Wikiverzita:Pravidla pro správce a byrokraty/Žádost o práva správce - Kychot

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Hlasování skončilo s výsledkem „PRO“.

Hlasování se zúčastnilo 21 uživatelů oprávněných hlasovat, přičemž uživatelů oprávněných hlasovat bylo k začátku hlasování více než 30, takže kvóra usnášeníschopnosti bylo dosaženo. Z hlasujících hlasovalo 6 pro a 1 proti, čímž byla splněna podmínka, že 3/4 hlasujících ze součtu hlasů pro a proti musí hlasovat pro. --Mmh (diskuse) 28. 6. 2015, 14:52 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

 • žádost podána: 2015-05-25
 • hlasování končí: 2015-06-25

Zdůvodnění

Pokusím se sebekriticky shrnout různá pro i proti v několika bodech bez rozlišení toho, co je na mně dobré a co špatné – protože si uvědomuji, že každé pro může být někdy chápáno i jako proti a naopak (proto asi mohu být pokládán za relativistu – vše záleží na kontextu):

 1. O funkci správce jsem uvažoval v historii Wikiverzity již mnohokrát, avšak nikdy jsem tento krok dosud neučinil. Ano, přiznávám, že (nejenom) v tomto ohledu působím jako váhavý střelec – dlouho zvažuji vše pro i proti, než vystřelím, a nejčastěji to skončí tak, že ani nezasáhnu a ponechám věci svému dalšímu vývoji.
 2. Ano, tím jsem přiznal, že svou životní filosofií jsem evolucionista, věřím v postupný vývoj (aniž bych apriori předpokládal, že každý vývoj musí jít automaticky k lepšímu) – a v tomto ohledu chápu i celou Wikiverzitu, jako projekt, který se nějakým způsobem vyvíjí a mám trochu strach z různých "palácových převratů a revolucí" – proto o to víc váhám, čím silnější by nějaký zásah měl být. Proto se kloním ke Komenského heslu Omnia sponte fluant – absit violentia rebus.
 3. S evolucí souvisí i můj vztah k ekologii, kterou nechápu v nějakém "úzce zeleném" pojetí, ale zde na Wikiverzitě spíše jako ekologii informace, což by se dalo chápat i jako recyklace odpadu. Nejsem příznivcem svévolných "čistek", kde si nějaká skupina osobuje právo rozhodovat o tom, co patří na "smetiště dějin", protože i na tom, co na první pohled může vypadat jako špatné, lze nalézt mnoho dobrého a užitečného.
 4. Ekologii chápu v ethymologickém významu, který vychází z řeckého slova oikos = dům, a tak chápu i celou Wikiverzitu jako nějaký dům, ve kterém by mohlo bydlet i pracovat mnoho různých lidí s různou historií, z různými zkušenostmi, postoji, vlastnostmi. Dům, který nestojí tak, jak ho kdysi navrhl nějaký architekt na papíře, ale dům, který sám se svými obyvateli roste. Tím pádem neříkám, že ono Komenského sponte chápu ve významu svévole či nevázanosti, ale jde o to, aby i život v tomto domě měl nějaká pravidla, která nemusí a být zcela neměnná, ale měla by být jasná. Souvisí to s pojmy tolerance (ve smyslu: "vocamcaď až pocamcaď") a synergie (způsob, kterým jednotlivé subsystémy mohou koexistovat a spolupracovat ve prospěch celého systému).
 5. Pluralita: Chápu, že (např. na rozdíl od Wikipedie) se ve vědě nemůžeme dobrat nějakého "objektivního a nezávislého pohledu" jinak, než v průběhu střetávání různých (a často i protichůdných) pohledů na věc – tedy namísto nějakého NPOV zde máme MPOV – multiple points of view. Wikiverzita umožňuje mnoha různým lidem, aby mohli vyjádřit svůj odlišný pohled na svět, aniž by tím bránili i jiným pohledům. Podobně jako demokracie musí i Wikiverzita disponovat mechanismy na obranu minoritních názorů a postojů. Nejde o to, aby většina (například hlasováním) "převálcovala" menšinu, ale vždy by nám mělo jít o hledání nějakého konsensu, v jehož rámci se může Wikiverzita dále rozvíjet a působit. Pro všechny je místa dost.
 6. Odpovědnost: Každý je odpovědný sám z svou osobu, ale za své chování se pak musí zodpovídat jiným. Moje osoba působí na Wikiverzitě už od jejího vzniku v květnu 2007 – letos je to tedy již 8 let. Mohu se tedy považovat za jednoho z jejich spoluzakladatelů a v tomto ohledu cítit i určitou spoluzodpovědnost za její další vývoj. Protože (jak jsem už výše naznačil) nejsem příznivcem příliš direktivních přístupů, spokojil jsem se celou dobu s právy řadového uživatele, neboť určitý podíl na "otcovství" s sebou může nést (ať už vědomě či nevědomě) tendenci k určité direktivitě a vnucování vlastních postojů ostatním. V poslední době jsem byl opětovaně vyzván a svůj původně odmítavý postoj k tomuto úřadu jsem zdůvodnil jednak časovou vytížeností (a kdo v dnešní době podobný problém nemá) a jednak problémy s konektivitou (nejsem každý den na Internetu); bál jsem se, že bych takovou funkci na svých bedrech neunesl s tou mírou zodpovědnosti, která je od správce takového projektu vyžadována, a proto jsem rád tuto funkci přenechal jiným.
 7. Spolupráce: V současné době zde máme další žádosti o práva správce a práva byrokrata. Obě tyto žádosti podporuji a nerad bych, aby se svou žádostí stavěl jako nějaký protikandidát. Na rozdíl od jiných voleb (např. v politice) zde však nejde o výběr některých kandidátů na úkor druhých, počet správců a byrokratů není žádným pravidlem striktně omezen. I když je Wikiverzita malým projektem, ještě to neznamená, že by jí tím pádem stačil jeden nebo dva správci. Naopak, jde o to, aby správci spolu dovedli vzájemně komunikovat ku prospěchu celé věci, aby se dokázali vzájemně doplňovat, podporovat a v případě potřeby se vzájemně zastoupit. Mým životním heslem může být: Počítat s nejhorším – připravit se na nejlepší. I když Wikiverzita v současné době prožívá relativně klidné časy, kdy není masivně napadána nějakými útoky, kterým by bylo nutno se bránit a práce správce tudíž asi není až tak extrémně náročná, nikdo neví dne ani hodiny, kdy bude potřeba každé ruky přiložené k dílu. A na druhé straně – i když k žádným extrémům nedojde, pomalu nadchází doba prázdnin a dovolených, kdy uživatelé (a tím ani správci) nemusí být stále "na drátě" a vždy je dobré, aby v takové situaci fungovalo více lidí, kteří by se mohli vzájemně zastoupit, a tím pádem i míra celkové zodpovědnosti může být rozdělena na více správců a byrokratů. Větší počet správců rovněž nepřímo posliluje snahu o nalezení společného konsensu. Proto výzvu ke kandidatuře přijímám.

