgcaaat
  17041 tatcaaaagg ttggtatgca aaagtattct acactccagg gaccacctgg tactggtaag
  17101 agtcattttg ctattggcct agctctctac tacccttctg ctcgcatagt gtatacagct
  17161 tgctctcatg ccgctgttga tgcactatgt gagaaggcat taaaatattt gcctatagat
  17221 aaatgtagta gaattatacc tgcacgtgct cgtgtagagt gttttgataa attcaaagtg
  17281 aattcaacat tagaacagta tgtcttttgt actgtaaatg cattgcctga gacgacagca
  17341 gatatagttg tctttgatga aatttcaatg gccacaaatt atgatttgag tgttgtcaat
  17401 gccagattac gtgctaagca ctatgtgtac attggcgacc ctgctcaatt acctgcacca
  17461 cgcacattgc taactaaggg cacactagaa ccagaatatt tcaattcagt gtgtagactt
  17521 atgaaaacta taggtccaga catgttcctc ggaacttgtc ggcgttgtcc tgctgaaatt
  17581 gttgacactg tgagtgcttt ggtttatgat aataagctta aagcacataa agacaaatca
  17641 gctcaatgct ttaaaatgtt ttataagggt gttatcacgc atgatgtttc atctgcaatt
  17701 aacaggccac aaataggcgt ggtaagagaa ttccttacac gtaaccctgc ttggagaaaa
  17761 gctgtcttta tttcacctta taattcacag aatgctgtag cctcaaagat tttgggacta
  17821 ccaactcaaa ctgttgattc atcacagggc tcagaatatg actatgtcat attcactcaa
  17881 accactgaaa cagctcactc ttgtaatgta aacagattta atgttgctat taccagagca
  17941 aaagtaggca tactttgcat aatgtctgat agagaccttt atgacaagtt gcaatttaca
  18001 agtcttgaaa ttccacgtag gaatgtggca actttacaag ctgaaaatgt aacaggactc
  18061 tttaaagatt gtagtaaggt aatcactggg ttacatccta cacaggcacc tacacacctc
  18121 agtgttgaca ctaaattcaa aactgaaggt ttatgtgttg acatacctgg catacctaag
  18181 gacatgacct atagaagact catctctatg atgggtttta aaatgaatta tcaagttaat
  18241 ggttacccta acatgtttat cacccgcgaa gaagctataa gacatgtacg tgcatggatt
  18301 ggcttcgatg tcgaggggtg tcatgctact agagaagctg ttggtaccaa tttaccttta
  18361 cagctaggtt tttctacagg tgttaaccta gttgctgtac ctacaggtta tgttgataca
  18421 cctaataata cagatttttc cagagttagt gctaaaccac cgcctggaga tcaatttaaa
  18481 cacctcatac cacttatgta caaaggactt ccttggaatg tagtgcgtat aaagattgta
  18541 caaatgttaa gtgacacact taaaaatctc tctgacagag tcgtatttgt cttatgggca
  18601 catggctttg agttgacatc tatgaagtat tttgtgaaaa taggacctga gcgcacctgt
  18661 tgtctatgtg atagacgtgc cacatgcttt tccactgctt cagacactta tgcctgttgg
  18721 catcattcta ttggatttga ttacgtctat aatccgttta tgattgatgt tcaacaatgg
  18781 ggttttacag gtaacctaca aagcaaccat gatctgtatt gtcaagtcca tggtaatgca
  18841 catgtagcta gttgtgatgc aatcatgact aggtgtctag ctgtccacga gtgctttgtt
  18901 aagcgtgttg actggactat tgaatatcct ataattggtg atgaactgaa gattaatgcg
  18961 gcttgtagaa aggttcaaca catggttgtt aaagctgcat tattagcaga caaattccca
  19021 gttcttcacg acattggtaa ccctaaagct attaagtgtg tacctcaagc tgatgtagaa
  19081 tggaagttct atgatgcaca gccttgtagt gacaaagctt ataaaataga agaattattc
  19141 tattcttatg ccacacattc tgacaaattc acagatggtg tatgcctatt ttggaattgc
  19201 aatgtcgata gatatcctgc taattccatt gtttgtagat ttgacactag agtgctatct
