Přeskočit na obsah

Šestidílka

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu a projektu:
Příslušnost: všeobecná

Šestidílka je tradičně vžitý zkrácený název pro první vydání Bible kralické, která vycházela postupně v letech 1579–1593 v šesti dílech.

Info[editovat]

Díly[editovat]

Hledání v STT: Název: Biblj české

Díl Rok Syst.č. Knihopis Digitalizace Obsah:
I. 1579 000012840
000012848
000014737
K01107 5 knih Mojžíšových – Tóra (Pentateuch):
II. 1580 000012841
000012849
000014738
000086671
K01107 Historické knihy:
III. 1582 000012842
000012850
000014739
K01107 Básnické knihy: Jób, Žalmy, Přísloví, Kazatel, Píseň písní
IV. 1587 000012843
000012851
000014740
000014774
K01107 Prorocké knihy: Izajáš, Jeremjáš, Ezechiel, Daniel, Ozeáš, Jóel, Ámos, Abdijáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Abakuk, Sofonjáš, Ageus, Zacharjáš, Malachjáš
V. 1588 000012844
000012852
000014741
K01107 „Apokryfy“, tj. jak apokryfy, tak deuterokanonické knihy: Tobijáš, Modlitba Manassesova, Júdit, Báruch, přídavky k Danielovi, 1. a 2. kniha Ezdrášova (tj. 3. a 4. kniha Ezdrášova), přídavky k Ester, 1., 2. a 3. kniha Makabejská, kniha Moudrosti a Sírachovec
VI. 1593
1594
000012845
000012853
000012854
000087036
K01107 w: Nový zákon

Dva díly v jednom svazku[editovat]

  • 000012857 Biblj české. W nowě wydané 1579-1580 2 díly v 1 sv. ; 8° (25 cm) (I. + II.)
  • 000012858 Biblj české. W nowě wydané 1582-1587 2 díly v 1 sv. ; 8° (25 cm) (III. + IV.)
  • 000012859 Biblj české. W nowě wydané 1588-1601 2 díly v 1 sv. ; 8° (25 cm) (V. + VI.)

Další digitalizace[editovat]

MDZ[editovat]

MDZ – Bayerische Staatsbibliothek, Digitale Bibliothek/Münchener Digitalisierungszentrum