Hlasování

Pro

 1. Jako navrhovatel. Moudrý rozmýšlivý správce se hodí.--Juandev (diskuse) 25. 5. 2015, 08:07 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
 2. Více správců se hodí. Vzhledem k nižší aktivitě některých dalších lidí ze správy projektu (aby to měl kdo dělat). Také kvůli vyvážení názorových trendů (potřebná podpora kreativity jakožto trendu). --Kusurija (diskuse) 27. 5. 2015, 07:56 (UTC) P.S. nejvíce se mi líbí bod 7. ve zdůvodnění.Odpovědět[odpovědět]
 3. Sice asi nebude chtít mazat balast, ale jinak OK ;-) Jedudedek (diskuse) 27. 5. 2015, 08:50 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
  Kdyby jen to. On všechen obnoví, protože to je přeci studijní, výzkumný, či jinak užitečný materiál...
  Danny B. 27. 5. 2015, 09:57 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
  Dva roky si měl na to definovat balast. Říct co to je a vysvětlit proč sem takový materiál nepatří. Udělal si to?--Juandev (diskuse) 27. 5. 2015, 10:13 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
 4. Rozumné zdůvodnění. --Auvajs (diskuse) 4. 6. 2015, 10:09 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
 5. --Jinxx (diskuse) 9. 6. 2015, 09:26 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
 6. --Kenjiro995 (diskuse) 12. 6. 2015, 11:39 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Proti