  19261 aaccttaact tgcctggttg tgatggtggc agtttgtatg taaataaaca tgcattccac
  19321 acaccagctt ttgataaaag tgcttttgtt aatttaaaac aattaccatt tttctattac
  19381 tctgacagtc catgtgagtc tcatggaaaa caagtagtgt cagatataga ttatgtacca
  19441 ctaaagtctg ctacgtgtat aacacgttgc aatttaggtg gtgctgtctg tagacatcat
  19501 gctaatgagt acagattgta tctcgatgct tataacatga tgatctcagc tggctttagc
  19561 ttgtgggttt acaaacaatt tgatacttat aacctctgga acacttttac aagacttcag
  19621 agtttagaaa atgtggcttt taatgttgta aataagggac actttgatgg acaacagggt
  19681 gaagtaccag tttctatcat taataacact gtttacacaa aagttgatgg tgttgatgta
  19741 gaattgtttg aaaataaaac aacattacct gttaatgtag catttgagct ttgggctaag
  19801 cgcaacatta aaccagtacc agaggtgaaa atactcaata atttgggtgt ggacattgct
  19861 gctaatactg tgatctggga ctacaaaaga gatgctccag cacatatatc tactattggt
  19921 gtttgttcta tgactgacat agccaagaaa ccaactgaaa cgatttgtgc accactcact
  19981 gtcttttttg atggtagagt tgatggtcaa gtagacttat ttagaaatgc ccgtaatggt
  20041 gttcttatta cagaaggtag tgttaaaggt ttacaaccat ctgtaggtcc caaacaagct
  20101 agtcttaatg gagtcacatt aattggagaa gccgtaaaaa cacagttcaa ttattataag
  20161 aaagttgatg gtgttgtcca acaattacct gaaacttact ttactcagag tagaaattta
  20221 caagaattta aacccaggag tcaaatggaa attgatttct tagaattagc tatggatgaa
  20281 ttcattgaac ggtataaatt agaaggctat gccttcgaac atatcgttta tggagatttt
  20341 agtcatagtc agttaggtgg tttacatcta ctgattggac tagctaaacg ttttaaggaa
  20401 tcaccttttg aattagaaga ttttattcct atggacagta cagttaaaaa ctatttcata
  20461 acagatgcgc aaacaggttc atctaagtgt gtgtgttctg ttattgattt attacttgat
  20521 gattttgttg aaataataaa atcccaagat ttatctgtag tttctaaggt tgtcaaagtg
  20581 actattgact atacagaaat ttcatttatg ctttggtgta aagatggcca tgtagaaaca
  20641 ttttacccaa aattacaatc tagtcaagcg tggcaaccgg gtgttgctat gcctaatctt
  20701 tacaaaatgc aaagaatgct attagaaaag tgtgaccttc aaaattatgg tgatagtgca
  20761 acattaccta aaggcataat gatgaatgtc gcaaaatata ctcaactgtg tcaatattta
  20821 aacacattaa cattagctgt accctataat atgagagtta tacattttgg tgctggttct
  20881 gataaaggag ttgcaccagg tacagctgtt ttaagacagt ggttgcctac gggtacgctg
  20941 cttgtcgatt cagatcttaa tgactttgtc tctgatgcag attcaacttt gattggtgat
  21001 tgtgcaactg tacatacagc taataaatgg gatctcatta ttagtgatat gtacgaccct
  21061 aagactaaaa atgttacaaa agaaaatgac tctaaagagg gttttttcac ttacatttgt
  21121 gggtttatac aacaaaagct agctcttgga ggttccgtgg ctataaagat aacagaacat
  21181 tcttggaatg ctgatcttta taagctcatg ggacacttcg catggtggac agcctttgtt
  21241 actaatgtga atgcgtcatc atctgaagca tttttaattg gatgtaatta tcttggcaaa
  21301 ccacgcgaac aaatagatgg ttatgtcatg catgcaaatt acatattttg gaggaataca
  21361 aatccaattc agttgtcttc ctattcttta tttgacatga gtaaatttcc ccttaaatta
  21421 aggggtactg ctgttatgtc tttaaaagaa ggtcaaatca atgatatgat tttatctctt
  21481 cttagtaaag gtagacttat aattagagaa aacaacagag ttgttatttc tagtgatgtt
