Krizové řízení pandemie/Klasifikace ekonomických činností

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: všeobecná

Stránka je součástí výzkumu "Krizového řízení pandemie"

Úvod[editovat]

Klasifikace ekonomických činností pro účely řízení pandemických krizí je pomůckou, která usnadňuje rohování o zavádění či rušení opatření, jenž souvisí s ekonomikou a různými podniky, obchody nebo živnostníky. Aby bylo možné zjistit, jaké ekonomické subjekty jsou rizikové a musí se uzavřít nebo postačí určitá opatření (jako například udržení odstupu, roušky, ochranu rukou atd.), je nutné tyto jednotlivé ekonomické subjekty studovat a analyzovat pro tyto účely. A právě tím se zabývá tato stránka.

Metodika[editovat]

Cílem je kategorizace ekonomických subjektů (činností) dle hygienického a pandemického rizika:

 • Seznam klasifikace ekonomických činností je v kompetenci Českého statistického úřadu - k dispozici online zde: https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_cz_nace
 • Prioritu nebezpečnosti mají takové činnosti, kde dochází k velké koncentraci lidí a kde jsou spolu v těsném kontaktu, nebo takové co představují hygienické riziko
 • Je třeba vytvořit systém priorit, jejich úrovní (hodnot) podle velikosti rizika
  • Kategorie "shlukování lidí" - podle průměrného počtu lidí shlukujících se při dané činnosti za běžných okolností, velikost prostor, maximální kapacita lidí, běžný průměr rozestupů
  • Kategorie "hygienické riziko" - podle toho jestli dochází ke kontaktu rukou s druhými lidmi, zvířaty, potravinami; existence toalet a umyvadel
 • Vytipování ekonomických subjektů (činností), které jsou z hlediska pandemie nejrizikovější a nejvíce postižená
  • Typ A - největší riziko - první linie
  • Typ B - střední riziko
  • Typ C - malé riziko
  • Typ může být dále roztříděn číslem udávající úroveň, nebo doplněn značkou "?" například otazníkem, pokud je tam vysoký potenciál činnost řešit distančně (práce z domova atd.) nebo "!" značkou "vykřičníku", říkající že distanční řešení je minimálně problematické až nemožné "!!" či jinými značkami dle potřeb rychlého přehledu.


Klasifikace ekonomických činností[editovat]

Závěr[editovat]