Zdržuji se hlasování

 1. --123be (diskuse) 9. 6. 2015, 10:02 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
 2. --Bpodova (diskuse) 4. 6. 2015, 10:19 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
 3. --Matyashlava (diskuse) 4. 6. 2015, 10:20 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
 4. --Lolitecka (diskuse) 4. 6. 2015, 10:21 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
 5. --Nejnekulaťoulinkatější (diskuse) 4. 6. 2015, 10:34 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
 6. --BenesovaDo (diskuse) 6. 6. 2015, 12:56 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
 7. Loutky mi přijdou velký průšvih, na druhou stranu v případě nejmenovaného uživatele by snad už bylo možné k zásahu umluvit i stevardy a obecně čím víc správců, tím lépe, takže risknout to můžeme. Přesto se mi nechce dát hlas přímo pro. Tak zahlasuji jen tady.--Tchoř (diskuse) 8. 6. 2015, 09:01 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
 8. --KnOfflík (diskuse) 9. 6. 2015, 09:21 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
 9. --Magicment (diskuse) 9. 6. 2015, 09:29 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
 10. --JankaLin (diskuse) 9. 6. 2015, 09:43 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
 11. --Náčelník Vorchechs 9. 6. 2015, 10:16 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
 12. --Moravcsikovazs (diskuse) 9. 6. 2015, 10:21 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
 13. --Hanareis (diskuse) 9. 6. 2015, 10:23 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
 14. --Bětka Helebrantová 9. 6. 2015, 12:27 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
 15. --Klaravostatkova (diskuse) 4. 6. 2015, 10:19 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Komentáře

Kandidátní řeč je příjemně pozitivní, bohužel správce občas musí řešit i věci nepříjemné. Nechci se teď věnovat sporům o to, jaký obsah už je nepoužitelný, to by bylo asi na dlouho a nemyslím si, že by ten či onen názor k té věci měl někoho diskvalifikovat jako správce – dost se o tom diskutuje, takže správci bez ohledu na názor se snad nakonec sejdou na nějakém přijatelném kompromisu.