  21541 cttgttaaca actaaacgaa caatgtttgt ttttcttgtt ttattgccac tagtctctag
  21601 tcagtgtgtt aatcttacaa ccagaactca attaccccct gcatacacta attctttcac
  21661 acgtggtgtt tattaccctg acaaagtttt cagatcctca gttttacatt caactcagga
  21721 cttgttctta cctttctttt ccaatgttac ttggttccat gctatacatg tctctgggac
  21781 caatggtact aagaggtttg ataaccctgt cctaccattt aatgatggtg tttattttgc
  21841 ttccactgag aagtctaaca taataagagg ctggattttt ggtactactt tagattcgaa
  21901 gacccagtcc ctacttattg ttaataacgc tactaatgtt gttattaaag tctgtgaatt
  21961 tcaattttgt aatgatccat ttttgggtgt ttattaccac aaaaacaaca aaagttggat
  22021 ggaaagtgag ttcagagttt attctagtgc gaataattgc acttttgaat atgtctctca
  22081 gccttttctt atggaccttg aaggaaaaca gggtaatttc aaaaatctta gggaatttgt
  22141 gtttaagaat attgatggtt attttaaaat atattctaag cacacgccta ttaatttagt
  22201 gcgtgatctc cctcagggtt tttcggcttt agaaccattg gtagatttgc caataggtat
  22261 taacatcact aggtttcaaa ctttacttgc tttacataga agttatttga ctcctggtga
  22321 ttcttcttca ggttggacag ctggtgctgc agcttattat gtgggttatc ttcaacctag
  22381 gacttttcta ttaaaatata atgaaaatgg aaccattaca gatgctgtag actgtgcact
  22441 tgaccctctc tcagaaacaa agtgtacgtt gaaatccttc actgtagaaa aaggaatcta
  22501 tcaaacttct aactttagag tccaaccaac agaatctatt gttagatttc ctaatattac
  22561 aaacttgtgc ccttttggtg aagtttttaa cgccaccaga tttgcatctg tttatgcttg
  22621 gaacaggaag agaatcagca actgtgttgc tgattattct gtcctatata attccgcatc
  22681 attttccact tttaagtgtt atggagtgtc tcctactaaa ttaaatgatc tctgctttac
  22741 taatgtctat gcagattcat ttgtaattag aggtgatgaa gtcagacaaa tcgctccagg
  22801 gcaaactgga aagattgctg attataatta taaattacca gatgatttta caggctgcgt
  22861 tatagcttgg aattctaaca atcttgattc taaggttggt ggtaattata attacctgta
  22921 tagattgttt aggaagtcta atctcaaacc ttttgagaga gatatttcaa ctgaaatcta
  22981 tcaggccggt agcacacctt gtaatggtgt tgaaggtttt aattgttact ttcctttaca
  23041 atcatatggt ttccaaccca ctaatggtgt tggttaccaa ccatacagag tagtagtact
  23101 ttcttttgaa cttctacatg caccagcaac tgtttgtgga cctaaaaagt ctactaattt
  23161 ggttaaaaac aaatgtgtca atttcaactt caatggttta acaggcacag gtgttcttac
  23221 tgagtctaac aaaaagtttc tgcctttcca acaatttggc agagacattg ctgacactac
  23281 tgatgctgtc cgtgatccac agacacttga gattcttgac attacaccat gttcttttgg
  23341 tggtgtcagt gttataacac caggaacaaa tacttctaac caggttgctg ttctttatca
  23401 ggatgttaac tgcacagaag tccctgttgc tattcatgca gatcaactta ctcctacttg
  23461 gcgtgtttat tctacaggtt ctaatgtttt tcaaacacgt gcaggctgtt taataggggc
  23521 tgaacatgtc aacaactcat atgagtgtga catacccatt ggtgcaggta tatgcgctag
  23581 ttatcagact cagactaatt ctcctcggcg ggcacgtagt gtagctagtc aatccatcat
  23641 tgcctacact atgtcacttg gtgcagaaaa ttcagttgct tactctaata actctattgc
  23701 catacccaca aattttacta ttagtgttac cacagaaatt ctaccagtgt ctatgaccaa
