Google Books

Z Wikiverzity

Google Books (česky Knihy Google) je vyhledávací služba, poskytující naskenované knihy různých knihoven.

Info[editovat]

Knihy[editovat]

Knihy, které jsme nějak využili na Wikiverzitě:

Vyhledávání[editovat]

Stažení[editovat]

Nalezené knihy je možno stáhnout – Google k tomu nabízí jednak aplikaci pod Android a jednak aplikaci pod svůj prohlížeč Google Chrome; bohužel, jak se ukazuje, tato možnost nefunguje pod Linuxem. Hledáme proto alternativní řešení:

PySheng[editovat]

Je pro python2.7, chce to instalovat další knihovny:

import gtk.glade ImportError: No module named glade
$sudo pip install glade
...
HTTPError: 404 Client Error: Not Found for url: https://pypi.org/simple/glade/

$sudo pip install gtk.glade
...
HTTPError: 404 Client Error: Not Found for url: https://pypi.org/simple/gtk-glade/

Takže zkusím dle návodu na YT:

git clone https://github.com/tokland/pysheng
cd pysheng
sudo python setup.py install
...
byte-compiling /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pysheng/download.py to download.pyc
running install_scripts
copying build/scripts-2.7/pysheng -> /usr/local/bin
copying build/scripts-2.7/pysheng-gui -> /usr/local/bin
...

$ pysheng-gui

Ta samá hláška:

ImportError: No module named glade
sudo apt-get install python-glade2

Hurá, pomohlo!

$pysheng-gui
https://play.google.com/store/books/details?id=BB5fAAAAcAAJ

Ale sotva se všech 90 stránek postahuje a já dám [Save PDF], dostanu hlášku:

You need to install ReportLab (http://www.reportlab.com/) to create a PDF
sudo apt update
sudo apt install python-reportlab

Hurá, pomohlo!

Evangelia aneb Čtení svatá, kteráž slovou Pašije.pdf

getxbook[editovat]

Poslední verze: getxbook 1.2 source (sig) (2015-07-28) https://njw.me.uk/getxbook/getxbook-1.2.tar.xz <HighlightSyntax lang="bash"> wget https://njw.name/getxbook/getxbook-1.2.tar.xz tar xf getxbook-1.2.tar.xz cd getxbook-1.2 make sudo make install </HighlightSyntax>

Končí chybou:

getxbook-1.2$ make
CC getgbook.c
CC util.c
util.c: In function ‘dial’:
util.c:61:3: error: ‘TLSv1_2_client_method’ is deprecated [-Werror=deprecated-declarations]
  if((sslcontext = SSL_CTX_new(TLSv1_2_client_method())) == NULL) {
  ^~
In file included from /usr/include/openssl/e_os2.h:13:0,
         from /usr/include/openssl/ssl.h:15,
         from util.h:3,
         from util.c:6:
/usr/include/openssl/ssl.h:1866:1: note: declared here
 DEPRECATEDIN_1_1_0(__owur const SSL_METHOD *TLSv1_2_client_method(void))
 ^
cc1: all warnings being treated as errors
Makefile:26: recipe for target 'util.o' failed
make: *** [util.o] Error 1