Chci se zeptat na názor, co s problémovými uživateli. Nedávno jsem v diskusi na jiném projektu opět narazil na to, že Juandev popírá, že bylo na wikiverzitě kdysi stevardy odhaleno jeho dlouhodobější loutkaření. Jaký máte názor na takovou věc? Co s uživatelem, který narušuje komunitní pohodu takovým doslova zákeřným (zpoza keře ☺) způsobem? Je v takovém případě na místě dlouhodobější blok? Udělil byste ho? A co kdyby ho udělil někdo jiný – zasáhl byste do toho? --Tchoř (diskuse) 1. 6. 2015, 09:41 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Stewardi udávají pravděpodobnost, ne jistotu. Takže bych kolegu Tchoře požádal o to, aby přestal šířit pomluvy na příč projekty. Zatím linkuješ vyjádření stewardy, ale nelinkuješ důkaz.--Juandev (diskuse) 1. 6. 2015, 10:22 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
100% jistota není nikdy. I kdyby Tě u toho někdo nafilmoval, tak můžeš tvrdit, že film je zfalšovaný nebo že to byl dvojník. I kdyby ses přiznal, můžeš později tvrdit, že jsi si dělal legraci. Stevard použil frázi „on the balance of probability“, s kterou, chápu-li věci dobře, se běžně vynášejí rozsudky v anglosaském občanském právu. To je verdikt, nikoliv nějaké spekulování.--Tchoř (diskuse) 1. 6. 2015, 11:07 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Původní závěr stewarda byla pravděpodobonost. Teprve po tlačence určité skupinky, které mne nemá ráda začal steward přitvrovat. Nicméně ono přitvrzování v proslovech nemůže přinést další důkazy a přesvědčení.--Juandev (diskuse) 1. 6. 2015, 11:46 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Juandeve, Tchoř se prvotně ptal na názor Kychota. Chápu, že když se to týká Vás, že máte morální právo se bránit (a neupírám Vám ho), ale na druhou stranu myslím, že aktéři v tomto vlákně jsou již dostatečně seznámeni s okolnostmi a vlastne jde o opakování již mnohokrát vyřčeného (jak z jedné, tak z druhé strany) a tím se zde stává redundantním. Omlouvám se, pokud se můj názor někoho dotkl. Zde je zřejmě (pro Tchoře) podstatnější zjistit, jaký/zda na to má názor kandidát Kychot. --Kusurija (diskuse) 1. 6. 2015, 12:27 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Tak Kychot má samozřejmě nárok na to reagovat. Ale pokud se tchoř spolupodílí na šíření očerňujících informací a překrucuje skutečnost, tak se bráním (jak sám říkáte mám na to právo).--Juandev (diskuse) 1. 6. 2015, 12:34 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Tak kdybych byl zvolen za správce a dělal bych si, co bych chtěl, tak bych nejspíš zablokoval Tchoře i Juana, protože si myslím, že se tady spolu dohadují na nepravém místě :-) No ale protože správce, jestli dobře chápu jeho úlohu, si zase dost dobře nemůže dělat, co by chtěl, nezbývalo by mi, než nejdříve řádně prostudovat jak celý případ, tak i pravidla. A protože to jsou věci nepříjemné, tak to je samozřejmě také důvod, proč se do té funkce zase tolik moc neženu :-) Jasně, myslím, že presumpce neviny platí nejen v našem právním řádu, ale v každé civilizované společnosti, za kterou stále ještě WV považuji. Trest je možno udělit až na základě důkazu, nikoliv domněnky. HOWGH. A pokud má někdo potřebu vyhrabávat kostlivce, tak at to prosím dělá někde jinde. Děkuji. --Kychot (diskuse) 1. 6. 2015, 17:02 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Pro mne je to docela podstatné, protože menší projekty trpí loutkařením a lepší důkaz, než že loutky editovaly ze stejné adresy jako právě jeden z uživatelů, těžko někdy získáme. Mám to chápat tak (nemluvme tedy teď o konkrétním případě, pokud Vás to pohoršuje), že pokud stevardi odhalí, že někdo dlouhodobě škodil z nějaké IP adresy, která se shoduje s IP adresou, z které přispívá pravidelný uživatel, tak to nebudete pokládat za dostatečný důkaz? --Tchoř (diskuse) 1. 6. 2015, 17:09 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Samozřejmě, že to není žádný důkaz. Nejednalo se o žádnou statickou IP adresu, ale adresu, přidělovanou dynamicky providerem (myslím, že UPC). Sám mám také dost zkušeností s UPC a tak mám možnost sledovat, jakým způsobem IP jsou adresy zákazníkům přidělovány. Například stačí několik dnů neaktivity anebo i pouhý reset modemu, aby mi byla přidělena jiná IP adresa a "mou" bývalou IP adresu dostal jiný zákazník. A po čase se mi může ta "moje" IP adresa zase vrátit. Podobně to funguje i u jiných providerů. Jak známo, adresní prostor IPv4 je už dlouhodobě těsný a tak se šetří, kde se dá – jedna IP může sloužit na střídačku vícero strojům. Prostě takto přidělovaná IP adresa není ani rodným číslem, ani číslem občanského průkazu, a tím pádem nemůže ani sloužit jako důkazní materiál. Jiná situace může nastat, pokud si člověk u providera (za příplatek, samozřejmě) koupí statickou IP adresu, to ale, pokud vím, nebyl případ Juandeva. --Kychot (diskuse) 4. 6. 2015, 07:32 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Ono ovšem šlo o statickou IP adresu používanou jen Juandevem a providerem není UPC.
Danny B. 4. 6. 2015, 10:08 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Není mi moc jasné, jak nějaký checkuser v Americe nebo kde může zjistit, že se jedná o statickou IP, používanou jen Juandevem? Pokud vzpomínám, Juandev to vysvětlil tak, že se naopak jedná o IP, používanou větším počtem uživatelů. To je prostě tvrzení proti tvrzení. Otázka Tchoře na mou osobu zněla, jak bych to řešil – a byla to otázka hypotetická, protože tuto kauzu už řešilo více kompetentních lidí někdy před rokem. A tak moc nevím, proč to teď řešit znova a teď a na tomto místě? --Kychot (diskuse) 8. 6. 2015, 08:26 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Konkrétně s UPC já mám jiné zkušenosti (adresa se mění spíš jednou za pár let), ovšem může se to lišit lokalitu od lokality. Ono to ostatně není zase tak podstatné. Jaká je pravděpodobnost, že někdo cizí začne škodit na wikiverzitě? Tady vandalové skoro nejsou, protože bohužel o wikiverzitě prakticky nikdo neví. Jaká je pravděpodobnost, že někdo cizí začne škodit na wikiverzitě a ještě vynaloží netriviální úsilí skrýt svou skutečnou IP adresu? Proč by to dělal? A jaká je pravděpodobnost, že zrovna tomuhle vandalovi se stane, že mu poskytovatel připojení bude prohazovat adresu s jedním ze zhruba půltuctu stálých editorů?
Každý důkaz se dá zpochybnit. I ten občanský průkaz se dá zfalšovat, přesto to neznamená, že nemůže sloužit jako důkazní materiál. V situaci, kdy vůbec nic nenasvědčuje tomu, že byl zfalšován, je to výborný důkazní materiál. Stejně tak v situaci, kdy Juandev nemá naprosto žádné (natož alespoň nějak podložené) alternativní vysvětlení pro to, že z jeho IP adresy dochází k vandalizaci, tohle teoretizování moc nechápu. --Tchoř (diskuse) 7. 6. 2015, 21:13 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Pokud se tu už někdo obviňuje na základě pravděpodobnosti, pak tedy já osobně provažuji za krajně nepravděpodobné, proč by někdo, kdo něco s velkým úsilím založil, měl tomuto dílu škodit?? --Kychot (diskuse) 8. 6. 2015, 08:26 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Zlehčování důkazů tím, že každý lze zpochybnit a tedy se obviňuje vždy na základě pravděpodobnosti, nikam nepovede.
Juandev se dopouštěl škodlivého jednání v čistě osobní rovině i na jiném projektu. Někdy emoce přemohou rozum, někdy si někdo může myslet, že účel světí prostředky a malé zaškození je v širším pohledu požehnáním.
Ale asi nemusíme pokračovat. Já jsem si obrázek udělal, čekat od Tebe zásah proti loutkám nemohu, naopak hrozí, že je budeš hájit, protože shodu IP adres považuješ za nedostatečný důkaz i v případě dlouhodobé cílené aktivity, kdy byla snaha IP adresu skrýt. Díky za odpovědi. --Tchoř (diskuse) 8. 6. 2015, 08:59 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Vyhodnocení