  23761 gacatcagta gattgtacaa tgtacatttg tggtgattca actgaatgca gcaatctttt
  23821 gttgcaatat ggcagttttt gtacacaatt aaaccgtgct ttaactggaa tagctgttga
  23881 acaagacaaa aacacccaag aagtttttgc acaagtcaaa caaatttaca aaacaccacc
  23941 aattaaagat tttggtggtt ttaatttttc acaaatatta ccagatccat caaaaccaag
  24001 caagaggtca tttattgaag atctactttt caacaaagtg acacttgcag atgctggctt
  24061 catcaaacaa tatggtgatt gccttggtga tattgctgct agagacctca tttgtgcaca
  24121 aaagtttaac ggccttactg ttttgccacc tttgctcaca gatgaaatga ttgctcaata
  24181 cacttctgca ctgttagcgg gtacaatcac ttctggttgg acctttggtg caggtgctgc
  24241 attacaaata ccatttgcta tgcaaatggc ttataggttt aatggtattg gagttacaca
  24301 gaatgttctc tatgagaacc aaaaattgat tgccaaccaa tttaatagtg ctattggcaa
  24361 aattcaagac tcactttctt ccacagcaag tgcacttgga aaacttcaag atgtggtcaa
  24421 ccaaaatgca caagctttaa acacgcttgt taaacaactt agctccaatt ttggtgcaat
  24481 ttcaagtgtt ttaaatgata tcctttcacg tcttgacaaa gttgaggctg aagtgcaaat
  24541 tgataggttg atcacaggca gacttcaaag tttgcagaca tatgtgactc aacaattaat
  24601 tagagctgca gaaatcagag cttctgctaa tcttgctgct actaaaatgt cagagtgtgt
  24661 acttggacaa tcaaaaagag ttgatttttg tggaaagggc tatcatctta tgtccttccc
  24721 tcagtcagca cctcatggtg tagtcttctt gcatgtgact tatgtccctg cacaagaaaa
  24781 gaacttcaca actgctcctg ccatttgtca tgatggaaaa gcacactttc ctcgtgaagg
  24841 tgtctttgtt tcaaatggca cacactggtt tgtaacacaa aggaattttt atgaaccaca
  24901 aatcattact acagacaaca catttgtgtc tggtaactgt gatgttgtaa taggaattgt
  24961 caacaacaca gtttatgatc ctttgcaacc tgaattagac tcattcaagg aggagttaga
  25021 taaatatttt aagaatcata catcaccaga tgttgattta ggtgacatct ctggcattaa
  25081 tgcttcagtt gtaaacattc aaaaagaaat tgaccgcctc aatgaggttg ccaagaattt
  25141 aaatgaatct ctcatcgatc tccaagaact tggaaagtat gagcagtata taaaatggcc
  25201 atggtacatt tggctaggtt ttatagctgg cttgattgcc atagtaatgg tgacaattat
  25261 gctttgctgt atgaccagtt gctgtagttg tctcaagggc tgttgttctt gtggatcctg
  25321 ctgcaaattt gatgaagacg actctgagcc agtgctcaaa ggagtcaaat tacattacac
  25381 ataaacgaac ttatggattt gtttatgaga atcttcacaa ttggaactgt aactttgaag
  25441 caaggtgaaa tcaaggatgc tactccttca gattttgttc gcgctactgc aacgataccg
  25501 atacaagcct cactcccttt cggatggctt attgttggcg ttgcacttct tgctgttttt
  25561 cagagcgctt ccaaaatcat aaccctcaaa aagagatggc aactagcact ctccaagggt
  25621 gttcactttg tttgcaactt gctgttgttg tttgtaacag tttactcaca ccttttgctc
  25681 gttgctgctg gccttgaagc cccttttctc tatctttatg ctttagtcta cttcttgcag
  25741 agtataaact ttgtaagaat aataatgagg ctttggcttt gctggaaatg ccgttccaaa
  25801 aacccattac tttatgatgc caactatttt ctttgctggc atactaattg ttacgactat
  25861 tgtatacctt acaatagtgt aacttcttca attgtcatta cttcaggtga tggcacaaca
  25921 agtcctattt ctgaacatga ctaccagatt ggtggttata ctgaaaaatg ggaatctgga
  25981 gtaaaagact gtgttgtatt acacagttac ttcacttcag actattacca gctgtactca
  26041 actcaattga gtacagacac tggtgttgaa catgttacct tcttcatcta caataaaatt
  26101 gttgatgagc ctgaagaaca tgtccaaatt cacacaatcg acggttcatc cggagttgtt
  26161 aatccagtaa tggaaccaat ttatgatgaa ccgacgacga ctactagcgt gcctttgtaa
  26221 gcacaagctg atgagtacga acttatgtac tcattcgttt cggaagagac aggtacgtta
  26281 atagttaata gcgtacttct ttttcttgct ttcgtggtat tcttgctagt tacactagcc
  26341 atccttactg cgcttcgatt gtgtgcgtac tgctgcaata ttgttaacgt gagtcttgta
  26401 aaaccttctt tttacgttta ctctcgtgtt aaaaatctga attcttctag agttcctgat
  26461 cttctggtct aaacgaacta aatattatat tagtttttct gtttggaact ttaattttag
  26521 ccatggcaga ttccaacggt actattaccg ttgaagagct taaaaagctc cttgaacaat
  26581 ggaacctagt aataggtttc ctattcctta catggatttg tcttctacaa tttgcctatg
  26641 ccaacaggaa taggtttttg tatataatta agttaatttt cctctggctg ttatggccag
  26701 taactttagc ttgttttgtg cttgctgctg tttacagaat aaattggatc accggtggaa
  26761 ttgctatcgc aatggcttgt cttgtaggct tgatgtggct cagctacttc attgcttctt
  26821 tcagactgtt tgcgcgtacg cgttccatgt ggtcattcaa tccagaaact aacattcttc
  26881 tcaacgtgcc actccatggc actattctga ccagaccgct tctagaaagt gaactcgtaa
  26941 tcggagctgt gatccttcgt ggacatcttc gtattgctgg acaccatcta ggacgctgtg
  27001 acatcaagga cctgcctaaa gaaatcactg ttgctacatc acgaacgctt tcttattaca
  27061 aattgggagc ttcgcagcgt gtagcaggtg actcaggttt tgctgcatac agtcgctaca
  27121 ggattggcaa ctataaatta aacacagacc attccagtag cagtgacaat attgctttgc
  27181 ttgtacagta agtgacaaca gatgtttcat ctcgttgact ttcaggttac tatagcagag
  27241 atattactaa ttattatgag gacttttaaa gtttccattt ggaatcttga ttacatcata
  27301 aacctcataa ttaaaaattt atctaagtca ctaactgaga ataaatattc tcaattagat
  27361 gaagagcaac caatggagat tgattaaacg aacatgaaaa ttattctttt cttggcactg
  27421 ataacactcg ctacttgtga gctttatcac taccaagagt gtgttagagg tacaacagta
  27481 cttttaaaag aaccttgctc ttctggaaca tacgagggca attcaccatt tcatcctcta
  27541 gctgataaca aatttgcact gacttgcttt agcactcaat ttgcttttgc ttgtcctgac
  27601 ggcgtaaaac acgtctatca gttacgtgcc agatcagttt cacctaaact gttcatcaga
  27661 caagaggaag ttcaagaact ttactctcca atttttctta ttgttgcggc aatagtgttt
  27721 ataacacttt gcttcacact caaaagaaag acagaatgat tgaactttca ttaattgact
  27781 tctatttgtg ctttttagcc tttctgctat tccttgtttt aattatgctt attatctttt
  27841 ggttctcact tgaactgcaa gatcataatg aaacttgtca cgcctaaacg aacatgaaat
  27901 ttcttgtttt cttaggaatc atcacaactg tagctgcatt tcaccaagaa tgtagtttac
  27961 agtcatgtac tcaacatcaa ccatatgtag ttgatgaccc gtgtcctatt cacttctatt
  28021 ctaaatggta tattagagta ggagctagaa aatcagcacc tttaattgaa ttgtgcgtgg
  28081 atgaggctgg ttctaaatca cccattcagt acatcgatat cggtaattat acagtttcct
  28141 gtttaccttt tacaattaat tgccaggaac ctaaattggg tagtcttgta gtgcgttgtt
  28201 cgttctatga agacttttta gagtatcatg acgttcgtgt tgttttagat ttcatctaaa