Protože předem stanovená lhůta uplynula a byrokrat neoznámil její prodloužení, hlasování skončilo. A protože mi byla na základě nedávno skončeného hlasování přiznána práva byrokrata a Danny B. bohužel nepíše, do jakých prací se pouští, spočítal jsem to tedy já — též jako úkon kajícný, protože jsem si až teď uvědomil, že jsem vlastně v tomto hlasování zapomněl hlasovat, soustředě se na to, abych oslovil dost jiných uživatelů kvůli usnášeníschopnosti.

Takže:

 • Hlasování jest ukončeno.
 • Celkem hlasovalo 22 uživatelů, z toho jeden hlas (Klaravostatkova) byl přidán anonymně z IP adresy, takže nemůže být započítán. Ze zbylých 21 uživatelů všichni v období posledních tří měsíců před začátkem hlasování měli aspoň 5 editací průměrně měsíčně v hlavním jmenném prostoru (u uživatele Auvajs to nyní už není vidět, ale pokud jsem se správně díval do historie, tak k započetí hlasování tento počet editací měl, jenže dotyčné stránky byly následně přesunuty do uživatelského prostoru). Protože oprávněných bylo k počátku hlasování přes 30 (z oprávněných nehlasovali přinejmenším Mmh, Klaravostatkova, SARUMAN9, Kryšpín, Poncrlenka, Brokolica, Cookie015, Eki25, Papaprika, Matylda), je kvórum usnášeníschopnosti 20 uživatelů, čehož bylo dosaženo.
 • 6 uživatelů hlasovalo Pro, 1 uživatel hlasoval Proti. Součet Pro a Proti je 7, pro přiznání správcovských práv je potřeba, aby 3/4 tohoto počtu, tedy nejméně 5,25 hlasů (potažmo 6 hlasů, protože hlasy se nedají dělit) bylo Pro. Tato podmínka byla splněna, hlasování tedy skončilo s výsledkem „PRO“. --Mmh (diskuse) 28. 6. 2015, 14:27 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Poděkování

Předpokládám, že tato stránka bude brzy uzavřena pro editování, proto na tomto místě děkuji všem, kteří mi v tomto hlasování vyjádřili důvěru – vynasnažím se ji nezklamat a správcovat podle svých sil tak, jak jsem uvedl ve zdůvodnění své žádosti. --Kychot (diskuse) 28. 6. 2015, 15:56 (UTC)Odpovědět[odpovědět]