  28261 cgaacaaact aaaatgtctg ataatggacc ccaaaatcag cgaaatgcac cccgcattac
  28321 gtttggtgga ccctcagatt caactggcag taaccagaat ggagaacgca gtggggcgcg
  28381 atcaaaacaa cgtcggcccc aaggtttacc caataatact gcgtcttggt tcaccgctct
  28441 cactcaacat ggcaaggaag accttaaatt ccctcgagga caaggcgttc caattaacac
  28501 caatagcagt ccagatgacc aaattggcta ctaccgaaga gctaccagac gaattcgtgg
  28561 tggtgacggt aaaatgaaag atctcagtcc aagatggtat ttctactacc taggaactgg
  28621 gccagaagct ggacttccct atggtgctaa caaagacggc atcatatggg ttgcaactga
  28681 gggagccttg aatacaccaa aagatcacat tggcacccgc aatcctgcta acaatgctgc
  28741 aatcgtgcta caacttcctc aaggaacaac attgccaaaa ggcttctacg cagaagggag
  28801 cagaggcggc agtcaagcct cttctcgttc ctcatcacgt agtcgcaaca gttcaagaaa
  28861 ttcaactcca ggcagcagta ggggaacttc tcctgctaga atggctggca atggcggtga
  28921 tgctgctctt gctttgctgc tgcttgacag attgaaccag cttgagagca aaatgtctgg
  28981 taaaggccaa caacaacaag gccaaactgt cactaagaaa tctgctgctg aggcttctaa
  29041 gaagcctcgg caaaaacgta ctgccactaa agcatacaat gtaacacaag ctttcggcag
  29101 acgtggtcca gaacaaaccc aaggaaattt tggggaccag gaactaatca gacaaggaac
  29161 tgattacaaa cattggccgc aaattgcaca atttgccccc agcgcttcag cgttcttcgg
  29221 aatgtcgcgc attggcatgg aagtcacacc ttcgggaacg tggttgacct acacaggtgc
  29281 catcaaattg gatgacaaag atccaaattt caaagatcaa gtcattttgc tgaataagca
  29341 tattgacgca tacaaaacat tcccaccaac agagcctaaa aaggacaaaa agaagaaggc
  29401 tgatgaaact caagccttac cgcagagaca gaagaaacag caaactgtga ctcttcttcc
  29461 tgctgcagat ttggatgatt tctccaaaca attgcaacaa tccatgagca gtgctgactc
  29521 aactcaggcc taaactcatg cagaccacac aaggcagatg ggctatataa acgttttcgc
  29581 ttttccgttt acgatatata gtctactctt gtgcagaatg aattctcgta actacatagc
  29641 acaagtagat gtagttaact ttaatctcac atagcaatct ttaatcagtg tgtaacatta
  29701 gggaggactt gaaagagcca ccacattttc accgaggcca cgcggagtac gatcgagtgt
  29761 acagtgaaca atgctaggga gagctgccta tatggaagag ccctaatgtg taaaattaat
  29821 tttagtagtg ctatccccat gtgattttaa tagcttctta ggagaatgac aaaaaaaaaa
  29881 aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaa

Základní stránky[editovat]

Úvahy a hypotézy[editovat]

Zkusil bych to narvat do stroje a převést code do binary. Určitě to hodí mnoho možností, které se pak dají projet, jestli je v nich něco smysluplného.

To zní jako fajn nápad, dokonce to už napadlo více lidí, takže se na to asi podívám. Kenjiro995 (diskuse) 24. 7. 2020, 15:25 (UTC)
Hotovo Kenjiro995 (diskuse) 24. 7. 2020, 16:23 (UTC)

Úvahy[editovat]

 • Genetický kód v binární soustavě - úvaha se zabývá převodem genetického kódu DNA nebo RNA do binární soustavy
 • BGC kód - úvaha se zabývá vetvořením binárního genetického kódu (liší se od předchozí úvahy vytvořením nového typu kódu)

Hypotézy[editovat]

Experimenty[editovat]

Závěr[editovat]

Reference[editovat]